Агропромисловий розвиток району

Золочівщина

Однією із  важливих галузей економіки є галузь сільського господарства. Сільськогосподарським виробництвом в районі займаються 84 підприємств усіх правових форм власності, з них 56 фермерських господарств, та  13764 особистих господарств населення. Впродовж останніх років в агропромисловому комплексі відбулися значні позитивні зрушення. З 2009 року сільськогосподарські підприємства району взяли старт на зростання виробництва валової продукції. Важливим фактором, який відіграв важливу роль в економіці аграрного сектору, є  фінансування Програм розвитку: у 2008 році з державного бюджету освоєно 11,1 млн. грн., то у 2009 році – 2,1 млн. грн. (18,9%), у 2010 році – 1,5 млн. грн. (13,5 %).

Аналіз існуючої ситуації в галузі агропромислового комплексу показує, що у 2010 році посівна площа сільськогосподарських культур складала 40073 га (99,2% до попереднього року). В розрізі культур є значні зміни, а саме: було посіяно до рівня попереднього року 70,4% зернових, у 6,8 разів більше цукрових буряків, 53,6% льону, 96,2% картоплі, 117,9% овочів, у 2,9 разів більше ріпаку. У 2010 році зібрано 58 тис. тонн зерна, 131,6 тис. тонн цукрових буряків, 18,2 тис. тонн олійних культур, 56,9 тис. тонн картоплі, 7,5 тис. тонн плодів і ягід, 8,2 тис. тонн м’яса, 27,8 тонн молока. У вартісному виразі в порівняльних цінах очікується валова продукція в обсязі 241,4 млн. грн. До рівня 2009 року це складе 100,3%.

Ріст виробництва валової продукції очікується в сільськогосподарських підприємствах (104,5%), а в господарствах населення зменшення (97,5 %).  В галузі рослинництва ріст валової продукції склав 102,4%, в галузі тваринництва – зменшення 97,5%.
На 2011 рік виробництво зерна прогнозується в обсязі 100,0 тис. тонн (172,4% до рівня 2010 року), цукрових буряків 140,0 тис. тонн (106,4%), олійних культур 8 тис. тонн (43,9%), картоплі 62,0 тис. тонн (109%), овочів, яєць на рівні очікуваного за 2010 р., молока – 30,6 тис. тонн (110%) , м’яса – 8,6 тис. тонн (104,9%), плодів і ягід 10,7 тис. тонн (142,7%).
Прогноз виробництва валової продукції у 2011 році складе 264,8 млн. грн., що становить 109,7% до очікуваного показника у 2010 році, в т. ч. в рослинництві – 109,4%, в тваринництві – 110,1%.
З метою реалізації поставлених завдань на 2011 рік у галузі агропромислового виробництва повинні бути підтримані державними коштами виробництво зерна, цукрових буряків, свинарство і молочне скотарство.
Фінансова підтримка у рослинництві – у вигляді дотації за посів зернових і цукрових буряків; у молочному скотарстві і свинарстві у вигляді компенсації понесених затрат на будівництво ферм і придбання обладнання.
Крім цього, у галузі агропромислового виробництва необхідно реалізувати:
–    здешевлення коротко-середньо і довгострокових кредитів комерційних банків;
–    компенсувати вартість придбання нової сільськогосподарської техніки;
–    фінансову підтримку селекції в рослинництві і тваринництві;
–    фінансову підтримку розвитку садівництва і ягідництва;
–    компенсувати витрати, понесені на страхування посівів.