Довідка Про виконання бюджету Золочівського району за І півріччя 2014 року

Новини

Впродовж січня-червня 2014 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 19310,6 тис.грн., що становить 102,4 відсотка до показників, затверджених місцевими радами на 1 півріччя 2014 року, або більше на 457,5 тис.грн.
Виконання річного плану склало 45,4 відсотка.
Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склали 15263,0 тис.грн., що становить 101,2 відсотка до затвердженого плану на 6 місяців 2014 року, або більше на 187,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження закріплених доходів зросли на 1063,9 тис.грн. або на 7,5 відсотка.
Контрольні цифри Міністерства фінансів (14677,6 тис.грн.) по надходженню доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів виконано на 104,0 відсотка, або більше на 585,4 тис.грн.
Доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, надійшло 4047,6 тис.грн. що на 270,0 тис. грн. або 7,1 відсотка більше плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зросли на 360,4 тис.грн. або на 9,8 відсотка.
В загальному у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків, зборів та інших платежів до бюджету району збільшились на 8,0 відсотків або на 1424,3 тис.грн. в той час коли планові показники на 2014 рік більші від фактичних надходжень за 2013 рік на 3,6 відсотка.
Надходження до загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) склали 10198,3 тис.грн., що становить 103,2 відсотки до призначень на січень-червень 2014 року, або більше на 312,4 тис.грн.
За 1 півріччя 2014 року більш як на 100 % виконано план по податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, платі за землю, платі за оренду комунального майна та відрахуванні частини чистого прибутку комунальних підприємств.
Незабезпечено виконання плану по таких видах доходів, як державне мито на 3,0 тис.грн. (-13,0%), плата за користування надрами для видобування корисних копалин – 0,7 тис.грн. (-58,3%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 1,2 тис.грн. (0,7%), туристичний збір – 0,1 тис.грн. (-9,1%), фіксований сільськогосподарський податок – 5,3 тис.грн. (-8,7%), адмінштрафи – 1,9 тис.грн. (-61,3%) та інші надходження – 3,4 тис.грн. (-11,0%).
Основним джерелом доходної частини загального фонду місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб (81,1 відсоток в загальній сумі надходжень). За І півріччя поточного року надійшло податку 15241,8 тис. грн., що становить 101,3 відсотка планових показників бюджету, або більше запланованого на 190,6 тис. грн. Порівняно із І півріччям 2013 року обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб збільшився на 7,6 відсотка, або 1072,9 тис. грн., насамперед завдяки надходженню податку від Окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №123 в сумі 373,7 тис.грн., залученню до сплати з 1 січня 2014 року податку в бюджет району комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від якого надійшло 52,6 тис.грн., а також значному збільшенню перерахування податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року ТзОВ «Електроконтакт Україна» на 30,1 відсотка або 274,0 тис.грн., ДП «Золочівський лісгосп» – на 57,2 відсотка, або 123,9 тис.грн., військовою частиною 3007 – на 27,1 відсотка, або 398,4 тис.грн., військовою частиною А-1589 – на 30,7 відсотка, або 271,8 тис.грн.
Впродовж 1 півріччя 2014 року з місцевих бюджетів району повернуто податкового кредиту громадянам по поданих деклараціях, які скористалися правом на застосування податкової знижки відповідно до ст.166 Податкового Кодексу України в сумі 238,1 тис.грн. (75%), що на 9,0 тис.грн. або 3,6 відсотка менше відповідного періоду минулого року.
Плати за землю (15,6 % в загальному обсязі надходжень) за 1 півріччя 2014 року надійшло 3365,9 тис.грн, що забезпечило виконання затвердженого показника на 105,4 відсотка, або більше на 172,4 тис.грн. Надходження в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 391,8 тис.грн., або на 13,2 відсотка.
Зростання надходжень плати за землю в порівнянні з відповідним періодом минулого року спричинено внесенням змін до Податкового кодексу України, згідно яких мінімальна сума річної орендної плати не може буди меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки (раніше було не менше розміру земельного податку для земель сільськогосподарського призначення та трикратного розміру земельного податку для інших категорій земель), а також введенням в дію з 1 січня поточного року нової нормативної грошової оцінки земель Золочівською міською радою.
Багатьма місцевими радами орендна плата встановлюється на рівні мінімальних ставок передбачених податковим Кодексом України, що свідчить про невикористання усіх можливостей щодо максимального наповнення доходної частини бюджету.
