Про виконання бюджету Золочівського району за 2010 рік

Районний бюджет

Впродовж 2010 року до загального фонду бюджету району надійшло 29556,5 тис.грн. податків, зборів і неподаткових платежів, що  на 918,8 тис.грн. або 3,2 відсотка більше уточненого плану затвердженого місцевими радами.
Контрольні цифри Міністерства фінансів України по надходженню власних та закріплених доходів (28569,8 тис.грн.) перевиконано на 986,7 тис.грн. або 3,4 відсотка.
У порівнянні з  2009 роком надходження до загального фонду бюджету району зросли на 3622,1 тис.грн. або на 14,0 відсотка.
Надходження доходів до загального фонду районного бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, склали 16176,6 тис.грн., що на 446,3 тис.грн.  або 2,8 відсотка більше затвердженого плану. Проти 2009 року надходження до районного бюджету зросли на 2378,2 тис.грн. або 17,2 відсотка.
Приріст доходів отримано в основному за рахунок зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб та плати за землю, питома вага у структурі всіх податків і зборів загального фонду бюджету району  яких складає відповідно  23247,6 тис.грн. (78,7%) та  2603,5 тис.грн (8,8%).
Обсяг надходжень податку з доходів фізичних осіб у 2010 року більший за 2009 рік на 3299,3 тис.грн. або 16,5 відсотка. Приріст цього податку забезпечено усіма місцевими радами, крім Бібщанської сільської ради, до бюджету якої надходження цього виду платежу зменшились на 9,0 тис.грн. (44,3%), Білокамінської сільської ради – 145,8 тис.грн. (53,9%) відсотка, Гологірської сільської ради – 1,0 тис.грн. (2,7%) та Коропецької сільської ради – 0,7 тис.грн. (8,4%).
Одними з факторів зростання надходжень є ріст  рівня середньомісячної заробітної плати по району результати роботи, направленої на легалізацію і запобігання мінімізації оплати праці, скорочення заборгованості по виплаті зарплати.
Слід відмітити, що на початок 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати по району в цілому склала 40,9 тис. грн. та зменшилась у порівнянні з початком 2010 року на 206,2 тис. грн., або на 83,4 відсотки. Заборгованість з виплати заробітної плати по економічно-активних підприємствах погашена повністю. По економічно-неактивних підприємствах району станом на 1 січня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати склала 40,9 тис. грн. і зменшилась у порівнянні з початком 2010 року на 56,2 тис. грн., або на 57,9%.
Надходження плати за землю збільшилися на 423,1 тис.грн. або 19,4%, в основному за рахунок залучення до оподаткування більшої площі земельних ділянок.
Незважаючи на проведену у 2010 році роботу райдержадміністрацією та податковою інспекцією залишаються ще значні  резерви в більшості сільських рад  по орендній платі за земельні ділянки за межами населених пунктів, які орендуються для обслуговування господарських будівель.
Виконано також план надходжень по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 103,1%, збору за спецвикористання лісових ресурсів – більше в 2,2 рази, платі за державну реєстрацію суб»єктів підприємницької діяльності – 113,3%, платі за оренду комунального майна – 105,1%, фіксованому сільськогосподарському податку – 113,6%,  надходженнях від реалізації безгосподарського майна  – більше в 9,5 рази.
Поряд з цим, по таких видах доходів,  як  плата за користування надрами незабезпечено виконання плану на 1,9 тис.грн. (5,7%), податок на промисел – 4,5 тис.грн. (29,8%),  плата за торговий патент – 3,7 тис.грн.(1,9 тис.грн.), єдиний податок – 17,1 тис.грн. (1,1%), місцеві податки і збори- 49,1 тис.грн. (6,8%), адміністративні штрафи і санкції – 9,9 тис.грн. (38,5%),  штрафи за порушення законодавства в сфері безпеки дорожнього руху – 12,7 тис.грн. (2,6%), державне мито – 110,0 тис.грн. (41,7%), відрахування частини прибутку комунальних підприємств – 12,9 тис.грн. (86,4%), надходження сум відсотків за користування тимчасово-вільними бюджетними коштами – 15,0 тис.грн., та інші надходження -6,6 тис.грн. (3,9%).
Невиконання плану по єдиному податку, який забезпечує надходження до бюджету району понад 5 відсотків від усіх платежів, пояснюється зменшенням його сплати у порівнянні з 2009 роком юридичними особами у зв»язку з скороченням виручки від реалізації виконаних робіт та наданих послуг. Зменшились поступлення по ПФ «Профіт» на 13,7 тис.грн., ПП «Галкомпроект» – 5,3 тис.грн., ДП завод «Механік» ВАТ ЗРЗ – 12,1 тис.грн., ТзОВ «Золочівський цегельний завод»- 13,5 тис.грн. та інших.
