Рішення І сесії Золочівської районної ради VI демократичного скликання

Рішення VІ скликання

PІШЕННЯ №1
від  7 грудня  2010 року
Про порядок денний І сесії районної ради

Золочівська районна рада VІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити наступний порядок денний І сесії:
1.Про обрання голови районної ради.
2.Про обрання заступника голови районної ради.
3.Про утворення постійних депутатських комісій.
4.Про утворення президії районної ради.
5. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та встановлення надбавки за вислугу років голові районної ради.
6.  Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування заступнику голови районної ради.
7. Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії.

Головуючий                      Андрій Леськів
PІШЕННЯ № 2

від  7 грудня  2010 року
Про обрання голови Золочівської районної ради

 

Відповідно до пункту 1 частини першої  ст.43 та частини 1 ст.55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити протокол тимчасової лічильної комісії щодо обрання голови Золочівської районної ради.
2. Вважати обраним головою Золочівської районної ради депутата Недзельського Володимира Йосиповича.

 

Голова районної ради             Володимир Недзельський
PІШЕННЯ № 3
від  7 грудня 2010 року
Про обрання заступника голови Золочівської районної ради

 

Відповідно до пункту 1 частини першої  ст.43, частин 1 та 2 ст.56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити протокол тимчасової лічильної комісії щодо обрання заступника голови Золочівської районної ради.
2. Вважати обраним заступником голови Золочівської районної ради депутата Леськіва Андрія Васильовича.

 

Голова районної ради               Володимир Недзельський

PІШЕННЯ №4

від  14 грудня 2010 року
Пpо утвоpення постійних депутатських комісій

Відповідно до ст. 47 Закону Укpаїни “Пpо місцеве самовpядування в Укpаїні”,  pайонна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Утвоpити постійні депутатські комісії:

1.1. З питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності у складі:
Голова комісії –  М.Бучковський
Члени комісії
1.    С.Коропецький
2.    З.Тимечко
3.    І.Тимків
4.    С.Слобода
5.    М.Почапський
6.    В.Кравчук
7.    М.Буткевич

1.2. З питань бюджету і фінансів
Голова комісії – Ю.Банах
Члени комісії
1.    Б.Золотник
2.    А.Мокринський
3.    О.Банах
4.    В.Фенчак
5.    М.Адамик
6.    В.Бойко
7.    Я.Окрепкий
8.    А.Кукуруза
9.    В.Питльований
10.    Б.Москва
11.    Й.Барабаш
12.    А.Гулик
13.    М.Костик
14.    Т.Ярош

1.3. З питань охорони навколишнього середовища, сільського господаpства та земельних відносин:
Голова комісії – Б.Гураль
Члени комісії
1.    А.Спільник
2.    І.Дмитрук
3.    С.Федина
4.    В.Легоцький
5.    М.Хомишин
6.    Я.Галанюк
7.    А.Жабурняк
8.    В.Яблонський
9.    А.Піка

1.4. З питань пpомисловості, тpанспоpту, торгівлі та розвитку малого підприємництва у складі:
Голова комісії – С.Налужний
Члени комісії
1.    Б.Яким
2.    Й.Казьмір
3.    І.Гордій
4.    І.Гуменний
5.    М.Будзівула
6.    В.Отвіновський
7.    Я.Жулин
8.    В.Саламак
9.    В.Вовнянко
10.    Г.Цимбала
11.    М.Бандровська
12.    В.Миськевич

1.5. З питань освіти, культуpи, національного відродження, духовності, молоді та спорту у складі:
Голова комісії – Б.Кальмук
Члени комісії
1.    Л.Масник
2.    В.Джала
3.    Б.Котович
4.    В.Венгер
5.    Г.Сорока
6.    М.Жуківський
7.    І.Цибрій
8.    І.Попадюк
9.    Г.Грицина

1.6. З питань охоpони здоpов’я та соціального захисту населення у складі:
Голова комісії – А.Луговий
Члени комісії
1.    М.Хоміцький
2.    Є.Павелко
3.    Н.Полянчич
4.    В.Яворський
5.    М.Петрів
6.    О.Метелюк
7.    М.Лукасевич
8.    А.Хома
9.    О.Пузиняк
10.    В.Коновалюк

Голова районної ради          Володимир Недзельський

 

