Проекти рішень ХІІ сесії

Проекти рішень VІ скликання

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

від 23 лютого 2012 року

 

Про порядок денний ХІІ сесії районної ради

Золочівська районна рада VІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити порядок денний ХІІ сесії районної ради:

1.Про затвердження уточненого плану Золочівського районного бюджету та звіту про виконання районного бюджету за 2011 рік.

2. Про внесення доповнення до рішення ХІ (позачергової) сесії районної ради VІ демократичного скликання від 30.12.2011р. №140 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік».

3. Про внесення змін до рішення ХІ (позачергової) сесії районної ради VІ демократичного скликання від 10 січня 2012 року №145 «Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік».

4. Про затвердження уточненого кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату за 2011 рік.

5. Інформація про використання коштів, виділених на місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу району за 2011 рік.

6. Інформація про фінансово-господарську діяльність ДП «Золочівський лісгосп» за 2011 рік.

7. Про утримання автомобільних доріг на території Золочівського району у зимовий період.

8. Про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у структурних підрозділах Золочівського районного територіального центру».

9. Про надання дозволу на розроблення детального плану територій.

10. Про прийняття звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції з державного бюджету Золочівській міській раді Львівської області.

11. Про заяву Золочівської районної ради щодо політичної ситуації в Україні.

12. Звіт голови райдержадміністрації про роботу територіально-господарського комплексу району у 2011 році та виконання Програми соціального-економічного та культурного розвитку Золочівського району за 2011 рік.

13. Про роботу відділу культури та туризму райдержадміністрації.

14. Різне.

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

 

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

 

від 23 лютого 2012 року

 

Про затвердження уточненого плану Золочівського

районного бюджету та звіту про виконання районного

бюджету за 2011 рік

Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік, керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України пунктом 28 частини 1 ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити уточнений план доходів загального фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 180149569грн. 54 коп. у тому числі дотації  з Державного бюджету у сумі 97835600 грн., коштів,  що  надходять  з  інших  бюджетів  до  районного  бюджету  в сумі 229700 грн. та субвенцій у сумі 64761169 грн. 54 коп.

Обсяг  доходів спеціального фонду  бюджету затвердити в сумі 4670626 грн.11 коп., в тому числі субвенції в сумі 3035626грн. 11 коп.

Затвердити уточнений план  видатків районного бюджету по загальному фонду  на 2011 рік у сумі  184447316 грн. 68 коп. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 7145422 грн. 15 коп. в тому числі бюджету розвитку в сумі        2902782 грн. 04 коп. (додаток 1,2,3,7,8,9).

2. Затвердити звіт по доходах загального фонду районного бюджету за 2011 рік в сумі 176491281 грн. 84 коп., у тому числі дотації з Державного бюджету в сумі 97835600 грн., субвенції в сумі 61211409 грн. 25 коп., коштів,  що  надходять  з  інших  бюджетів  до  районного  бюджету   в сумі  229700 грн.

Затвердити звіт по доходах спеціального фонду в сумі 5754790 грн.55 коп., в тому числі субвенції в сумі  2822284 грн. 28 коп.

Затвердити звіт по видатках районного бюджету  по загальному фонду за 2011 рік в сумі 179502408 грн. 99 коп., та видатках спеціального фонду в сумі      7566324 грн. 81 коп., в тому числі бюджет розвитку в сумі 2069535 грн. 88 коп. (додаток 1,2,3,8,9).

3.Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими місцевими бюджетами на 2011 рік (додаток 4).

4.Затвердити уточнений перелік державних та регіональних програм, фінансування яких проводилось за рахунок коштів районного бюджету (додаток 5).

5.Затвердити уточнені граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів(додаток 6).

6.Затвердити уточнений перелік об’єктів, фінансування яких проводилось за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету (додаток 9).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

 

Голова районної ради                                               Володимир Недзельський

 

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

 

від 23 лютого 2012 року

 

Про внесення доповнення до рішення ХІ (позачергової) сесії

районної ради VІ демократичного скликання від 30.12.2011р.