Хоча в порівнянні з 2009 роком надходження єдиного податку в цілому  зросли на 1,9 тис.грн. (0,1%) за рахунок збільшення його сплати фізичними особами.
Недопоступлення  місцевих податків і зборів, питома вага в структурі доходів якого 2,3 відсотки, сталось за рахунок невиконанням плану по ринковому збору на 28,7 тис.грн. (6,5%), комунальному податку – 13,6 тис.грн. (14,3%),  збору за припаркування автотранспорту – 13,0 тис.грн.  (22,4%).
Необхідно відмітити про зменшення надходження проти 2009 року  ринкового збору на 29,0 тис.грн. (6,5%), що свідчить про недостатній контроль адміністрації ринку за справлянням цього виду платежу.
Загалом виконання  річних  планових завдань по надходженню доходів до загального фонду незабезпечили 9  місцевих бюджетів із 36. Це Бібщанська сільська рада (виконання склало 59,4%), Білокамінська (59,4%), Вороняцька (80,1%), Великополюхівська (93,4%), Єлиховичівська (97,9%), Куровичівська (97,5%), Підлипецька (99,5%), Полянська (93,8%) та Сновичівська (79,0%) сільські ради.
Зменшились надходження доходів, в порівнянні з 2009 роком, до бюджетів Бібщанської сільської ради на 9,4 тис.грн. (25,9%), Білокамінської  сільської ради – 113,2 тис.грн. (24,7%), Вороняцької сільської ради – 11,5 тис.грн. (7,3%), Великополюхівської сільської ради  – 5,8 тис.грн. (14,8%), Колтівської сільської ради – 1,3 тис.грн. (1,7%), Куровичівської сільської ради – 18,2 тис.грн. (3,9%), Сновичівська сільська рада – 10,8 тис.грн. (11,7%).

До спеціального фонду бюджету району надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 5194,6 тис.грн., що на 1477,8 тис.грн. або 39,8 відсотка більше уточненого плану на 2010 рік. У порівнянні з 2009 роком надходження до спеціального фонду зросли на 1193,9 тис.грн. або 29,8 відсотка більше 2009 року. Зростання обсягу доходів спеціального фонду сталось в основному за рахунок власних надходжень бюджетних установ та податку з власників транспортних засобів, відповідно, на 1167,5 тис.грн. (49,8%) та 426,7 тис.грн. (54,2%).
Незабезпечено  виконання плану по платежах спеціального фонду  лише по надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 94,7 тис.грн. в наслідок непродажу земельної ділянки на території Підгайчиківської сільської ради, а також плати за придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів на 1,2 тис.грн (7,5%) по причині закриття автозаправної станції ДП «Газсервіс» ВАТ «Львівгаз».
Станом на 01.01.2011 року заборгованість по платежах до місцевих бюджетів склала 461,5 тис.грн., з них по податку з доходів фізичних осіб – 277,0 тис.грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 0,2  тис.грн., платі за землю – 143,5 тис.грн., комунальному податку – 0,1 тис.грн., єдиному податку – 2,1 тис.грн., частині чистого прибутку комунальних підприємств що перераховується до бюджету – 7,4 тис.грн., штрафних санкціях за порушення законодавства про патентування – 31,2 тис.грн.
В порівнянні з 01.01.2010 року податковий борг збільшився на 111,4 тис.грн., з них по податку з доходів фізичних осіб на -140,8 тис.грн., платі за землю – 32,3 тис.грн., частині чистого прибутку комунальних підприємств що перераховується до бюджету – 7,4 тис.грн.. Зменшилась заборгованість по податку на прибуток – 20,8 тис.грн.,  податку з власників транспортних засобів – 44,7 тис.грн.,  комунальному податку – 0,8 тис.грн., єдиному податку – 1,2 тис.грн., збору за забруднення навколишнього середовища – 1,6 тис.грн.
По податку з доходів фізичних осіб борг рахується за підприємцями Кащій В.М. – 45,5 тис.грн., Чапран Б.В. – 200,3 тис.грн., Шишка Р.Р. – 26,5 тис.грн, Бучинська Н.С. – 0,5 тис.грн., ПП.Богоніс А.Б. – 4,2 тис.грн.,
По платі за землю – компанія «Габбаро Холдінг Лімітет» – 74,5 тис.грн., ФГ «Великополюхівське» – 8,6 тис.грн., ВАТ «Львівавтотранс» – 9,2 тис.грн., військова частина №3007 – 14,7 тис.грн. ВАТ «Золочівське АТП – 14611» – 29,0 тис.грн., ДП №185 ВАТ «Львівводбуд» – 4,1 тис.грн. та ін..