PІШЕННЯ № 5
від  14 грудня 2010 року
Пpо утвоpення президії районної ради

Відповідно до ст. 57 Закону Укpаїни “Пpо місцеве самовpядування в Укpаїні”,  pайонна pада

В И P І Ш И Л А :

1. Утворити президію районної ради у складі:

В.Недзельський    голова районної ради;
А.Леськів     заступник голови районної ради;
М.Бучковський     голова постійної депутатської комісії;
Ю.Банах     голова постійної депутатської комісії;
Б.Гураль     голова постійної депутатської комісії;
С.Налужний     голова постійної депутатської комісії;
Б.Кальмук     голова постійної депутатської комісії;
А.Луговий     голова постійної депутатської комісії;
С.Федина    голова депутатської фракції ВО «Батьківщина»;
Б.Золотник    голова депутатської фракції Народного Руху України;
Г.Грицина    голова депутатської фракції партії «Фронт змін»;
А.Кукуруза    голова депутатської фракції ВО «Свобода»;
Б.Москва    голова депутатської фракції «Ініціатива»;
Й.Барабаш    голова депутатської фракції Партії правозахисту;
Я.Окрепкий    голова депутатської фракції Партії регіонів

Голова районної ради         Володимир Недзельський
PІШЕННЯ № 8
від  14 грудня 2010 року
Пpо затвердження “Положення про постійні
депутатські комісії Золочівської районної ради”
Відповідно до частини 15 ст.47, ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, pайонна pада
В И P І Ш И Л А :
Затвердити “Положення про постійні депутатські комісії Золочівської районної ради” згідно з додатком.
Голова районної ради          Володимир Недзельський
Додаток до рішення
І сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від  14 грудня 2010р. № 8
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні депутатські комісії (постійні комісії)
Золочівської районної ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Постійні комісії ради є органами Золочівської районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.
Постійні комісії ради обираються з числа депутатів Золочівської районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.
Постійні комісії утворюються і обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозиціями голови районної ради. Заступники голів і секретарі комісій обираються на засіданні постійних комісій. Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.
Всі члени комісій користуються рівними правами.
До складу постійних комісій не можуть бути обраними голова районної ради та заступник голови ради.
Функціональна спрямованість постійних комісій ради визначена рішенням Золочівської районної ради від 14.12. 2010р. №4 “Про утворення постійних депутатських комісій”.
Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і організовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.
2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
Постійні комісії Золочівської районної ради
1) беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням.
2) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
Крім того, постійні комісії Золочівської районної ради:
за дорученням ради або за власною ініціативою:
– попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради, або за власною ініціативою:
– вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної  адміністрації,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  –  на  розгляд ради;  здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради,
– розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності із Законом України “Про звернення громадян”, а також Закону України “Про статус депутатів місцевих рад ”.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади району, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.
3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.
Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради можуть розглядатися комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом Золочівської районної ради, положенням про постійні комісії,  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  з  урахуванням  вимог  Закону  України “Про
засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності”  щодо  реалізації  повноважень  ради  у здійсненні  державної  регуляторної  політики постійними комісіями районної ради.
Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій працюють на громадських засадах.
Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.
Заступник голови районної ради                Андрій Леськів


