Про обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку на 2015 рік

Новини

cЛьвівська обласна рада та Львівська облдержадміністрація повідомляють про проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2015 рік

Львівська обласна рада та Львівська облдержадміністрація повідомляють про проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2015 рік.

Прийом документів на участь здійснюється з 01 жовтня до 17 год. 14 листопада 2014 року за адресою: 79008, м. Львів, вул. В. Винниченка 18, кімн. 321, 328.

Необхідна інформація про проведення конкурсу подається нижче.

 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XХX сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 1172

від 09 вересня 2014 року

Про внесення змін до Програми

проведення обласного конкурсу

мікропроектів місцевого розвитку

на 2011 – 2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.05.2011 № 170, виклавши її в новій редакції (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради В. П’ятака.

Голова обласної ради                                                         Петро КОЛОДІЙ

ПРОГРАМА

проведення обласного конкурсу мікропроектів

місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки

Вступ

Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) зорієнтована на вирішення проблем соціально-економічного розвитку громад шляхом підвищення ефективності використання місцевих ресурсів.

Суть Програми: активізація громад при реалізації соціально значимих проектів за підтримки актуальних мікропроектів місцевого розвитку за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.

Програма враховує принципи і завдання Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року та є логічним продовженням політики середньострокового планування на засадах проектного менеджменту.

Програма враховує результати й тенденції соціально-економічного розвитку попередніх періодів і стан інфраструктури місцевих громад.

І. Мета Програми

Мета Програми полягає в сприянні територіальним громадам сіл, селищ, міст у вирішенні місцевих проблем та створенні умов для сталого розвитку громад шляхом проведення щорічного Конкурсу мікропроектів місцевого розвитку (далі – Конкурс) відповідно до пріоритетних напрямів Конкурсу з їх дофінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам та коштів, залучених у межах програм міжнародної технічної допомоги.

ІІ. Основні завдання Програми:

 1. Стимулювання діяльності щодо самоорганізації населення, громадських організацій шляхом надання фінансової підтримки їх громадським ініціативам.
 2. Об’єднання ресурсів громад та органів місцевого самоврядування для вирішення соціально важливих проблем.
 3. Вирішення місцевих проблем територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області.
 4. Підвищення професійного рівня представників органів місцевого самоврядування, громадськості в питаннях менеджменту проектів та участі в національних, міжнародних грантових програмах.
 5. Поширення позитивного досвіду розв’язання проблем місцевого розвитку, набутого в процесі реалізації мікропроектів.
 6. Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та громадського сектору в реалізації проектів місцевого розвитку.
 7. Сприяння впровадженню та співфінансування мікропроектів громад, реалізація яких передбачає залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

ІІІ. Пріоритети Програми

 1. Пріоритети Конкурсу в рамках Програми на відповідний рік затверджуються Конкурсною радою з реалізації Програми (далі – Конкурсна рада) перед оголошенням конкурсу, на основі аналізу проблем соціально-економічного розвитку області.
 2. Напрями місцевого розвитку, які передбачені та фінансуються з обласного бюджету в межах обласних цільових програм, не можуть визначатися пріоритетними.