По частині чистого прибутку комунальних підприємств, що перераховується до бюджету – МКП «Золочівтеплоенерго» – 7,4 тис.грн.
По штрафних санкціях за порушення законодавства про патентування – ПП «Лотос» – 31,2 тис.грн.

Видаткова частина бюджету району за 2010 року виконана в сумі 169543,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 177840,2тис.грн. тобто 95,3 відсотки. Районний бюджет виконаний в сумі 146484,2 тис.грн. при уточненому плані  на звітний період 153096,5 тис.грн. або 95,7 відсотки.
В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок року об”ємами( без врахування субвенції)  бюджет зріс  за рахунок спрямування вільних залишків які склалися станом на 01.01.2010 року  на  819,5 тис.грн..
Вільні залишки бюджетних коштів спрямовано на утримання органів місцевого самоврядування – 259,7 тис.грн., установ освіти – 1,5 тис.грн., установ охорони здоров”я – 54,3 тис.грн., установ культури – 38,9 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 9,0 тис.грн., соціальне забезпечення– 38,9 тис.грн., додаткову дотацію Золочівській міській раді – 400,0 тис.грн., газифікацію бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Струтинської сільської ради – 17,2 тис.грн..
В процесі виконання бюджету на виконання п.21,10 рішення сесії „Про районний бюджет на 2010 рік” спрямовано Золочівській міській раді додаткову дотацію для відшкодування різниці в тарифах бюджетних установ МКП „Золочівтеплоенерго”.
Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і в повному   обсязі  виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
У зв”язку із не проходженням коштів через державне казначейство станом на 01.01.2011 року утворилася бюджетна кредиторська заборгованість в сумі 2002,9 тис.грн. .
За звітний період на утримання установ освіти використано 65398,2 тис.грн. при уточненому плані 71597,5 тис.грн. бюджетних коштів з них з районного бюджету 57799,9  тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти використано 37204,8 тис.грн. в тому числі по дитячих дошкільних установах 3702,4 тис.грн.
Видатки на утримання дитячих дошкільних закладів за 2010 рік становлять  7598,3 тис.грн., що становить 92,4 відсотки  до уточнених річних призначень.
Вартість харчування однієї дитини за звітний рік по дитячих установах склалася 11,09 грн. в тому числі за рахунок плати батьків 5,01 грн..
Відвідування дітей дитячих дошкільних закладів становить 150500 діто- дні ( це означає що одна дитина відвідувала дитячий заклад 13 днів в місяць ).
Середня заробітна плата вчителя без виплат  допомоги на оздоровлення  та щорічної грошової винагороди з  врахуванням обов”язкових надбавок та доплат  у 2010 році становить 1806 грн.
Витрати на одного учня у звітному році становили 7010 грн., що на 1397. грн. більше в порівнянні з 2009 роком.
Видатки районного бюджету на позашкільну освіту на 2010 рік передбачені у сумі 1473,3 тис.грн., що на 236,1 тис.грн. перевищує видатки минулого року. За 2010 рік використано 1318,5 тис.грн., що становить   89,5 відсотка до річних призначень.
Видатки на оздоровлення дітей шкільного віку  за звітний період  склали 311,2 тис.грн., зокрема оздоровлено 305 дітей в спортивно-оздоровчому таборі „Сокіл” та 2376 дітей у пришкільних таборах.
По установах освіти в 2010 році на капітальні видатки по загальному фонду використано 1361,9 тис.грн.з них на погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік 578,6 тис.грн..
В 2010 році по КЕКВ 2110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” по районному бюджету використано на придбання комп”ютерної техніки – 238,7 тис.грн., холодильників – 14,2 тис.грн., телевізорів – 6,8 тис.грн., пральних машинок – 18,0 тис.грн., порохотяги – 10, тис.грн., електроплити – 46,8 тис.грн., насоси – 10,6 тис.грн., електром”яструбки – 38,4 тис.грн., меблі – 9,7 тис.грн., інтерактивні дошки – 5,0 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 14,2 тис.грн. По Гончарівській сільській раді для дитячої установи придбано телевізор та бензотрилер на суму 3,7 тис.грн., по Поморянській селищній раді придбано для дитячої установи електроплиту, пральну машинку та холодильник на суму 13,1 тис.грн.. По Золочівській міській раді для дитячої установи № 2 придбано холодильник на суму 3,3 тис.грн.