PІШЕННЯ № 9
від  14 грудня 2010 року
Пpо затвердження “Положення про президію
Золочівської районної ради”
Відповідно до ст.ст.43, 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, pайонна pада,
В И P І Ш И Л А :
Затвердити “Положення про президію Золочівської районної ради” згідно з додатком.
Голова районної ради         Володимир Недзельський
Додаток до рішення
І сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від 14 грудня 2010р. № 9
ПОЛОЖЕННЯ
про президію Золочівської районної ради
1. Президія Золочівської районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.
2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва районної ради з депутатами ради.
3. Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій у Золочівському районі.
4. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських фракцій.
5. Голова районної ради планує та організовує роботу президії ради.
6. Засідання президії ради скликаються головою ради (у разі його відсутності заступником голови) у міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомірним, якщо в ньому бере участь більш як половина її складу. На засідання президії можуть бути запрошені інші депутати з надання їм права дорадчого голосу. Також можуть бути запрошені голова районної державної адміністрації, його заступники, начальники відділів райдержадміністрації, голови міських, селищної та сільських рад, керівники підприємств і організацій, голови селянських спілок, представники політичних партій та громадських організацій.
7. Головуючим на засіданні президії ради є голова ради або заступник голови ради (в разі відсутності голови).
8. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання президії підписується головуючим на засіданні.
9. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів усього складу президії.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності президії ради здійснює виконавчий апарат ради.
Заступник голови районної ради             Андрій Леськів
PІШЕННЯ №10
від  21 грудня 2010 року
Про порядок денний четвертого засідання І сесії районної ради
Золочівська районна рада VІ демократичного скликання
В И Р І Ш И Л А :
Затвердити наступний порядок денний четвертого засідання І сесії районної ради:
1.Про затвердження Регламенту Золочівської районної ради.
2. Про внесення змін до додатку №7 рішення ХХІ сесії районної ради V демократичного скликання від 14.05.2010р. №431 «Про районний бюджет Золочівського району на 2010 рік».
3. Про затвердження розпоряджень голови Золочівської районної державної адміністрації станом на  15 грудня 2010 року.
4. Про затвердження плану пленарних засідань Золочівської районної ради на 2011 рік.
5. Про утворення комісії з питань поновлення прав реабілітованих.
6. Про утворення комісії щодо розгляду заяв малозабезпечених громадян району для надання одноразової матеріальної допомоги.
7. Про затвердження технічних документацій з нормативних грошових оцінок земельних ділянок ТзОВ «Д-МІКС» для обслуговування водонапірної вежі, будівлі заводу, складів сировини та готової продукції на території Ясеновецької сільської ради.
8. Про погодження  клопотання ТзОВ «Ірина» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами  з метою   видобутку суглинків.
9. Про прийняття Звернення до Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про  відзначення 200-ліття з дня народження Маркіяна Шашкевича.
10. Про прийняття Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надання оцінки неетичним висловлюванням Прем’єр-міністра Російської Федерації В.Путіна на адресу України.
11.Різне.
Голова районної ради          Володимир Недзельський
PІШЕННЯ №11
від  21 грудня 2010 року
Про затвердження Регламенту Золочівської районної ради
Відповідно до пункту 5 частини першої ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, районна   рада
В И P І Ш И Л А :
Затвердити Регламент Золочівської районної ради (Регламент додається у розділі нормативно-правові документи).
Голова районної ради          Володимир Недзельський
PІШЕННЯ №12
від  21 грудня 2010 року
Про внесення змін до додатку №7  рішення  ХХІ сесії районної ради V демократичного скликання від 14.05.2010р. №431 «Про районний бюджет
Золочівського району на 2010 рік»
Взявши до уваги листи відділу освіти райдержадміністрації від 02.12.2010р. №1-8/1001,  відділу культури і туризму райдержадміністрації від 29.11.2010р. №145, Золочівської центральної районної лікарні від 03.12.2010р. №1166, відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, керуючись    п. 17 частини 1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни у додаток №7 до рішення ХХІ сесії районної ради від 14.05.2010р. №431 «Про районний бюджет Золочівського району на 2010 рік», а саме:
–    у пункті «відділ освіти райдержадміністрації» у колонках:  «теплова енергія г/кал» число 2376 замінити числом 2776; «електроенергія Квт» число 989294 замінити числом 1089294; «газ м3» число 934458 замінити числом 981458.
–    у пункті «відділ культури та туризму райдержадміністрації» у колонках:  «водопостачання м3» число 652 замінити числом 692; «газ м3» число 52560 замінити числом 57560.
–    у пункті «районна державна адміністрація» у колонках:   «газ м3» число 107899 замінити числом 122899; «теплова енергія г/кал» число 2013 замінити числом 2023.
–    у підпункті «в т.ч. установи охорони здоров’я» у колонках «газ м3» число 107899 замінити числом  122899; «теплова енергія г/кал» число 2010 замінити числом 2020.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради                 Володимир Недзельський
PІШЕННЯ №14
від  21 грудня 2010 року
Про затвердження плану пленарних засідань
Золочівської районної ради на 2011 рік

Заслухавши і обговоривши пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пунктом 6 частини першої ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план пленарних засідань Золочівської районної ради на      2011 рік  згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти  на  голову  районної ради Володимира Недзельського.