ІV. Механізм реалізації Програми

 1. Реалізацію Програми здійснює Конкурсна рада, управління економічної політики Львівської обласної ради, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації, як головний розпорядник коштів Програми, і обласна асоціація місцевих рад “Ради Львівщини”.
 2. Розгляд проектів та визначення переможців здійснює Конкурсна рада, персональний склад якої затверджується розпорядженням голови Львівської обласної ради.
 3. Співголовами Конкурсної ради є один із заступників голови обласної ради та один із заступників голови обласної державної адміністрації (за згодою).
 4. До складу Конкурсної ради входять депутати Львівської обласної ради, представники виконавчого апарату Львівської обласної ради та представники Львівської обласної державної адміністрації.
 5. Представники Львівської обласної державної адміністрації входять до складу Конкурсної ради за пропозицією керівництва обласної державної адміністрації.
 6. Співголови та члени Конкурсної ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
 7. Повноваження та регламент роботи Конкурсної ради наведені в додатку 2.
 8. Функції секретаріату Конкурсної ради виконує управління економічної політики Львівської обласної ради.
 9. Для здійснення своїх повноважень Конкурсна рада може залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об’єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.
 10. З метою проведення оцінки проектів Конкурсною радою утворюється Експертна комісія. Положення про Експертну комісію наведено в додатку 7. Обов’язковою умовою залучення експерта до Експертної комісії є відсутність конфлікту інтересів, підтверджена Декларацією неупередженості при проведенні експертної оцінки (додаток 8).
 11. Фінансове забезпечення технічного та інформаційного супроводу здійснює обласна асоціація місцевих рад “Ради Львівщини”, у межах відповідних бюджетних призначень.
 12. Умови проведення Конкурсу мікропроектів
 13. Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, громадські організації, ініціативні групи, сільські, селищні та міські ради (далі – Конкурсанти).
 14. Реалізація мікропроектів має здійснитися протягом поточного бюджетного року, на який передбачаються кошти обласного бюджету для виконання Програми.
 15. Максимальна сума субвенції, яка спрямовується на фінансування мікропроекту з обласного бюджету, становить 75 тис. грн.
 16. Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є власний внесок Конкурсанта: залучення коштів місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України, до бюджету мікропроекту, у тому числі власний внесок Конкурсанта (може бути у вигляді нефінансового внеску: робота, матеріали). Зразок акта виконаних громадою робіт, що становлять нефінансовий внесок, міститься в додатку 10. Обсяг залучених Конкурсантом коштів має становити не менше суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету.

Невід’ємною складовою в залучених Конкурсантом коштах має становити внесок територіальної громади в сумі 5 % від вартості проекту.

 1. Загальна вартість мікропроекту не може перевищувати 250 тис. грн (вартість проекту може бути більшою за умови надання гарантій співфінансування з місцевого бюджету в повному обсязі та реалізації проекту протягом одного бюджетного року). Конкурсанти повинні надати гарантії щодо забезпечення фінансування власного внеску до мікропроекту за рахунок коштів місцевих бюджетів (районного, міського, селищного, сільського), спонсорських коштів, власного внеску Конкурсанта у вигляді нефінансового вкладу (робота, матеріали).
 2. Мікропроекти не допускаються до участі в Конкурсі у випадках:

– Конкурсант подає офіційний лист про відкликання мікропроекту;

–   Конкурсант знаходиться у стадії реорганізації чи ліквідації.

 1. Не фінансуються мікропроекти, які передбачають:

–   отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат Конкурсантам;

–   погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;

–   купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;

–   купівлю і ремонт техніки для ініціативних груп, громадян;

–   випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;

–   спрямування на політичну та виборчу діяльність;

–   отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги;

– фінансування об’єктів, які перебувають у державній чи приватній власності.

VІ. Процедури проведення Конкурсу мікропроектів

 1. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення розміщуються на веб-сайтах Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.
 2. Конкурсна рада організовує та забезпечує проведення семінарів із менеджменту проектів для конкурсантів за тематикою, необхідною для якісної підготовки і впровадження мікропроектів, за участі професійних експертів.
 3. Конкурсанти в термін, визначений Конкурсною радою, подають до Конкурсної ради заявку за встановленим зразком (додаток 3) та відповідні додатки (список поданий у додатку 4) за адресою, вказаною в офіційному повідомленні.
 4. Заявки подаються Конкурсантами в електронному   та паперовому варіантах за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. На титульній сторінці обов’язково зазначається повна назва і місцезнаходження Конкурсанта.
 5. Реєстрація заявок, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється управлінням економічної політики Львівської обласної ради у співпраці з обласною асоціацією місцевих рад “Ради Львівщини”. Приймання заявок на участь у Конкурсі розпочинається з дня опублікування офіційного повідомлення. Подання заявок на Конкурс здійснюється упродовж строку, визначеного рішенням Конкурсної ради.
 6. Конкурсанти, відповідно до чинного законодавства, несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які вони подають.
 7. Конкурс проводиться в три етапи.

На першому етапі заявки на участь у Конкурсі розглядаються на відповідність за формальними ознаками (Конкурсною радою приймається рішення щодо відповідності документів, поданих Конкурсантом, умовам участі в Конкурсі) та передаються Експертній комісії для проведення оцінки проектів. За перевірку заявок на відповідність за формальними ознаками відповідає управління економічної політики Львівської обласної ради у співпраці із обласною асоціацією місцевих ради «Ради Львівщини».

