PІШЕННЯ ХХХV (позачергової) сесії VІ демократичного скликання

Рішення VІ скликання

ХХХV (позачергова) сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №432
від 04 листопада 2014 року

Про порядок денний ХХХV (позачергової)
сесії районної ради
Золочівська районна рада VІ демократичного скликання:

В И Р І Ш И Л А :
Затвердити порядок денний ХХХV (позачергової) сесії районної ради:

1. Про внесення змін до «Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівського району на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням ІІ сесії районної ради від 05.01.2014 року №23.
2. Про внесення змін до показників районного бюджету Золочівського району на 2014 рік.
3. Про дострокове припинення повноважень голови Золочівської районної ради.
4. Різне.

Голова районної ради                                 Володимир Недзельський

 

 

PІШЕННЯ №433

від 04 листопада 2014 року

Про внесення змін до «Комплексної цільової програми
соціальної підтримки населення Золочівського району
на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням ІІ сесії
районної ради від 05.01.2014 року №23

Взявши до уваги лист управління соціального захисту населення райдержадміністрації від 03.11.2014 №2747, керуючись пунктом 16 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до «Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівського району на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням ІІ сесії районної ради від 15.01.2013 року №23, а саме:
– у розділі 4 пункту 5 «надання щомісячної грошової допомоги учасникам бойових дій УПА» на 2014 рік суму 22,5 тис.грн. змінити на 57,8 тис.грн.;
– розділ 4 «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми» доповнити найменуваннями заходів та обсягів фінансування, зокрема: пунктом 17 «одноразова допомога сім’ї загиблого учасника АТО» в сумі 50 тис. грн. та пунктом 18 «надання адресної соціальної допомоги на лікування» в сумі – 60 тис. грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А.Луговий).

 

Голова районної ради                                   Володимир Недзельський

 

PІШЕННЯ №434
від 04 листопада 2014 року
Про внесення змін до показників районного бюджету
Золочівського району на 2014 рік

Керуючись ст.14, 78 Бюджетного кодексу України, взявши до уваги інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації з метою проведення першочергових видатків районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення Золочівської районної ради від 30.01. 2014 року №348 «Про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік», а саме:
У пункті 2 збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік на суму 60000 грн., в тому числі зменшити по загальному фонду на суму 68590 грн. та збільшити по спеціальному фонду бюджету розвитку на суму 128590 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3) .
У пункті 3 зменшити дефіцит загального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму 68590 грн., джерелом покриття якого визначити спрямування вільних залишків в сумі 60000 грн. та передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 128590 грн. (додаток №6).
У пункті 4 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму 128590 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток №6).
У пункті 5 внести зміни в перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №8).
У пункті 9 внести зміни в граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток №7).
У пункті 10 внести зміни у видатки районного бюджету на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 60000 грн. (додаток №5).
2. Додатки № 2, 3, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради                            Володимир Недзельський

 

 

PІШЕННЯ №435
від 04 листопада 2014 року

Про дострокове припинення повноважень
голови Золочівської районної ради

Взявши до уваги заяву голови районної ради, керуючись ст.ст. 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:
Припинити достроково повноваження голови Золочівської районної ради Недзельського Володимира Йосиповича у зв’язку із його зверненням з особистою заявою про складення ним повноважень голови районної ради з 04.11.2014 року без припинення повноважень депутата Золочівської районної ради.

Голова районної ради                                  Володимир Недзельський