В 2010 році по КЕКВ 2133 „Капітальний ремонт” використано на проведення капітального ремонту даху та фасаду економічного ліцею на суму 293,0 тис.грн., капітального ремонту даху Поморянської СШ на суму 211,5 тис.грн..По гончарівській сільській раді проведено заміну вікон та дверей дитячої дошкільної установи на суму 44,7 тис.грн., по Золочівській міській раді виготовлено кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів дитячих установ №2,№3 на суму 1,5 тис.грн..
В районі функціонує 77 установ охорони здоров’я, у яких на 01.01.2011 року зайнято 1104  працівників.
Для забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення в районі функціонує 470 ліжок, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від  28.06.1997 р. № 640  відповідає розрахунковим  нормам.
Асигнування, виділені на утримання установ охорони здоров”я засвоєні в загальній сумі 30287,8 тис.грн. при уточненому плані 30757,5 тис.грн.. Найбільшу питому вагу на галузь займає заробітна плата з нарахуваннями 78,7 відсотка.
Фактичні видатки на харчування у 2010 році склали  580927 грн. 52 коп. при фактичному виконанні ліжко-днів на харчування – 72764 ,  середня вартість харчування вдень на один ліжко-день склала – 7   грн.   98 коп.
Фактичні видатки на медикаменти склали 1435025 грн. 56 коп. з них  безкоштовні медикаменти – 245820 грн. При загальній кількості проведених ліжко-днів у 2010 році  145748,   середня   вартість медикаментів  на один  ліжко-день  склала  –    7  грн. 38  коп.
Середня ставка працівників медустанов району без доплат за звітний період становить : лікарського персоналу – 2027 грн. , середнього медичного  персоналу – 1323 грн., молодшого медичного персоналу  966 грн.
За 2010 рік  витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення  склали  80,0 тис. грн.. Кількість громадян,  яким надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах  становить – 290 чоловік.
У 2010 році капітальні видатки по КФК 080101  склали  398151 грн. 22 коп., при уточненому плані   399930 грн., з яких : КЕКВ 2110 „ Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”  на суму  99772 грн. 40 коп. при уточненому плані 100000 грн. , які використано на придбання пральної машини, 6 холодильників, 7 бойлерів, теплолічильника, 3 стерелізаторів та 2 хірургічних відсмоктувачів,  КЕКВ 2133 „ Капітальний ремонт інших об’єктів»  на суму 298378 грн. 82 коп. при уточненому плані 299930 грн., які використано на капітальний ремонт поліклінічного відділення  Золочівської ЦРЛ (заміна вікон, покраска фасаду).
По КФК 080600 капітальні видатки по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших   об’єктів » склали 27875 грн. при уточненому плані 27880 грн., які використано на проведення капітального ремонту фельдшерсько-акушерського пункту села Струтин (заміна підлоги, вікон, покраска).
Із затверджених у місцевих бюджетах коштів на інші видатки соціального захисту населення в сумі 317,4 тис. грн. протягом  9-ти місяців  використано 225,5  тис. грн.  (70 відсотків).
На утримання територіального центру за загальним фондом використано 4598,2 тис.грн. або 98,8 відсотка  річних призначень.
Найбільшу питому вагу у видатках  територіального центру складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями.
Терцентр обслуговує 4294 одиноких непрацездатних громадян. Середньомісячний  розмір витрат на  одного ОНГ становив 1070 грн.  В стаціонарному відділенні  с.Новоселище   проживає  49 одиноких  громадян.  Витрати  на  утримання  стаціонарного  відділення    склали 1025,0  тис.грн.  Витрати  на  утримання  одного   підопічного в  місяць – 1745 грн.
У 2010 році    капітальні  видатки Золочівського  районного  територіального  центру соціального  обслуговування склали  9320 грн. при уточненому плані 28923грн., по КЕКВ 2110 „Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування” придбано    комп”ютера ( 2 шт. ) та  прінтер.

Із передбачених у районному бюджеті  коштів у сумі 159,0 тис.грн. для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначених рішенням районної ради (учасникам бойових дій та інвалідам УПА, вдовам ветеранів УПА, малолітнім політичним в’язням, вдовам політв’язнів, інвалідам по зору 1 і 2 груп, одиноким інвалідам 1 та 2 групи , сім’ям  в яких проживає 2 і більше інвалідів 1 і 2 групи та дитина-інвалід) за  звітний період  використано 158,3 тис.грн. або 99,5 відсотка.
За вказаний період на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів Золочівською міською радою використано всі передбачені кошти в розмірі  5,0 тис.грн.