 1. Управління економічної політики Львівської обласної ради впродовж 15-ти календарних днів після закінчення терміну реєстрації забезпечує опрацювання поданих запитів та скеровує заявникам інформацію про відмову в реєстрації, а також подає Конкурсній раді аналітичну інформацію щодо отриманих проектних пропозицій.
 2. Підставою для відмови в реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

– невідповідність заявника вимогам пункту 1 Розділу V Програми;

– невідповідність змісту проекту визначеним Конкурсною радою пріоритетним напрямам;

– невідповідність поданого запиту вимогам, зазначеним у пунктах 5, 6 та 7 Розділу V Програми;

– недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

– виявлення недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян та їх неспроможність реалізувати мікропроект.

– подання проектної заявки щодо об’єкта, який зазначено в іншій, уже зареєстрованій проектній заявці;

– наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення Конкурсу.

 1. Відмова в реєстрації може бути оскаржена до Конкурсної ради впродовж трьох днів після її одержання. У разі відмови в реєстрації для участі в Конкурсі Конкурсанти мають право подати вдосконалений варіант заявки, але не пізніше кінцевого терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.
 2. На другому етапі відбувається незалежна експертна оцінка заявок та формування рейтингу.

Експертна комісія здійснює оцінку проектних пропозицій упродовж строку, встановленого Конкурсною радою (не більше 45-ти днів).

 1. Третій етап розпочинається не пізніше 30 днів після затвердження обласного бюджету та передбачає проведення фінансової експертизи проектних заявок департаментом фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

VІІ. Критерії та порядок оцінки проектних заявок

 1. Оцінка та фінансова експертиза проектів проводиться на основі Таблиці оцінювання мікропроектів, поданих для участі в Конкурсі (додаток 5) і Таблиці фінансової експертизи мікропроектів, поданих для участі в Конкурсі (додаток 6).
 2. Після завершення оцінки проектних заявок Експертною комісією проводиться сумування всіх виставлених балів, їх ділення на кількість експертів, які оцінювали проекти. Таким чином визначається середній експертний бал кожної заявки.
 3. У разі набрання мікропроектами однакової кількості балів перевага надається мікропроекту, загальний бюджет якого є меншим.
 4. Конкурсна рада затверджує рейтинг проектів на підставі експертної оцінки до затвердження обласного бюджету Львівської області на наступний рік і скеровує пропозиції щодо обсягу фінансування Програми до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності.
 5. Пропозиції щодо загального обсягу співфінансування мікропроектів формуються Конкурсною радою, виходячи з установленого середнього бала (сума експертних балів), який визначає рейтинг мікропроектів. Проект рейтингу мікропроектів готує для затвердження Конкурсної ради управління економічної політики Львівської обласної ради у співпраці із обласною асоціацією місцевих ради «Ради Львівщини».
 6. Заявники зобов’язані не пізніше, ніж 30 днів після затвердження обласного бюджету надати копії документів, що підтверджують співфінансування проектів, до департаменту фінансів обласної державної адміністрації та управління економічної політики обласної ради (копії рішень, виписки з банківських рахунків). Внесення змін до проектів на цьому етапі не допускається.
 7. На третьому етапі департамент фінансів проводить фінансову експертизу на основі затверджених місцевих бюджетів та інших документів, що підтверджують наявність співфінансування.
 8. На підставі результатів експертної оцінки та фінансової експертизи Конкурсна рада, не пізніше, ніж в 45-денний строк з дня прийняття рішення про обласний бюджет, приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу.
 9. Рішення Конкурсної ради (оформляється протоколом) є підставою для оголошення результатів Конкурсу відповідно до рейтингу мікропроектів.
 10. У випадку вибуття з числа переможців Конкурсу окремих мікропроектів, до числа переможців автоматично зараховуються наступні за рейтингом мікропроекти, відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік.

VІІІ. Фінансування мікропроектів

 1. Фінансування мікропроектів, які перемогли в Конкурсі, здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний рік шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам.

