Змінені розміри ЄСВ для осіб, що бажають брати участь в добровільному соціальному страхуванні

Оголошення

З 1 травня 2014 року для осіб, які виявили бажання брати участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, змінено розмір єдиного внеску. Це стосується категорії осіб, зазначених в абзацах третьому – п’ятому частини першої статті 10 Закону України від 08.07.2010р. №2464 „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“. Відповідні зміни передбачено Законом України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“ від 27.03.2014 р. № 1166-VII.
Так, члени фермерських і особистих селянських господарств, залежно від виду страхування, сплачують ЄСВ в наступних розмірах:
– на випадок безробіття – 0,5 %;
– у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,7 %;
– від нещасного випадку – 1,61 %;
– на пенсійне страхування – 34,3 %.
Громадяни України, які працюють за межами України сплачують ЄСВ у розмірах:
– на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття -0,5 %;
– у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням – 1,7 %.
Особи, які досягли 16-річного віку і не відносяться до платників ЄСВ, визначеним пунктами 2-14 частин 1 статті 4 Закони № 2464, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України сплачують внески на пенсійне страхування у розмірі 34,3 %.

Інформаційно-комунікаційний сектор