Рішення ІІ сесії Золочівської районної ради VI демократичного скликання

Рішення VІ скликання
ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №21
від  05 січня 2011 року
Про порядок денний ІІ сесії районної ради

Золочівська районна рада VІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :
Затвердити наступний порядок денний ІІ сесії районної ради:
1. Про районний бюджет Золочівського району на 2011рік.
2. Про затвердження місцевих соціально-економічних Програм та Програм агропромислового комплексу  району на 2011 рік
3. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2011рік.
4. Про затвердження структури, чисельності, кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату на 2011 рік.
5. Про затвердження розпоряджень голови Золочівської районної державної адміністрації станом на  31 грудня 2010 року.
6. Про делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради.
7. Інформація відділу освіти райдержадміністрації про використання коштів (одержаних з відчуження майна незавершеного будівництва спортивно-громадського комплексу), виділених на програму розвитку дитячо-юнацького спорту.
8. Про прийняття Звернення до Президента України,Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо репресій проти політичних опонентів.

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №22
від  05 січня 2011 року
Про районний бюджет Золочівського
району на 2011 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», керуючись пунктом 17 частини першої ст.43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 172314,332 тис. грн. у тому числі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» обсяг дотації  вирівнювання з Державного бюджету у сумі 95360,9 тис. грн.,  коштів,  що  надходять  з  інших  бюджетів  до  районного  бюджету – 229,7 тис. грн.. та субвенцій у сумі  57765,632 тис. грн.
Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначити  у сумі 170679,332 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 1635,0 тис. грн.  (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 172314,332 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в  сумі  170679,332 тис. грн. та видатків  спеціального  фонду бюджету –  1635,0 тис. грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн.
4. Установити,  що  перерахування  дотацій  вирівнювання  місцевим бюджетам,  коштів,  що  передаються  до  районного  бюджету  здійснюється шляхом  застосування  нормативів  щоденних  відрахувань  від  надходжень  доходів  до  загального  фонду  районного  бюджету  згідно  із  додатком  № 4 до цього  рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
трансферти населенню;
трансферти місцевим бюджетам.
6. Затвердити  на 2011 рік  граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 6).
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 439,0 тис. грн (додаток 5).
8. Установити, що у 2011 році:
8.1.  Плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що є у комунальній власності Золочівської районної ради зараховується відповідно до Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Золочівського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 грудня 2007 року № 151.
8.2. Установити, що підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 10 відсотків відповідно до Порядку відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до районної комунальної власності або в статутних фондах яких є  частка районної комунальної власності за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році, затвердженого рішенням районної ради від 12 січня 2008 року №161 «Про відрахування частини прибутку комунальних підприємств, господарських організацій, що вилучається до бюджету».
9. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
9.1. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється місцевою державною адміністрацією за погодженням з бюджетною комісією місцевої ради.
9.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
9.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету і фінансів.
9.4. Районна державна адміністрація здійснює розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей  територій, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.
9.5. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.
10. У процесі виконання районного бюджету  у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань бюджету і фінансів.
11. Не допустити зменшення обсягів цільових коштів, які враховані при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами на 2011 рік.
12. Надати  інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА  пільги на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно.
Надати пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу  інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків,  інвалідам ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; одиноким інвалідам  І та ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА  –  50 відсотків на особу пільговика ( без урахування додаткових 10,5м2 на сім’ю та в межах  фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 01.08.1996 р. № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати»).
13. Надати 100-відсоткову пільгу на оплату за електроенергію (1900 квт. в місяць) жителю села Чижів Золочівського району В. Мацелюху, інваліду з дитинства І групи ( д/з іхтіоз).
14. Продовжити дію  рішення сесії  районної  ради від 17 червня  2004 року № 157 «Про щомісячну  адресну  допомогу  учасникам  бойових  дій  ОУН.-УПА»  (із внесеними змінами рішенням ХVІ сесії районної ради від 12 січня 2009р. №272)  та рішення сесії районної ради від 24 березня 2005 року № 212 «Про затвердження норм забезпечення населення скрапленим газом по пільгах».
15. Районній державній адміністрації:
15.1. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, скоротити чисельність працівни ків, обмежити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру, домогтися збільшення власних надходжень установ.
15.2. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів  для районного бюджету на 2011 рік, розподіляти та перерозподіляти їх між місцевими  бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету, після погодження з головою районної ради та головою комісії з питань  бюджету і фінансів.
15.3. Підготувати та подати районній раді пропозиції щодо уточнення показників районного бюджету на 2011 рік з урахуванням їх виконання у 2010 році за даними річного звіту та стану виконання планових завдань за доходами у 2011 році.
15.4. Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2011 році в особі начальника  фінансового управління  райдержадміністрації одержувачем:
–  середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»;
– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
– позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках районного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.
16. Головним розпорядникам  коштів районного бюджету:
16.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
16.2. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної підвідомчої установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16.3. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.
17. Органам місцевого самоврядування:
17.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2011 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.
17.2. Спільно з державною податковою інспекцією у Золочівському районі вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів.
17.3. При затвердженні місцевих бюджетів на 2011 рік та внесенні змін передбачити кошти на:
–  забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів;
–  заходи з енергозбереження;
– покращення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, соціального захисту населення та об’єктів соціальної інфраструктури.
17.4. Планувати у 2011 році видатки на  стимулювання  працівників органів місцевих рад за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також виконання дохідної частини відповідних бюджетів.
17.5. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.
18. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного відділу у Золочівському районі та  фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.
19. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Мудра):
– видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;
– кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в УДК у Золочівському районі на підставі замовлень головних розпорядників коштів;
– врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам кодів класифікації, при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2011 рік.
20. Додатки  1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (Ю. Банах).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №23
від  05 січня 2011 року
Про затвердження місцевих соціально-економічних
Програм та Програм агропромислового комплексу
району на 2011 рік

Взявши до уваги лист райдержадміністрації від 06.12.2009р. №4860; Золочівського районного управління юстиції від 20.12.2010р. №259/01-08/695, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації від 28.12.2010р. №2866, Золочівської центральної районної лікарні від 28.12.2010р. №1281, розглянувши місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу  району на 2011 рік, відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини першої ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу  району згідно з додатком №1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах) та з питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності (М.Бучковський).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №24
від  05 січня 2011 року
Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Золочівського району на 2011рік

Взявши до уваги листи райдержадміністрації від 27.12.2009р. №4899, від 06.12.2009р. №4860; Золочівського районного управління юстиції від 20.12.2010р. №259/01-08/695, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації від 28.12.2010р. №2866, Золочівської центральної районної лікарні від 28.12.2010р. №1281розглянувши Програму соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2011 рік, з метою збереження позитивних тенденцій у зростанні основних макроекономічних показників, подолання окремих негативних процесів, а також вироблення нових підходів у вирішенні питань, спрямованих на втілення положень економічної політики держави, керуючись пунктом 16 частини першої ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2011 рік згідно з додатком №1 (основні показники),  місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу  району згідно з додатком №2.
2. Доручити Золочівській районній державній адміністрації постійно аналізувати роботу галузей економіки району та інформувати районну раду про хід виконання Програми на 2011 рік один раз у півріччя.
3. Координацію роботи щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району у 2011 році покласти на управління економіки районної державної адміністрації (А.Маланюк).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний) та з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради Володимир Недзельський

Додаток №2 до рішення
ІІ сесії VІ демократичного скликання
районної ради
від 05.01. 2011р. №24

 

Перелік
місцевих соціально-економічних Програм та Програм агропромислового комплексу  району на 2011 рік

