Доходи неприбуткової організації мають використовуватись на реалізацію статутної діяльності

Оголошення

ДФС України листом від 03.10.2016 № 21415/6/99-99-15-02-02-15 надала роз’яснення щодо використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією.
Повідомлено, що доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь якої діяльності, мають використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Також зазначено, що виплати, спрямовані неприбутковою організацією на оплату праці засновникам, працівникам, членам такої організації (у т.ч. оплата лікарняних) інші виплати, що входять до витрат на оплату праці, а також компенсаційні витрати на відрядження, підвищення кваліфікації за профільним напрямком вважаються витратами в межах статутної діяльності.
Зокрема, будь-яка виплата доходу (прибутків) засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації на підставі цивільно-правового договору вважається використанням доходу такої неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за цільовим призначенням.
У разі здійснення розподілу доходу серед засновників, учасників, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, неприбуткові організації зобов’язані подати у термін, визначений для місячного податкового періоду, звіт про використання доходів неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Така неприбуткова організація підлягає виключенню контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій .

Cектор організації роботи Буської ОДПІ