Доходи та витрати підприємця на загальній системі оподаткування

Оголошення

Золочівська ОДПІ повідомляє , що порядок визначення доходів та витрат підприємця, який обрав загальну систему оподаткування визначений ст.. 177 Податкового кодексу України. Фізична особа-підприємець веде детальний облік доходів і витрат з метою правильного визначення розміру оподатковуваного доходу. Такий дохід визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою в грошовій та не грошовій формах) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи-підприємця.
Суми витрат визначаються на підставі первинних документів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку. Витрати, безпосередньо пов’язані з отриманням доходів повинні бути документально підтверджені та відноситися до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України.
Фізичні особи – підприємці, зареєстровані як платники податку на додану вартість, не включають до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів, наданих робіт та виконаних послуг.
Також нагадуємо, що підприємці зобов»язані вести Книгу обліку доходів і витрат , затверджену наказом ДПС України від 24.12.2010р. №1025.
Інформаційно-комунікаційний сектор