(Програми додаються)
1) «Програма розвитку малого підприємництва у Золочівському районі на 2011-2012 роки»;
2) «Програма виготовлення містобудівної документації на 2011-2015 роки. Золочівський район»;
3) «Програма правової освіти населення Золочівського району на 2011 рік»;
4)  «Медикаменти»;
5) «Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам району на 2011 рік»;
6) «Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Золочівського району Львівської області на 2011-2013 роки та прогноз до 2015 року»;
7) «Комплексна цільова програма соціальної підтримки населення Золочівського району на 2011-2014 роки»;
8) «Програма діяльності та фінансової підтримки редакції Золочівської районної газети «Народне слово» на 2011 рік»;
9) «Програма діяльності та фінансової підтримки КП «Редакція радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» на 2011 рік»;
10) «Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011 рік»;
11) «Програма часткового відшкодування витрат, пов’язаних із відновленням родючості ґрунтів та поширення біозахисту рослин шляхом застосування біопрепаратів»;
12)  «Тваринництво»;
13)  «Насінництво»;
14) «Ремонтно-доглядових робіт на внутрігосподарських меліоративних системах Золочівського району на 2011 рік»;
15)  «Підвищення родючості ґрунтів»;
16) “Часткової компенсації вартості машин та обладнання для механізації ферм великої рогатої худоби, іншої сільськогосподарської техніки»;
17) «Безпечного поводження із забороненими і непридатними для використання пестицидами та агрохімікатами»;
18) «Розвиток лісового господарства Золочівського району на 2011-2015 роки»;
19) «Програма щодо розроблення технічних документацій з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Золочівського району»;
20) «Проведення робіт по інвентаризації земель бюджетних установ (закладів освіти, культури) на території Золочівського району»;
21) «Проведення робіт по виготовленню технічної документації по продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах»;
22) «Проведення робіт щодо розмежування земель державної та комунальної власності на території Золочівського району»

Заступник голови районної ради Андрій Леськів

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №25
від  05 січня 2011 року
Про затвердження структури, чисельності, кошторису
видатків на утримання районної ради та виконавчого
апарату на 2011 рік

Відповідно до ст.ст. 140-144 Конституції України, стст.43, 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 (із змінами та доповненнями), з метою забезпечення діяльності районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис видатків на утримання районної ради і виконавчого апарату на 2011 рік та структуру виконавчого апарату районної ради із граничною чисельністю в кількості 21 штатної одиниці  згідно з додатками №1, №2
2. Встановити голові районної ради та заступнику голови районної ради надбавку до посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
3. Здійснювати щомісячне (січень-грудень 2011 року) преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради відповідно до їх особистих вкладів в загальні результати роботи в межах економії фонду оплати праці на утримання районної ради згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 (із змінами та доповненнями).
4. У разі надання щорічної основної відпустки голові районної ради та заступнику голови районної ради виплачувати допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, а  також надавати допомогу для вирішення соціально-побутових питань згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 (із змінами та доповненнями).
5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації /Г.Мудра/ забезпечити фінансування утримання районної ради згідно кошторису.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №26
від 05 січня 2011 року
Про затвердження розпоряджень голови
Золочівської районної державної адміністрації
станом на  31 грудня 2010 року

Відповідно до п.21.2 рішення ХХІ сесії районної ради від 14.05.2010р. №431 “Про районний бюджет Золочівського району на 2010 рік”, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити розпорядження голови Золочівської районної державної адміністрації про перерозподіл видатків районного бюджету станом на 31 грудня 2010 року згідно з додатком.

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №27
від  05 січня 2011 року
Про делегування районній державній адміністрації
окремих повноважень районної ради

Керуючись пунктом 27 частини першої ст.43 та ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Делегувати районній державній адміністрації наступні повноваження:
1) підготовка  і  внесення  на  розгляд районної ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових  програм  з  інших  питань, проектів рішень, інших матеріалів  з  питань,  передбачених  цією  статтею;  забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного  розвитку  району  та  обласних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку району;
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту обласного бюджету за погодженням з постійною комісією ради з питань бюджету і фінансів;
5) сприяння інвестиційній  діяльності  на  території  району;
6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на території району і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
7) залучення в порядку,  встановленому законом,  підприємств, установ та організацій,  які не належать до комунальної власності, до  участі  в  обслуговуванні  населення  відповідної території, координація цієї роботи;
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності,  узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
9) підготовка  питань  про визначення у встановленому законом порядку території,  вибір,  вилучення (викуп) і надання землі  для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
10) організація охорони,  реставрації,  використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових,  паркових  та  садибних  комплексів,  природних заповідників місцевого значення;
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм  відповідних  адміністративно-територіальних  одиниць,  що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;
12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених  пунктів;
13) забезпечення  відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння  відродженню  осередків  традиційної народної  творчості,  національно-культурних  традицій  населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,  асоціацій, інших громадських та неприбуткових  організацій,  які  діють  у  сфері освіти,  охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації  територій  і  об’єктів природно-заповідного фонду місцевого  значення  та  інших територій,  що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення  природних  та  інших  об’єктів,  що  мають екологічну, історичну,  культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;
15)  вжиття  необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,  інформування про  них населення,  залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
16) координація  на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;
17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат  сільськогосподарського  і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності  регуляторних актів, прийнятих радою.

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №28
від  05 січня 2011 року
Інформація відділу освіти райдержадміністрації
про використання коштів (одержаних з відчуження майна
незавершеного будівництва спортивно-громадського комплексу),
виділених на програму розвитку дитячо-юнацького спорту

Взявши до уваги інформацію начальника відділу освіти В.Бартошика про використання коштів (одержаних з відчуження майна незавершеного будівництва спортивно-громадського комплексу), виділених на програму розвитку дитячо-юнацького спорту, керуючись пунктом 28 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію начальника відділу освіти В.Бартошика про використання коштів (одержаних з відчуження майна незавершеного будівництва спортивно-громадського комплексу), виділених на програму розвитку дитячо-юнацького спорту взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації (Я.Окрепкий) утворити комісію для вивчення питання поетапного використання коштів з метою проведення реконструкції спортивного комплексу на вул. Шухевича у м. Золочеві до 25 січня 2011 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту (Б.Кальмук).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №29
від  05 січня 2011 року
Про прийняття Звернення до Президента України,
Верховної Ради України, Генерального прокурора України
щодо репресій проти політичних опонентів

Взявши до уваги звернення депутатської фракції ВО «Батьківщина» від 04.01.2011р., керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора щодо репресій проти політичних опонентів  (текст  Звернення додається).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Золочівської районної ради Львівської області

Ми, депутати Золочівської районної ради Львівської області, висловлюємо глибоке обурення з приводу репресій проти політичних опонентів, метою яких є утвердження однопартійної диктатури в Україні.
Замість того, аби виконувати передвиборчі обіцянки Партія регіонів вдається до фізичного знищення опонентів.
У той час, як мільйони громадян перебувають на межі бідності, не отримуючи належної пенсії та заробітної платні, уряд Партії регіонів витрачає мільйони бюджетних коштів на те, аби «накопати» надумані факти порушень, начебто здійснених Кабінетом Міністрів Юлії Тимошенко.
Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу протії лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та обмежила її право на вільне пересування. Також переслідуються екс-міністри уряду Ю. Тимошенко, які незважаючи на глибоку фінансову кризу, приймали рішення щодо вчасної виплати людям пенсій та зарплат.
Уже кинуто за грати екс-міністра навколишнього середовища Георгія Філіпчука, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього першого заступника голови правління НЛК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка і колишнього керівника Державної митниці Анатолія Макаренка. Триває кримінальне переслідування колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, відповідальних осіб у колишньому уряді Валерія Іващенка, Тараса Шепітька, Тетяни Грицун, Тетяни Слюз, Марії Кушнір, Віталія Подлобнікова та Юрія Гудименка. Регулярно викликають на допити колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра Турчинова.
Незалежні українські журналісти, експерти, світова преса, європейські політики, Європейська народна партія, яка об’єднує партії, що їх очолюють президенти та прем’єри провідних країн Євросоюзу – всі визнають, що справи проти Ю.Тимошенко та членів її уряду сфабриковані і носять суто політичний характер та є проявом політичного терору проти опозиції.
Реанімовано справи проти учасників протесту акції «Україна без Кучми» 2001 року, розпочато збір матеріалів та арештовано організаторів акцій протесту підприємців. Співробітники правоохоронних органів затримують опозиціонерів та журналістів, намагаючись посіяти атмосферу страху в українському суспільстві.
Ми категорично засуджуємо будь-які спроби політичного терору і тиску на опозицію і вимагаємо припинити розправу з політичними опонентами.

За дорученням ІІ сесії районної ради
Голова Золочівської районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №30
від  08 лютого 2011 року

Про внесення доповнення до рішення І сесії
районної ради VІ демократичного скликання
від 14.12.2010р. №4 «Про утворення постійних
депутатських комісій»

Взявши до уваги інформацію голови районної виборчої комісії, відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести доповнення до підпункту 1.4 пункту 1 рішення І сесії районної ради VІ демократичного скликання від 14.12.2011р. №4 «Про утворення постійних депутатських комісій», а саме: ввести у склад постійної депутатської комісії з питань промисловості, тpанспоpту, торгівлі та розвитку малого підприємництва  Купина Степана Івановича.

