ПОЛОЖЕННЯ про президію Золочівської районної ради Львівської області

Положення

1. Президія Золочівської районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.
2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва районної ради з депутатами ради.
3. Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій у Золочівському районі.
4. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських фракцій, груп.
5. Голова районної ради планує та організовує роботу президії ради.
6. Засідання президії ради скликаються головою ради (у разі його відсутності заступником голови) у міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомірним, якщо в ньому бере участь більш як половина її складу. На засідання президії можуть бути запрошені інші депутати з надання їм права дорадчого голосу. Також можуть бути запрошені голова районної державної адміністрації, його заступники, начальники відділів райдержадміністрації, голови міських, селищної та сільських рад, керівники підприємств і організацій, голови селянських спілок, представники політичних партій та громадських організацій.
7. Головуючим на засіданні президії ради є голова ради або заступник голови ради (в разі відсутності голови).
8. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання президії підписується головуючим на засіданні.
9. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів усього складу президії.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності президії ради здійснює виконавчий апарат ради.