Зміни до Кодексу законів про працю

Оголошення

З 12.06.2016 набрали чинності зміни, внесені Закон України від 17.05.2016. № 1367-VIII до Кодексу законів про працю України, якими, зокрема, доповнено перелік осіб щодо яких не встановлюється випробовування при прийнятті на роботу. Такими особами є: особи, обрані на посаду; переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; особи, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітні жінки; одинокі матері, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; особи на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщені особи.
Встановлено, що до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.
Зазначено, що у разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.
Крім того, ще однією підставою за якою роботодавцем може бути розірвано трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності є встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Золочівська ОДПІ