№140 «Про затвердження Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік»

 

Взявши до уваги  лист райдержадміністрації від 31.01.2012р. №505, пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій, відповідно до п.15 ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         1. Внести доповнення до додатку №2 пункту 1 рішення ХІ (позачергової) сесії районної ради VІ демократичного скликання від 30.12.2011р. №140 «Про затвердження Програми соціального-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік», затвердивши наступні місцеві соціально-економічні Програми  (Програми додаються):

15) «Програма правової освіти населення Золочівського району на 2012 рік»;

16) «Створення резерву матеріально-технічних ресурсів Золочівського району на 2012-2015 роки»;

17) «Насінництво»;

18) «Програма розвитку місцевого самоврядування Золочівського району на 2012 рік»;

19) «Регіональна комплексна програма з поліпшення екологічного стану басейнів річок у Золочівському районі на 2012-2015 роки та прогноз на 2016-2020 роки».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний) і охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин  (Б.Гураль).

 

 

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

від 23 лютого 2012 року

 

Про внесення змін до рішення ХІ (позачергової) сесії

районної ради VІ демократичного скликання від 10.01.2012р.

 №145 «Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік»

 

З метою недопущення протермінованої кредиторської заборгованості, відповідно до ст.14,78 Бюджетного кодексу України, на виконання п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2010р. №1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів», взявши до уваги пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, на підставі даних річного звіту про виконання районного бюджету Золочівського району за 2011 рік, керуючись пунктом 17 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА :

            1.Внести зміни та доповнення до рішення сесії районної ради від 10.01.2012р.   № 145 «Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік», а саме:

У пункті 2  збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік на  суму 1154421 грн.72 коп., в тому числі по загальному фонду на суму 828536 грн. 50 коп. та спеціальному фонду на суму 332415 грн.22 коп. в тому числі бюджету розвитку на суму 323743 грн.05 коп. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3) .

Врахувавши зміни до джерел фінансування районного бюджету (додаток 6), зокрема зміну залишку коштів загального фонду районного бюджету на початок року на суму 828536 грн.50 коп., збільшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду – 6530 грн.  пункт 3  викласти в наступній редакції :” Установити дефіцит загального фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 622006 грн.50 коп., джерелом покриття якого визначити зміну залишку коштів районного бюджету на початок 2012 року – 828536 грн.50 коп. та передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду становить 206530 грн.”.

У пункті 4 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік на суму 332415 грн.22 коп., джерелом покриття якого визначити зміну залишку коштів районного бюджету на початок 2012 року в сумі 325885 грн.22 коп. у тому числі бюджету розвитку – 317213 грн.05 коп., надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 6530 грн. (додаток 6).

У пункті 5 внести зміни в перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).

Пункт 6 доповнити таким змістом: „Суми дотації вирівнювання з районного бюджету недоотримані відповідно до розпису районного бюджету за нормативами щоденних відрахувань визначених у додатку 4 рішення сесії районної ради від 10 січня 2012 року „Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік”, управління Державної казначейської служби у Золочівському районі Львівської області на підставі платіжних доручень фінансового  управління  перераховує на рахунки відповідних місцевих бюджетів недоотриману місячну суму дотації за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним” та внести зміни в обсяг міжбюджетних трансфертів на 2012 рік по загальному та спеціальному фонду (додаток 4) .

Пункт 20 доповнити таким змістом: „Розподіл  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між капітальними та поточними видатками проводити після офіційних запитів місцевих рад відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації”.

2. Додатки № 2,3,4,7до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

 

Голова районної ради                                        Володимир Недзельський

 

 

 

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

від 23 лютого 2012 року

 

Про затвердження уточненого кошторису видатків

на утримання районної ради та виконавчого апарату за 2011 рік

 

Відповідно до ст.ст. 140-144 Конституції України, стст. 43, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення діяльності районної ради, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         1. Затвердити уточнений кошторис видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату за 2011 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради В.Недзельського.

