Про виконання бюджету Золочівського району за перше півріччя 2012 року

Районний бюджет

УКPАЇНА

Золочівська pайонна деpжавна адміністpація

Львівської області

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

 80700,  м.Золочів,  вул. Чорновола, 3 , тел. 4-21-94

_12.07.2012 року__№_01-11

На №____ від ____________

ДОВІДКА

Про  виконання бюджету  Золочівського району

за перше півріччя 2012 року      

Впродовж січня-червня 2012 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 15495,4 тис.грн., що становить 99,0 відсотка до показників, затверджених місцевими радами на 1 півріччя 2012 року, або недопоступило 161,4 тис.грн.

Виконання річного плану склало 45,2 відсотка (у 2011 році виконання річного плану  за перше півріччя становило 42,6 відсотка).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,1 відсотка  або на 2484,1 тис.грн.      в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб на 1314,1 тис.грн. (+12,2%), плати за землю – 983,5 тис.грн. (+60,1%), інших надходжень – 89,2 тис.грн. (в 2,1 раза)  плати за оренду комунального майна – 54,2 тис.грн. (+65,2%) та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 44,4 тис.грн. (+37,1%).

Виконання розрахункових показників Міністерства фінансів за доходами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (закріплених доходах) становить 98,2 відсотка (контрольні цифри на 6 місяців 2012 року – 12356,5 тис.грн., фактично поступило – 12139,5 тис.грн.). Недовиконання становить 217,0 тис.грн.

Надходження доходів до загального фонду районного бюджету склали 8248,1 тис.грн., що становить 92,3 відсотка до призначень на січень-червень 2012 року, або недоодержано 683,8 тис.грн.

За 1 півріччя  2012 року більш як на 100 % виконано план по податку на прибуток  підприємств комунальної власності, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, платі за землю, фіксованому сільськогосподарському податку, платі за оренду комунального майна та інших надходженнях.

В звітному періоді не забезпечено виконання плану по таких видах доходів, як   податок на доходи фізичних осіб на 1124,2 тис.грн. (- 8,5%), державне мито – 50,3 тис.грн. (-49,7%), реєстраційний збір за реєстрацію  суб’єктів підприємницької діяльності – 0,5 тис.грн. (-7,1%), плата за користування надрами для видобування корисних копалин – 28,1 тис.грн. (-84,4%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 0,9 тис.грн. (55,6%), туристичний збір – 1,0 тис.грн. (-62,5%),  збір за місця для паркування транспортних засобів – 1,8 тис.грн. (-4,6%), частина чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету – 4,4 тис.грн.  (-38,6%),  надходження від реалізації безхозного майна – 2,1 тис.грн. (-100,0%) та адмінштрафи – 0,7 тис.грн. (11,3%).

Причиною відставання по податку на доходи фізичних осіб, який займає найбільшу питому вагу в доходах зведеного бюджету району (84,5%), і від його поступлень залежить виконання як зведеного бюджету району так і бюджетів окремих місцевих рад, є значне зменшення перерахування до бюджету району цього податку, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, окремими суб’єктами господарювання. Зокрема, ДП «Золочівський лісгосп» на 214,1 тис.грн., ТзОВ «Форвард» – 129,3 тис.грн., Львівською філією ПАТ «Укртелеком» – 101,1 тис.грн., Управлінням допоміжних виробництв МН «Дружба» – 79,1 тис.грн., РБУ ПАТ «Дружба» – 72,4 тис.грн., ПП «Агрофірма «Дзвони» – 64,7 тис.грн.,  ФГ «Згода» – 63,7 тис.грн., ПАТ КБ «Приватбанк» – 34,5 тис.грн., ПАФ «Промінь»  – 29,0 тис.грн., ПП «Галкомсервіс» – 24,2 тис.грн., ДП «Золочівський НТЦ «Зонта» ВАТ «Золочівський радіозавод» – 16,4 тис.грн. та ін.

Як свідчать результати роботи мобільних груп з питань легалізації заробітної плати в районі є значні втрати надходжень цього виду доходів. Це перш за все  ухилення від  оподаткування  громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без відповідної  реєстрації, незаключення договорів суб’єктами підприємницької діяльності з усіма найманими особами, нарахування заробітної плати працівникам в розмірах  нижче мінімальної встановленої законодавством.

Ці питання повинні бути постійно  на контролі місцевих рад, податкової інспекції, районної комісії.