Голова районнної ради      Володимир Недзельський
Додаток  до рішення
І  сесії  районної ради
VІ демократичного скликання
від 21  грудня 2010 року  №14
ПЛАН
пленарних засідань Золочівської районної ради на 2011 рік

І квартал
ІІ сесія
1 .Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік.
Комісія з питань бюджету та і фінансів

2.Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Золочівського району на 2011рік.
Всі постійні депутатські комісії

3. Про роботу територіально-господарського комплексу району у 2010 році та виконання Програми економічного та соціального розвитку Золочівського району за 2010 рік
Всі постійні депутатські комісії

4. Про затвердження уточненого плану Золочівського районного бюджету та звіту про виконання районного бюджету за 2010 рік
Комісія з питань бюджету і фінансів

5.Про хід реалізації графіку виконання будівельних робіт щодо  завершення будівництва та введення в експлуатацію спортивно-громадського комплексу у м. Золочеві на вул. Лермонтова,3а.
Комісія з питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності

6.Про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі.
Комісія з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва

7. Інформація про стан аварійності на автошляхах та проведення техогляду автотранспортних засобів  на території Золочівського району
Комісія з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва

ІІ квартал
ІІІ сесія
1.Звіт про роботу редакції газети “Народне слово”.
2.Звіт про роботу КП редакції районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області
Комісія   з   питань   освіти,   культури, національного відродження,   духовності, молоді та спорту

ІІІ квартал
ІVсесія
1. Про стан охорони здоров’я у Золочівському районі
Комісія   з   питань   охорони здоров’я та соціального захисту населення

2.Інформація про виконання районного бюджету за І-ше півріччя 2011 року
Комісія з питань бюджету і фінансів

3.Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району у 2011 році
Всі постійні депутатські комісії

ІV квартал
V сесія
1. Звіт про роботу голови Золочівської районної ради.
Всі постійні депутатські комісії

2. Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік.
Комісія з питань бюджету та фінансів

3.Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Золочівського району на 2012рік.
Комісія з питань бюджету і фінансів

Заступник голови районної ради                  Андрій Леськів

PІШЕННЯ №15
від  21 грудня 2010 року
Про утворення комісії з питань поновлення прав реабілітованих
Керуючись ст. 9 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 18 02.1993 р.  № 112 «Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості  реабілітованим громадянам та до Положення про комісії  Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити комісію з питань поновлення прав реабілітованих у складі згідно з додатком.
2. Рішення VІІ (позачергової) сесії районної ради ІV демократичного скликання від 27.03.2003р. №71 «Про створення комісії з питань поновлення прав реабілітованих» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  голови районної ради Андрія Леськіва.

Голова районної ради     Володимир Недзельський
Додаток  до рішення
І сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від 21 грудня 2010 року №15
С К Л А Д
комісії з питань поновлення  прав реабілітованих

А.Леськів    – заступник голови районної ради, голова комісії
О.Кіндрат    – керуючий справами районної ради, секретар комісії

Члени комісії:

Р.Сухецький – заступник голови райдержадміністрації (за згодою)

В.Яворський – директор Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (за згодою)
В.Клічка –  начальник відділу доходів фінансового управління райдержадміністрації (за згодою)
Д.Колодка    – секретар Золочівської міської ради (за згодою)
І.Погребняк – в.о начальника управління Держкомзему у Золочівському районі(за згодою)
М.Петровська – головний інженер міжрайонного бюро технічної  інвентаризації(за згодою)
М. Гаврачинський – радник голови районної ради з юридичного забезпечення
Л. Козак – спеціаліст фінансового управління райдержадміністрації (за згодою)
І. Посполіта – голова товариства політичних в’язнів та репресованих (за згодою)
Я.Безпалько – голова Золочівського станичного братства ОУН-УПА ім. Шугая(за згодою).
Заступник голови районної ради              Андрій Леськів
PІШЕННЯ №16
від  21 грудня 2010 року
Про утворення комісії щодо розгляду заяв
малозабезпечених громадян району для
надання одноразової матеріальної допомоги
У зв’язку із численними зверненнями малозабезпечених громадян району, взявши до уваги пропозиції постійних депутатських комісій,  керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити комісію щодо розгляду заяв малозабезпечених громадян району для  надання одноразової матеріальної допомоги згідно з додатком №1.
2. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду заяв малозабезпечених громадян району для надання одноразової матеріальної допомоги згідно з додатком №2.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Мудра) забезпечити фінансування видатків щодо надання допомоги малозабезпеченим громадянам району згідно чинного законодавства.
4. Рішення VІ сесії районної ради V демократичного скликання від 18.01.2007р. №80 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв малозабезпечених громадян району для надання одноразової матеріальної допомоги» вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради Володимира Недзельського.
Голова районної ради       Володимир Недзельський
Додаток №1 до рішення
І сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від 21 грудня 2010 року №16