Так, при середній ставці орендної плати за землі несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів Золочівського району станом на 01.04.2014 року 3,10 грн. за 1 кв.м у той час коли по районах області – 3,14 грн. на території Єлиховичівської сільської ради вона становить 1,53 грн., Сасівської сільської ради – 1,44 грн., Княжівської сільської ради – 1,38 грн.,Словітської сільської ради – 1,89 грн., Глинянської міської ради – 2,05 грн., Білокамінської сільської ради – 2,06 грн., Заставнянської сільської ради – 2,35 грн., Червоненської сільської ради – 2,40 грн., Куровичівської сільської ради – 2,59 грн., Гончарівської сільської ради – 2,82 грн.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (1,0 відсотка у загальному обсязі надходжень) становлять 234,6 тис.грн. Відносно затвердженого плану виконані на 123,3 відсотка, або більше на 44,3 тис.грн. Проти рівня минулого року надходження збільшились на 19,5 відсотка, або 38,3 тис. грн. Планові завдання не виконано лише по Колтівській та Сасівській сільських радах відповідно на 1,1 тис.грн. та 0,3 тис.грн. Причиною невиконання плану по Колтівській сільській раді є розірвання договору з 1 червня 2014 року з орендарем «Колтів рибпром» та допущеною ним недоїмкою, яка на 1 липня становить 3,6 тис.грн. По Сасівській сільській раді – у зв»язку з допущено недоїмкою ТзОВ «Мисливське господарство «Надбужжя» в сумі 0,3 тис.грн.
Середня ставка орендної плати за 1 кв.м. орендованої площі по району станом на 01.04.2014 року становила 11,44 грн. (середня по районах області – 7,41 грн.).
Збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (0,8 відсотка у загальному обсязі надходжень) склали 177,4 грн., що становить 99,3% планових призначень на 6 місяців, або менше на 1,2 тис.грн. В порівнянні до 2013 р. надходження зросли на 2,9 відсотка, або 5,0 тис. грн., що пояснюється збільшенням розмірів ставок в результаті підняття розміру мінімальної заробітної плати. Середня ставка збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності становить 168 грн., в той час як середня по районах 185 грн. У 2013 році фінансовим управлінням було направлено листа Золочівській міській раді щодо збільшення ставок збору, але рішення про перегляд ставок не приймалось. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились надходження до бюджету району збору за користування надрами для видобування корисних копалин, податку на прибуток підприємств комунальної власності, фіксованого сільськогосподарського податку, адмінштрафів та інших надходженнь.
Поступлення збору за користування надрами для видобування корисних копалин зменшились на 4,0 тис.грн. (-88,9%) за рахунок скорочення обсягу видобутку глини управлінням допоміжних виробництв філії МН «Дружба», СТзОВ «Карпати» та ТзОВ «Золочівагробуд». Спад поступлень адмінштрафів на 3,9 тис.грн. (-76,5%) пояснюється зменшенням кількості поданих на розгляд адмінкомісій при виконкомах місцевих рад протоколів про адміністративне порушення, складених у встановленому порядку уповноваженими на це службовими особами або органами, відповідно до вимог ст.255 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». На спад надходжень податку на прибуток вплинуло зменшення його сплати до бюджету МКП «Золочівтеплоенерго» на 38,2 тис.грн. (-51,0%), Золочівським МВЖКП «Перспектива» – 11,1 тис.грн. (-93,3%), МКП «Золочівводоканал» – 6,6 тис.грн. (100,0%), редакція газети «Народне слово» – 0,3 тис.грн. (-3,2%), ДКПХ «Шкіл» – 0,2 тис.грн. (-17,0%). По інших надходженнях скорочення поступлень на 31,6 тис.грн., (-53,5 %) пояснюється зменшенням надходжень до районного бюджету по результатах ревізій та перевірок на 20,4 тис.грн., а також у січні-червні 2013 року управлінням з питань освіти молоді та спорту райдержадміністрації було перераховано до районного бюджету 11,3 тис.грн. відшкодованої орендарями вартості спожитих енергоносіїв за 2012 рік.
Із 36 бюджетів, що формують зведений бюджет Золочівського району невиконання планових завдань по надходженню доходів до загального фонду незабезпечено по 19 бюджетах.
