Європейський Союз надасть Україні автономні тарифні преференцiї

Оголошення

Відповідно до листа Міндоходів України від 16.04.14р. N8950/7/99-99-24-02-08-17 Європейський Союз в односторонньому порядку запровадить автономнi тарифнi преференцiї до товарiв, походженням з України.
Автономнi тарифнi преференцiї набудуть чинностi пiсля публiкацiї вiдповiдного рiшення Європейської Комiсiї в Офiцiйному журналi ЄС та будуть дiяти до листопада 2014 року.
До товарiв українського походження будуть застосовуватися автономнi тарифнi преференцiї за умови подання митним адмiнiстрацiям країн ЄС сертифiкатiв походження товарiв з України за формою „EUR.1”.
Зокрема, в рамках автономних тарифних преференцiй зберiгається порядок видачi торгово-промисловими палатами України сертифiкатiв походження товарiв з України за формою „EUR.1” в межах повноважень, визначених Законом України 02.12.1997 N 671/97-ВР „Про торгово-промисловi палати в Українi” та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.02.2003 N 255 „Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачi сертифiкатiв про походження товару”.
Митницi Мiндоходiв будуть здiйснювати верифiкацiю цих сертифiкатiв за запитами митних адмiнiстрацiй ЄС у порядку, встановленому постановою КМУ вiд 12.12.2002 N 1861 „Про затвердження Порядку верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України”.
Для визначення походження товарiв з України будуть застосовуватися правила походження товарiв вiдповiдно до Регламенту ЄК N 2454/93, яким введено в дiю iмплементацiйнi положення Митного кодексу ЄС (Роздiл IV, Глава 2, пiдроздiл 2; статтi 97- 123; Додаток 15 (Перелiк правил); Додаток 21).
На перiод дiї автономних тарифних преференцiй залишаються преференцiї, якi застосовуються до товарiв походженням з України в рамках Генеральної системи преференцiй на пiдставi сертифiкатiв походження за формою „А”, якi видаються торгово-промисловими палатами України.

Інформаційно-комунікаційний сектор