Може також передбачатися додаткове фінансування мікропроектів, у межах наявного фінансового ресурсу в обласному бюджеті, із урахуванням пункту 3 Розділу V Програми.

 1. Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і витрачаються згідно з чинним бюджетним законодавством та рішеннями органів місцевої влади.
 2. Видатки, здійснені Конкурсантами після завершення терміну реалізації мікропроекту, оплаті не підлягають.
 3. Реалізація мікропроектів органів самоорганізації населення, громадських організацій, ініціативних груп, які стали переможцями Конкурсу, здійснюється на підставі угод між переможцями Конкурсу та відповідними органами місцевого самоврядування, на території яких реалізуються мікропроекти.
 4. На підставі рішення Конкурсної ради затверджуються розподіл чи зміни до розподілу субвенції між місцевими бюджетами у визначеному законодавством порядку.
 5. Порядок фінансування Програми наведений у додатку 11.
 6. У межах коштів, передбачених на реалізацію Програми, можуть фінансуватися проекти міжнародної технічної допомоги, які відповідно до чинних Угод повинні співфінансуватися з обласного бюджету (без застосування процедур, визначених у розділах IV – VI Програми).
 7. У випадку невиконання переможцем Конкурсу своїх зобов’язань щодо реалізації мікропроекту (термін встановлюється Конкурсною радою), Конкурсна рада має право прийняти рішення про виключення відповідного мікропроекту з числа тих, які спіфінансуватимуться з обласного бюджету.

ІХ. Очікувані результати

 1. Впровадження мікропроектів, метою яких є вирішення найбільш актуальних проблем місцевих громад Львівської області.
 2. Залучення коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України, до бюджетів мікропроектів в обсязі не менше суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету.
 3. Об’єднання ресурсів громадськості, органів місцевого самоврядування та інших джерел для вирішення соціально важливих проблем громад і Львівщини загалом.
 4. Підвищення професійного рівня представників громадськості та органів місцевого самоврядування в питаннях менеджменту проектів та участі в національних, міжнародних грантових програмах.
 5. Поширення позитивного досвіду, набутого в процесі реалізації мікропроектів.
 6. Сприяння поширенню підходу до управління та сталого розвитку, орієнтованого на громаду.
 7. Підвищення енергоефективності на місцевому рівні.
 8. Підтримка створення локально керованих джерел та мереж передового досвіду і знань з мобілізації громади та спільного врядування.
 9. Покращення матеріального стану об’єктів соціально-культурного призначення.

Х. Моніторинг Програми

 1. Основним завданням моніторингу є забезпечення ефективного виконання мікропроектів місцевого розвитку й ефективного використання коштів обласного бюджету.
 2. Фінансовий моніторинг реалізації мікропроектів здійснює департамент фінансів Львівської облдержадміністрації та управління економічної політики Львівської обласної ради.
 3. Оперативну інформацію про стан реалізації мікропроектів департамент фінансів Львівської облдержадміністрації щомісяця, після підписання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету на співфінансування мікропроектів, подає управлінню економічної політики Львівської обласної ради.
 4. Органи місцевого самоврядування до 1 лютого року, що настає за звітним періодом, надають Львівській обласній раді звіт про результати впровадження проекту за окремо затвердженою формою (додаток 9).
 5. Управління економічної політики Львівської обласної ради та департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації готують аналітичний звіт про результати реалізації мікропроектів і до 15 лютого, наступного за звітним періодом, подають його на розгляд Конкурсної ради.
 6. Конкурсна рада упродовж 15-ти календарних днів з часу отримання звіту розглядає та узагальнює подану звітну інформацію, приймає відповідні рішення й рекомендації, забезпечує оприлюднення відповідної інформації на веб-сайтах Львівської обласної ради і Львівської обласної державної адміністрації.
 7. Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
 8. Відповідальність за цільове використання субвенції покладається на замовників робіт.