По 12 місцевих бюджетах невиконання становить більше 15 відсотків. Це бюджет Заставнянської сільської ради (44,5%), Бортківської сільської ради (48,9%), Великовільшанецької сільської ради (59,4%), Перегноївської сільської ради (64,9%),Ремезівцівської сільської ради (72,3%), Куровичівської сільської ради (76,0%), Сасівської сільської ради (77,1%), Колтівської сільської ради (77,1%), Словітської сільської ради (77,5%), Руда-Колтівської сільської ради (78,7%), Жуківської сільської ради (80,5%), Новосілківської сільської ради (80,9%).
На виконання ст.78 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням спільно з Золочівською об»єднаною державною податковою інспекцією направлено офіційні висновки про невиконання дохідної частини відповідних бюджетів за підсумками першого півріччя поточного року, яким рекомендовано внести зміни до відповідних бюджетів в сторону зменшення дохідної і видаткової частини.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27.03.2014 року №1165-VІІ, впродовж 1 півріччя 2014 року внесено зміни до рішень про місцеві бюджети на 2014 рік, відповідно яких річний обсяг дохідної частини загального фонду бюджету району (без врахування міжбюджетних трансфертів) зменшено на 1595,1 тис.грн., або 3,6% від раніше затвердженого плану.
Щодо надходжень до місцевих бюджетів в порівнянні з минулим роком зменшились надходження до бюджетів Бортківської сільської ради на 80,9 тис.грн. (-43,6%), Заставнянської сільської ради – 46,5 тис.грн. (-41,6%), Перегноївської сільської ради – 50,8 тис.грн. (-33,6%), Єлиховичівської сільської ради – 43,2 тис.грн. (-31,4%), Сасівської сільської ради – 54,6 тис.грн. (-31,4%), Куровичівської сільської ради – 86,2 тис.грн. (-32,4%), Колтівської сільської ради – 19,3 тис.грн. (-27,9%), Княжівської сільської ради – 45,7 тис.грн. (-25,4%), Великовільшанецької сільської ради – 21,3 тис.грн. (-19,4%), Руда-Колтівської сільської ради – 10,5 тис.грн. (-18,3%), Жуківської сільської ради – 50,9 тис.грн. (-15,4%), Ремезівцівської сільської ради – 20,1 тис.грн. (-15,8%), Словітської сільської ради – 17,4 тис.грн. (-8,9%), Червоненської сільської ради – 8,8 тис.грн. (-6,2%), Гончарівської сільської ради – 3,8 тис.грн. (-5,3%), Ясеновецької сільської ради – 10,4 тис.грн. (-3,8%) та Підлипецької сільської ради – 5,4 тис.грн. (-2,8%).
Основні причини спаду надходжень до місцевих бюджетів наведено в додатку.
Впродовж 6 місяців 2014 року до загального фонду бюджету району надійшло міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів в загальній сумі 113194,5 тис.грн., в тому числі дотації вирівнювання з державного бюджету – 63633,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 42033,3 тис.грн., субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій – 5282,4 тис.грн., субвенції з державного бюджету на виплату допомоги на дітей-сиріт – 238,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету на проведення виборів сільського голови – 32,3 тис.грн., субвенцій з обласного бюджету – 1974,8 тис.грн., з них на допомогу на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 1508,5 тис.грн. та погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по:
– фінансуванню мікропроектів місцевого розвитку – 65,7 тис.грн., в тому числі проведення поточного ремонту по заміні віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Великовільшанецькій загальноосвітній школі – 19,0 тис.грн., капітальний ремонт огорожі Золочівського міського кладовища на вул. Об»їздній в. Золочів – 46,4 тис.грн., капітальний ремонт нежитлового приміщення бюджетної установи “Спорт для всіх” на вул. Б.Хмельницького в м. Золочеві – 0,3 тис.грн.;
– підтримці розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 242,9 тис.грн.;
– частковому відшкодуванню витрат пов»язаних із штучним осіменінням маточного поголів’я у господарствах населення – 2,2 тис.грн.;
– облаштуванню спортивних майданчиків – 25,0 тис.грн.;
– розвитку мережі дошкільних навчальних закладів – 70,5 тис.грн.;
– ліквідації надвірних вбиралень – 30,0 тис.грн.;
– програмі розвитку культури Львівщини – 30,0 тис.грн.