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №31
від  08 лютого 2011 року 

Про закріплення депутатів  районної ради
за місцевими радами

Взявши до уваги рекомендації депутатських фракцій та президії районної ради, керуючись Законами  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

В И Р І Ш И Л А:
Закріпити депутатів Золочівської районної ради за місцевими радами району  для роботи з виборцями згідно додатку.

Голова районної ради Володимир Недзельський

 

Додаток до рішення ІІ сесії
районної ради VІ демократичного
скликання від 08 лютого 2011р. №31


СПИСОК
депутатів районної ради,
закріплених за місцевими радами
№ з/п депутати районної ради назва депутатської фракції назва місцевої ради
1 Гураль Богдан Орестович ВО «Свобода» Бібщанська

сільська

рада

2 Метелюк Олег Пилипович

 

Тимечко Зоряна Миколаївна

«Фронт змін»

ВО «Свобода»

Білокамінська сільська рада
3 Попадюк Ігор Федорович НРУ Бортківська сільська рада
4 Ярош Тамара Євгенівна «Фронт змін»

 

Великовільшанецька сільська рада
5 Цимбала Галина Богданівна Партія регіонів Великополюхівська

сільська рада

6 Налужний Степан Ярославович

Венгер Володимир Михайлович

ВО «Батьківщина»

ВО «Свобода»

Вороняцька

сільська рада

7 Цибрій Ігор Анатолійович НРУ Гологірська

сільська рада

8 Луговий Антон Григорович НРУ Гончарівська

сільська рада

9 Легоцький Володимир Павлович ВО «Свобода» Єлиховицька

сільська рада

10 Леськів Андрій Васильович ВО «Свобода» Жуківська

сільська рада

11 Фенчак Василь Іванович ВО «Батьківщина» Заставнянська

сільська рада

12 Хомишин Марія Семенівна позафракційна Княжівська

сільська рада

13 Яким Богдан Миколайович НРУ Колтівська

сільська рада

14 Купин Степан Іванович Партія регіонів Коропецька

сільська рада

15 Москва Богдана Михайлівна Ініціатива Куровицька

сільська рада

16 Хома Алла Зіновіївна Партія регіонів Новосілківська

сільська рада

17 Будзівула Микола Володимирович ВО «Свобода» Перегноївська

сільська рада

18 Цимбала Галина Богданівна Партія регіонів Підгайчиківська

сільська рада

19 Саламак Василь Михайлович Ініціатива Підгородненська

сільська рада

20 Тимків Ігор Андрійович ВО «Свобода» Підлипецька

сільська рада

21 Жулин Ярослав Євгенович позафракційний Полянська

сільська рада

22 Луговий Антон Григорович НРУ Почапівська

сільська рада

23 Попадюк Ігор Федорович НРУ Ремезівціська

сільська рада

24 Масник Любов Григорівна ВО «Батьківщина» Руда-Колтівська

сільська рада

25 Банах Юрій Орестович позафракційний Сасівська

сільська рада

26 Хоміцький Микола Васильович НРУ Скварявська

сільська рада

27 Леськів Андрій Васильович ВО «Свобода» Словітська

сільська рада

28 Коропецький Степан Мафтейович ВО «Батьківщина» Сновицька

сільська рада

29 Яворський Василь Володимирович

Жуківський Мирон Семенович

ВО «Батьківщина»

НРУ

Струтинська

сільська рада

30 Бучковський Михайло Петрович Партія регіонів Червоненська

сільська рада

31 Грицина Галина Петрівна «Фронт змін» Шпиколоська

сільська рада

32 Федина Станіслав Васильович

Золотник Борис Андрійович

ВО «Батьківщина»

НРУ

Ясеновецька

сільська рада

33 Хомишин Марія Семенівна

Питльований Володимир Тарасович

позафракційна

ВО «Свобода»

Поморянська

селищна рада

34 Фенчак Василь Іванович ВО «Батьківщина» Глинянська

міська рада

35 Кукуруза Андрій Теодорович

Кравчук Володимир Григорович

ВО «Свобода»

«Фронт змін»

Золочівська

міська рада

 

Заступник голови районної ради Андрій Леськів

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №35
від 08 лютого 2011 року

Про реорганізацію сільської лікарської амбулаторії у селі Гологори в амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Гологори

 

Взявши до уваги клопотання Золочівської центральної районної лікарні від 28.12.2010р. №1284, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Провести реорганізацію сільської лікарської амбулаторії у селі Гологори, надавши їй статус амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Гологори з 01.03. 2011 року.
2. Головному лікарю Золочівської центральної районної лікарні (В.Бойко):
2.1. Провести організаційну роботу по реорганізації сільської лікарської амбулаторії у селі Гологори в амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Гологори.
2.2. Здійснювати фінансування амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Гологори згідно кошторисних призначень. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А. Луговий).

Голова районної ради Володимир Недзельський


ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №36
від 08 лютого 2011 року
Інформація про хід виконання Програми зайнятості населення Золочівського району на 2010-2011 роки

 

Взявши до уваги інформацію Золочівського районного центру зайнятості про хід виконання завдань районної програми зайнятості населення Золочівського району на 2010-2011 роки упродовж 2011 року, керуючись пунктом 16 частини першої ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про хід виконання Програми зайнятості населення Золочівського району на 2010-2011 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати сільським, селищній, міським радам у процесі виконання місцевих бюджетів вишукати кошти на фінансування громадських оплачуваних робіт. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А.Луговий).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №37
від 08 лютого 2011 року

Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Президента України щодо збільшення соціальних виплат, які передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Взявши до уваги звернення депутата Золочівської районної ради Богдана Гураля (депутатська фракція ВО «Свобода») від 28.01.2011р., керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Президента України щодо збільшення соціальних виплат, які передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (текст Звернення додається).

Голова районної ради Володимир Недзельський

 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Золочівської районної ради Львівської області

 

У Золочівському районі проживає 264 постраждалих особи внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них: 47 осіб – І категорія; 72 особи – ІІ категорія; 52 особи – ІІІ категорія, 86 дітей, 7 вдів. Належного соціального захисту від держави ця категорія людей не отримує. Конституцією України наша країна проголошена суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституція України має найвищу юридичну силу. 14.11.2011 року Верховною Радою України зареєстровано проект закону №7562, поданий Прем’єр-міністром України М.Азаровим. Проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (реєстр.№7562) створено під прикриттям забезпечення гарантій держави, фактично відміняє цілий ряд статей Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-12 від 28.02.1991р. та численних рішень Конституційного Суду, що визнавали неконституційними обмеження діючих статей цього Закону. Ухвалення Закону №7562 надає Прем’єр-міністру України можливість управляти фінансовими процесами держави у ручному режимі, нівелювати ряд соціальних норм, гарантованих Конституцією України. Чому не виконується Ваш, Президенте України, Указ від 11 жовтня 2010 року №937/2010 «Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»? Чи розраховує уряд таким чином зменшити кількість чорнобильців-інвалідів, виділяючи на придбання ліків аж 4-5 гривень на місяць? Так, уряд цієї мети досягне, але не вилікувавши, а по суті – ВБИВШИ, бо за п’ять гривень можна купити хіба пляшечку зеленки. Щороку наші «найбідніші» в світі народні обранці отримують на оздоровлення після своєї важкої праці – проведення «гладіаторських боїв» у Верховній Раді – десятки тисяч гривень, в той же час як інваліду-чорнобильцю виплачують аж 90 грн. Якщо чорнобилець придбав одну санаторну-курортну путівку за свої кошти (біля 4 тис. грн.), то КМУ оцінив повернути аж 275 грн. Чи це не знущання над тими, хто в 1986 році врятував країну ціною свого здоров’я чи навіть життя?! Підтримуючи звернення депутата Золочівської районної ради Львівської області Богдана Гураля (депутатська фракція ВО «Свобода») та з метою зняття соціальної напруги серед постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи просимо в негайному порядку: – припинити порушення конституційних прав і соціальних гарантій учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів, дітей, сімей переселенців і померлих чорнобильців та надати доручення Кабінету Міністрів України зняти з реєстрації проект Закону №7562 від 14.11.2010р. – внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо збільшення видатків на поліпшення медичного забезпечення, оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та придбання для них ліків; – переглянути розміри соціальних виплат, які передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

За дорученням ІІ сесії районної ради
Голова Золочівської районної ради Володимир Недзельський


ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №38
від 08 лютого 2011 року
Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради до Львівської обласної ради щодо виділення з обласного бюджету субвенції на капітальний та поточний ремонти доріг на території Золочівського району

Взявши до уваги лист Золочівської міської ради від 26.01.2011р. №145 щодо виділення коштів з районного бюджету на капітальний та поточний ремонти доріг м. Золочева, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради до Львівської обласної ради щодо виділення з обласного бюджету субвенції на капітальний та поточний ремонти доріг на території Золочівського району (текст Звернення додається).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Золочівської районної ради до Львівської обласної ради

 

Ми, депутати Золочівської районної ради звертаємось до Вас стосовно однієї із найболючіших проблем нашого району – катастрофічного стану автомобільних доріг загального користування та комунальних доріг району. Протяжність автодоріг району становить 332,7 км, із них: територіальних – 44,1 км, обласних – 34,2 км, районних – 254,4 км. Окремі ділянки доріг в районі не ремонтувались більше сорока років. Ямковістю та деформаціями уражено більшість доріг місцевого значення. Неодноразове обговорення проблеми ремонту автомобільних доріг загального користування та комунальних доріг району на сесіях районної ради, звернення до обласних інстанцій не дало очікуваних результатів. З року в рік плани ремонту доріг у районі не виконуються, а стан їх погіршується. Адже, вирішення даної проблеми неможливе без належного фінансування. Лише у м. Золочеві на капітальний та поточний ремонти доріг необхідно коштів в сумі більше 13 млн. грн. Золочівський район є привабливим для туристів. На його території знаходиться Золочівський замок Львівської Національної галереї мистецтв, що входить у туристичний маршрут «Золота підкова», музей-садиба Маркіяна Шашкевича, 200-ліття від дня народження якого буде відзначатись у листопаді цього року та багато інших пам’яток сакрального мистецтва. Тут щороку бувають тисячі гостей з різних куточків України і з-за кордону. І нам не байдуже, з якими враженнями вони залишать золочівський край. Територія нашого району розділяється із заходу на схід дорогою Н-02 Кіровоград-Знам’янка-Тернопіль-Львів і районний центр м. Золочів знаходиться від обласного центру на відстані 60 км. А місто Львів готується до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Саме дороги є, по суті, своєрідною візитною карткою країни. Адже в Європі за якістю доріг визначають рівень цивілізованості держави. Виходячи із вищенаведеного просимо віднестись до болючої проблеми – стану доріг на території нашого району з розумінням і розглянути питання виділення з обласного бюджету субвенції на капітальний та поточний ремонти доріг на території Золочівського району. Одночасно просимо звернутись до Кабінету Міністрів України про виділення додаткової субвенції на ремонт автодоріг на території Золочівського району.

За дорученням ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання
З повагою Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №32
від 08 лютого 2011 року
Про затвердження уточненого плану Золочівського районного бюджету та звіту про виконання районного бюджету за 2010 рік

Заслухавши звіт начальника фінансового управління Золочівської районної державної адміністрації Г.Мудрої про виконання районного бюджету за 2010 рік, керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України пунктом 28 частини 1 ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити уточнений план доходів загального фонду районного бюджету на 2010 рік у сумі 163949471 грн. 56 коп. у тому числі дотації з Державного бюджету у сумі 95460400 грн. коштів, що надходять з інших бюджетів до районного бюджету в сумі 187400 грн.. та субвенцій у сумі 47887771 грн. 56 коп., внутрішнє фінансування в сумі 4683600 грн.. Обсяг доходів спеціального фонду бюджету затвердити в сумі 9481834 грн., в тому числі субвенції в сумі 7741905грн., кошти одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 222429 грн. Затвердити уточнений план видатків районного бюджету по загальному фонду на 2010 рік у сумі 163949471 грн. 56 коп., та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 9481834 грн. в тому числі бюджету розвитку в сумі 383329 грн. (додаток 1,2,3,4).
2. Затвердити звіт по доходах загального фонду районного бюджету за 2010 рік в сумі 157061738 грн. 75 коп., у тому числі дотації з Державного бюджету в сумі 95460400 грн., субвенції в сумі 47112872 грн. 43 коп., коштів, що надходять з інших бюджетів до районного бюджету в сумі 112125 грн. 75 коп.. Затвердити звіт по доходах спеціального фонду в сумі 8810401 грн. 36 коп., в тому числі субвенції в сумі 6650970 грн.04 коп., кошти одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 220347 грн.. Затвердити звіт по видатках районного бюджету по загальному фонду за 2010 рік в сумі 157061738 грн.75 коп., та видатках спеціального фонду в сумі 8810401 грн. 36 коп., в тому числі бюджет розвитку в сумі 369763 грн. 32 коп. (додаток 1,2,3,4).
3. Затвердити уточнений перелік об’єктів, фінансування, яких проводилось за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету (додаток 5).
4. Затвердити уточнені граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 6).

Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №33 від 08 лютого 2011 року
Про внесення змін до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05 січня 2011 року №22 «Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік»

Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі даних річного звіту про виконання районного бюджету Золочівського району за 2010 рік, з метою недопущення протермінованої кредиторської заборгованості сесія районної ради

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05 січня 2011 року №22 «Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік», виклавши пункт 2 у такій редакції:
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 174120223 грн. 49 коп., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 171907160 грн.54 коп. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 2213062 грн.95 коп. в тому числі бюджету розвитку в сумі 578062 грн.95 коп. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Затвердити загальний обсяг внутрішнього фінансування районного бюджету на 2011 рік за типом кредитування в сумі 1805891 грн. 49 коп. в тому числі за загальним фондом 1794420 грн. 51 коп., за спеціальним фондом 11470 грн.98 коп.(додаток 8).
4. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 578062 грн. 95 коп. (додаток 9). 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради Володимир НедзельськийІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №39
від 11 березня 2011 року

Про порядок денний третього засідання
ІІ сесії районної ради

Золочівська районна рада VІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :
Затвердити наступний порядок денний третього засідання ІІ сесії районної ради:

1. Про звернення до Кабінету Міністрів України з ініціативою щодо передачі «Музею-садиби Маркіяна Шашкевича», що знаходиться у селі Підлисся Золочівського району Львівської області із спільної власності територіальних громад Золочівського району у державну власність.
2. Про роботу територіально-господарського комплексу району в 2010 році та виконання Програми економічного та соціального розвитку Золочівського району за 2010 рік.
3. Про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі.
4. Інформація про стан аварійності на автошляхах та проведення техогляду автотранспортних засобів на території Золочівського району.
5. Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №23 «Про затвердження місцевих соціально-економічних Програм та Програм агропромислового комплексу району на 2011 рік».
6. Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №24 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2011 рік».
7. Про внесення змін до рішення ХІІІ сесії районної ради ІV демократичного скликання від 17.06.2004р. №157 «Про щомісячну адресну допомогу учасникам бойових дій ОУН-УПА».
8. Про внесення змін до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05 січня 2011 року №22 «Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік».
9. Про затвердження районного бюджету Золочівського району на 2011рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування.
10.Про хід реалізації графіку виконання будівельних робіт щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію спортивно-громадського комплексу у м. Золочеві на вул. Лермонтова,3а.
11. Про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у структурних підрозділах Золочівського районного територіального центру.
12. Про звільнення директора комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області».
13. Про внесення змін та доповнення до рішення І сесії районної ради VІ демократичного скликання від 14.12.2010р. №8 «Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії Золочівської районної ради».
14. 14. Про утворення Громадської ради із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації регіональної політики при голові Золочівської районної ради Львівської області.
15. Про внесення змін до рішення ХІ сесії ІV демократичного скликання від 16.03.2004 р. №138 «Про утворення районної професійної комісії з питань створення фермерських господарств».
16. Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Верховної Ради України на захист української мови в Україні.
17. Різне.

