ПРОТОКОЛ ХХХІІІ (позачергової) сесії Золочівської районної ради VII скликання

Протоколи сесій VII скликання

ПРОТОКОЛ
ХХХІІІ (позачергової) сесії Золочівської районної ради VII скликання
від 4 грудня 2018 року м. Золочів
Всього депутатів – 36
Прибуло на сесію –27

З А П Р О Ш Е Н І: заступник голови райдержадміністрації, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації; голови політичних партій та громадських організацій
Тридцять третю позачергову сесію районної ради VІІ скликання вів голова районної ради Олег Банах.
Обирається секретаріат для ведення протоколу сесії у складі: Н.Тижай, Л.Чіпак.
Обирається лічильна комісія для підрахунку голосів у складі: В.Гук, В.Отвіновський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –27; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
СЛУХАЛИ: про порядок денний ХХХІІІ (позачергової) сесії районної ради.
Головуючий оголосив, що проект порядку денного депутатам роздано та запропонував проголосувати за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 27; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
Головуючий. Чи є зміни та доповнення до запропонованого порядку денного?
Виступили:
В.Недзельський запропонував прийняти звернення щодо заборони торгівлі алкогольними напоями в нічний час.
О. Банах запропонував напрацювати текст Звернення та розглянути дане питання на наступній сесії.
І. Цибрій сказав, що на останньому засіданні сесії районної ради, а також на засіданні президії районної ради було вирішено, щоб на сесію представити довідку постійної комісії з питань регламенту та законності стосовно законності прийняття рішення сесії районної від 03.08.2018 року «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області». Чому немає довідки?
Головуючий відповів, що засідання цієї комісії не відбулось, оскільки голова комісії продовжує хворіти перебуває «на лікарняному». Постараємося підготувати дане питання до планової сесії.
І.Цибрій зачитав звернення депутатів районної ради, під яким підписалися 17 депутатів, стосовно внесення у порядок денний сесії питання про висловлення недовіри заступнику голови Золочівської районної ради Львівської області Леськіву А. В., відповіднодо до п. 3 ст. 69 Регламенту ради. (текст звернення додається).
О. Банах сказав, що питання досить серйозне і вимагає вагомих підстав.
М. Гаврачинський повідомив присутнім, що питання може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Також пригадав, що коли приймалося рішення 3 серпня цього року “Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» депутат М.Адамик склав свої повноваження, вибув із загального складу ради. Можливо і мало місце порушення, однак це вина спільна. Для того щоб звільнити людину з посади потрібна реальна підстава. Крім цього, процедура обрання чи звільнення голови, заступника голови районної ради відбувається таємним голосуванням. Дана процедура потребує певного часу. Також нагадав присутнім щодо дотримання норм Закону “Про доступ до публічної інформації”, повідомив про те, що кожна людина має право оскаржити рішення щодо її звільнення у суді та відмітив, що згідно закону – це право депутатів внести дане питання у порядок денний, однак воно передчасне.
І.Цибрій наголосив, що право підпису під рішенням це – виключне право головуючого. Сказав, що кожна людина має конституційне право захистити свої права у суді, Андрій Васильович також може скористатися цим правом. Відмітив, що у Регламенті зазначено, що на вимогу третини депутатів питання повинно бути внесено в порядок денний сесії. Поставив вимогу щоб питання було внесено в порядок денний сесії. Запропонував зробити перерву на 15-20 хв. для підготовки бюлетенів, урни, кабінки.
О. Банах сказав, що рішення яке було прийняте 3 серпня 2018 року “Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» судом не відмінено, воно чинне і наша медицина по ньому працює. Для того щоб звільнити людину з роботи мають бути серйозні підстави. Також нагадав депутатам, що сесія зібралася щоб прийняти Звернення до Президента України та Верховної Ради України щодо засудження акту агресії російської Федерації 25.11.2018р., розірвання дипломатичних відносин і торгівельних зв’язків. Повідомив, що оскільки питання дуже серйозне, згідно Регламенту ради, скористається правом відкласти сесію до вияснення обставин та отримання консультацій.
І. Цибрій наголосив, що зараз не розглядається питання медицини. Наполягав, згідно Регламенту ради, внести питання до порядку денного сесії стосовно висловлення недовіри та звільнення з посади заступника голови районної ради.
О. Банах повідомив, що має проконсультуватися щодо законності даного питання з юристом обласної ради.
М. Гаврачинський зацитував п.3 ст. 19 Регламенту ради: “При прийнятті невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради, за погодженням більшості від загального складу ради питання може бути розглянуте під час пленарного засідання”.
О. Банах повідомив, що дане питання не є нагальне його можна розглянути на президії, яка відбудеться сьогодні.
А. Леськів запропонував проголосувати за порядок денний в цілому, як рішення сесії.