Місцевими радами району впродовж січня-червня 2014 року перераховано до районного бюджету 614,3 тис.грн. субвенції на виконання програм, видатки на які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, що становить 56,4 відсотка до річного плану (1090,0 тис.грн.).
До спеціального фонду бюджету району надійшло (без врахування власних надходжень бюджетних установ) 3322,4 тис.грн. доходів, що складає 93,4 відсотка до затвердженого плану І півріччя 2014 року та 47,2 відсотка до річного плану. В розрізі платежів: збору за першу реєстрацію транспортних засобів надійшло 122,5 тис.грн, що становить 26,7 відсотка до річного плану; податку на нерухоме майно – 3,8 тис.грн., або 62,3 відсотка; збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 40,2 тис.грн, або 60,8 відсотка; єдиного податку – 2971,5 тис.грн, або 56,2відсотка; екологічного податку – 45,3 тис.грн, або 60,8 відсотка; грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 3,2 тис.грн, або 79,9 відсотка, коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 134,8 тис.грн або 12,0 відсотків; коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1,1 тис.грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду зросли на 238,5 тис.грн., або на 7,7 відсотка, зокрема за рахунок зростання поступлень єдиного податку на 16,2 відсотка, або 413,2 тис.грн.
Місцевими радами району на неналежному рівні організовано контроль за поступленнями до спеціального фонду коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Це Золочівська міська рада, Глинянська міська рада, Вороняцька, Ясеновецька, Єлиховичівська, Шпиколоська, Руда-Колтівська Гончарівська сільські ради, на території яких згідно даних Держархбудінспекції України впродовж 2012-2013 років та звітного періоду поточного року вводились в експлуатацію об’єкти будівництва але кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту до бюджету не надходили. Відповідно статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту підлягають перерахуванню замовником до відповідного місцевого бюджету ще до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
Обсяг міжбюджетних трансфертів отриманих з державного та обласного бюджетів до спеціального фонду бюджету району впродовж першого півріччя 2014 року становить 2000,0 тис.грн., зокрема:
– субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 1502,3 тис.грн. (37,6% до річного плану);
– субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості різниці в тарифах МКП «Золочівводоканал» – 274,5 тис.грн. та МКП «Золочівтеплоенерго» – 133,7 тис.грн.;
-субвенції з обласного бюджету на погашення заборгованості за 2013 рік по: запровадженню енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні – 52,4 тис.грн., заходах щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану потоку, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод на території Єлиховецької сільської ради – 6,5 тис.грн., проведенню заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, визначення та обґрунтування затрат на їх охорону та відтворення – 16,4 тис.грн., поповненню бібліотечного фонду – 14,2 тис.грн.
Станом на 01.07.2014 року на рахунках місцевих рад залишались невикористаними 3549,1 тис.грн. субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, з яких 235,6 тис.грн. отриманих у 2012 році, 1811,2 тис.грн. – у 2013 році та 1502,3 тис.грн. – у звітному періоді поточного року. Заборгованість за виконані роботи за кошти субвенції 2012 року становить 94,0 тис.грн. та субвенції 2013 року – 1432,8 тис.грн.
Обсяг податкового боргу до місцевих бюджетів на 01.07.2014 року становив 126,6 тис.грн. З початку року податковий борг зменшився на 150,2 тис.грн. Найбільшими боржниками по платежах в місцеві бюджети серед юридичних осіб є МКП «Золочівтеплоенерго» – 7,9 (податок на прибуток), ВАТ «Золочівське АТП- 24661» – 10,0 тис.грн. (плата за землю), ДП №185 ВАТ «Львівводбуд» – 3,8 тис.грн. (плата за землю).
Видаткова частина бюджету району за шість місяців 2014 року виконана в сумі 129645,0 тис. грн. при уточненому плані на рік 283674,4 тис. грн. тобто 45,7 відсотки.
В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок року об’ємами ( без врахування субвенції) бюджет зріс за рахунок спрямування вільних залишків які склалися станом на 01.01.2014 року на 3335,7 тис. грн., в тому числі на погашення заборгованості, яка утворилася на 01.01.2014 року в сумі 1120,9 тис. грн. та на видатки поточного року 2214,8 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 730,8 тис. грн., медикаменти – 50,0 тис.грн., оплату за спожиті енергоносії – 51,6 тис. грн. та капітальні видатки 401,8 тис. грн..
Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно профінансовано видатки з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.
На утримання 213,5 штатних одиниць органів місцевого самоврядування використано 4931,3 тис.грн., або 40.4 відсотки до уточненого плану на рік. Найбільшу питому вагу у видатках становить заробітна плата з нарахуваннями.
Середня зарплата одного працюючого по сільських радах становить 2403 гривні, по селищній раді – 2318 гривень, по міських радах – 2752 гривні, по районні раді – 3695 гривень.
За звітний період на утримання установ освіти використано 40684,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 93435,7 тис.грн. і становить 43,5 відсотків до річних призначень. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти використано 31996,7 тис.грн. в тому числі по дитячих дошкільних установах 3445,0 тис.грн.
Видатки на утримання дитячих дошкільних закладів за звітний період становлять 4977,3 тис.грн., що становить 42,7 відсотки до уточнених річних призначень.
Вартість харчування однієї дитини за звітний період по дитячих установах склалася 13,06 грн., в тому числі за рахунок плати батьків 7,87 грн.
Відвідування дітей дитячих дошкільних закладів становить 80703 діто- днів (це означає що одна дитина відвідувала дитячий заклад 14 днів в місяць).
Середня заробітна плата вчителя без виплат допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди з врахуванням обов’язкових надбавок та доплат у 2014 році становить 3100 грн., що на 6,9 відсотків більша в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Наповнюваність учнями класів у 2013-2014 навчальному році становить 14,76 що на 0,24 менше в порівнянні з минулим роком. Фактичні витрати на одного учня у звітному періоді становили 6475 грн.
Видатки районного бюджету на позашкільну освіту за шість місяців 2014 року склали 721,4 тис.грн., що становить 38,5 відсотки до річних призначень.
В літній період станом на 01.07.2014 року у пришкільних таборах відпочинку оздоровлено 2385 дітей, на що використано 302,2 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини склала 10 грн. 11 коп. в день.
По установах освіти за 6-ть місяців поточного року надійшло власних надходжень в сумі 227,2 тис.грн., в тому числі від оренди – 29,3 тис.грн., з яких використано на господарські потреби для загальноосвітніх навчальних закладів.
В районі функціонує 77 установ охорони здоров’я, у яких на 01.07.2014 року зайнято 1084 працівників.
Для забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення в районі функціонує 470 ліжок, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. № 640 відповідає розрахунковим нормам.
Асигнування, виділені на утримання установ охорони здоров’я засвоєні в загальній сумі 18502,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 41588,7 тис.грн. Найбільшу питому вагу на галузь займає заробітна плата з нарахуваннями 82,3 відсотка.
Фактичні видатки на харчування за 6-ть місяців 2014 року склали 348,2 тис.грн. що на 32,2 тис.грн. більші в порівнянні з минулим роком. Середня вартість харчування вдень на один ліжко-день склала – 9 грн. 72 коп., що на 96 коп. більше в порівнянні з минулим роком.
Фактичні видатки на медикаменти за 6-ть місяців 2014 року склали 539,5 тис.грн. При загальній кількості проведених ліжко-днів 72336, середня вартість медикаментів на один ліжко-день склала – 5 грн.
Середня заробітна плата працівників медустанов району за звітний період 2014 року становить : лікарського персоналу – 3116 грн. , середнього медичного персоналу – 2098 грн., молодшого медичного персоналу 1352 грн, що в середньому на 4,5 відсотків більше відповідного періоду минулого року.
За 6-ть місяців 2014 року витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення склали 18,4 тис. грн. Кількість громадян, яким надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах становлять – 64 чоловік.
По установах охорони здоров”я по спеціальному фонду при уточненому плані на 2014 рік 530,0 тис.грн. по власних надходженнях за 6-ть місяців поточного року надійшло 190,2 тис.грн., в тому числі від оренди – 5,2 тис.грн. , надання платних послуг- 185 тис.грн., які станом на 01 липня 2014 року використані в сумі 169,9 тис.грн.
На утримання територіального центру за загальним фондом використано 2786,7 тис. грн., або 42,8 відсотки річних призначень.
Найбільшу питому вагу у видатках територіального центру складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями.