Голова  районної ради                                                  Володимир Недзельський

 

 

 

 

                                                                       Додаток  до рішення ХІІ  сесії

                                                                                    районної   ради

                                                                         від 23  лютого 2012 року  №

Уточнений  кошторис витрат на утримання районної ради

та виконавчого апарату у 2011 році

№ з/п

Статті витрат

Код

Планові призначення

Уточнені призначення

1 Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

800000

800000

2 Нарахування на заробітну плату

1120

290000

262000

3 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

94000

215976,80

3.1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування

1131

60000

158512,20

3.2

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

33000

57314,60

3.3

Інші видатки

1135

1000

150

3.4 Видатки на відрядження

 

1140

3100

2350

3.5 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

66400

72400

4 Оплата теплопостачання

1161

51800

58800

5 Оплата водопостачання і водовідведення

1162

3600

2600

5.1 Оплата електроенергії

1163

10800

10800

5.2 Оплата інших комунальних послуг

1165

200

200

6

Окремі заходи по реалізації державних

(регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку

1172

7

Капітальні видатки (придбання основного капіталу, капремонт)

2000

7.1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

7.2

Капітальний ремонт інших об’єктів

2133

Усього:

1253500

1352726,80

 

 

Заступник голови районної ради                                           Андрій Леськів

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

від 23 лютого 2012 року

 

Інформація про використання коштів, виділених на місцеві

соціально-економічні Програми та Програми агропромислового

комплексу району за 2011 рік

 

Взявши до уваги інформацію про використання коштів, виділених на місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу району за 2011 рік, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

          Інформацію про використання коштів, виділених на місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу району за 2011 рік взяти до відома.

 

 

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

 

від 23 лютого 2012 року

 

Про фінансово-господарську діяльність

ДП «Золочівський лісгосп» за 2011 рік     

Взявши до уваги інформацію ДП «Золочівський лісгосп» про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2011 рік, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, відповідно до вимог  Лісового кодексу України, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         1. Інформацію про фінансово-господарську діяльність ДП «Золочівський лісгосп» за 2011 рік взяти до відома.

2. ДП «Золочівський лісгосп» (М. Куть):

2.1. Звернути особливу увагу щодо забезпечення охорони, захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів.

2.2. Неухильно дотримуватись правил і норм використання лісових ресурсів.

2.3. Вести  лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування,  що включає комплекс заходів спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства.

2.4. Здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих та захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення.

2.5. Неухильно дотримуватися встановленого законодавством режиму  використання земель, забезпечити ведення первинного обліку лісів.

2.6. Забезпечити неухильне виконання програми  «Розвиток лісового господарства Золочівського району на  2011-2015 роки», затвердженої рішенням ІІ сесії Золочівської районної ради від 05.01.2011р. № 23.

2.7.  Не допустити здійснення незаконних рубок лісів.

2.8.  З метою запобігання руйнації автомобільних доріг забезпечити максимальне скорочення вивезення лісу у період танення снігів через населенні пункти  району.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

 

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

 

від 23 лютого 2012 року

 

Про утримання автомобільних доріг на території

Золочівського району у зимовий період»

 

Взявши до уваги інформацію про утримання автомобільних доріг на території Золочівського району у зимовий період, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

         1.Інформацію про утримання автомобільних доріг на території Золочівського району у зимовий період  взяти до відома.

2. Вважати стан зимового утримання доріг у Золочівському районі незадовільним та визнати роботу дорожніх служб району щодо проведення протиожеледних та снігоочисних заходів недостатньою.

3. Філії «Золочівський  райавтодор»:

3.1. Забезпечити виконання пункту 3 рішення VІІ сесії  районної ради від 08.09.2011р. №96 «Про роботу філії «Золочівський райавтодор».

3.2. З метою підготовки до зимового періоду 2012-2013рр. забезпечити встановлення снігозахисних щитів.

4. Рекомендувати Золочівській міській раді (І. Гриньків) вжити заходів щодо належного зимового утримання міських комунальних доріг.

5. Доручити голові Золочівської районної ради (В. Недзельський) звернутися з клопотанням до  Львівської обласної державної адміністрації, ДП «Львівський облавтодор», Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо належного утримання автомобільних доріг  на території Золочівського району, в частині виконання протиожеледних та снігоочисних заходів.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний).

 

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

 

від 23 лютого 2012 року

 

Про звільнення від плати за соціальне обслуговування

(надання соціальних послуг) у структурних підрозділах

Золочівського районного територіального центру»

 

Взявши до уваги лист Золочівського районного територіального  центру  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від 12.01.2012р. №15, відповідно до п.7-1 Переліку, умов та порядку здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417, рішення ХХ сесії районної ради V демократичного скликання від 26.03.2010р. №420 «Про затвердження Положення Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядок їх надання», враховуючи  пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у  структурних підрозділах територіального центру громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами в установленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі  без повернення територіальному центру додаткових коштів з районного бюджету згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А. Луговий).

