Взірець заяви

Комісія з питань поновлення прав реабілітованих

Начальнику УВД по Амурской области
гражданки Украйни Дармограй Ольги Степановни 1955 г.р.,
проживающей по адресу: с. Суховоля Городокского района
Львовской области, 81513

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу видать мне справку о моей реабилитации, так как я родилась в месте спецпоселения моих родителей – Дармограя Степана Васильевича, 1924 г.р., Дармограй Анньї Михайловньї, 1923 г.р.

Приложение:
1. Копии справки о реабилитации моих родителей.
2. Копия свидетельства о моем рождении.

(Дата)                (Підпис)

Заяву бажано писати від руки і російською мовою. Адресу УВС (ГУВС, МВС) вибирати із доданого переліку.

Лист на адресу конкретного УВС надсилати “рекомендованим”.