Протягом звітного періоду по результатах роботи мобільних груп оформлено трудові угоди з 62 найманими особами.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились надходження до бюджету району по державному миту, платі за користування надрами для видобування корисних копалин,  частині чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, надходженнях від реалізації безхозного майна.

Зменшення поступлень по державному миту на суму  39,8 тис.грн. (-52,6%) спричинено введенням в дію Закону України «Про судовий збір». Поступлення  плати за користування надрами для видобування корисних копалин зменшились на 3,7 тис.грн. (-43,6%) за рахунок скорочення обсягу використання сировини на виробництво цегли цегельними заводами с.Солова. По поступленнях частини чистого прибутку комунальних підприємств зменшення на 8,9 тис.грн.. (-66,0%) пояснюється погашенням у 1 півріччі 2011 року боргу по цьому платежу за 2010 рік МКП «Золочівтеплоенерго». По надходженнях  від реалізації безхозного майна із-за відсутності такої реалізації надходження зменшились на 6,8 тис.грн. (-100,0%) .

Значне зростання надходжень плати за землю в порівнянні з відповідним періодом минулого року  спричинено внесенням  змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 року №213, а саме згідно яких показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 року, з 1 січня 2012 року застосовуються із коефіцієнтом 1,756.

В районі є резерви  збільшення надходжень плати за землю, зокрема по корегуванню нормативної грошової оцінки земель розташованих в межах населених пунктів по окремих місцевих радах, у відповідності до вимог ст.18 Закону України «Про оцінку земель», згідно якої нормативна грошова оцінка земельних ділянок  розташованих в межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, повинна проводиться не рідше як один раз у 5-7 років. Це  по Золочівській міській раді де нормативна грошова оцінка була проведена ще у 2002 році,  по Струтинській, Підгайчиківській,  Куровичівській,   Великовільшанецькій, Словітській, Ясеновецькій сільських радах  у 2005 році.

Значні резерви є  по надходженнях орендної плати за землю. Це перш за все надання земельних ділянок в оренду без правовстановлюючих документів та укладання договорів оренди, самовільне використання земельних ділянок суб’єктами підприємницької діяльності.

Створеною  при районній       державній адміністрації комісією з визначення розмірів та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам протягом першого півріччя 2012 року проведено розрахунки втрат доходів бюджету по 6 суб’єктах підприємницької діяльності, які користуються земельними ділянками на території Золочівської міської ради без укладених договорів оренди, на загальну суму 264,2 тис.грн.

По платі за оренду комунального майна зростання надходжень на 65 %  є результатом збільшення надходжень до бюджету Золочівської міської ради через  зміну порядку розподілу орендної плати між орендодавцем та бюджетом та збільшення ставок орендної плати майна, яки орендується КП «Центральна районна аптека №85», Золочівським відділенням ощадбанку, КБ «Надра» та ін.

Із 36 бюджетів, що формують зведений бюджет Золочівського району невиконання планових завдань по надходженню доходів до загального фонду незабезпечено по 12 бюджетах.

По 5 місцевих бюджетах невиконання становить більше 15 відсотків.  Це бюджет Підлипецької сільської ради (72,0%), Гологірської сільської ради (72,9%), Струтинської сільської ради (73,9%), Заставнянської сільської ради (77,1%), Шпиколоської сільської ради (83,9%).

На виконання ст.78 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням спільно Золочівською міжрайонною державною податковою інспекцією цим місцевим радам направлено офіційні висновки про невиконання дохідної частини відповідних бюджетів за підсумками першого півріччя поточного року, якими рекомендовано внести  зміни до відповідних бюджетів в сторону зменшення дохідної і видаткової частини. По результатах аналізу за 1 квартал 2012 року планові річні призначення було  зменшено на 59,1 тис.грн., зокрема Стутинською сільською радою на 50,0 тис.грн. та Підлипецькою сільською радою на 9,1 тис.грн.

Щодо надходжень в цілому до місцевих бюджетів, в порівнянні з минулим роком, зменшились надходження до бюджетів Глинянської міської ради на 0,5 тис.грн. (-0,2%), Заставнянської сільської ради – 11,8 тис.грн. (-14,6%), Куровичівської сільської ради – 64,1 тис.грн. (-25,7%), Підгайчиківської сільської ради – 6,8 тис.грн. (-8,4%) та Струтинської сільської ради – 30,3 тис.грн. (-8,5%).