Голова районної ради                                               Володимир Недзельський

          Додаток до рішення ХІІ сесії районної ради

                                                                                                   VІ демократичного скликання

від  23.02.2012 р. №

 

С П И С О К

одиноких непрацездатних громадян, які мають дітей похилого віку, інвалідів, належать до малозабезпечених

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження

Адреса проживання

Венгер Анна Йосипівна 21.05.1927 с. Красносільці
Пилипів Текля Михайлівна 13.11.1927 с. Ремезівці
Нацюх Христина Володимирівна 11.05.1931 с. Коропець
Петришин Надія Ярославівна 06.09.1961 с. Опаки
Тимняк Василь Степанович 06.03.1921 м. Глиняни,

вул. Св.Анни,49

Гураль Степан Андрійович 09.01.1946 с. Городилів
Гуркалик Євдокія Павлівна 08.12.1968 с. Велика Вільшаниця

 

 

 

Заступник голови районної ради                                             Андрій Леськів

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

 

від 23 лютого 2012 року

 

Про надання дозволу на розроблення детального

 плану територій

 

Взявши до уваги клопотання Львівської філії ПрАТ «Київстар» від 20.01.2012 №215/10/01/05/00, ТзОВ «БАРКОМ» від 16.01.2012 №34, ТзОВ «ЕІМО» від 05.01.2012 №2 щодо надання дозволу на розроблення детального плану території під будівництво, реконструкцію, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території:

– Львівській філії ПрАТ «Київстар» під будівництво базової станції за адресою: с. Хмелева Золочівського району Львівської області, земельної ділянки площею 0,18 га, на території Руда-Колтівської сільської ради за межами населеного пункту;

– ТзОВ «БАРКОМ» під будівництво закритого плівкового гноєсховища, для комплексу із відгодівлі свиней потужністю до 12 тисяч голів на рік, на території Білокамінської сільської ради Золочівського району Львівської області за межами населеного пункту;

–  ТзОВ «ЕІМО» на реконструкцію з розширенням будівель цеху із  переробки деревини, земельної ділянки площею 4,5 га, на території Глинянської міської ради за межами населеного пункту.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

 

 

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

 

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

від 23 лютого 2012 року

 

Про прийняття звернення до Кабінету Міністрів України

щодо виділення субвенції з державного бюджету

Золочівській міській раді Львівської області

 

Взявши до уваги лист Золочівської міської ради від 15.02.2012р. №372 щодо підтримки клопотання про виділення коштів, пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради до Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції з державного бюджету Золочівській міській раді Львівської області (текст  Звернення додається).

 

 

Голова районної ради                                   Володимир Недзельський

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Золочівської районної ради Львівської області

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 року № 98-р «Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на соціально – економічний розвиток», розпорядження КМУ від 07.11.2011 року № 1132-р «Про перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2011 рік, та внесення змін до розпоряджень КМУ від 09.02.2011 року № 98 від 08.08.2011 року № 762», розпорядження голови Львівської ОДА від 06.12.2011 року № 1290/2/5-11 «Про розподіл субвенцій», Золочівській міській раді Львівської області було виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 3000000,00 грн. на капітальний ремонт площі Вічевої (М. Шашкевича),      вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева.

Окрім того, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №761-р від 27.07.2011р. «Про використання у 2011 році державних капітальних видатків» Золочівській міській раді Львівської області було виділено кошти з державного бюджету в сумі 1000000,00 грн. на будівельно-монтажні роботи з каналізування житлового масиву Заріччя (м. Золочів).

Станом на 01.01.2012 р. у Золочівській міській раді рахується кредиторська заборгованість в сумі 709272,90 грн. (кошти державного бюджету) за виконані будівельно-монтажні роботи з каналізування житлового масиву Заріччя та 1976318,60 грн. (кошти державного бюджету) за виконані роботи по капітальному ремонту площі Вічевої (М. Шашкевича),  вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева (фрагмент Б), яка виникла через не проходження видатків у грудні місяці 2011 р. в управлінні Державної казначейської служби України у Золочівському районі Львівської області.

Для продовження виконання робіт по капітальному ремонту площі Вічевої (М. Шашкевича), вулиці М.Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева     (фрагмент Б) потреба в коштах на 2012 рік становить 22047800 (двадцять два мільйони сорок сім тисяч вісімсот гривень).