Голова районної ради                           Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №40
від 11 березня 2011 року

Про роботу територіально-господарського комплексу
району в 2010 році та виконання Програми економічного
та соціального розвитку Золочівського району за 2010 рік

Заслухавши інформацію про роботу територіально-господарського комплексу Золочівського району в 2010 році та виконання Програми економічного та соціального розвитку за 2010 рік, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини 1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про роботу територіально-господарського комплексу Золочівського району в 2010 році та виконання Програми економічного та соціального розвитку за 2010 рік взяти до відома.
2. Золочівській районній державній адміністрації (Я.Окрепкий):
2.1. Провести детальний аналіз економічного розвитку галузей економіки району та забезпечити позитивну динаміку розвитку території.
2.2. Активізувати роботу з формування інвестиційних пропозицій та проектів, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам і презентовані на відповідних інвестиційних ярмарках та на веб-сайті Золочівської райдержадміністрації.
2.3. Здійснювати супроводження реалізації інвестиційних проектів, забезпечити оперативне реагування на проблеми та пропозиції, що виникають у процесі їх реалізації. Продовжити роботу з пошуку потенційних інвесторів та партнерів до співпраці.
2.4. Забезпечити впродовж І кварталу 2011 року вирішення питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати і домогтися впродовж року погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів та своєчасної сплати обов’язкових внесків до Пенсійного та інших державних фондів суб’єктами господарювання району.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний) і охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради                           Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №41
від 11 березня 2011 року

Про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі

Взявши до уваги інформацію про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі, пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій, керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації (Я.Окрепкий):
2.1. Посилити контроль за дотриманням чинного законодавства перевізниками всіх форм власності, які надають послуги із перевезення пасажирів на території району.
2.2 Проаналізувати та переглянути відшкодування за пільгові перевезення громадян на території району.
2.3. У зв’язку із подорожанням паливно-мастильних матеріалів звернутись із клопотанням до Львівської облдержадміністрації щодо перегляду тарифів на пасажирські перевезення.
2.4. При скаргах пасажирів на нездійснення пільгових перевезень, порушення графіку руху та маршруту, грубу поведінку водіїв інформувати територіальне управління Головавтотрансінспекції у Львівській області та клопотати перед обласним тендерним комітетом про позбавлення перевізників права працювати на даних маршрутах.
2.5. Разом із Золочівською міською радою (І.Гриньків) оптимізувати схему руху пасажирського автотранспорту у м. Золочеві, ширше задіявши можливості автостанції на вул. Січових Стрільців до 01.06.2011 року.
2.6. Звернутись у обласний тендерний комітет щодо встановлення маршруту із заїздом в село Туркотин.
2.7. Запропонувати перевізникам усіх форм власності, які здійснюють перевезення пасажирів на території району провести у ІІ-ому кварталі 2011 року заміну мікроавтобусів на автобуси середнього класу.
3. Рекомендувати Золочівській міській раді (І.Гриньків):
3.1. З метою покращення структури перевезення пасажирів у місті Золочеві розробити та подати на тендерний комітет схеми руху пасажирського транспорту за маршрутами:
– центр – вокзал;
– вулиця Бродівська – центр – вулиця Львівська із заїздом на зупинку «цукровий завод»;
– центр – вулиця Шевченка;
– облаштувати нові автозупинки по вищевказаних маршрутах.
3.2. Вирішити питання облаштування туалетів на автобусних зупинках на вулицях С.Бандери та Бродівській (торговий центр «Надія»).
4. Рекомендувати головам місцевих рад:
4.1. Залучати громадян, які знаходяться на обліку в районному центрі зайнятості для наведення належного порядку на автобусних зупинках і прилеглих територіях в межах населених пунктів.
4.2. При скаргах пасажирів на нездійснення пільгових перевезень, порушення графіку руху та маршруту, грубу поведінку водіїв клопотати перед Золочівською районною державною адміністрацією про відповідне інформування в обласний тендерний комітет про позбавлення перевізників права працювати на даних маршрутах;
4.3. Встановити на автозупинках інформаційні щити з відповідною інформацією про час відправлення автобусів із зазначенням перевізників;
4.4. Надавати дозволи в межах населених пунктів на будівництво автобусних зупинок із сферою послуг.
5. Перевізникам усіх форм власності, які здійснюють перевезення пасажирів на території району:
5.1.Погодити графіки руху автотранспорту з головами місцевих рад;
5.2.Встановити в автобусах та мікроавтобусах інформаційний бюлетень із зазначенням графіку руху, вартості проїзду та відомостей про перевізника та водія, відвести місця для дітей та інвалідів.
6. Керівникам дорожніх організацій: філія Львівської дорожньо-експлуатаційної дільниці (М.Кшемінський), філія “Золочівський райавтодор” ДП “Львівоблавтодор” (Б.Хімчук) відремонтувати автобусні стоянки та привести їх у відповідність до стандартів.
7. Доручити голові районної ради спільно з райдержадміністрацією підготувати звернення до Львівської міської ради щодо вирішення питання облаштування автобусної зупинки на вул. Личаківській в місці відправлення автобусів за маршрутом Львів-Золочів.
8. Повторно заслухати питання про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі на сесії районної ради в ІІІ кварталі 2011 року.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний).

Голова районної ради                            Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №42
від 11 березня 2011 року
Інформація про стан аварійності на автошляхах
та проведення техогляду автотранспортних засобів
на території Золочівського району

Взявши до уваги інформацію про стан аварійності на автошляхах та проведення техогляду автотранспортних засобів на території Золочівського району, пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про стан аварійності на автошляхах та проведення техогляду автотранспортних засобів на території Золочівського району взяти до відома.
2. Рекомендувати Золочівській міській раді (І.Гриньків):
2.1. Регулярно поновлювати нанесення розмітки пішохідних переходів.
2.2. Не надавати дозволів суб’єктам підприємницької діяльності на вуличну торгівлю в місцях стоянок автомобілів.
2.3. Спільно із ВДАІ з ОАТ Золочівського району АТІ ГУМВС України у Львівській області посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху на території міста.
2.4. Вирішити питання встановлення обмежувача швидкості руху автотранспорту біля магазинів «Рукавичка» і «Крайня хата» на вулиці Львівській, на вулицях Січових Стрільців та Чорновола.
2.5. Облаштувати місця для паркування автотранспорту у центральній частині міста.
3. Рекомендувати Глинянській міській раді (І.Шульга), Поморянській селищній раді (П.Жовтанський) облаштувати місця для паркування автотранспорту у місті Глиняни та селищі Поморяни.
4. Філіям Львівської дорожньо-експлуатаційної дільниці (М.Кшемінський), “Золочівський райавтодор” ДП “Львівоблавтодор” (Б.Хімчук) поновити нанесення дорожніх розміток та розміток пішохідних переходів; забезпечити облаштування автозупинок пасажирського транспорту на автодорогах загального користування в обох напрямках руху.
5. Рекомендувати ВДАІ з ОАТ Золочівського району АТІ ГУМВС України у Львівській області (А.Цяпало) інформувати через засоби масової інформації про зміни в законодавстві щодо правил дорожнього руху.
6. Золочівській райдержадміністрації (Я.Окрепкий) клопотати перед службою автомобільних доріг у Львівській області щодо встановлення обмежувачів швидкості руху автотранспорту на вулиці біля районного дитячого будинку «Рідний дім» в селі Сасів.
7. Доручити голові районної ради спільно з райдержадміністрацією підготувати звернення до Львівського облавтодору та Укравтодору щодо незадовільного стану дороги Н-02 Кіровоград-Знам’янка-Тернопіль-Львів (на відрізку Плугів-Львів).
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний).

Голова районної ради                             Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №43
від 11 березня 2011 року

Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №23
«Про затвердження місцевих соціально-економічних Програм
та Програм агропромислового комплексу району на 2011 рік»

Взявши до уваги лист райдержадміністрації від 28.02.2011р. №768, пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій, відповідно до п.15 ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення до додатку №1 пункту 1 рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №23 «Про затвердження місцевих соціально-економічних Програм та економічного та соціального розвитку Золочівського району на 2010 рік», затвердивши наступні місцеві соціально-економічні Програми (Програми додаються):
23) «Програма енергозбереження Золочівського району на 2011-2014 роки»;
24) «Програма розвитку місцевого самоврядування Золочівського району на 2011 рік»;
25) «Програма відзначення державних, релігійних і професійних свят, знаменних подій, визначних та історичних дат у Золочівському районі на 2011-2012 роки»;
26) «Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки. Золочівський район»;
27) «Районна цільова соціальна програма для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2011-2017 роки»;
28) «Районна цільова програма «Молодь Золочівщини 2011-2015рр.»;
29) «Програма розвитку футболу у Золочівському районі на 2011-2015рр.».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний) і охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради                      Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №44
від 11 березня 2011 року

Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №24
«Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Золочівського району на 2011 рік»