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми проведення обласного конкурсу

мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми – управління просторового розвитку Львівської обласної ради.
 2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Львівської   обласної ради від «___» __________ 2011 року № ____
 3. Розробник Програми – управління економічної політики Львівської обласної ради.
 4. Відповідальний виконавець Програми – управління економічної політики Львівської обласної ради, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації, обласна асоціація місцевих рад «Ради Львівщини».
 5. Учасники Програми – районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
 6. Термін реалізації Програми – 2011 2015 роки.
 7. Обсяг коштів на реалізацію Програми визначається при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

 

Начальник управління

економічної політики обласної ради                                              Сергій КІТ

 

Додаток 3

до Програми

ФОРМА ЗАЯВКИ

з проведення обласного конкурсу мікропроектів

місцевого розвитку

       Категорія конкурсного відбору                                    Реєстраційний номер

         Заповнюється Конкурсною радою                          Заповнюється Конкурсною радою

 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

 

Назва проекту  
Тематичний напрям (напрями), якому відповідає проект (з переліку пріоритетів Конкурсу на поточний рік)
Загальний бюджет проекту (грн)
Очікуваний обсяг фінансування проекту з обласного бюджету (грн)
Очікуваний обсяг співфінансування проекту (власний внесок) (грн)
Повна назва організації-заявника
Адреса організації
Телефон, факс, e-mail
Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації
Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту
Місце роботи, посада, звання керівника проекту
Адреса для листування з керівником проекту
Контактні телефони керівника проекту, факс,

e-mail

 

 

 

 

Дата ________________


Керівник організації _____________

 

І. П Р О Е К Т

 1. Анотація проекту (не більше 1-єї сторінки на окремому аркуші).

В анотації слід стисло розкрити зміст проекту за такою схемою:

 • назва проекту;
 • актуальність   проекту;
 • перелік заходів проекту;
 • результати проекту;
 • обсяг коштів та джерела його фінансування;
 • організації-партнери, співвиконавці проекту.
 

 1.   Докладний опис проекту

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект (не більше

3-х сторінок)

В описі проблеми проекту необхідно розкрити зміст кожного нижченаведеного питання:

 • існуючі проблеми в селі/селищі/місті;
 • зв’язок проекту з попереднім досвідом вирішення проблеми чи іншими ініціативами громади щодо вирішення подібної проблеми;
 • результати виконання проектів, які реалізувались у попередні роки в рамках обласних програм, у тому числі обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку;
 • категорії населення, на які спрямовані результати проекту;
 • територія, охоплена проектом;
 • належність проекту до конкретного пріоритету Конкурсу.

 

2.2. Мета і завдання проекту (не більше 1-єї сторінки)

Обов’язкове чітке формулювання мети проекту (1 – 2 речення).

Для досягнення поставленої мети слід перерахувати завдання проекту (не більше 3 – 4 завдань)

 

2.3. Опис заходів проекту (не більше 2-х сторінок)

В описі заходів проекту варто розкрити зміст кожного нижченаведеного питання:

 • усі заходи проекту (опис кожного заходу має дати можливість уявити, що й як буде відбуватися);
 • участь громади та ініціативної групи в заходах проекту (збір коштів, громадський аудит тощо). Слід закцентувати увагу на описі участі громади в заходах, які передбачають нефінансовий внесок громади (участь у роботах)
 • розподіл функцій партнерів для виконання заходів проекту.
2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту (не більше 1-єї сторінки)

Тривалість проекту складатиме … (____ місяців).

У табличній формі необхідно подати план заходів. Не потрібно вказувати конкретні дати, лише слід зазначити конкретний період реалізації даного заходу (“місяць І”, “місяць ІІ” тощо). Також варто зазначити назву кожного заходу (детальний опис є зайвим).

 

Тривалість

заходу

Захід Відповідальні особи
Місяць І
   
Місяць ІІ  
 

 

  2.5. Очікувані результати проекту (не більше 1-єї сторінки)

 • короткотривалі результати;
 • спосіб оцінювання досягнень короткотривалих результатів;
 • перспективні наслідки реалізації проекту.

 

 • 6. Сталість та ризики проекту
 • опис ризиків проекту, а також заходів, що будуть здійснені під час виконання проекту для зменшення впливу цих ризиків;
 • опис сталості результатів проекту за такою схемою:

а) фінансова сталість (джерела фінансування подальшої діяльності після завершення проекту);

б) інституційна сталість (функціонування структур, які дозволять продовжувати діяльність після завершення проекту);

в) соціальна сталість (поліпшення ситуації в селі, селищі, місті як наслідок реалізації проекту).