Для продовження виконання будівельно-монтажних робіт з каналізування житлового масиву Заріччя (м. Золочів) потреба в коштах на 2012 рік становить 3599000 (три мільйони п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч гривень).

Враховуючи вищенаведене, просимо  виділити з державного бюджету кошти в сумі 2685591,50 грн. на покриття кредиторської заборгованості та виділити кошти в сумі 25646800 грн. для продовження виконання робіт по вищевказаних об’єктах.

 

За дорученням ХІІ сесії районної ради

З повагою

Голова Золочівської районної ради                                  Володимир Недзельський

 

 

ХІІ сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №

від 23 лютого 2012 року

 

Про заяву Золочівської районної ради щодо

політичної ситуації в Україні

 

За ініціативи депутатських фракцій в районній раді Всеукраїнського об’єднання  «Свобода», Всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина», Народного Руху України та Політичної партії «Фронт Змін» , відповідно до частини 2 статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Прийняти заяву депутатів Золочівської районної ради щодо політичної ситуації в Україні  (заява додається).

2.  Оприлюднити заяву в засобах масової інформації.

3. Контроль  за   виконанням  рішення  покласти  на  голову районної ради   В. Недзельського.

 

 

 

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський

 

 

ЗАЯВА

Золочівської районної ради Львівської області

щодо політичної ситуації в Україні

За два роки перебування В. Януковича на посаді Президента, в Україні встановлено антиукраїнський авторитарний режим.

В національній політиці – курс на повзучу русифікацію став офіційним. У соціально-економічній – всі так звані «реформи» і «покращення» звелися до пограбування народу, перерозподілу національного багатства на користь вузенької кліки олігархів. Гуманітарна політка режиму зневажає усе українське, не лише закриває україномовні школи, а й руйнує всю систему освіти; переслідує ЗМІ, журналістів і творчу інтелігенцію. У політичній сфері – наступ на права громадян, репресії проти опозиції, поява політичних в’язнів, політично мотивовані судові переслідування політиків та колишніх урядовців, зокрема Ю. Тимошенко та Ю. Луценка. В кадровій політиці – на всі відповідальні пости призначені україноненависники, ставленики Москви та патентовані корупціонери. На відкуп Росії віддано інформаційний простір держави. У зовнішньополітичній діяльності режим опинився у фактичній міжнародній ізоляції, свідченням чого є Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні” від 26 січня 2012 року.

Два роки режиму Януковича – це два роки суцільних невдач і катастроф. Успіхів досягнуто лише в пограбуванні народу і нищенні держави.

Важливим напрямком діяльності режиму Януковича став наступ на права місцевого самоврядування. Більмом на оці режиму стали ті місцеві ради, над якими режим не встановив контролю.

Львівська область стала краєм, де не приживаються намісники Януковича, де незважаючи на тиск і протидію режиму місцеві ради відстоюють інтереси громад. Саме тому, режим Януковича позбавляє ліцензій комунальне львівське телебачення, намагається взяти під контроль місцеві ЗМІ, зокрема переслідує через суди газету «Експрес».

За два роки В. Янукович і авторитарний режим, який він створив підвели Україну до прірви. Ті уявні порушення, які інкримінують прем’єр-міністру і міністрам попереднього уряду не йдуть в жодне порівняння з масштабом реальних зловживань, порушень і шкідництва, що здійснили на наших очах очільники режиму. Саме тому громадяни України дали належну відповідь режимові поставивши понад мільйон підписів на підтримку акції «Україна без Януковича».

Україну порятує лише перемога об’єднаної опозиції на парламентських виборах 2012 року та дострокове припинення президентських повноважень Януковича шляхом імпічменту.

Цій меті повинна бути підпорядкована координація дій об’єднаної опозиції.

Ми розуміємо, що виняткова відповідальність лежить на тих місцевих радах, де більшість мають опозиційні сили. Ради повинні стати вогнищами опору режимові та місцями практичної консолідації й дієвого об’єднання опозиційних сил.

Ми закликаємо всі політичні сили, котрі представлені в місцевих радах Львівщини, приєднатися до координції дій об’єднаної опозиції. Наша перемога – тільки у спільній і безкомпромісній боротьбі.

 

Прийнято на ХІІ сесії  Золочівської районної

VI демократичного скликання 23.02. 2012 року