Склад
комісії щодо розгляду заяв малозабезпечених громадян району
для надання одноразової матеріальної допомоги

А.Леськів – заступник голови районної ради, голова комісії
О. Стефанишин – провідний спеціаліст оргвідділу районної ради, секретар комісії

Члени комісії:
А. Луговий – голова постійної депутатської комісії з питань охорони  здоров’я та соціального захисту населення
Ю.Банах – голова постійної депутатської комісії з питань бюджету і фінансів
Н.Малиновська – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації(за згодою)
М.Лукасевич – депутат районої ради
М. Гаврачинський – радник голови районної ради з питань юридичного  забезпечення
В.Шумакова – державний соціальний інспектор управління праці та  соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою)

Заступник голови районної ради        Андрій Леськів
Додаток №2 до рішення
І сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від 21 грудня 2010 року №16
Положення
про комісію щодо розгляду заяв малозабезпечених громадян району для надання одноразової матеріальної допомоги
1. Загальні положення
Комісія щодо розгляду заяв малозабезпечених громадян району для надання одноразової матеріальної допомоги обирається радою на строк виконання нею повноважень у складі голови, секретаря  та членів комісії, які обираються радою за пропозицією голови районної ради. Всі члени комісії користуються рівними правами.
Головним розпорядником коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги є управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
2. Повноваження комісії
За дорученням голови ради комісія вивчає дане питання, розглядає заяви малозабезпечених громадян району при наявності таких документів: заяви, акту обстеження матеріально-побутових умов малозабезпеченої сім’ї, погодженого депутатом районної ради, закріпленого за місцевою радою; медичного заключення (для хворих громадян); довідки про доходи всіх членів сім’ї; копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Комісії надавати перевагу одиноким, перестарілим, інвалідам, важкохворим громадянам району та сім’ям, які потерпіли внаслідок стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.
3.Організація роботи комісії
Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами влади.
У разі відсутності голови комісії його функції виконує за дорученням голови секретар або один із членів комісії.
Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Рішення комісії реалізуються розпорядженням голови районної ради. Копії розпорядження та протоколу засідання комісії надаються управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації для виплати допомоги.
Заступник голови районної ради              Андрій Леськів

PІШЕННЯ №17
від  21 грудня 2010 року
Про затвердження технічних документацій з нормативних
грошових оцінок земельних ділянок ТзОВ «Д-МІКС»
для обслуговування водонапірної вежі, будівлі заводу,
складів сировини та готової продукції на території
Ясеновецької сільської ради

Розглянувши лист ТзОВ «Д-МІКС» від 15.12.2010р. №27 та представлені технічні документації з нормативних грошових оцінок земельних ділянок, відповідно до ст.23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пунктом 21 частини першої ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічні документації з нормативних грошових оцінок земельних ділянок ТзОВ «Д-МІКС», для укладення договорів оренди земельних ділянок на території Ясеновецької сільської ради Львівської області, Золочівського району, с. Хильчиці, вул. Заводська,14 (за межами населеного пункту):
– для обслуговування водонапірної вежі, площею 0,0464 га  в сумі 12427,94 (дванадцять тисяч чотириста двадцять сім гривень 94 копійки);
– для обслуговування будівлі заводу, складів сировини та готової продукції, площею 2,6580 га  в сумі 884020,19 (вісімсот вісімдесят чотири тисячі двадцять гривень 19 копійок).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради       Володимир Недзельський

PІШЕННЯ №18
від  21 грудня 2010 року
Про погодження  клопотання ТзОВ «Ірина» щодо
отримання спеціального дозволу на користування
надрами  з метою   видобутку суглинків

Взявши до уваги лист ТзОВ  “Ірина” від 04.10.2010р. №42,  відповідно до ст.ст. 10, 14, 16, 20 Кодексу України про надра, рішення ІІ сесії Єлиховицької сільської ради VІ демократичного скликання від 16.12.2010р. №16, керуючись п.22 частини першої ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити клопотання ТзОВ “Ірина”  щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами  з метою   видобутку суглинків на земельній ділянці площею 2,00 га Монастирецького родовища Єлиховицької сільської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради    Володимир Недзельський

PІШЕННЯ №19
від 21 грудня  2010 року
Про прийняття Звернення до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про
відзначення 200-ліття з дня народження Маркіяна Шашкевича

Взявши до уваги лист Золочівської районної державної адміністрації від 20.12.2010р. №4759, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про відзначення 200-ліття з дня народження Маркіяна Шашкевича  (текст  Звернення додається).

