Рішення ХХХ (позачергової) сесії Золочівської районної ради

Рішення VІ скликання

ХХХ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №377

від 10 квітня 2014 року

Про порядок денний ХХХ (позачергової) сесії районної ради
Золочівська районна рада VІ демократичного скликання:
В И Р І Ш И Л А :
Затвердити порядок денний ХХХ (позачергової) сесії районної ради:

1. Про внесення змін до рішення сесії районної ради «Про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік» відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».
2. Про внесення змін до показників районного бюджету Золочівського району на 2014 рік.
3. Про затвердження голови тимчасової контрольної комісії районної ради з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі.
4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд господарського двору на території Почапівської сільської ради (за межами населеного пункту).
5. Про заборону діяльності Української Правовірної Греко-Католицької Церкви на території Золочівського району.
6. Різне.

Голова районної ради Володимир Недзельський

ХХХ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №378

від 10 квітня 2014 року
Про внесення змін до рішення сесії районної ради
«Про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік»
відповідно до змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2014 рік»

У зв’язку з внесенням Верховною Радою України 27 березня 2014 року змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», керуючись ст.14,78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої ст.43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії районної ради від 30.01.2014 року №348 «Про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік», а саме:
У пункті 1 зменшити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 15207837 грн., у тому числі відповідно змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг дотації вирівнювання з Державного бюджету зменшити у сумі 5102900 грн., коштів, що надходять з інших бюджетів до районного бюджету збільшити на суму 144000 грн., субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду зменшити на суму 9514137 грн. та по спеціальному фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах збільшити на суму 569400 грн.
У пункті 2 зменшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік на суму 15207837 грн., в тому числі зменшити по загальному фонду на суму 15577237 грн. та збільшити по спеціальному фонду на суму 369400 грн. в тому числі зменшити по бюджету розвитку на суму 200000 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3) .
У пункті 3 зменшити профіцит загального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму 200000 грн., джерелом покриття якого визначити зміну передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток №6).
У пункті 4 зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму 200000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) (додаток №6).
У пункті 6 внести зміни в перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №8).
У пункті 7 внести зміни в обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4,4-1) на 2014 рік:
зменшити дотації вирівнювання місцевим бюджетам на суму 369500 грн.;
коштів, що передаються до районного бюджету збільшити на суму 144000 грн.;
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах збільшити на суму 569400 грн.
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зменшити на суму 2800000 грн.
У пункті 10 внести зміни в склад видатків районного бюджету на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 200000 грн. (додаток №5).
2. Додатки № 1,2,3,4,4-1,5,6,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ХХХ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №379

від 10 квітня 2014 року

Про внесення змін до показників районного бюджету
Золочівського району на 2014 рік

Керуючись ст.14,78 Бюджетного кодексу України, взявши до уваги інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації, на підставі рішення сесії Львівської обласної ради «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2014 рік» від 18.03.2014 року №1005, з метою недопущення кредиторської заборгованості, проведення інших видатків, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення сесії районної ради від 30.01.2014 року №348 «Про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік», а саме:
У пункті 1 збільшити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік на 722803 грн., в тому числі по загальному фонду – 466261 грн. та по спеціальному фонду – 256542 грн., з них бюджету розвитку на суму 99940 грн .(додаток №1).
У пункті 2 збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік на суму 722803, в тому числі по загальному фонду на суму 223333 грн. та спеціальному фонду на суму 499470 грн., з них бюджету розвитку на суму 342868 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).
У пункті 3 збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму 242928 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток №6).
У пункті 4 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік на суму 242928 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток №6).
У пункті 5 внести зміни в перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №8).
У пункті 7 збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2014 рік по загальному та спеціальному фонду (додаток №4).
2. Додатки № 2,3,4,6,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ХХХ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №380

від 10 квітня 2014 року

Про затвердження голови тимчасової контрольної
комісії районної ради з виявлення та запобігання
корупційних діянь у Золочівському районі

Взявши до уваги пропозиції тимчасової контрольної комісії районної ради щодо кандидатури голови цієї комісії, відповідно до Положення тимчасової контрольної комісії районної ради з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі, затвердженого рішенням сесії районної ради від 20.03.2014 року №375, керуючись ст.48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити головою тимчасової контрольної комісії районної ради з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі Адамика Миколу Петровича.

Голова районної ради Володимир Недзельський

ХХХ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №381

від 10 квітня 2014 року

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування
будівель та споруд господарського двору на території
Почапівської сільської ради (за межами населеного пункту)

Розглянувши клопотання директора ТзОВ ім. М.Шашкевича та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції президії районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 4,7535га, яка відведена в оренду ТзОВ імені Маркіяна Шашкевича для обслуговування будівель та споруд господарського двору на території Почапівської сільської ради (за межами населеного пункту) Золочівського району Львівської області, в сумі 1531742.39 (один мільйон п’ятсот тридцять одна тисяча сімсот сорок дві гривні 39 коп.).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ХХХ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №382

від 10 квітня 2014 року

Про заборону діяльності Української Правовірної
Греко-Католицької Церкви на території Золочівського району

Взявши до уваги клопотання Золочівської райдержадміністрації від 09.04.2014 №1112/1.28-1 щодо заборони сектантського угрупування Антоніна Догнала, яке незаконно іменує себе Українською Правовірною Греко-Католицькою Церквою, розпалює ідею ювенальної юстиції, публічно виступає проти вступу України в ЄС, закликає до «Русского Мира», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Заборонити на території Золочівського району будь-яку діяльність сектанського угрупування Антоніна Догнала, котре незаконно іменує себе Українською Правовірною Греко-Католицькою Церквою.
2. Звернутися до прокуратури Золочівського району щодо ініціювання проведення перевірок відповідними службами району Золочівської районної Громадської організації «Батьки України» та відділення БФ «Повернення додому» у с. Кругів на відповідність їхньої діяльності вимогам чинного законодавства та статутів.
3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Народне слово».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту (Б.Кальмук).

Голова районної ради Володимир Недзельський