Нові форми фінансової звітністі

Оголошення

Золочівська МДПІ повідомляє,  що наказом Міністерства фінансів України  від 07.02.2013 р. № 73 затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» , яким встановлено нові:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан);

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

– Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

– Звіт про власний капітал.

Для юридичних осіб, які повинні подавати консолідовану фінансову звітність, затверджено:

– Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);

– Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

– Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

– Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

– Консолідований звіт про власний капітал.

Таким чином, юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують нові  форми фінансової звітності  починаючи зі звітності за I квартал 2013 року .

Також  зазначаємо , що втратив чинність  наказ Міністерства фінансів  «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 31.03.99 р. № 87.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю.