Затверджено порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

Оголошення

Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків визначає механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових вимог контролюючими органами, і поширюється на платників податків, у яких виник податковий борг. Порядок затверджено наказом Мінфіну України від 30.06.2017 № 610 та набрав чинності з 8 вересня п.р.
Податкова вимога формуватиметься у разі, якщо платник податків не сплатить у встановлені Податкового кодексу України строки суму:
узгодженого грошового зобов’язання;
непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ.
Податкова вимога не надсилатиметься (не вручатиметься), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не буде перевищувати 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн). У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує 60 н.м.д.г., контролюючий орган надсилатиме (вручатиме) податкову вимогу такому платнику податків.
Податкова вимога надсилається (вручається) платнику податків у письмовій та/або електронній формі, але не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого ПКУ граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.
Крім загальних реквізитів, вона повинна містити відомості про:
факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави;
розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою;
обов’язок погасити податковий борг;
можливі наслідки його непогашення в установлений строк;
попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави;
можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