Проекти рішень ХХV сесії VІІ скликання

Проекти рішень VІІ скликання

ХХV (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ № Проект
від 19 квітня 2018 року

Про порядок денний ХХV (позачергової) сесії районної ради
Золочівська районна рада VІІ скликання

Затвердити наступний порядок денний ХХV (позачергової) сесії районної ради:
1. Про внесення змін до показників районного бюджету Золочівського району на 2018 рік.
2. Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради до голови Львівської обласної державної адміністрації щодо неприпустимості оптимізації ліжкової мережі та штатної чисельності працівників медичних установ Золочівського району.
3. Про прийняття Звернення Золочівської районної ради Львівської області до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.
4. Про перетворення комунального закладу «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області у комунальне некомерційне підприємство.
5. Про внесення зміни у додаток №2 рішення ХХІІ сесії районної ради від 18.12.2017 року №262 «Про затвердження структури, чисельності, кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату на 2018 рік».

Голова районної ради Олег Банах

Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради
до голови Львівської обласної державної адміністрації щодо
неприпустимості оптимізації ліжкової мережі та штатної чисельності працівників медичних установ Золочівського району

Взявши до уваги звернення депутата районної ради В.Ляшовського та президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради до голови Львівської обласної державної адміністрації щодо неприпустимості оптимізації ліжкової мережі та штатної чисельності працівників медичних установ Золочівського району (текст Звернення додається).

Голова районної ради Олег Банах
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Золочівської районної ради
Головною метою даного рішення є недопущення централізованої оптимізації ліжкової мережі та скорочення штатної чисельності медичних установ Золочівського району Львівської області без врахування думки місцевої громади.
Погоджуючись з тим, що стан нашої вітчизняної медицини потребує негайних та кардинальних змін – не можна погодитися зі способами та методами, які запропонувало Міністерство охорони здоров’я задля проведення цих змін. Вважаємо, що методи, які використовує МОЗ для впровадження т.зв. «медичної реформи» уже призвели до цілої низку необдуманих, негативних наслідків в медицині, особливо в сільській місцевості.
Лиш цього року було створено такий орган як Національна служба здоров’я – яка буде розпоряджатися бюджетними коштами. Тільки цього року на НСЗ виділено 8,2 млрд грн., а надалі ця сума зростатиме і уряд планує довести її до 5% ВВП. І ці кошти розподілятиме один орган – можна тільки уявити розмах корупції, до якої призведе концентрація таких кошт і повноважень в одному органі. Декларуючи світлі ідеї реформи медичної галузі її авторам варто було б зважати на реалії нашого сьогодення. Варто було б завершити повністю задекларовану Урядом децентралізацію, а потім переходити до впровадження реформи.
Насамперед, оскільки фінансування комунальних послуг та утримання закладів медицини перекладається на місцеві бюджети – то виключно місцеві ради мають право вирішувати чи скорочувати ліжко-місця в лікарні та чи закривати ФАПи по селах.
Депутати Золочівської районної ради категорично проти пропозиції Т.в.о. директора Департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрія Васька щодо реорганізації закладів охорони здоров’я та оптимізації їх ліжкової мережі у 2018 році, яким передбачено реорганізацію 303 та оптимізацію їх ліжкової мережі впродовж 2018 року з 355 до 175 ліжок (повністю скоротивши ліжкомісця у Глинянській та Поморянській РЛ).
Зважаючи на чинну Методику щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення затверджену Наказом № 51 від 01.02.2016 р. Міністерством охорони здоров’я України, для Золочівського району Львівської області з чисельністю населення станом на 01.01.2018 р. – 69 382 громадян, гранична кількість ліжкової мережі на адміністративно-територіальну одиницю становить 417 ліжок. Станом на 01.04.2018 р. діюча ліжкова мережа закладів охорони здоров’я району становить 355 ліжок (Золочівська ЦРЛ – 275, Глинянська РЛ – 55, Поморянська РЛ – 25).
Також, враховуючи затверджений Львівської обласною радою перспективний план формування територій Золочівського району, передбачається, що Золочівська ОТГ об’єднає громади чисельністю понад 46 тис громадян України, Глинянська ОТГ – 9 тис населення, Поморянська ОТГ – 7 тис населення. Отже, кількість ліжкомісць для новостворених ОТГ, відповідно до Методикик, буде у межах встановленого граничного нормативу забезпечення стаціонарними ліжками (Золочівська ОТГ – 276 ліжкомісць, Глинянська ОТГ – 54 ліжкомісць, Поморянська ОТГ – 42 ліжкомісця).
Згідно ст. З Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до ст. 49 Основного закону, кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх Форм власності.
Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави.
Сьогодні мережу існуючих медичних закладів державної та комунальної форми власності в більшій частині зруйновано, майже знищено систему диспансерних закладів, закриті і перепрофільовані інфекційні лікувальні заклади. Порушення приписів Конституції України в частині збереження мережі лікувальних закладів і забезпечення належного рівня ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, призвело до катастрофічних наслідків: Україна займає одне з перших місць за рівнем смертності як серед дорослих осіб дієздатного віку, так і серед дітей.
В країні також фіксуються регулярні високі показники сезонних епідемічних захворювань, спостерігається зростання кількості онкологічних та серцево-судинних захворювань у зв’язку з ситуацією в державі, а також старіння населення України, що в свою чергу свідчить про зростання потреби в ефективній медичній допомозі та інтенсифікації діяльності системи охорони здоров’я.
Посадові особи органів державної влади зобов’язані забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю населення і окремих осіб, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх діяльності. Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров’я шляхом, зокрема, створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я (ст.ст. 5, 7 Основ законодавства України про охорону здоров’я).
Статтею 184 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я.
Виходячи з того, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ч. 1 ст. 64), а ст. 49 Основного Закону таких випадків не передбачає, то існуюча мережа зазначених закладів може бути скорочена лише в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 64). Скорочення такої мережі в інших випадках вважається незаконним.
Під мережею державних та комунальних закладів охорони здоров’я розуміється сукупність таких закладів, розташованих на певній території (республіки, області, району, міста). Скорочення такої мережі – це насамперед зменшення загальної кількості зазначених закладів. Як скорочення слід розглядати також перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я, їхніх структурних ланок, зменшення кількості ліжко-місць певного профілю, кількісного і якісного складу медичного персоналу, якщо це порушує існуючі нормативи і знижує рівень охорони здоров’я населення.
Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.
Фінансові ресурси саме обласного та районного бюджетів дають можливість значно покращити фінансування 303 Золочівського району, і це буде позитивним кроком в отриманні доступного, оперативного амбулаторного обстеження та лікування на первинному рівні, як для сільського так і для міського населення, що буде сприяти покращення якості надання медичної допомоги населенню Золочівського району.
Відповідно до статті 7 Закону України “Про основи національної безпеки України” на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є криза системи охорони здоров’я і соціального захисту населення і, як наслідок, небезпечне погіршення стану здоров’я населення; поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб.
Ми, депутати районної ради, з огляду на вищевказане, вважаємо, що скорочення ліжкомісць у закладах охорони здоров’я Золочівського району не можна допустити до утворення об’єднаних територіальних громад, які самі приймуть рішення про оптимізацію чи реорганізацію.
Просимо Вас, Олеже Михайловичу, взяти цю справу на особистий контроль та, в межах наданих повноважень, вжити відповідних заходів реагування з метою забезпечення реалізації конституційного права на охорону здоров’я мешканців Золочівського району Львівської області в частині недопущення скорочення ліжкомісць та закриття АЗПСМ, ФАПів до утворення об’єднаних територіальних громад району.

Прийнято на ХХV (позачерговій) сесії
Золочівської районної ради Львівської області
19 квітня 2018 року

Про прийняття Звернення Золочівської районної ради
Львівської області до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень

Взявши до уваги пропозиції президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень (текст Звернення додається).