Взявши до уваги лист райдержадміністрації від 28.02.2011р. №768, пропозиції президії та постійних депутатських комісій районної ради, відповідно до п.15 ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення до додатку №2 пункту 1 рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №24 «Про затвердження Програми та соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2011рік», затвердивши наступні місцеві соціально-економічні Програми (Програми додаються):
23) «Програма енергозбереження Золочівського району на 2011-2014 роки»;
24) «Програма розвитку місцевого самоврядування Золочівського району на 2011 рік»;
25) «Програма відзначення державних, релігійних і професійних свят, знаменних подій, визначних та історичних дат у Золочівському районі на 2011-2012 роки»;
26) «Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки. Золочівський район»;
27) «Районна цільова соціальна програма для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2011-2017 роки»;
28) «Районна цільова програма «Молодь Золочівщини 2011-2015рр.»;
29) «Програма розвитку футболу у Золочівському районі на 2011-2015рр.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний) і охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради                 Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №45
від 11 березня 2011 року

Про внесення змін до рішення ХІІІ сесії районної ради
ІV демократичного скликання від 17.06.2004р. №157
«Про щомісячну адресну допомогу учасникам бойових дій ОУН-УПА»

Взявши до уваги пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, керуючись пунктом 17 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 1 рішення ХІІІ сесії районної ради ІV демократичного скликання від 17.06.2004р. №157 «Про щомісячну адресну допомогу учасникам бойових дій ОУН-УПА», виклавши його в наступній редакції: встановити щомісячну адресну допомогу учасникам бойових дій ОУН-УПА в сумі 100,00 (сто) гривень.
2. Голові Золочівської районної державної адміністрації (Я.Окрепкий) здійснювати фінансування щомісячної адресної допомоги учасникам бойових дій ОУН-УПА з 01.04.2011 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради                   Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №46
від 11 березня 2011 року
Про внесення змін до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання від 05 січня 2011 року
№22 «Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік»

Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.14,78 Бюджетного кодексу України, на виконання п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів”, сесія районної ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення Золочівської районної ради від 5 січня 2011 року № 22 „Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік”, виклавши у такій редакції :
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 178265223 грн. 49 коп., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 174742160 грн.54 коп. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 3523062 грн.95 коп. в тому числі бюджету розвитку в сумі 1888062 грн. 95 коп. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3) та надання кредитів з загального фонду районного бюджету в сумі 30000 грн. (додаток 7).
3.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік згідно додатку 4.
4. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 1786600 грн. (додаток 5).
5. Затвердити загальний обсяг внутрішнього фінансування районного бюджету на 2011 рік за типом кредитування в сумі 5980891 грн. 49 коп. в тому числі за загальним фондом 4092828 грн. 54 коп., за спеціальним фондом 1888062 грн.95 коп.(додаток 8).
6. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 1888062 грн. 95 коп. (додаток 9).
7. Встановити, що суми дотації вирівнювання з районного бюджету недоотримані відповідно до розпису районного бюджету за нормативами щоденних відрахувань визначених у додатку 4 рішення сесії районної ради від 5 січня 2011 року „Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік”, управління Державного казначейства у Золочівському районі на підставі платіжних доручень фінансового управління перераховує на рахунки відповідних місцевих бюджетів недоотриману місячну суму дотації за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
8. Голові районної ради (В.Недзельський) утворити тимчасову комісію щодо вивчення стану приміщень народних домів та фельдшерсько-акушерських пунктів району з метою встановлення черговості виділення коштів на ремонтні роботи.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради                  Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №47
від 11 березня 2011 року

Про затвердження районного бюджету Золочівського району
на 2011рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування

Керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 20 Бюджетного Кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» , Наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року №679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», з метою підвищення ефективності виконання районного бюджету Золочівського району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити бюджетні програми на 2011 рік :
1.1. По функції „Державне управління”:
– бюджетна програма „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Золочівської районної ради”, КФК В 010116 (Додаток 1);
1.2. По функції «Освіта»:
– бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами», КФКВ 070201 (Додаток 2);
– бюджетна програма «Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності», КФКВ 070303 (Додаток 3);
– бюджетна програма «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях», КФКВ 070303 (Додаток 4);
– бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», КФКВ 070401 (Додаток 5);
– бюджетна програма «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти», КФКВ 070802 (Додаток 6);
– бюджетна програма «Централізоване ведення бухгалтерського обліку», КФКВ 070804 (Додаток 7);
– бюджетна програма «Здійснення централізованого господарського обслуговування», КФКВ 070805 (Додаток 8);
– бюджетна програма «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років», КФКВ 070808 (Додаток 9).
1.3. По функції «Охорона здоров’я»:
– бюджетна програма «Багатопрофільна медична допомога населенню», КФКВ 080101(Додаток 10);
– бюджетна програма «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», КФКВ 080300 (Додаток 11);
– бюджетна програма «Надання стоматологічної допомоги населенню», КФКВ 080500 (Додаток 12);
– бюджетна програма «Первинна медико-санітарна допомога», КФКВ 080600 (Додаток 13);
– бюджетна програма «Протезування пільгових категорій населення», КФКВ 081002 (Додаток 14);
– бюджетна програма «Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров’я», КФКВ 081004 (Додаток 15).
1.4. По функції «Соціальний захист та соціальне забезпечення»:
– бюджетна програма «Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами, внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги», КФКВ 090201 (Додаток 16);
– бюджетна програма «Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами, внаслідок репресій або є пенсіонерами на тверде паливо та скраплений газ», КФКВ 090202 (Додаток 17);
– бюджетна програма «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами», КФКВ 090203 (Додаток 18);
– бюджетна програма «Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги», КФКВ 090204 (Додаток 16);
– бюджетна програма «Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на тверде паливо та скраплений газ», КФКВ 090205 (Додаток 17);
– бюджетна програма «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС на житлово-комунальні послуги» , КФКВ 090207 (Додаток 16);
– бюджетна програма «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС на тверде паливо та скраплений газ», КФКВ 090208 (Додаток 17);
– бюджетна програма «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, дружинам(чоловікам) та опікунам дітей померлих громадян,смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою», КФКВ 090209 (Додаток 18);
– бюджетна програма «Пільги громадянам-працівникам соціальної сфери на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до галузевих законів», КФКВ 090210 (Додаток 16);
– бюджетна програма «Пільги громадянам-працівникам соціальної сфери на оплату твердого палива, відповідно до галузевих законів», КФКВ 090211 (Додаток 17);
– бюджетна програма «Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС», КФКВ 090212 (Додаток 19);
– бюджетна програма «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку» , КФКВ 090214 (Додаток 18);
– бюджетна програма «Пільги багатодітним сім’ям на тверде паливо та скраплений газ» , КФКВ 090215 (Додаток 16);
– бюджетна програма «Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги» , КФКВ 090216 (Додаток 17);
– бюджетна програма «Додаткові виплати населенню на покриття житлово-комунальних послуг», КФКВ 090405 (Додаток 16);
– бюджетна програма «Додаткові виплати населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу», КФКВ 090406 (Додаток 17);
– бюджетна програма «Інші видатки на соціальний захист населення» , КФКВ 090412 (Додаток 20);
– бюджетна програма «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» , КФКВ 090413 (Додаток 19);
– бюджетна програма «Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення» , КФКВ 090414 (Додаток 17);
– бюджетна програма «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами», КФКВ 091205 (Додаток 20);
– бюджетна програма «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів», КФКВ 091206 (Додаток 20);
– бюджетна програма «Надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг та природного газу окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету», КФКВ 091207 (Додаток 20);
– бюджетна програма «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин , ремонт , техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування», КФКВ 091303 (Додаток 19);
– бюджетна програма «Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами», КФКВ 090302 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Державна допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років», КФКВ 090303 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Допомога при народжені дитини», КФКВ 090304 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням», КФКВ 090305 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Допомога на дітей одиноким матерям» , КФКВ 091306 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Тимчасова державна допомога дітям», КФКВ 090307 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям», КФКВ 090401 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», КФКВ 091300 (Додаток 21);
– бюджетна програма «Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» КФКВ 091101,091102 (Додаток 22);
– бюджетна програма «Заходи державної політики з питань молоді», КФКВ 091103 (Додаток 23 );
– бюджетна програма «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», КФКВ 091204 (Додаток 24).
1.5. По функції «Культура і мистецтво»:
– бюджетна програма «Бібліотеки», КФКВ 110201 (Додаток 25 );
– бюджетна програма «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу», КФКВ 110204 (Додаток 26);
– бюджетна програма «Школи естетичного виховання дітей», КФКВ 110205 (Додаток 27);
– бюджетна програма «Інші культурно-освітні заклади та заходи», КФКВ 110502 (Додаток 28 ).
1.6. По функції «Засоби масової інформації»:
– бюджетна програма «Діяльність та фінансова підтримка редакції районного радіомовлення», КФКВ 120100 (Додаток 29);
– бюджетна програма «Діяльність та фінансова підтримка редакції Золочівської районної газети „Народне слово», КФКВ 120201 (Додаток 30).
1.7. По функції «Фізична культура і спорт»:
– бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань», КФКВ 130102 (Додаток 31 );
– бюджетна програма «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КФКВ 130107 (Додаток 32);
– бюджетна програма «Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Колос», КФКВ 130204 (Додаток 33 ).
1.8. По функції «Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика»:
– бюджетна програма «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», КФКВ 170102 (Додаток 18).
1.9. По функції «Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека»:
– бюджетна програма «Проведення робіт щодо розмежування земель державної та комунальної власності на території Золочівського району», КФКВ 200200 (Додаток 34).
1.10. По функції «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», КФК 210105 (Додаток 35).
2. Моніторинг виконання бюджетних програм провести головними розпорядниками за підсумками роботи за 6 та 9 місяців.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах) .