Терцентр станом на 01.07.2014 року обслуговував 3694 непрацездатних громадян. Середньомісячний розмір витрат на одного ОНГ в 2014 році становить 754 грн. Станом на 01.07.2014 року в стаціонарному відділенні с. Новоселище проживає 51 одиноких громадян. Витрати на утримання стаціонарного відділення за 6-ть місяців 2014 року склали 907,4 тис. грн., що на 102,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. Витрати на утримання одного підопічного в місяць у 2014 році становлять 3105 грн. Вартість харчування одного підопічного у відділенні становить 32,75 грн. в день.
На утримання центру соціальної реабілітації дітей –інвалідів використано 119,8 тис. грн., що становить 40,1 відсоток до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за І півріччя склали 91,2 тис. грн., що становить 76,1 відсотків до загального обсягу витрат. Видатки на комунальні послуги становлять 9,3 відсотки. Станом на 01.07.2014 року у центрі проходило реабілітацію 14 дітей-інвалідів. Середньомісячний розмір витрат на одну дитину становить 1426 грн.
Із передбачених у районному бюджеті коштів у сумі 230,0 тис.грн. для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначених рішенням районної ради (учасникам бойових дій та інвалідам УПА, вдовам ветеранів УПА, малолітнім політичним в’язням, вдовам політв’язнів, інвалідам по зору 1 і 2 груп, одиноким інвалідам 1 та 2 групи , сім’ям в яких проживає 2 і більше інвалідів 1 і 2 групи та дитина-інвалід) за звітний період використано 129,8 тис.грн. або 56,4 відсотка до річних призначень.
На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям цього року районним бюджетом одержано субвенцію з державного бюджету в сумі 42033,3 тис.грн., що складає 49,9 відсотка до річного обсягу субвенції ( 84217,8 тис.грн.). Вказані кошти забезпечили виплату всіх видів державних допомог, які нараховані протягом звітного періоду.
В районі функціонує 81 заклад культури та мистецтва, в яких зайнято 313 працівників. За шість місяців поточного року видатки загального фонду місцевих бюджетів на їх утримання складають 5760,6 тис. грн., що становить 45,0 відсотків до річних призначень.
Найбільшу питому вагу у видатках займає заробітна плата з нарахуваннями. У видатках на культуру та мистецтво близько 16,9 відсотки займають школи естетичного виховання.
Станом на 01.07.2014 року у 2 школах естетичного виховання навчається 538 учнів зайнято 75 педпрацівників.
Середньомісячний розмір батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання у 2013-2014 навчальному році становить 45 грн.
За шість місяців 2014 року на утримання 77 народних домів використано 1812,3 тис. грн. що становить 42,5 відсотки до річних призначень.
Станом на 01.07.2014 року по народних домах 13 чоловік працює на 0,75 ставки та 23 – на 0,5 ставки.
Важливим джерелом доходів для клубних установ є власні надходження. Найбільшу питому вагу у структурі власних надходжень клубних закладів займають доходи від вхідної плати, які за І півріччя 2014 року склали 30,8 тис. грн. або 35,7 відсотки до річного плану. Так за звітний період не поступило жодної гривні від платних послуг по народних домах сіл Нестюки, Великий Полюхів, Коропець. На утримання 1,75 ставок по народних домах, по яких не поступило платних послуг, з сільських бюджетів витрачено на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період 31,6 тис. грн.
В районі функціонує центральна бібліотечна система у підпорядкуванні якої функціонує 67 бібліотечних філій. На утримання бібліотек за шість місяців 2014 року використано 1677,7 тис. грн., що становить 42,5 відсотки до річних призначень.
Найбільшу питому вагу у видатках займає заробітна плата з нарахуваннями.
Середня зарплата одного бібліотечного працівника у 2014 році становить 2373 грн.
Станом на 01.07.2014 року по бібліотечних філіях 19 чоловік працює на 0,75 ставки та 15 – на 0,5 ставки.
Крім основної групи видатків загального фонду бюджету на благоустрій міст і сіл та капітальний ремонт житлового фонду використано за 6-ть місяців 960,4 тис.грн., надання дотації редакції газети «Народне слово», радіомовлення – 63,0 тис.грн., на фізкультуру і спорту використано 368,8 тис.грн. в тому числі на утримання дитячо-юнацької спортивної школи 330,8 тис.грн.
На сільське господарство за шість місяців 2014 року використано 10,8 тис.грн., при річному плані 212,2 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 10,8 тис.грн.

Начальник Г.Мудра