Про утворення районної конкурсної комісії для визначення підсумків конкурсу «Екологічно чистий населений пунк

Новини

УКPАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

* 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. Чорновола, 3 , (/+380-03265/тел. 4-20-17

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №18

 від 25 травня 2012 року

Про внесення змін та доповнення до розпорядження

голови районної ради від 28.04.2011 № 15 «Про утворення

районної конкурсної комісії  для визначення  підсумків конкурсу «Екологічно чистий населений пункт»

          Взявши до уваги рішення Львівської обласної ради від 15.05.2012 р.  №491 “Про внесення змін до пункту 2 рішення від 05.04.2011 №100 «Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс «Екологічно чистий населений пункт», керуючись ч.7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

         1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження від 28.04.2011 №15, а саме: вивести із складу районної конкурсної  комісії для визначення підсумків конкурсу «Екологічно чистий населений пункт» Сухецького Р.П., Закалу Я.І., Неділька В.М., ввівши – Нижника І.М.

        2. Затвердити Заявку на участь у щорічному обласному конкурсі «Екологічно чистий населений пункт» згідно з додатком.

        3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

          Голова районної ради                                         Володимир Недзельський

Додаток № 1 до розпорядження голови  районної ради

від 25 травня 2012 року  №18

 

Заявка

на участь у щорічному обласному конкурсі

“Екологічно чистий населений пункт”

 

  1. Назва проекту (виконаних заходів відповідно до розділу 2 Положення) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  1. Відомості про орган місцевого самоврядування

2.1. Повна назва__________________________________________________________

2.2. Адреса_______________________________________________________________

2.3. Телефон, факс________________________________________________________

  1. Відомості про виконавця, відповідального за проект

3.1. Повна назва __________________________________________________________

3.2. Адреса_______________________________________________________________

3.3. Телефон, факс________________________________________________________

4. Інформація щодо проекту *_______________________________________________

________________________________________________________________________

5. Аналітична довідка:

5.1. Загальна вартість виконаних заходів (тис. грн) __________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­___

5.2. Джерело фінансування ________________________________________________

5.3. Термін реалізації проекту (вказати дати його початку, закінчення та тривалість) ________________________________________________________________________

5.4. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, знаходиться на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) _______________________________________________________________________

6. Новизна проекту (виконаних заходів) ______________________________________ ________________________________________________________________________

7. Екологічний ефект ______________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Соціальний ефект ______________________________________________________

9. Мультимедійний супровід** (за бажанням)_________________________________

________________________________________________________________________

10. Фотографії ***__________________________________________________________

11. Фактична назва заходу, на який виділятимуться призові кошти в разі отримання перемоги:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

Примітка:

       *: опис проекту повинен відображати здійснені заходи передбачені переліком пункту 3 Положення про щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт”;

       **: відображення стану об’єкта, місцевості тощо до початку реалізації проекту і після;  презентаційний ролик до 5 хв;

       ***: відображення стану об’єкта, місцевості тощо до початку реалізації проекту і після;  кількість фотографій не повинна перевищувати 20 шт.

 

Заступник голови районної ради                                       Андрій Леськів

 

 

Додаток № 2 до розпорядження голови  районної ради

від 28 квітня 2011 року  №15

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну конкурсну комісію для визначення підсумків конкурсу «Екологічно чистий населений пункт» на території Золочівського району

1.Загальні положення.

 З метою поліпшення благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля запроваджується щорічний обласний конкурс “Екологічно чистий населений пункт” (далі – Конкурс). Конкурс проводиться за чотирма категоріями населених пунктів: І категорія – міста обласного значення, окрім м. Львова; ІI категорія – міста районного значення; ІІІ категорія – селища; ІV категорія – села. Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів з   дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту; в охороні довкілля, у тому числі із запобіганням забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшенням шуму і забезпеченням раціонального  використання природних ресурсів; озелененні населених пунктів, збереженні парків, скверів, лісопарків; впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.

Для визначення підсумків конкурсу  на території Золочівського району утворюється районна конкурсна комісія (далі Комісія).

Комісія утворюється  на строк виконання нею визначеного завдання у складі голови та членів комісії. Всі  члени комісії користуються рівними правами.

2. Повноваження Комісії

              Комісія визначає переможців конкурсу більшістю голосів від загального складу.

Переможцями Конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів з:
–  організації роботи із впровадження на території відповідної громади правил дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту;
–  ремонту, реконструкції та облаштування наявних об’єктів екологічного призначення і спорудження нових;
– створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;
– проведеної роботи, пов’язаної з охороною довкілля, у тому числі із запобіганням забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшенням шуму і забезпеченням раціонального використання природних ресурсів;
– озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва;
– впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю й зручністю в експлуатації;
– впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.
Для участі у конкурсі сільські, селищна, міські ради подають до комісії такі матеріали: заява на участь у конкурсі, аналітична довідка щодо виконаних заходів з відповідними мультимедійними та поліграфічними матеріалами. Матеріали подаються до комісії до 1 червня поточного року.      Матеріали, подані пізніше від встановлених термінів або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.
Підбиття підсумків конкурсу проводиться на районному рівні до 1 липня.        Місцевим радам населених пунктів, які зайняли призові місця в конкурсі, вручають   дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, а також з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на  реалізацію та вирішення локальних екологічних проблем виділяються кошти. Зокрема, у першій та другій категоріях населених пунктів за перше місце – 90 тис. грн.; за друге місце  – 70 тис. грн.; за третє місце  – 60 тис. грн. У третій та четвертій категоріях населених пунктів за перше місце – 50 тис. грн.; за друге місце – 30 тис. грн.; за третє місце – 20 тис. грн.

Хід робіт з благоустрою населених пунктів та підсумки Конкурсу висвітлювати у засобах масової інформації.

 

Заступник голови районної ради                                       Андрій Леськів