Голова районної ради                           Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №48
від 11 березня 2011 року

Про звільнення від плати за соціальне обслуговування
(надання соціальних послуг) у структурних підрозділах
територіального центру

Взявши до уваги листи Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від 02.02.2011р. №49, 22.02.2011р. №80, відповідно до п.7-1, п.20 Переліку, умов та порядку здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417, рішення ХХ сесії районної ради V демократичного скликання від 26.03.2010р. №420 «Про затвердження Положення Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядок їх надання», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у структурних підрозділах територіального центру громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами в установленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі без повернення територіальному центру додаткових коштів з районного бюджету згідно з додатком.
2. Звільнити, як виняток, від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з 01.04.2011р. до 31.12.2011 року наступних громадян:
– Задунайчука Василя Степановича, 1929р.н., жителя м. Золочева, вул. Лермонтова, 17/6, учасника бойових дій УПА;
– Тимняка Василя Степановича, 1921р.н., жителя м. Глиняни, вул. Св. Анни, 49, інваліда І групи Великої Вітчизняної війни;
– Хитренко Марію Ігорівну, 1989р.н., жительку м. Золочева, вул. Коперніка 18/9, інваліда ІІ групи з дитинства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А. Луговий).
Голова районної ради Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №49
від 11 березня 2011 року

Про звільнення директора комунального підприємства
«Редакція районного радіомовлення та телебачення
Золочівської районної ради Львівської області»

Взявши до уваги пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, відповідно до п.5.3 Статуту комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», затвердженого рішенням ХVІ сесії районної ради від 12.01.2009р. №277, рішень ХVІ сесії районної ради від 12.01.2009р. №278 «Про затвердження директора комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», ХХ сесії районної ради від 26.02.2011р. №412 «Про продовження терміну дії контракту з директором КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», п.17 і п.20 контракту на управління комунальним підприємством «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», ст. ст. 65, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 17 та пунктом 7 частини 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Звільнити Торського Ігоря Івановича – директора комунального підприємства «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» із займаної посади у зв’язку із закінченням терміну дії контракту з 21 лютого 2011 року.

Голова районної ради                     Володимир Недзельський

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №50
від 11 березня 2011 року

Про внесення змін та доповнення до рішення І сесії районної ради
VІ демократичного скликання від 14.12.2010р. №8 «Про затвердження
Положення про постійні депутатські комісії Золочівської районної ради»

Взявши до уваги пропозиції президії районної ради, постійних депутатських комісій, керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 54 Регламенту, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни у додаток до рішення І сесії районної ради VІ демократичного скликання від 14. 21.2010р. №8 «Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії Золочівської районної ради», а саме: вилучити частину 7 розділу першого (функціональна спрямованість постійних комісій ради визначена рішенням Золочівської районної ради від 14.12. 2010р. №4 “Про утворення постійних депутатських комісій”) та частину 8 розділу третього (перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом Золочівської районної ради, положенням про постійні комісії, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з урахуванням вимог Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради) вищезгаданого Положення.
2. Доповнити Положення розділом 4 «Перелік постійних комісій» та розділом 5 «Функціональна спрямованість постійних депутатських комісій» згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
з питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності (М.Бучковський)

Голова районної ради                   Володимир Недзельський

Додаток до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від 11.03.2011 р. №50

Розділ 4. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
У районній раді створюються такі постійні комісії:
1) з питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності;
2) з питань бюджету і фінансів;
3) з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин;
4) з питань промисловості, транспорту , торгівлі та розвитку малого підприємництва;
5) з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту;
6) з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Розділ 5. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
5.1. Комісія з питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності розглядає та надає рекомендації щодо:
– питання організації проведення референдумів та виборів;
– проекту рішення ради про структуру, чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату;
– питання дострокового припинення повноважень депутата ради, готує проекти рішень з цього питання;
– організаційного забезпечення діяльності ради та депутатів;
– проекту Регламенту ради;
– плану роботи ради;
– розвитку місцевого самоврядування;
– додержання депутатами дисципліни та етики;
– проектів районного бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку району;
– розгляду питання реалізації державної регуляторної політики відпо¬відно до розділу VI Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– питання профілактики і боротьби зі злочинністю та корупцією;
– питання про стан боротьби зі злочинністю та щодо охорони громад¬ського порядку;
– питання моніторингу стану дотримання законності та громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією на території району;
– питання заснування засобів масової інформації ради,
призначення і звільнення їх керівників;
– інших питань, які належать до компетенції ради.

5.2. Комісія з питань бюджету і фінансів розглядає та надає рекомендації щодо:
– проекту районного бюджету, проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку району та цільових місцевих програм; готує висновки і рекомендації з цих питань;
– звіту про виконання районного бюджету;
– звіту про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району та інших затверджених радою місцевих програм;
– питань стану сприяння інвестиційній діяльності на території району;
– розгляду питання реалізації державної регуляторної політики відпо¬відно до розділу VI Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– інших питань, які належать до компетенції ради.

5.3. Комісія з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин розглядає та надає рекомендації щодо:
– питання стану реформування в агропромисловому комплексі, раціонального використання землі суб’єктами незалежно від форм господарювання
– питань, що пов’язані зі станом екології та безпекою життєдіяльності людини, за дорученням ради або зі своєї ініціативи;
– питання встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, джерел водопостачання, визначення зон санітарної охорони, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
– питання стосовно розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад району, підготовки висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться відповідними органами виконавчої влади;
– участі у забезпеченні реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель, у т.ч. земель лісового, водного фондів, іншого цільового призначення, екології та довкілля;
– проектів програм використання і охорони земель різного цільового призначення, бере участь у їх реалізації на території району;
– питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
– питання надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;
– проектів районного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку району;
– інших питань, які належать до компетенції ради.

5.4. Комісія з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва розглядає та надає рекомендації щодо:
– питань розвитку промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та малого підприємництва в районі.;
– питань сфери паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження;
– питань затвердження відповідно до чинного законодавства правил забудови і благоустрою на території району;
– проектів програм житлового будівництва на території району;
– стану діяльності транспортних підприємств і організацій незалежно від форм власності, покращення обслуговування підприємствами населення району засобами автомобільного транспорту;
– розгляду питання реалізації державної регуляторної політики відпо¬відно до розділу VI Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– проектів районного бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку району;
– інших питань, які належать до компетенції ради.

5.5. Комісія з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту розглядає та надає рекомендації щодо:
– питань розвитку освіти на території району, по¬ліпшення її якості, сприяє реалізації державної політики у сфері освіти;
– проектів програм розвитку освіти;
– питань розвитку культури, збереження історичної спадщини духов¬ності, національного відродження та пам’яток культури на території району;
– проектів програм розвитку фізкультури і спорту, туризму, під¬тримки розвитку молодіжної політи¬ки;
– питань розвитку мережі, укріплення матеріально-технічної бази за¬кладів фізичної культури і спорту;
– питань соціального захисту молоді, забез¬печення житлом молодих сімей, а також забезпечення інтересів підлітків і молоді у сфері освіти та праці;
– проектів районного бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку району;
– інших питань, які належать до компетенції ради.