Голова районної ради     Володимир Недзельський

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Золочівської районної ради Львівської області

6 листопада 2011 року виповнюється 200 років з дня народження визначного письменника і громадського діяча, славного сина українського народу, священика Маркіяна Шашкевича.

Це був титан духу, якому ще у студентські роки судилося стати будителем нації, а згодом і прапором української національної ідеї в Галичині та накреслити шляхи її реалізації.

Саме Маркіян Шашкевич став натхненником, організатором і лідером молодіжного громадсько-культурного угрупування, славнозвісної «Руської Трійці», до якої входили також Іван Вагилевич і Яків Головацький. М. Шашкевич був ініціатором широкомасштабної цілеспрямованої народознавчої діяльності, збирання і популяризації фольклору, створення словника і граматики живої української мови, впровадження рідної мови в повсякденний вжиток інтелігенції та в церковні проповіді, утвердження живої розмовної мови як основи літератури, обстоювання її народності, національної своєрідності, високої громадянської місії та збагачення за рахунок інших, насамперед слов’янських культур.

У літературі визначився Маркіян Шашкевич як поет-новатор, творам якого притаманні чітко виражені національні мотиви, любов до рідного краю. Він відомий як автор гостро полемічної брошури «Азбука і аbесаdІо» на захист української писемної традиції на основі кириличної азбуки, першого в Галичині підручника українською мовою «Читанки для діточок в народних школах».

Та особливо вславився Маркіян Шашкевич як співавтор, співупорядник і видавець альманаху «Русалка Дністровая», виданого друкарнею Пештського університету 1837 року. Книжка, будучи синтезованим виявом новаторських кроків «Руської Трійці» в різних ділянках національно-культурного життя українців Галичини, стала свого роду маніфестом їх національного відродження.

Маркіян Шашкевич був одним із перших перекладачів українською мовою «Слова о полку Ігоровім», автором перекладів із сербської, чеської, польської, грецької, латинської, німецької мов.

Ідеї та діяльність Шашкевича і його побратимів мали значний резонанс в Галичині і поза її межами, вони були спрямовані на утвердження національної свідомості багатьох поколінь української інтелігенції й надихали її на самовіддану працю на ниві національного відродження, окриляли творчість багатьох українських письменників, художників, композиторів, вчених.

Маркіян Шашкевич і «Русалка Дністровая» стали символами не тільки культурного, а й політичного відродження західних земель України. Традиції М.Шашкевича і «Руської Трійці» продовжив український національний рух під час «Весни народів» (1848-1849рр.), згодом так званий народовський напрям національного руху в Галичині та Буковині, спадкоємцями якого стали творці Західно¬української Народної Республіки, а у віддаленій перспективі – будівничі сучасної незалежної України. Маркіян Шашкевич воістину став будителем Галичини.

На вшанування поета до 100-річного ювілею з дня народження на Білій Горі біля с. Підлисся, де народився М.Шашкевич, за добровільні пожертви української громади йому встановлено пам’ятник – залізний Хрест. З цього часу Біла Гора стала
другим українським Каневом, місцем традиційних народних прощ, куди щороку в першу неділю серпня збираються люди, щоб зачерпнути національної віри до дальшої праці в ім’я розбудови незалежної України.

У с. Підлиссі 1962 року споруджено пам’ятник, а 1959 року створено літературно – меморіальний музей, який 1986 року перетворено у Музей – садибу М.Шашкевича.

Ми, депутати Золочівської районної ради Львівської області, звертаємося до Вас із проханням якнайширшого відзначення 200-літнього ювілею Маркіяна Шашкевича на державному рівні, в якому передбачити проведення велелюдного Всеукраїнського свята «Дайте руки, юні други» за участю широкого кола творчої інтелігенції, випуск творчої спадщини поета, ювілейних буклетів і монет, листівок, значків, марок, грамот, відзнак, а також проведення наукових конференцій, молодіжних та інших заходів, великої концертної програми.