І. Цибрій зацитував ст. 33 Регламенту ради: “Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву до 30 хв. Коли ж після перерви в сесійній залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує засідання закритим, і призначає дату наступного засідання”. Наголосив, що у залі стан керований і вкотре вимагав внести питання в порядок денний сесії.
М. Гаврачинський зацитував ч.2 ст. 22 Регламенту ради: “Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується президією після розгляду профільною комісією ради”. Питання не готове його потрібно вивчити.
Головуючий оголосив перерву на 30 хв.
Після перерви в сесійній залі зареєструвалося 27 депутатів.
Головуючий продовжив роботу сесії. Повідомив присутнім, що після проведених консультацій з’ясовано, що немає правових підстав виносити питання щодо висловлення недовіри та звільнення з посади заступника голови районної ради. Оскільки немає рішення суду, що рішення прийняте 3 серпня 2018 р є незаконне.
Головуючий поставив на голосування проект порядку денного в цілому як рішення ХХХІІІ (позачергової) сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –6; УТРИМАЛОСЬ» – 21; «ПРОТИ» – 0
Рішення не приймається.
С. Федина звернув увагу головуючому на те, що сьогодні дуже гостро стоїть питання прийняття Звернення по Криму. Його потрібно було розглянути першим. Тоді оголошувати перерву і обговорювати друге питання. Для обговорення запросити голів фракцій та юриста. Та наголосив, що головуючий не має права не вносити в порядок денний пропозицію, яку подали більш як третина депутатів від загального складу ради.
М.Гаврачинський зацитував ч.10 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: “Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку”. Тобто рішення скасовується в судовому порядку. На даний час немає рішення суду про відміну жодного рішення Золочівської районної ради. Також пояснив, що в законі не має такого терміну, як висловлення недовіри. Питання, відповідно до ч.3 ст.56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ставиться про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради без припинення повноважень депутата ради. Дане питання може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради. Дострокове припинення повноважень це означає звільнення з роботи. Для цього мають бути вагомі підстави.
О. Банах в черговий раз запропонував розглянути питання на президії та внести на розгляд чергової сесії.
Л. Горгота наголосила, що головуючий має внести питання на вимогу третини депутатів у порядок денний сесії.
С.Федина запропонував головуючому скористатися 32 та 33 статтями Регламенту ради.
В. Ляшовський запропонував прийняти порядок денний в цілому з пропозицією депутата І.Цибрія. Розглянути перше питання щодо прийняття Звернення, після чого зробити перерву для обговорення другого питання.
Головуючий запропонував щоб кожна фракція висловилася з даного питання.
Л. Горгота висловила думку фракції “Самопоміч” щодо внесення в порядок денний пропозиції депутата І. Цибрія.
Фракція “Громадянська позиція” підтримала попереднього виступаючого.
О. Банах запропонував розглянути питання на президії.
Д.Дзядига запитала. Чи має право президія ставити під сумнів підписи 17 депутатів, які підписалися під цим зверненням?
О.Банах зачитав прізвища 17 депутатів, які підписалися під зверненням.
А. Леськів зауважив, що двох депутатів, які підписалися зараз немає в залі та пригадав події, які відбувалися 3 серпня цього року. Розглядалося важливе для району питання “Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня». Тоді були присутні 18 депутатів. Виникли сумніви щодо законності прийнятого рішення, тому на попередньому засіданні повторно виносилося на голосування дане рішення, однак воно не було підтримане. Звернув увагу, що деякі депутати, які голосували за рішення №347 від 03.08.18., підписалися у цьому зверненні. Наголосив, що не має рішення суду, що рішення №347 від 03.08.18. незаконне.
М. Гаврачинський зачитав 19, 13 статтю регламенту ради.
В. Зубар висловив думку що потрібно завжди діяти по Закону та по Регламенту ради.
О. Банах висловив думку, що не має реальних підстав для прийняття рішення щодо звільнення заступника голови районної ради. Пригадав депутатам, що це була його пропозиція щодо кандидатури на посаду заступника голови районної ради Леськіва А. В. Тому висловив глибоку стурбованість, що це питання зараз піднімається на сесії районної ради і ставить під сумнів його вибір. Також наголосив, що пам’ятає про свої обов’язки та закликав усіх голосували по совісті.
Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата І.Цибрія щодо висловлення недовіри та звільнення з посади заступника голови районної ради А.Леськіва.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 21; УТРИМАЛОСЬ» – 2; «ПРОТИ» – 3
Пропозиція приймається.
Головуючий запропонував проголосувати за порядок денний в цілому як рішення ХХХІІІ (позачергової) сесії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 22; УТРИМАЛОСЬ» – 6; «ПРОТИ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення №397 додається.