 

ІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

У цьому розділі слід описати всі необхідні кошти та зазначити джерело отримання коштів.

Керівник проекту зобов’язаний самостійно визначати статті витрат за проектом відповідно до його цілей і завдань.

 

Загальний бюджет проекту

тис. грн

Стаття витрат Розрахунок статті витрат Джерела фінансування
Кошти обласного бюджету Внесок заявника Внесок “Інші джерела”
1
2
3
Разом

 

Зведена таблиця джерел фінансування проекту

тис.грн

Джерела фінансування Сума %
Внесок громади
Внесок підприємців, донорів тощо
Внесок сільської/селищної/міської ради
Внесок районної ради
Кошти обласного бюджету
Усього 100

 

 

 

Начальник управління

економічної політики обласної ради                                             Сергій КІТ

 

Додаток 4

до Програми

 

Додатки до заявки

 

До заявки Конкурсант подає такі додатки:

 1. Для органів самоорганізації населення:

– копію протоколу зборів (конференції) жителів адміністративно-територіального утворення про створення органу самоорганізації населення;

– копію рішення виконавчого комітету відповідної ради (у випадку легалізації органу самоорганізації як юридичної особи);

– копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 1. Для громадських організацій:

– копію свідоцтва про державну реєстрацію;

– копію статуту;

– копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 1. Для ініціативних груп громадян:

– копію протоколу створення ініціативної групи, завірену керівником органу місцевого самоврядування за місцем створення ініціативної групи;

– персональний склад членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження та місця проживання особи;

– копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

 1. Для органів місцевого самоврядування:

– рішення органу місцевого самоврядування про участь у проекті;

– персональний склад учасників реалізації проекту із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, року народження та місця проживання.

 1. Електронну версію проекту з додатками (диск, флеш-пам’ять)
 2. Документи, що підтверджують співфінансування мікропроекту з боку Конкурсанта та партнерських організацій.
 3. Документи, що обґрунтовують видатки в рамках мікропроекту (локальні кошториси, розрахунки тощо).
 4. Три фотознімки об’єкта.

 

Начальник управління

економічної політики обласної ради                                             Сергій КІТ

 

Співфінансування мікропроекту з кожного джерела повинно бути підтверджено (копії банківських рахунків; гарантійні листи від місцевих рад, донорів, підприємців щодо забезпечення відповідних внесків тощо).

 

Додаток 6

до Програми

 

Таблиця фінансової експертизи мікропроектів, поданих для участі в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку

 

Назва мікропроекту

 

Заявник
Бюджет мікропроекту,

у тому числі

Вартість, грн Відсоток від загальної вартості проекту
Очікуваний розмір співфінансування проекту
Внесок заявника
Сукупний розмір власного внеску,

у тому числі:

– реально підтверджене фінансування з місцевого бюджету
– реально підтверджене фінансування з районного бюджету
– фінансовий внесок громади
– нефінансовий внесок громади
– інші залучені позабюджетні кошти
Разом

 

Додаткові роз’яснення

Мікропроект визнається переможцем Конкурсу за умови підтвердження власного внеску заявника в обсязі, більшому ніж 80% від загальної вартості мікропроекту.

Не рекомендується до співфінансування мікропроект, сукупний розмір власного внеску заявника у якому є меншим 60% загальної вартості мікропроекту.

У випадках підтвердження сукупного розміру власного внеску заявника більше ніж на 60%, але менше ніж на 80% Конкурсна рада приймає окреме рішення.

 

Начальник управління

економічної політики обласної ради                                             Сергій КІТ

 

Додаток 9

до Програми

Звіт про впровадження мікропроекту

місцевого розвитку

 

Звітний період: ____________________________________________

Назва організації: __________________________________________

Назва мікропроекту: ________________________________________

Керівник мікропроекту: _____________________________________

Керівник органу місцевого самоврядування: __________________________________________________________________

 

Підпис керівника органу місцевого самоврядування: ___________                           Дата: __________________

М.П.