Одночасно потрібно передбачити виділення коштів з Державного бюджету на здійснення капітального ремонту Музею – садиби М.Шашкевича; реконструкцію площі Вічевої (Шашкевича) з прилеглими вулицями у м. Золочеві (кошторисна вартість робіт складає приблизно 12 млн.грн.), де встановлено один із перших пам’ятників поету; проведення капітального ремонту дороги від київської траси (с. Ожидів) до с. Підлисся (орієнтовна вартість 3 млн.грн.); здійснення благоустрою села і його доріг; відновлення пам’ятних знаків, встановлених у Підлиссі на честь «Руської Трійці» та з дня народження М.Шашкевича. Назріла давно потреба у будівництві під’їзної дороги від рідного села поета до пам’ятника на Білій Горі, дороги від с. Розваж до с. Підлисся, що стало б гідною подякою незалежної України Маркіяну Шашкевичу, який усі сили віддав служінню своєму народові.

Ми чітко усвідомлюємо, що ці та інші заходи, приурочені до ювілею М.Шашкевича, не тільки по-новому відкриють Україні Галичину, а й сприятимуть згуртуванню українського народу на засадах творчості поета.

Переконливо просимо Вас, вжити вищезазначених та інших заходів щодо відзначення 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича на державному рівні, що стане живим джерелом збагачення духовності сучасних поколінь і творення нових культурних цінностей.

За дорученням І сесії районної ради

З повагою

Голова Золочівської районної ради           Володимир Недзельський

РІШЕННЯ №20
від 21 грудня  2010 року
Про прийняття Звернення до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо надання оцінки неетичним висловлюванням
Прем’єр-міністра Російської Федерації В.Путіна на адресу України
Взявши до уваги звернення голови депутатської фракції ВО «Батьківщина» від 17.12.2010р., керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надання оцінки неетичним висловлюванням Прем’єр-міністра Російської Федерації В.Путіна на адресу України (текст  Звернення додається).
Голова районної ради         Володимир Недзельський
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Золочівської районної ради
Ми, депутати Золочівської районної ради Львівської області, глибоко обурені публічними заявами прем’єр-міністра Росії В.Путіна. Керівник Уряду північно-східного сусіда України дозволив собі шовіністичні висловлювання, які перекручують історію та принижують національну гідність десятків мільйонів громадян України та українців, які живуть у діаспорі.
Вислів про те,  що Росія і без України виграла б Велику Вітчизняну війну є викривленням історичної правди та образою пам’яті 8 мільйонів українців -наших співвітчизників, які загинули в боротьбі з фашистськими загарбниками. Український народ вніс вирішальний вклад у розгром німецького фашизму. Чотири фронти Другої світової війни називалися українськими. Невипадково однією з найвищих державних нагород під час війни став орден Б.Хмельницького. 2069 українських солдат і офіцерів нагороджені званням Героя Радянського Союзу. Український воїн підняв прапор Перемоги над рейхстагом 30 квітня 1945 року.

Україна стала безпрецедентним полем битви з німецьким фашизмом. У тилу загарбників на території України вели героїчну боротьбу, як червоні партизани, так і воїни УПА. Невипадково український народ світова спільнота визнала народом-переможцем над фашизмом. Саме вагомий внесок України у перемогу над фашизмом став запорукою того, що Україна увійшла до числа країн-засновників ООН.

Одним з обов’язків вищих керівників держави є захист її національних інтересів та відстоювання гідності свого народу. Тому, у випадку зухвалого та нетактовного поводження одного з вищих керівників сусідньої держави по відношенню до України, реакція перших осіб у державі, а також МЗС повинні були бути негайними та адекватними.

Ми, депутати Золочівської районної ради, вимагаємо від Президента, Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра України дати належну оцінку шовіністичним і зухвалим по відношенню до нашої держави висловлюванням В.Путіна. Не будьте, шановні очільники держави, малоросами з комплексом меншовартості, не пропускайте повз вуха образи по відношенню до Держави, якою народ довірив Вам керувати. За Вами стоїть велика Держава зі славною історією та нація з героїчним минулим. Будьте гідними їх, відстоюйте їхню честь!
Слава Україні!

За дорученням І сесії районної ради

З повагою
Голова Золочівської районної ради           Володимир Недзельський