Спад надходжень до бюджету Глинянської міської ради є в основному за рахунок плати за землю, надходження якої в порівнянні з минулим роком зменшились на 19,7 тис.грн. через зменшення ставки орендної плати за земельну ділянку, яка орендується корпорацією  «Енергоресурс-Інвест» з 258,8 тис.грн. в рік до 115,2 тис.грн. (в 2,2 рази).

Зменшення надходжень до бюджетів Заставняської та Струтинської сільських рад спричинено зменшенням сплати податку на доходи фізичних осіб до сільського бюджету Заставнянської сільської ради  ПАФ «Промінь» на 9,7 тис.грн. та Струтинської ДП «Золочівський лісгосп» – 71,4 тис.грн., ТзОВ «Форвард» – 43,1 тис.грн..

На зменшення надходжень до бюджетів Куровичівської та Підгайчиківської сільських рад в основному вплинула зміна місця зарахування податку на доходи фізичних осіб НП «Куровичі» філії МН «Дружба», який у 2012 році зараховується до бюджету м.Львова (у січні-червні 2011 року було сплачено НП «Куровичі» до бюджету Куровичіської сільської ради 61,2 тис.грн., Підгайчиківської – 30,1 тис.грн.), а також зменшення перерахування до бюджету Куровичівської сільської ради податку на доходи фізичних осіб УДВ філії МН «Дружба»  на 26,3 тис.грн., ФГ «Згода – 21,3 тис.грн.   До спеціального фонду бюджету району надійшло (без врахування власних надходжень бюджетних установ) 2369,3 тис.грн. доходів, що складає 162,7 відсотка до затвердженого плану І півріччя 2012 року.  По спеціальному фонду незабезпечено виконання плану  лише  по надходженнях коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  яких недопоступило 3,6 тис.грн. та від відчуження майна комунальної власності – 60,0 тис.грн.

Станом на 01.07.2012 року податковий борг по платежам в бюджет району складає 325,2 тис.грн., у тому числі по  податку на доходи фізичних осіб  – 235,4 тис.грн.,  платі за землю – 51,2 тис.грн., податку з власників транспортних засобів – 1,4 тис.грн., єдиному податку – 3,2 тис.грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища – 0,4 тис.грн., фіксованому сільськогосподарському  податку –  2,3 тис.грн., комунальному податку – 0,1 тис.грн.,  штрафних санкціях за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій  – 31,2 тис.грн.

З початку року податковий борг збільшився на 66,4 тис.грн. або на 25,8 відсотка.

Найбільшими боржниками перед бюджетом району є ТОВ ім..Б.Хмельницького – 86,6 тис.грн. (в т.ч.:податок на доходи фізичних осіб – 83,0 тис.грн., плата за землю – 1,3 тис.грн.. фіксований сільськогосподарський податок – 2,3 тис.грн.), компанія «Агросвіт» – 55,7 тис.грн. (податок на доходи фізичних осіб),  ВАТ «Золочівське АТП- 24661» – 28,0 тис.грн. (плата за землю),  ПП «Лотос» – 31,2 тис.грн. (штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки, застосування реєстраторів розрахункових операцій).

          Видаткова частина бюджету за 6 місяців 2012 року  виконана на 97,2 відсотки за звітний період та на 49,4 відсотки до уточненого річного плану , тобто в сумі 110315,8 тис.грн. По районному бюджету виконання склало 94,6 відсотки до плану за звітний період( план 101505,7 тис.грн, касові видатки 96023,9тис.грн.).

В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок року об’ємами (без врахування субвенції )  бюджет зріс на 1678,0 тис.грн., тобто на додаткові витрати рішеннями місцевих рад спрямувались вільні залишки   бюджетних коштів, які  склалися на 01 січня 2012 року. Крім цього, передано кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)в сумі 1079,2 тис.грн..

На погашення заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2012 року  спрямовано вільні залишки районного бюджету в сумі  822,6 тис.грн

На утримання органів місцевого самоврядування   використано 4386,4 тис.грн. в тому числі районної ради 561,4 тис.грн.. Середня зарплата одного працюючого по сільських радах становить 2300 гривень, по селищній раді – 2482 гривні, по міських радах – 2880 гривень, по районні раді – 3131 гривні.

