Соціальна сфера

Золочівщина

Важливою ланкою в забезпеченні соціальних та культурних потреб населення району є функціонування установ соціальної сфери, зокрема: освіти, охорони здоров’я та культури.

На сьогодні в районі функціонує розгалужена мережа освітніх установ, здатна задовольнити потребу громадян у наданні послуг, успішно вирішувати галузеві проблеми. В районі функціонує 74 установ освіти: дошкільних установ – 10; установи методичної роботи по народні освіті – 2; 56 загальноосвітніх шкіл в тому числі : І ступеня – 15, І-ІІ ступеня – 18, І-ІІІ ступеня – 23, з них 6 загальноосвітніх закладів нового типу.  Також функціонує  районний дитячий будинок “Рідний дім”, дитячо-юнацька спортивна школа, станція юних техніків, центр дитячої та юнацької творчості, мала академія, дитячий позаміський заклад відпочинку  “Сокіл”. У закладах освіти району навчається 7360 учнів та працює 1122 педагогічних працівники. В середньому на одного педпрацівника  припадає 10 учнів. 

Для проведення культурно-виховної роботи серед молоді та забезпечення дозвілля населення функціонує 80 установ культури. 76 Народних доми та 19 народних колективів самодіяльного і аматарського мистецтва; 1 центральна районна бібліотека, 1 дитяча районна бібліотека, 2 міських бібліотек-філіалів, 1 селищна бібліотека-філіал та 65 сільських бібліотек-філіалів централізованої бібліотечної системи, а також є 2 школи естетичного виховання та централізована бухгалтерія. В установах культури району працюють 327 працівників.
Одним з важливих питань життєдіяльності району є забезпечення ефективної роботи  закладів  охорони  здоров’я,  мережа яких  налічує  77 лікарняних заклади, в тому числі 3 лікарні, 10 амбулаторно-поліклінічних закладів та 62 фельдшерсько-акушерських пунктів, 1 стоматполіклініка та централізована бухгалтерія. На утримання 1061 штатних одиниць установ охорони здоров’я використовується понад 70 відсотків усіх видатків галузі.
Соціальна сфера – це не тільки ефективна робота установ та організацій, а також соціальний захист незахищених верств населення.

Ринок праці.

Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення питання зайнятості населення.

В різних галузях економіки району за  даними у 2010 році зайнято 9,5 тис. осіб., а це – близько 2% по області.

Частка зайнятого населення у промисловості – 14%, у сільському господарстві – 10%, у будівництві – 3%, у сфері освіти – 28%, в сфері охорони здоров’я та соціальній допомозі – 18%.

Чисельність зайнятого населення у працездатному віці утримується на рівні минулого року, а кількість безробітних зменшується.

Станом на 1 грудня 2010 року в районному центрі зайнятості перебувають на обліку 1696  незайнятих громадян, з них 1599 із статусом безробітного, що на 11% менше відповідного рівня минулого року.

За 11 місяців 2010 року надано допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності 16 особам. За цей же період виплачено допомоги з безробіття на 8737,7 тис. грн. Допомогу з безробіття отримувало 1311 осіб.

За даними моніторингів спостерігається суттєве зменшення потреби працедавців у працівниках. Потреба в працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад станом на 1 грудня 2010 року склала 7 осіб.

Серед основних чинників, які суттєво впливають на ситуацію на ринку праці є створення нових та збереження існуючих робочих місць. Впродовж 2010 року в районі  створено 725 нових робочих місць.

Реалізація  заходів  положень Програми зайнятості дасть можливість розширити сферу застосування праці в районі та створити у 2011 році 700 нових робочих місць, зменшити чисельність незайнятих громадян, забезпечити працевлаштування молоді та жінок та убезпечити населення від безробіття.
Пенсійне забезпечення.

Станом на 01.01.11. на обліку ув управлінні пенсійного фонду України у Золочівському районі перебуває 3874 субєкти господарської двяльності,  з них 1188 юридичних та 2686 фізичних осіб.  2117 субєктів господарської діяльності або 55 відсотків не являються  страхувальниками Пенсійного фонду , так як не ведуть господарської діяльності.

За 12 місяців 2010 року до бюджету Фонду від підприємств, організацій, установ та підприємців району надійшло власних коштів в сумі 71 млн 033 тис.грн. Середньомісячні поступлення від платників в 2010 році склали 6 млн. 468 тис.грн. Проте місячна потреба в коштах на виплату пенсій і допомог  в районі на сьогоднішній день складає 18,9 млн.грн. Отже, забезпеченість власними коштоми для виплати пенсій і допомог складає 36,6 %. Найбільшою проблемою для Пенсійного  фонду залишається  погашення заборгованості  окремими  підприємствами та підприємцями. Станом на 01.01.11. заборгованість по платежах до Пенсійного фонду  склала 167,7 тис.грн.

Фінансування виплати пенсій проводиться управлінням за рахунок коштів Пенсійного фонду так і Державного бюджету, з 4 по 25 число місяця.

Станом на 01.01.11. на обліку в управлінні перебувало 20176 пенсіонерів. Середній розмір пенсії склав 906 грн. 59 коп., в порівнянні з початком 2010 року він зріс на 119 грн.06коп., або на 15,1 відсотки.

Кількість пенсіонерів, які отримують пенсію за віком 15235 чол., по інвалідності – 3358 чол., у разі втрати годувальника – 1233 чол., за вислугу років – 132 чол., соціальні пенсії – 217 чол., довічне утримання суддів – 1 чол. Надбавки  до пенсій за особливі заслуги перед Україною у Золочівському районі одержує 1126 пенсіонерів.

Протягом 2010 року призначено 925 нових пенсій, проведено 883 перерахунки  пенсій відповідно до долучених документів про стаж, більший заробіток та інших підстав.

За  результатами 2010 року  грошові доходи населення у порівнянні з 2009 роком зростуть на 8%, в тому числі доходи від заробітної плати зростуть на 10%. Нарахована середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці району, у порівнянні з попереднім роком зросте на 9%.

На даний час в районі проживає 70,2 тис. чол., з них – 40% у містах, 60% – у сільській місцевості. У демографічній ситуації і надалі прогнозується зменшення чисельності населення.

Основним фактором, що впливає на зменшення чисельності населення району є відсутність природного приросту. Впродовж 9 місяців 2010 року в районі народилася 571 дитина та померло 813 осіб, відповідно пройшло природне скорочення населення на 242 особи.