5.6. Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення розглядає та надає рекомендації щодо:
– фінансування галузі охорони здоров’я;
– затвердження регіональних програм покращання медичного обслуговування населення, матеріального за¬безпечення лікувальних закладів, реконструкції та будівництва лікарень, поліклінік, пологових будинків;
– фінансування сфери соціального захисту населення, працевлаштування та створення нових робочих місць, у тому числі для інвалідів;
– проектів програм соціального захисту та зайнятості населення;
– проектів районного бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку району;
– інших питань, які належать до компетенції ради.

Заступник голови районної ради                      Андрій Леськів

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №51
від 11 березня 2011 року

Про утворення Громадської ради із забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації регіональної
політики при голові Золочівської районної ради Львівської області

Взявши до уваги пропозиції президії районної ради, постійних депутатських комісій, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про Громадську раду із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації регіональної політики при голові Золочівської районної ради Львівської області згідно з додатком.
2. Доручити голові районної ради затвердити склад Громадської ради відповідно до пропозицій президії районної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                    Володимир Недзельський

Додаток до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від 11.03.2011р. №

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації регіональної політики при голові Золочівської районної ради Львівської області

1. Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при голові районної ради з метою залучення громадян до процесу управління територіальними громадами, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації планів регіонального розвитку (далі – Громадська рада).
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
3. Основним завданням Громадської ради є : сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні територіальними громадами; забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень районної ради.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
– подає пропозиції щодо тематики, формату і строків проведення публічних громадських обговорень та консультацій;
– подає пропозиції щодо затвердження плану роботи на календарний рік;
– подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених календарним планом;
– розробляє та подає на розгляд голови районної ради пропозиції щодо оприлюднення інформації про проведення і результатів консультацій та їх практичного застосування;
– опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження і подає їх в установленому порядку голові районної ради для подальшого винесення на розгляд Президії та (або) сесії районної ради;
– систематично інформує громадськість, зокрема через ЗМІ, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
– бере участь у підготовці та проведенні заходів у Золочівському районі;
– відповідно до своєї компетенції надає практичну допомогу голові та керівництву районної ради у створенні та реалізації програм економічного, політичного, культурно-просвітницького розвитку Золочівського району, реалізації діючих партнерських угод та розширення програм партнерства громад.
5. Громадська рада для виконання покладених на неї завдань має право:
– отримувати в установленому порядку від працівників та відділів районної ради інформацію, необхідну для своєї роботи;
– утворювати постійні та тимчасові робочі органи (експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;
– залучати до своєї роботи представників районної ради, міських (за згодою керівників) рад, районної державної адміністрації (за згодою керівників), підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних і наукових організацій (за згодою їх керівників) та окремих фахівців;
– проводити зустрічі, конференції, збори.
6. До складу Громадської ради включаються представники
громадських організацій, професійних спілок та інших об’єднань громадян,
представники духовенства, бізнесу, творчих, спортивних, молодіжних спілок,
Почесні громадяни міст і сіл Золочівського району, представники засобів
масової інформації.
Структура і склад Громадської ради затверджуються розпорядженням голови районної ради відповідно до пропозицій президії районної ради
7. Не можуть входити до складу Громадської ради діючі депутати рад всіх рівнів, державні службовці, посадові особи органів місцевою самоврядування, керівники державних та комунальних підприємств.
8. Громадську раду очолює голова, який обирається на засіданні ради за поданням голови районної ради строком на два роки. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням.
9. Голова Громадської ради: організовує діяльність ради; скликає та організовує підготовку засідання ради; підписує документи від імені ради; представляє раду у взаємовідносинах з районною радою, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.
10. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею
планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
У засіданнях Громадської ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.
11. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Рішення ради мають рекомендаційний характер.
12. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська рада
може утворювати робочий орган – секретаріат.
Порядок роботи секретаріату визначається Громадською радою.
13. Забезпечення Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку,
створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює
районна рада.

Заступник голови районної ради                     Андрій Леськів

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №52
від 11 березня 2011 року

Про внесення змін у додаток до рішення ХІ сесії
ІV демократичного скликання від 16.03.2004 р. №138
«Про утворення районної професійної комісії з питань
створення фермерських господарств»

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про фермерське господарство», керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни у додаток до рішення ХІ сесії районної ради ІV демократичного скликання від 16.03.2004 р. № 138 «Про утворення районної професійної комісії з питань створення фермерських господарств», виклавши додаток у новій редакції (додаток додається).

Голова районної ради                                 Володимир Недзельський

Додаток до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання
від 11.03.2011р. №52

 

СКЛАД
районної професійної комісії з питань створення фермерських господарств

Голова комісії:
Нижник Ігор Миколайович – заступник голови Золочівської райдержадміністрації (за згодою);
Заступник голови комісії:
Гураль Богдан Орестович
– депутат Золочівської районної ради;
Секретар комісії:
Кіндрат Олександра Володимирівна
– керуюча справами Золочівської районної
ради;
Члени комісії:
Спільник Андрій Васильович
– депутат Золочівської районної ради;
Первухіна Ольга Петрівна – заступник начальника державної податкової інспекції
у Золочівському районі (за згодою);
Уличний Ігор Зеновійович – начальник управління праці та соціального захисту
населення Золочівської райдержадміністрації (за згодою);
Погребняк Ігор Володимирович – в.о начальника управління Держкомзему у
Золочівському районі (за згодою);
Кмиць Андрій Михайлович – начальник відділу доходів фінансового
управління Золочівської райдержадміністрації (за згодою).
Закала Іван Ярославович – начальник управління агропромислового розвитку
Золочівської райдержадміністрації (за згодою);
Леськів Ганна Омелянівна – головний спеціаліст управління агропромислового
розвитку Золочівської райдержадміністрації (за згодою).

Заступник голови районної ради                Андрій Леськів

ІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №53
від 11 березня 2011 року

Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради
Львівської області до Верховної Ради України на захист української
мови в Україні

Взявши до уваги пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити текст Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Верховної Ради України на захист української мови в Україні (текст Звернення додається).
Голова районної ради Володимир Недзельський

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Золочівської районної ради Львівської області

Ми, депутати Золочівської районної ради Львівської області, глибоко стурбовані відсутністю зі сторони керівників держави продуманої державної політики на захист, підтримку і розвиток української мови в країні.

«Найперше було слово», – так сказано у найголовнішій Книзі християнського світу Біблії.
Кожна нація має свою мову, своє рідне слово, яке зобов’язана шанувати, плекати, вдосконалювати. Для нас, українців рідною і єдиною державною мовою є та вічно буде – українська. І кожен, хто живе в державі Україна, незалежно від національності, зобов’язаний володіти державною мовою, шанувати закони і звичаї цієї країни, поважати її культуру, історію, з повагою відноситися до всього, що дороге серцю кожного українця.
Саме мова є тим духовним і матеріальним чинником, що об’єднує представників нації. Якщо хочемо по-справжньому досягнути свободи, розвитку і процвітання, то плекаймо найперше в собі свою Вітчизну рідним словом. На жаль, в усі часи не держава була на стороні мови, а мова забезпечила собою всі можливості, щоб відродити державу, поневолену впродовж шістьох століть.
Тому даремно, окремі представники влади намагаються знищити все українське в уже незалежній Україні. Закриття українських шкіл, національних музеїв і бібліотек, введення двомовності, а насправді створення сприятливих умов для розвитку єдиної мови – російської, заборона правдивої історії, виведення із шкільної програми постатей видатних українських діячів – все це викликає справедливий спротив і гнів у серці кожного, хто вважає себе українцем на своїй рідній землі. Законів природи їм не здолати, бо на нашому боці правда, справедливість і Божі заповіді.
Тому ми, депутати Золочівської районної ради, громадяни незалежної Української держави, вимагаємо:
1) утверджувати повноцінне функціонування державної української мови в усіх сферах діяльності, починаючи від найвищих ешелонів влади – Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Адміністрації Президента і до кожного підрозділу державної служби на місцях;
2) документація в державі Україна на всій території повинна вестись виключно українською мовою;
3) посольства, дипломатичні місії, які представляють Україну як незалежну державу у світі, повинні послуговуватися, в першу чергу, українською мовою, а потім уже іноземними мовами;
4) викладання у школах, вищих учбових закладах повинно вестись державною мовою;
5) високі посади в Україні можуть займати особи, які не тільки володіють державною мовою, але й поважають народ, його історію, самобутність нації, живуть в Україні і для України.
6) повернути програму національно-патріотичного виховання в загальноосвітні школи.

За дорученням ІІ сесії районної ради
Голова Золочівської районної ради                        Володимир Недзельський