Подорожні листи та списання пального

Оголошення

Золочівська ОДПІ, повідомляє що згідно п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об»єкта оподаткування , визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.
Cписання фактично витраченого пального і мастильних матеріалів для транспортних засобів ведеться на підставі подорожніх листів згідно з фактичною вартістю витраченого пального і мастильних матеріалів з врахуванням норм витрат, затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.98 N 43.
Форму подорожнього листа вантажного автомобіля затверджено спільним наказом Мінтрансу України та Мінстату України від 29.12.95 р. № 488/346.
Типова форма подорожного листа легкового автомобіля ( ф №3) втратила чинність відповідно до наказу Державної служби статистики від 19.03.13р. №95.
Водночас суб’єкти господарювання можуть застосовувати самостійно виготовлені бланки подорожніх листів, які мають містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм відповідно до п.2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88 від 24.05.95р.

Інформаційно-комунікаційний сектор