 

Телефон: _________________________

Остаточний звіт має подавати аналіз успішності мікропроекту загалом, ефективність вибраної стратегії, ступеня досягнення запланованих результатів, їх стійкості, а також перспектив продовження і розвитку діяльності, розпочатої в рамках мікропроекту. Зокрема, слід відповісти на такі питання:

 

 • Які найбільш істотні зовнішні політичні, економічні або соціальні чинники (на місцевому, регіональному або національному рівнях) вплинули на діяльність у рамках мікропроекту?

 

 • Проаналізуйте, будь ласка, ступінь досягнення кожного з очікуваних короткострокових результатів мікропроекту.

 

 • Заповніть, будь ласка, таблицю, в якій узагальніть діяльність, реалізовану в рамках мікропроекту.
Заплановані види діяльності Опис

 

 • Надайте, будь ласка, три фотографії, які демонструють досягнення результатів мікропроекту.

Інформація про витрати в рамках мікропроекту

Номер мікропроекту: Тел.:
Назва органу місцевого самоврядування: Факс:
Період: E-mail:
  Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн:  
  Сума, отримана у звітному періоді, грн:  
  у тому числі:      
  – платежі обласної ради (програми)  
  – платежі району    
  – платежі міста (села)  
– інші платежі
Витрати
         
Дата платежу Одержувач коштів Опис витрат Сума, грн Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
Усього по статті:  
Витрати за кошти обласного бюджету
Усього по статті:  
Усього витрат за період  
Керівник мікропроекту: Бухгалтер :
 

 

 

 

 

Підпис керівника:

Підпис бухгалтера :

 

 

Начальник управління

економічної політики обласної ради                                             Сергій КІТ


Додаток 10

до Програми

 

Акт виконаних робіт №

про нефінансовий внесок у рамках мікропроекту

_________________________________________________

(назва проекту)

 

(дата)                                                                                        ( населений пункт)

 

Члени громади села/селища/міста (назва), а саме: ­­­­­­­­­­__________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­упродовж (термін)___________ виконали такі роботи, що передбачені як нефінансовий внесок організації в мікропроекті

“__________________________________”

 

Обгрунтуван-ня вартості (шифр і № позиції нормативу, або посилання на конкурсну пропозицію) Наймену-ванняробіт і витратзгіднокошторису Оди-ниця

виміру

К-ть Вар-тість

одини-ці, грн

Загаль-навар-тість, грн. (прямі витрати) Загальна вартість, грн. ( з нарахуван-нями

зведеного кошторису)

Розділ 1 ФУНДАМЕНТИ
Разом по розділу 1
Розділ 2. СТІНИ
Разом по розділу 2
Розділ 3. ПЕРЕГОРОДКИ
Разом по розділу 3
Розділ 7. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

 

Усі роботи по мікропроекту, що кваліфікуються як нефінансовий внесок громади, виконані відповідно проектно-кошторисної документації  та якісно.

Фотографії виконання робіт додається.

Загальна вартість робіт складає ___________грн (______________)

Члени громади (підписи):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Керівник проекту (підпис) __________

Сільський/селищний/міський голова (підпис і печатка) _________________

_____________________

 

ПОГОДЖЕНО

Керівник підрядної організації (підпис і печатка) ________________

 

 

 

 

Начальник управління

економічної політики обласної ради                                             Сергій КІТ

 

Додаток 11

до Програми

ПОРЯДОК

фінансування Програми обласного конкурсу мікропроектів

місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки

 

 1. Порядок визначає механізм фінансування Програми за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам .
 2. На підставі рішення Конкурсної ради департамент фінансів облдержадміністрації здійснює підготовку проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації про розподіл субвенції обласного бюджету на фінансування мікропроектів. Внесення змін до розпорядження відбувається з урахуванням пункту 5 розділу Програми “Фінансування мікропроектів”.
 3. Районні державні адміністрації в подальшому перераховують вказану субвенцію сільським, селищним та міським бюджетам.
 4. Перерахування коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам здійснюється рівними частинами відповідно до спрямованих на цю мету коштів громади, місцевих бюджетів, залучених коштів.

Узагальнену інформацію про обсяги використаних коштів субвенції та виконані роботи, у розрізі кожного мікропроекту, районні державні адміністрації та міські ради міст обласного значення подають до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

Начальник управління

економічної політики обласної ради                                             Сергій КІТ

 

 

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (032) 29-99-818, 23-55-076.