СЛУХАЛИ: Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Президента України та Верховної Ради України щодо засудження акту агресії Російської Федерації 25.11.2018р., розірвання дипломатичних відносин і торгівельних зв’язків.
Головуючий зачитав текст Звернення.
Виступили:
В. Недзельський висловив думку про те, що безперечно ми підтримаємо дане звернення щодо засудження російської агресії. Наголосив, що потрібно прикласти максимум зусиль для визволення наших полонених моряків. Однак, маємо розуміти, що розірвання дипломатичних відносин призведе до того, що ми не зможемо визволяти полонених з російського полону. Багато наших людей є на заробітках, як вони мають повертатися до дому. Крім цього, ми маємо також звернутися до наших співвітчизників, щоб вони не їхали до Росії на заробітки, до перевізників про заборону здійснення перевезень у Росію. Запропонував допрацювати дане звернення, а саме, де мова йдеться про розірвання дипломатичних відносин, вписати слова “за винятком дипломатичних відносин, які необхідні для визволення полонених”.
В.Зубар підтримав попереднього виступаючого щодо необхідності напрацювання звернення до простих людей – наших співвітчизників та наголосив, що звернення потрібно приймати обов’язково.
О.Банах запропонував внести другим пунктом до рішення сесії: «Доручити виконавчому апарату районної ради підготовити звернення до співвітчизників щодо припинення будь-яких відносин з Російською Федерацією». У тексті Звернення врахувати пропозицію депутата В. Недзельського та проголосувати з даними пропозиціями в цілому, як рішення сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 28; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0;
ВИРІШИЛИ: рішення №398 додається.
Головуючий оголосив перерву на 10 хв. Запросив президію на засідання у кабінет голови районної ради.
Після перерви у сесійній залі зареєструвалося 28 депутатів.
Головуючий оголосив, що у зв’язку із погіршенням стану здоров’я доручає вести сесію заступнику голови районної ради А. Леськіву.
А. Леськів оголосив, що 5 грудня відбудеться президія районної ради та припинив роботу сесії.
Депутати висловили думку, що для того щоб перенести пленарне засідання потрібно проголосувати.
Велися дебати щодо дати перенесення сесії.
М. Гетьманчик наголосив, що якщо не будуть рахуватися із думкою депутатів, то депутати в свою чергу також не будуть брати участі у роботі наступних пленарних засідань.
А. Леськів пояснив, що є до мене питання як до головуючого, тому попросив з’ясувати все на президії районної ради.
Р. Ящук висловив думку, що головуючий зараз Леськів А. В., питання розглядається стосовно його звільнення, тому він не може проводити сесію районної ради, бо в нього є конфлікт інтересів.
Б. Тимків запропонував обрати головуючого на пленарному засіданні, оскільки голова районної ради захворів, а заступник голови районної ради має конфлікт інтересів.
М. Гаврачинський пояснив, що є обраний голова районної ради та заступник голови районної ради. Голова доручив вести сесію заступнику, який правомірно веде сесію.
А. Леськів попросив депутатів перенести сесію.
Знову велися дебати на яку дату перенести засідання ХХХІІІ (позачергової) сесії.
М. Гаврачинський пояснив, що сесія не може бути закрита допоки не визначилася із всіма питаннями порядку денного. Також потрібно визначитися про дату продовження засідання даної сесії.
В. Зубар запропонував обрати робочі органи сесії. А це лічильна комісія та секретаріат.
Головуючий оголосив перерву у роботі сесії районної ради на 30 хв.
Після перерви у сесійній залі зареєструвалося 21 депутат.
Велися дебати щодо дати перенесення засідання ХХХІІІ (позачергової) сесії районної ради.
Головуючий оголосив перерву у роботі сесії.
Після перерви у сесійній залі зареєструвалося 20 депутатів.
Головуючий. В кого які будуть пропозиції?
Обирається секретаріат для ведення протоколу сесії у складі: Н.Тижай, Д. Дзядига.
Обирається лічильна комісія для підрахунку голосів у складі: В. Олійник, В. Ляшовський.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –20; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
Головуючий пропоную перенести сесію на вівторок, 11.12.18., на 11.00 год.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –2; УТРИМАЛОСЬ» – 3; «ПРОТИ» – 0; не голосували – 16.
Пропозиція не приймається.
М. Гетьманчик запропонував продовжити роботу сесії та розглянути усі питання згідно прийнятого порядку денного.
Головуючий відмовився ставити пропозицію на голосування.
І.Цибрій запропонував обрати головуючого.
М. Гаврачинський пояснив, що головуючого можна обирати, тоді коли голова районної ради чи його заступник із невмотивованих причин не скликають сесію.
А. Леськів заявив, що фракція ВО “Свобода” буде блокувати трибуну та не дозволить продовжувати роботу сесії.
Головуючий. В кого будуть інші пропозиції, побажання?
В. Олійник запропонував продовжити роботу ХХХІІІ (позачергової) сесії в п’ятницю, 7 грудня 2018 року, на 15.00 год.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –20; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
Пропозиція приймається.