Голова районної ради Олег Банах

Звернення
депутатів Золочівської районної ради Львівської області
Найбільші виклики, які сьогодні постали перед українцями, це – війна, корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше – непевність у завтрашньому дні, тривога кожного українця за майбутнє дітей. У всіх бід в Україні є одна-єдина причина – це олігархія.
Олігархія – основа системної корупції. Попри те, що нині хіба лінивий не “бореться” з корупцією, і навіть створено нові антикорупційні органи, проте вона чомусь тільки розпухає. Чому? Бо ту “боротьбу” розвели тільки з окремими її проявами. Але системно це проблему ніяк не розв’язує. Бо з наслідками можна воювати вічно. А треба раз і назавжди знищити причину. Не вершки корупції стригти, а викорчувати її корінь. А корінь корупції – це і є олігархія. Тобто зрощення великого кримінального капіталу з державною владою. Саме олігархи залишаються головними акціонерами влади в Україні впродовж чверті століття. Це вони корумпують увесь державний апарат, зверху й донизу, що дозволяє купці олігархів жирувати: пхати лапи в державний бюджет через різноманітні тендери та дотації, за безцінь приватизовувати підприємства та творити приватні монополії, не платити податків і вивозити награбоване в офшори, обкладати українців непомірними тарифами й дерти три шкури за товари та послуги.
Олігархія – причина зубожіння українців. Тільки сліпий не бачить, як низько впав рівень життя тотальної більшості українців. І це зовсім не “дешевий популізм”, а доконаний математичний факт. 190 євро на місяць. Найнижча чиста середня зарплатня в Європі. За таку суму – майже задурно – мусять працювати люди у визискуваній олігархами Україні. Коли в Польщі, яка починала з нижчих стартових позицій на початку 90-х рр. ця сума – 748 євро, майже в чотири рази більше. Коли у крихітній непромисловій Естонії, яка одночасно з нами позбулася колгоспного совєцького ярма, середня зарплатня – 993 євро, у понад п’ять разів більше. Та й навіть у сусідніх Білорусі та Молдові заробляють більше – 320 та 216 євро на місяць відповідно.
Олігархи – лютий ворог середнього класу. Вони панічно бояться конкуренції. їхня мета – монополія як найшвидший спосіб отримання надприбутків. Їхня мрія – закріпачити українців, змусити націю працювати на себе запівдурно, але купувати – втридорога. Тому олігархія ніколи не дасть підняти голову середньому класу. Саме тому серед працьовитих українців є лише 3-5% реального середнього класу, а в розвинутих країнах – від 40 до 70%.
Олігархія – то війна без кінця. Це олігархи чверть століття грабують і таким чином знесилюють Україну. Це вони розколюють державу на Схід і на Захід, ділять українців на “сорти” та шантажують країну сепаратизмом своїх удільних князівств. І поки Нація воює, олігархи мародерствують. Вони далі гендлюють із краЇною-агресором та ведуть торгівлю на крові з окупованими територіями. Поки цивілізований світ впроваджує санкції, влада України… нарощує на 28% товарообіг із країною-агресором. А громадяни Московії, які включені до санаційних списків Європи та США, досі володіють третиною українських обленерго. Бо війна для них – це гендель, і вони хочуть, щоби вона тривала безконечно.
Саме тому проведення реальної деолігархізації було однією з головних вимог Революції Гідності. Сьогодні це найперше завдання від вашого працедавця – українського народу.
Єдиний шлях подолати олігархію – це запровадити в життя Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Майже всі необхідні законопроекти вже навіть є – давно написані й зареєстровані у Верховній Раді:
1. Повернення капіталів з офшорів і ліквідація схем виведення грошей з України:
– проект Закону № 0001-1 від 02.12.2014 «Про денонсацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї»;
– проект Закону № 1112 від 28.11.2014 «Про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування».
2. Демонополізація та ліквідація олігархічної моделі економіки:
– проект Закону №1109 від 28.11.2014 «Про ліквідацію приватних
монополій».
3. Заборона приватизації стратегічних підприємств:
– проект Закону № 2424а від 21.07.2015 «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна» (щодо мораторію на приватизацію державного майна до стабілізації ситуації у державі)».
4. Деолігархізація енергетики та справедливі тарифи:
– проект Закону №6341 від 11.04.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення енергетичної безпеки України)» (націоналізація електрогенерації);
– проект Закону № 6583 від 12.06.2017 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо особливостей функціонування газорозподільної системи)» (націоналізація енергогенерації);
– проект Закону № 2408а від 17.07.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку використання природного газу, видобутого на території України».
5. Земля – власність нації:
– проект Закону №2906 від 19.05.2015 «Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення».
Ці починання підривають самі основи олігархічного ладу в Україні. Це – системний план ліквідації олігархії як явища. І нагальне завдання – якнайшвидше запустити цей процес. Часу на бутафорні реформи вже немає. Вікно можливостей для докорінних перетворень в Україні закривається. Кожен українець повинен усвідомлювати: залишити при владі олігархів – це не тільки позбавити майбутнього власних дітей, це – втратити Державу.
Враховуючи вищевикладене, ми – депутати Золочівської районної ради Львівської області – вимагаємо від Верховної Ради України негайно внести на розгляд та ухвалити Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Тільки таким шляхом ми витягнемо Україну з ями корупції, зубожіння та війни.

