ПРОТОКОЛ ХХХVІІ сесії Золочівської районної ради VІ демократичного скликання

Протоколи сесій VI скликання

            ПРОТОКОЛ

           ХХХVІІ сесії Золочівської районної ради

           VІ демократичного скликання

 

від 23 січня 2015 року                                                        м. Золочів

 

Всього депутатів – 69

Прибуло на сесію – 49

З А П Р О Ш Е Н І :                   заступники голови райдержадміністрації,

начальники управлінь, відділів

райдержадміністрації, керівники установ,

організацій та підприємств району,

голови місцевих рад

 

Тридцять сьому сесію районної ради VІ демократичного скликання вів в.о голови районної ради А.Леськів.

Обирається секретаріат для ведення протоколу сесії у складі: Н.Полянчич, О.Пузиняк.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.

Обирається лічильна комісія для підрахунку голосів у складі: В.Венгер, І.Попадюк.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.

СЛУХАЛИ: заступника голови Золочівської районної виборчої комісії з інформацією про заміщення депутата Золочівської районної ради (постанови №1, 2 додаються).

Інформація приймається до відома.

Депутат районної ради Мельник Володимир Миколайович зачитав Присягу депутата районної ради.

СЛУХАЛИ: про порядок денний ХХХVІІ сесії районної ради.

Головуючий оголосив, що проект порядку денного депутатам роздано та запропонував проголосувати за основу та в цілому за порядок денний ХХХVІІ сесії районної ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 49; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: рішення №455 додається.

СЛУХАЛИ: про районний бюджет Золочівського району на 2015 рік.

Г.Мудра – начальник фінансового управління райдержадміністрації доповіла, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» у 2015 році буде передано субвенцію місцевим бюджетам на утримання дитячих дошкільних установ розрахованої відповідно до поданого на затвердження порядку розподілу субвенції між місцевими бюджетами на утримання дитячих дошкільних установ. Крім цього, у 2015 році утримання сільських та міських народних домів передбачено у видатках районного бюджету.

Прогноз доходів районного бюджету на 2015 рік, без врахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, обраховано в сумі 30855,2 тис.грн., у тому числі сума доходів: загального фонду – 29061,0 тис.грн.; спеціального фонду – 1794,2 тис.грн. Обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду районного бюджету становить 244904,8 тис.грн. Доповідач також наголосила на необхідності вирішення місцевими радами питання щодо виділення районному бюджету субвенції на видатки районного значення, зокрема: пільгове підвезення учнів, забезпечення безкоштовними медикаментами хворих з трансплантованою ниркою.

А.Мокринський запропонував доповнити п.14 проекту рішення про районний бюджет Золочівського району на 2015 рік, а саме: надавати матеріальну допомогу особам та сім’ям загиблих (померлих), які брали участь в АТО.

Депутати підтримали цю пропозицію.

Головуючий запропонував проголосувати за основу та в цілому за рішення сесії про районний бюджет Золочівського району на 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 49; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: рішення №456 додається.

СЛУХАЛИ: про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2015 рік з макроекономічним прогнозом на 2016-2017 роки.

Виступили:

А.Мокринський запропонував записати у проект Програми наступний текст: реалізація заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2015 рік з макроекономічним прогнозом на 2016-2017 роки є складовою проведення реформ, націлених на розбудову економіки району, розвиток громадянського суспільства, освіти, культури та охорони здоров’я та духовності, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, зниження безробіття, підвищення добробуту населення, що дозволить наблизити громаду Золочіщини до європейських стандартів якості життя.

Пропозиція приймається.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 49; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: рішення №457 додається.

СЛУХАЛИ: затвердження структури, чисельності, кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату на 2015 рік.

Виступили:

С.Федина запропонував виключити із проекту рішення пункти 2, 3, 4, в яких записано про встановлення голові районної ради та заступнику голови районної ради надбавку до посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків; здійснення щомісячного преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради та виплачувати допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, а також надавати допомогу для вирішення соціально-побутових питань. До розгляду цих пунктів повернутись після першого кварталу, коли виконуючий обов’язками голови районної ради прозвітує про свою роботу.

Ю.Банах наголосив, що рішення про встановлення надбавки та преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради приймались постійно на початку бюджетного року. Запропонував прорахувати до наступної сесії економію коштів заробітної плати голови районної ради та спрямувати ці кошти для надання матеріальної допомоги особам, які брали участь в АТО.

Б.Яким запропонував голосувати за поданий проект рішення та на наступній сесії районної ради розглянути питання про спрямування зекономлених коштів заробітної плати голови районної ради для надання матеріальної допомоги особам, які брали участь в АТО.

О.Банах підтримав попередніх виступаючих.

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата С.Федини: виключити із проекту рішення пункти 2, 3, 4.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 9; «УТРИМАЛОСЬ» – 6; «ПРОТИ» – 34.

Пропозиція не приймається.

В цілому за рішення голосували:

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 40; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 9.

ВИРІШИЛИ: рішення №458 додається.

СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення І сесії районної ради VІ демократичного скликання від 14.12.2010 №4 «Про утворення постійних депутатських комісій».

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 49; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: рішення №459 додається.

СЛУХАЛИ: про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Єлиховецької сільської ради (за межами населеного пункту) Золочівського району Львівської області.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 49; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: рішення №460 додається.

СЛУХАЛИ: про підтримку звернення депутатів Львівської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині бюджетної децентралізації.

М.Почапський запропонував конкретно вказати джерела надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів на фінансування ремонту та утримання автомобільних доріг.

Й.Барабаш запропонував доповнити звернення щодо зміни до чинного законодавства про врегулювання питання сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Ю.Банах запропонував зняти із розгляду це питання і повернутись на наступній сесії, прийнявши своє звернення.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 49; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

Пропозиція приймається.

 

 

В різному

Виступили:

В.Яворський порушив питання про налагодження роботи із лікарями поліклініки щодо направлення людей похилого віку на соціальне обслуговування районним територіальним центром.

Доручено в робочому порядку вирішити це питання.

М.Почапський порушив питання про ремонт об’їзної дороги м. Золочева.

В.Недзельський сказав, що частину об’їзної дороги уже відремонтовано, зараз через погодні умови не проводиться ремонт, на наступний тиждень буде розроблено графік робіт.

М.Адамик повідомив, що у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата районної ради М.Жуківського необхідно внести зміни до складу тимчасової контрольної комісії районної ради з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі.

Запропоновано на наступній сесії розглянути це питання.

 

 

Питання, які виносились на ХХХVІІ сесію районної ради розглянуті.

ХХХVІІ сесія районної ради VІ демократичного скликання оголошується закритою.

 

 

 

В.о голови районної ради                                Андрій Леськів