Голова районної ради Олег Банах

ПРОТОКОЛ
другого засідання ХХХІІІ (позачергової) сесії Золочівської районної ради VII скликання
від 7 грудня 2018 року м. Золочів

Всього депутатів – 36
Прибуло на сесію –28

ЗАПРОШЕНІ : заступник голови райдержадміністрації, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації; голови політичних партій та громадських організацій
Друге засідання тридцять третьої позачергової сесії районної ради VІІ скликання вів голова районної ради Олег Банах.
Головуючий привітав присутніх із професійним святом – Днем місцевого самоврядування в Україні.
На першому засіданні сесії були обрані секретаріат для ведення протоколу сесії у складі: Н.Тижай, Д. Дзядига та лічильна комісія для підрахунку голосів у складі: В. Олійник, В. Ляшовський.
Головуючий попросив секретаріат та лічильну комісію зайняти свої робочі місця.
СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень без припинення повноважень депутата ради та звільнення з посади заступника голови Золочівської районної ради Львівської області Леськіва Андрія Васильовича.
Виступили:
А. Леськів привітав присутніх з Днем місцевого самоврядування в Україні. Також висловив думку, що 3 серпня 2018 року, коли приймалося рішення “Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» вчинив правильно. Оскільки, на даний час наша медицина працює та надає населенню якісні послуги. Попросив депутатський корпус районної ради зробити правильний вибір. Наголосив, що буде боротися з новими силами.
Головуючий запропонував, відповідно до Регламенту районної ради, обрати тимчасову лічильну комісію. Попросив подавати пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової лічильної комісії.
Пропонується обрати тимчасову лічильну комісію в кількості 7 депутатів, а саме: Ящук Роман Григорович, Гетьманчик Михайло Антонович, Федина Станіслав Васильович, Олійник Віктор Володимирович, Цибрій Ігор Анатолійович, Ляшовський Василь Анатолійович, Дзядига Данія Іванівна.
ВИРІШИЛИ: погодитись із запропонованим складом тимчасової лічильної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –26; УТРИМАЛОСЬ» – 1; «ПРОТИ» – 0; Не голосував – 1.
А. Леськів заявив, що фракція ВО “Свобода” не буде брати участі у таємному голосуванні.
Головуючий: тимчасову лічильну комісію прошу зібратися на своє засідання для обрання голови та секретаря комісії та затвердження зразка бюлетеня. Оголосив перерву на 10 хв.
Виступили:
С. Федина – голова тимчасової лічильної комісії зачитав протокол №1 засідання тимчасової лічильної комісії про вибори голови та секретаря тимчасової лічильної комісії та про затвердження зразка бюлетеня щодо дострокового припинення повноважень без припинення повноважень депутата ради та звільнення з посади заступника голови Золочівської районної ради Львівської області Леськіва Андрія Васильовича (Протокол №1 від 07.12.2018р. додається).
Інформацію взято до відома.
О. Банах заявив, що не буде брати участі у таємному голосуванні.
Проводиться процедура таємного голосування.
С. Федина – голова тимчасової лічильної комісії зачитав протокол №2 засідання тимчасової лічильної комісії про встановлення результатів таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень без припинення повноважень депутата ради та звільнення з посади заступника голови Золочівської районної ради Львівської області Леськіва Андрія Васильовича (Протокол №2 від 07.12.2018р. додається).
Головуючий надав слово А. Леськіву.
А. Леськів заявив, що він “на лікарняному” з 6 грудня 2018р.
С. Федина запропонував не порушувати процедури таємного голосування та затвердити протокол тимчасової лічильної комісії № 2.
А.Леськів заявив про блокування трибуни фракцією ВО “Свобода”.
А. Леськів запитав. Чи вправі депутати голосувати, якщо він знаходиться на лікарняному?
М. Гаврачинський сказав, що потрібно закінчити процедуру і поставити на голосування протокол тимчасової лічильної комісії № 2. А також, запитав голову районної ради О. Банаха, коли його повідомив Леськів А. В про відкриття “лікарняного”.
О.Банах відповів, що 5 хв. тому.
Головуючий поставив на голосування затвердження протоколу тимчасової лічильної комісії № 2 та рішення сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –21; УТРИМАЛОСЬ» – 3; «ПРОТИ» –3.
ВИРІШИЛИ: рішення №399 додається.
Питання, які виносилася на розгляд ХХХІІІ (позачергової) сесії районної ради розглянуті.
ХХХІІІ (позачергова) сесія районної ради VІІ скликання оголошується закритою.

Голова районної ради Олег Банах