Прийнято на ХХV (позачерговій) сесії
Золочівської районної ради Львівської області
19 квітня 2018 року

Про перетворення комунального закладу
«Золочівська центральна районна лікарня»
Золочівської районної ради Львівської області
у комунальне некомерційне підприємство

Взявши до уваги звернення Золочівської центральної районної лікарні від 19.03.2018 №272, на виконання Закону України від 06.04.2017 № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», відповідно до статей 104 – 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я, статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити діяльність комунального закладу «Золочівська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ ___ місцезнаходження: вул. Ак. Павлова, 48, м. Золочів, Львівська область, 80700) шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області.
2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області є правонаступником приміщень, майна, прав та обов’язків комунального закладу «Золочівська центральна районна лікарня».
3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення закладу. Вимоги кредиторів пред’являти в письмовій формі до комісії з перетворення комунального закладу «Золочівська центральна районна лікарня» за місцем знаходження юридичної особи.
4. Створити комісію з реорганізації (перетворення) комунального закладу «Золочівська центральна районна лікарня» в наступному персональному складі:
Голова комісії:
Самчкуашвілі Ганна Михайлівна – головний лікар Золочівської центральної районної лікарні, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ ;
заступник голови комісії – Леськів Андрій Васильович, заступник голови Золочівської районної ради Львівської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків –
члени комісії:

5. Голові комісії з реорганізації (перетворення) Золочівської центральної районної лікарні забезпечити:
5.1. Подачу державному реєстратору заяви про початок процедури перетворення – протягом трьох днів з дня прийняття рішення;
5.2. Проведення інвентаризації майна Золочівської центральної районної лікарні.
5.3. Повідомлення працівників Золочівської центральної районної лікарні, в установленому чинним законодавством України порядку, про припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення);
5.4. Складання передавального акта та надання його на затвердження сесії районної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до Золочівської центральної районної лікарні.
5.5. Розробку Статуту комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області та подання його на затвердження сесії районної ради.
6. Золочівській райдержадміністрації (В.Недзельський) передбачити у межах визначених кошторисних призначень витрати на фінансування комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області, в тому числі витрати на процедуру реорганізації (перетворення) комунального закладу «Золочівська центральна районна лікарня».
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (Б.Кальмук).

Голова районної ради Олег Банах
Про внесення зміни у додаток №2 рішення
ХХІІ сесії районної ради від 18.12.2017року
№262 «Про затвердження структури, чисельності,
кошторису видатків на утримання районної ради
та виконавчого апарату на 2018 рік»

Взявши до уваги лист управління Державної казначейської служби України у Золочівському районі від 20.03.2018 №03-07/183 щодо норм Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та від 24.05.2017р. №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року№268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», рішення ХХІІ сесії районної ради від 18.12.2017 року №262 «Про затвердження структури, чисельності, кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату на 2018 рік», районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни у додаток №2 рішення ХХІІ сесії районної ради від 18.12.2017року «Про затвердження структури, чисельності, кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату на 2018 рік», а саме: пункт 10 викласти у наступній редакції: начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради Олег Банах


проект

Про внесення змін до показників
районного бюджету
Золочівського району
на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою забезпечення співфінансування мікропроектів та проведення першочергових видатків розпорядників коштів, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни і доповнення до рішення Золочівської районної ради від 18 грудня 2017 року № 261 „Про районний бюджет Золочівського району на 2018 рік”, а саме:
В абзаці третьому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік на 31000 грн. у тому числі зменшити видатки загального фонду на суму 421500 грн., збільшити видатки спеціального фонду на 452500 грн. з них бюджету розвитку – 452500 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
В абзаці четвертому пункту 1 зменшити дефіцит загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму 421500 грн., джерелом покриття якого установити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;
В абзаці п’ятому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у сумі 452500 грн. у тому числі бюджету розвитку – 452500 грн., джерелом покриття якого визначити збільшення залишку коштів районного бюджету на початок 2018 року і надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення ”.
В абзаці другому пункту 5 внести зміни в перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 8 до цього рішення”.
Доповнити пункт 20 підпунктом 20.5 наступного змісту:
«Начальнику відділу культури та туризму райдержадміністрації (М.Ф.Решітнику) спрямувати виділені кошти в сумі 20000 грн. на співфінансування мікропроекту на придбання зимових кептариків та чобіт для Народного аматорського вокального ансамблю «Древо» Золочівського районного Народного дому ім.І.Білозіра.».
2. Додатки №,2,3,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів

Завантажити (XLS, 232KB)