Щорічний обласний конкурс «Екологічно чистий населений пункт»

Новини

Щорічний обласний конкурс «Екологічно чистий населений пункт».

Львівською обласною радою проводиться щорічний обласний конкурс «Екологічно чистий населений пункт». Відповідно до Положення конкурс проводиться за чотирма категоріями населених пунктів:
І категорія – міста обласного значення, окрім м.Львова;
ІІ категорія – міста районного значення;
ІІІ категорія – селища;
ІV категорія – села.
Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів з:
– організації роботи із впровадження екологічних заходів та забезпечення їх виконання на території відповідної громади правил дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту;
– ремонту, реконструкції та облаштування наявних об’ктів екологічного призначення і спорудження нових;
– створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян
– проведеної роботи, пов’язаної з охороною довкілля, у тому числі із запобіганням забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшенням шуму і забезпеченням раціонального використання природних ресурсів;
– озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням умов ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва;
– впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю й зручністю в експлуатації;
– впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.
Щорічний Конкурс проводиться в два етапи:
І етап – проведення та визначення попередніх підсумків у районних Конкурсних комісіях серед ІІ-ІV категорій населених пунктів;
ІІ етап – проведення та визначення остаточних підсумків конкурсу в обласній Конкурсній комісії серед усіх категорій населених пунктів.
Визначення підсумків Конкурсу проводиться:
– попередні підсумки районними Конкурсними комісіями (І етап) до 01 травня поточного року;
– остаточні підсумки обласною Конкурсною комісією (ІІ етап) до 01 липня поточного року.
Учасники конкурсу серед сіл, селищ, міст районного значення (ІІ-ІV категорії) подають матеріали районним комісіям до 1 квітня поточного року.
Районні ради подають обласній Конкурсній комісії до 1 червня поточного року матеріали переможців районного Конкурсу із зазначенням переможця з кожної категорії населеного пункту – претендентів на участь в обласному Конкурсі.
Обласна Конкурсна комісія до 1 липня поточного року визначає переможців (по одному першому, другому і двох третіх місцях у кожній з категорій населених пунктів) і у двотижневий термін з дня прийняття рішення Конкурсної комісії подає своє рішення про підсумки Конкурсу Львівській обласній раді для прийняття відповідного рішення про відзначення переможців Конкурсу.
Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця в Конкурсі, вручаються відповідні дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, а також з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію та вирішення локальних екологічних проблем виділяються кошти в таких обсягах:

У першій та другій категоріях населених пунктів:

за перше місце – 90 тис. грн;

за друге місце – 70 тис. грн;

за третє місце – 60 тис. грн;

У третій та четвертій категоріях населених пунктів:

за перше місце – 50 тис. грн;

за друге місце – 30 тис. грн;

за третє місце – 20 тис. грн.

Хід робіт з благоустрою населених пунктів і підтримання громадського порядку та підсумки Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.

Заявку на участь у щорічному обласному конкурсі «Екологічно чистий населений пункт» можна отримати в Золочівській районній раді.