Чи враховуються суми середнього заробітку при забезпеченні мінімального розміру зарплати?

Оголошення

Мінсоцполітики України листом від 21.03.2017 №791/0/101-17/282 надано роз’яснення щодо обліку виплат до мінімальної заробітної плати.
Зокрема, заробітна плата – це грошова винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Її розмір за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Тому якщо працівником виконано місячну норму праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.
Частиною другою ст. 31 Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон) визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Виплати, які не перелічено в частині другій ст. 31 Закону, мають враховуватися до мінімальної заробітної плати.
Щодо сум середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час оплати грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей; оплати додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством); оплати додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток; оплати додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; сум заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів т інш., то зазначені виплати не є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу, а це виплати, які розраховуються згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. Тобто, суми середнього заробітку не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