За 6 місяців поточного року на утримання установ освіти використано 40704,1 тис.грн., з них з районного бюджету 36285,7 тис.грн.. Із загальної суми видатків на виплату зарплати з нарахуваннями працівникам освіти використано 31686,4 тис.грн., що становить 77,8 відсотків.

В літній період у пришкільних таборах відпочинку оздоровлено 3300 дітей, на що використано 369,0 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини склала 8 грн. в день.

Вартість харчування однієї дитини за 6-ть місяців поточного року по дитячих установах м. Золочева склалася 10,79 грн. в тому числі за рахунок плати батьків 7,19 грн..

Середня заробітна плата вчителя без виплат  допомоги на оздоровлення  та щорічної грошової винагороди з  врахуванням обов’язкових надбавок становить 2162 грн.

Витрати на одного учня у звітному періоді становлять 4809 грн., що на 804 грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

По установах освіти за 6-ть місяців поточного року надійшло власних надходжень в сумі 211,9 тис.грн. з яких використано на поточний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів 41,5 тис.грн.

На даний час відділу освіти РДА необхідно здійснювати заходи по економії бюджетних коштів в зв’язку із  забезпеченням бюджетними асигнуваннями видатків на заробітну плату та оплату за спожиті енергоносії до кінця поточного року.

Асигнування, виділені на утримання установ охорони здоров’я, засвоєні в сумі 17714,8 тис.грн., або на 46,7 відсотки до річних призначень. На утримання 1040 штатних одиниць установ охорони здоров’я використовується понад 80 відсотків усіх видатків галузі. Середні витрати на харчування в день на одне ліжко склали 7,70 грн, витрати на медикаменти  на одного хворого склали 7,15 грн..

   Середня заробітна плата працівників медустанов району за звітний   період становить :  лікарського персоналу – 2766 грн.,    середнього медичного  персоналу – 1937 грн., молодшого медичного персоналу – 1190 грн.

За 6-ть місяців 2012 року  витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення  склали  34,9 тис. грн.. Кількість громадян,  яким надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах  становлять – 168 чоловік, що на 45 чоловік більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На придбання безкоштовних медикаментів за 6-ть місяців поточного року використано 169,7 тис.грн. на лікування 620 чоловік.

По установах охорони здоров’я за 6-ть місяців поточного року надійшло власних надходжень в сумі 679,9 тис.грн. з яких використано на придбання медикаментів 427,0 тис.грн. та 10,3 тис.грн. на придбання медичного обладнання для поліклініки та дитячого відділення.

На утримання установ культури використано 5248,4 тис.грн., що становить 46,3 відсотки до річних призначень,  з районного бюджету  використано 4248,7 тис.грн. при планових призначеннях на звітний період 4524,3 тис.грн., що становить 93,9 відсотки.

Найбільша питома вага у видатках припадає на заробітну плату з нарахуваннями 92,7 відсотки. Видатки на комунальні послуги становлять 6,1 відсотки загального обсягу витрат.

Передбачені в бюджеті кошти забезпечують фінансування 79 установ культури, в яких зайнято 315 працівників які працюють на 294 ставки.

Середня ставка одного працюючого в народних домах за перше півріччя становить 1614 грн., бібліотечного працівника – 2474 грн..

По установах культури за 6-тьмсяців 2012 року надійшло платних послуг від вхідної плати 35,2 тис.грн., що становить 39,2 відсотки до річних призначень. Найменше платних послуг поступило по Бібщанській сільській раді – 40 грн., Великополюхівській  – 80 грн., Коропецькій – 80 грн., Новосілківській – 100 грн.. Найбільше надходження від вхідної плати поступило в Глинянській міській раді – 12,6 тис.грн., Червоненькій сільській раді – 2,2 тис.грн, Сасівській  – 1,0 тис.грн., Полянській – 1,0 тис.грн., Перегноївській – 1,0 тис.грн., Гончарівській – 1,2 тис.грн, Вороняцькій – 1,8 тис.грн., Білокамінській – 1,7 тис.грн..

