Повідомити про корупційне правопорушення

Запобігання та виявлення корупції
У разі, коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Золочівської районної ради, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про це зателефонувавши на телефон (03265)4-24-91. Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділокчетвер: з 8.30 до 16.30, п’ятниця: з 8.30 до 15.30, зщоденноюперервою: з 12.00 до 13.00. Інформація в повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак: -порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»; -запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; -порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування; -порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»; -порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»; -порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45 – 46, 48 – 52 Закону України «Про запобігання корупції»; -порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції; -порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Перелікдокументів, якірегламентуютьпротидію та запобіганнякорупції.

Міжнародніакти

– Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 р. № 251-V «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»). – Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р. № 252-V). – Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 р. № 2476-IV «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»). – Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO). – Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

Кодекси України

– Кримінальний Кодекс України – Кодекс України про адміністративні правопорушення – Кодекс законів про працю України

Закони України

– Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIII «Про запобігання корупції» – Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VIII «Про Національне антикорупційне бюро України» – Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VIII «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» – Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» – Закон України від 27.01. 2015 р. № 132-VIIІ «Про очищення влади»

Укази Президента України

– Указ Президента України від 16.04.2015 р. № 217 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України» – Указ Президента України від 14.10.2014 р. № 808 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» – Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»

Постанови КабінетуМіністрівУкраїни

– Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» – Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» – Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06. 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування» – Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» – Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Роз’яснення та рекомендації НАЗК

Декларування Запобіганняполітичнійкорупції Антикорупційнаполітика Конфліктінтересів