За 2010 рік районним бюджетом одержано субвенцію з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках  та прийомних сім’ях в сумі 241,0 тис. грн.
На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,   інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям цього року  районним бюджетом одержано субвенцію з державного бюджету в сумі  41634,4 тис.грн., що складає 99,9 відсотка до  річного обсягу субвенції ( 41672,4 тис.грн.).  Вказані кошти забезпечили виплату всіх видів державних допомог,  які нараховані протягом  року.

В районі функціонує 80 закладів культури та мистецтва, в яких зайнято 315 працівників. У 2010 році видатки загального фонду місцевих бюджетів на їх утримання складають  8662,1 тис.грн.
Найбільшу питому вагу у видатках  займає  заробітна плата з нарахуваннями .
У  видатках  на  культуру  та  мистецтво  близько  33,2  відсотків  займають  школи  естетичного  виховання.
У 2010-2011 навчальному році у 2 школах естетичного виховання навчається 525 учні або 6,6 відсотка від  загальної чисельності дітей шкільного віку та зайнято 75 педпрацівників.
Середньомісячний розмір батьківської плати за навчання в  школах естетичного виховання у 2010-2011 навчальному році становить 37 грн. або лише 10,3 відсотка до середніх витрат на одного учня.
У  2010 році в  Золочівському  районі  функціонує  76 клубних закладів.  Важливим  джерелом  доходів  для  клубних  установ  можуть  бути  власні  надходження.  Найбільшу  питому  вагу  у  структурі  власних  надходжень  клубних  закладів  займають  доходи  від  вхідної  плати. Надходження  від  вхідної  плати  за  2010 року  склали  59,1  тис.грн.  або  88,0 відсотка  до  плану і становлять 2,1 відсотки від загальних видатків на утримання  народних домів.
На утримання органів місцевого самоврядування 2010 рік використано 9770,3 тис.грн.. або 96,1 відсотки до уточненого плану.  Найбільшу питому вагу у видатках становить заробітна плата з нарахуваннями.
В 2010 році  по КЕКВ 2000 по загальному фонду при плані 85240 грн використано 58736,45 грн. на КЕКВ 2110 в тому числі придбання комп”ютерної техніки (Золочів 2 шт.- 8453,1 грн., Глиняни – 3762 грн., Бортків – 6000 грн., Вороняки 5500 грн., Струтин- 5600 грн., Скварява – принтер – 1730 грн., районна рада – 9950 грн.), районна рада – бензокосарка – 2900 грн., районна рада – кондиціонери – 13484,35 грн., Колтів придбання газового конвектора – 1357 грн..

Крім основної групи видатків загального фонду , видатки на проведення спортивних заходів за 2010 рік склали – 16,2 тис.грн., надано підтримку футбольному клубу „Дружба” на суму – 249,6 тис.грн., проведено видатки на утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ „Колос”)- 14,4 тис.грн., надано фінансову підтримку радіомовленню на суму 96,0 тис.грн. та газеті „Народне слово” – 80,0  тис.грн.
На сільське господарство за 2010 рік використано 248,4 тис.грн.,  при річному плані 375,0 тис.грн. з них за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 148,3 тис.грн.(на відшкодування витрат на штучне осіменіння – 75,0 тис.грн., підтримку технічними засобами сільськогосподарського виробництва – 47,7 тис.грн., на спеціальну дотацію ОСГ на утримання корів молочного напрямку – 25,6 тис.грн.). Кошти з районного бюджету на програму „Землеустрій” використано в сумі 35,1 тис.грн. при плані 116,2 тис.грн. на програму „Тваринництво” з районного бюджету використано 65,0 тис.грн. при плані 88,4 тис.грн..
На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в бюджеті району  на 2010 рік передбачено видатків по спеціальному фонду 2441,5 тис.грн.  видатки склали 1868,6 тис.грн. в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік 100,3 тис.грн..
За 2010 рік на утримання житлово-комунального господарства з місцевих бюджетів району спрямовано 1838,4 тис. грн., що становить 98,0 відсотка до річних призначень.
На виконання п.29 рішення сесії „Про районний бюджет Золочівського району на 2010 рік” спрямовано кошти в сумі 15,0 тис.грн. на виконання програми забезпечення техногенно-пожежної безпеки у Золочівському районі Львівської обасті на 2007 – 2010 роки, виконавцем якої було визначено Золочівський РВ ГУ МНС в Львівській області.
В процесі виконання бюджету  управлінням праці та соціального захисту населення за рахунок коштів передбачених на інші видатки по соціальному захисту населення забезпечено придбання двох путівок учасникам ліквідації  аварії на Чорнобильській АЕС.