         Недостатнім залишається контроль по надходженню власних доходів від проведення вечорів молоді народними домами. Так за  звітний період не поступило жодної гривні від платних послуг по народних домах сіл Нестюки, Зозулі, Словіта та Якторів.  На утримання 3 ставок   по народних домах, по яких не поступило платних послуг, з сільських бюджетів  витрачено на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період  36,3 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення використані на 98,6 відсотка ( при бюджетних призначеннях на 6-ть місяців 36876,0 тис.грн. використано 36358,8 тис.грн.). На утримання територіального центру по догляду за одинокими та непрацездатними громадянами використано 2398,4тис.грн., що становить 43,1 відсотки до уточнених річних  призначень. Основну частину видатків складають видатки на утримання штатних одиниць, які обслуговують одиноких непрацездатних громадян. За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на утримання геронтологічного відділення в с. Новоселище спрямовано 600,5 тис.грн. на утримання 48 чоловік. Вартість харчування одного підопічного у відділенні становить 27,19 грн. в день.

Видатки, які фінансуються з Державного бюджету, на виплату соціальних допомог, субсидій, пільг та інших соціальних виплатах профінансовані на 52,5 відсотків до річних призначень.

У 2012 році місцевим радам передбачено з державного бюджету субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності в сумі 1800,1 тис.грн., які станом на 01.07.2012 року профінансовано в сумі  819,4 тис.грн. та проведено касові видатки на суму 439,8 тис.грн., що становить 53,7 відсотки  від одержаної суми субвенції.

Відповідно до п. 24 постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року №1132 „Про затвердження Порядку перерахування між бюджетних трансфертів” обсяг субвенції з державного бюджету, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Державної казначейської служби до державного бюджету. У зв’язку з цим таким місцевим радам, як Поморяни (24,9 тис.грн.), Білий Камінь (65,3 тис.грн.), Бортків (17,3 тис.грн.), Велика Вільшаниця (19,1 тис.грн.), Гологори (13,5 тис.грн.), Жуків (7,2 тис.грн.), Княже (5,4 тис.грн.), Колтів (11,3 тис.грн.), Коропець (2,8 тис.грн.), Новосілки (25,4 тис.грн.), Підлипці (17,6 тис.грн.), Поляни (19,7 тис.грн.),  Руда-Колтівська (7,7 тис.грн.), Сасів (38,5 тис.грн.), Сновичі (4,3 тис.грн.) необхідно пришвидшити роботу щодо укладання угод та виконання робіт з метою своєчасного і повного використання субвенції з державного бюджету.

Крім основної групи видатків загального фонду бюджету на благоустрій міст і сіл та капітальний ремонт житлового фонду використано за 6-ть місяців 724,2 тис.грн., виконання програм по землеустрою – 80,6 тис.грн., надання дотації редакції газети «Народне слово», радіомовлення – 29,7 тис.грн., на фізкультуру і спорту використано 344,5 тис.грн. в тому числі на утримання  дитячо-юнацької спортивної школи 325,0 тис.грн..

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатків на 6128,45 тис.грн., в тому числі на утримання органів управління –205,3 тис.грн., утримання установ освіти – 1358,9 тис.грн., установ охорони здоров’я – 654,3 тис.грн., територіального центру – 253,5 тис.грн., житлово-комунального господарства – 1336,4 тис.грн., установ культури – 210,0 тис.грн., капітальні вкладення– 803,6 тис.грн., ремонт доріг – 820,0 тис.грн., поповнення статутного фонду – 80,0 тис.грн. (МКП „Золочівтеплоенерго” – 30.0 тис.грн., МКП „Золочівводоканал” – 50,0 тис.грн..), охорона і раціональне використання земель 24,8 тис.грн., природоохоронні заходи – 195,7 тис.грн. в тому числі погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 140,0 тис.грн.

 Станом на 1.07.2012 року повністю профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ та за спожиті енергоносії  відповідно до бюджетних призначень.

            Проблемними питаннями на даний час є незабезпеченість до кінця року коштами на виплату заробітної плати з нарахуваннями  в сумі – 9330,7 тис.грн. в тому числі, по районному бюджету працівникам охорони здоров’я в сумі –3700,0 тис.грн., працівникам освіти  – 3040,0 тис.грн., працівникам культури – 814,0 тис.грн.. По сільських радах не забезпечили виконання вимог статті 77 Бюджетного Кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі потреби на виплату заробітної плати працівникам установ соціально-культурної сфери 16 місцевих рад на суму 1776,7 тис.грн.

Не забезпечені бюджетні установи в повному обсязі асигнуваннями на розрахунки за спожиті енергоносії по районному бюджету установи освіти на 820,0 тис.грн. .

 

 

Начальник фінуправління                                                            Г.Мудра