ДОВІДКА Про виконання бюджету Золочівського району за 9-ть місяців 2013 року

Районний бюджет

Впродовж січня-вересня 2013 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 29320,6 тис.грн., що на 10,6 відсотка, або 2801,3 тис.грн. більше показників, затверджених місцевими радами на 9 місяців 2013 року.
Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (закріплених доходів) склали 23209,8 тис.грн., що становить 107,9 відсотка до затвердженого плану на 9 місяців 2013 року, або на 1704,6 тис.грн. більше уточненого плану на 9 місяців 2013 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження закріплених доходів зросли на 3353,3 тис.грн. або на 16,9 відсотка.
Контрольні цифри Міністерства фінансів України по надходженню закріплених доходів на 9 місяців 2013 року (20298,2 тис.грн.) виконано на 114,3 відсотка, або більше на 2911,5 тис.грн.
Надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, склали 6110,9 тис.грн. що на 1096,8 тис. грн. або 21,9 відсотка більше плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зросли на 1017,7 тис.грн. або на 20,0 відсотка.
В цілому надходження до загального фонду бюджету району в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 17,5 відсотка або на 4371,1 тис.грн. при тому, що планові показники на 2013 рік більші від фактичних надходжень за 2012 рік на 6,3 відсотка. Найбільші темпи зростання надходжень до бюджету району досягнуто по податку на доходи фізичних осіб на 1716,8 тис.грн. (+8,1%), платі за землю – 981,5 тис.грн. (+24,4%), фіксованому сільськогосподарському податку – 17,2 тис.грн. (+11,6%), платі за оренду комунального майна – 63,2 тис.грн. (+26,5%), реєстраційному збору за проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності на 6,6 тис.грн. (більше в 2,3 раза), податку на прибуток підприємств комунальної власності – 74,4 тис.грн (+61,0%), збору за місця для паркування транспортних засобів – 1,8 тис.грн.
Поряд з цим, допущено відставання у виконанні плану податку по державному миту – 18,9 тис.грн. (-36,8%), збору за користування надрами для видобування корисних копалин – 9,3 тис.грн.(-60,6%), платі за використання лісових ресурсів – 23,7 тис.грн. (-48,9%), збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 27,8 тис.грн. (- 9,7%), відрахуваннях частини чистого прибутку комунальних підприємств – 21,2 тис.грн. (-56,1%), інші надходження – 30,7 тис.грн. (- 59,0%).
Надходження доходів до загального фонду районного бюджету склали 15540,6 тис.грн., що становить 107,5 відсотка до призначень на січень-вересень 2013 року, або на 1087,0 тис.грн. більше уточненого плану на 9 місяців 2013 року.
Впродовж 9-ти місяців поточного року вживаються заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів району та забезпечення своєчасності та повноти проведення видатків по захищених статтях бюджету. Зокрема:
– залучено до оподаткування податком на доходи фізичних осіб на території району підрозділи ПАТ «Дружба» ( НП «Куровичі», РБУ, управління зв»язку) від яких станом на 1 жовтня 2013 року додатково надійшло до бюджету району 521,1 тис.грн., ТОВ «Підгірці» – 17,8 тис.грн.;
– залучено до сплати податку на доходи фізичних осіб новостворених платників, а саме:
– ТОВ «Еко баланс Золочів» – за 9 місяців 2013 надходження до бюджету району склали 28,0 тис.грн.,
– Золочівська філія ТОВ «Аграрна перспектива» – 44,9 тис.грн.,
– ТОВ «Золочівенергоресурс» – 23,1 тис.грн.;
– по результатах діяльності робочої групи з питань легалізації заробітної плати протягом січня-вересня укладено 190 трудових угод;
– шляхом проведення нарад, семінарів, заслуховувань в районі проводиться робота направлена на забезпечення добровільної сплати земельного податку та орендної плати за землю. Залучено до сплати орендної плати суб»єктів підприємницької діяльності, які користувались земельними ділянками без укладених договорів оренди та сплати орендної плати. А саме, ТзОВ МГ «Надбужжя» додаткові надходження до бюджету склали 107,4 тис.грн., ТОВ «Агрокультура-захід» – 117,4 тис.грн., ФГ «Ольвія» – 22,3 тис.грн., ТОВ «Весна» – 7,2 тис.грн., ТОВ «Підлипці» – 1,8 тис.грн., ФГ «Згода» – 5,0 тис.грн., ПП Балонь Л.А. – 1,3 тис.грн., ПП Бучинська К.І. – 0,3 тис.грн., кооператив «Лілія» – 2,9 тис.грн., ВАТ «Ковельмолоко» – 6,9 тис.грн., ВАТ «Золочівська швейна фабрика» – 16,8 тис.грн, та інші;
В 2013 році, порівняно з відповідним періодом минулого року, спостерігається тенденція росту основних видів доходів місцевих бюджетів.
Надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 3366,8 тис.грн., або 17,0 відсотка.
Цей вид доходів займає найбільшу питому вагу в доходах зведеного бюджету району (79,0%) і від його виконання повністю залежить виконання як зведеного бюджету так і бюджетів окремих місцевих рад.
Значну суму приросту надходжень досягнуто по платі за землю, якої в порівнянні з відповідним періодом 2012 року надійшло на 1033,7 тис.грн., або 26,0% більше, що пояснюється покращенням адміністрування земельного податку та обліку орендарів земельних ділянок.
Зменшились в порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження до бюджету району по державному миту, збору за місця для паркування транспортних засобів, платі за користування надрами для видобування корисних копалин, платі за використання лісових ресурсів, фіксованому сільськогосподарському податку, адмінштрафах та інших надходженнях.
Зменшення поступлень по державному миту на суму 14,8 тис.грн.-31,4%) спричинено зменшенням з 1 січня 2013 року, внесеними змінами до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», ставок державного мита за вчинення окремих нотаріальних дій.
Через скорочення УДВ філії МН «Дружба», ТзОВ «Золочівський райагробуд» та СТзОВ «Карпати» обсягу видобутку глини поступлення плати за користування надрами для видобування корисних копалин зменшились на 3,5 тис.грн. (-36,5%).
Зменшення надходжень плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 19,3 тис.грн (-43,8%) спричинено скороченням обсягів рубок ДП «Золочівський лісгосп», ДЛП ЛГП «Галсільліс» та ДП «Буський лісгосп».
У зв’язку із вступом в силу з 1 квітня 2012 року пунктів 14 та 16 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1342 із-за відсутності належно обладнаних місць для паркування припинено справляння збору за місця для паркування автотранспорту. У результаті чого надходження цього збору в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились на 40,3 тис.грн.
Зменшення надходжень по фіксованому сільськогосподарському податку на 61,9 тис.грн. (-27,2%) пояснюється переходом ТзОВ «Нива» на загальну систему оподаткування.
Загалом, за 9 місяців 2013 року із 36 місцевих бюджетів району не виконано 5, з них більш як на 15 відсотків – 1 бюджет, а саме бюджет Княжівської сільської ради, по якій виконання плану становить 83,0%. Крім цього , 30 місцевих бюджетів виконали план більше 105%.
До спеціального фонду бюджету району за січень-вересень 2013 року надійшло податків та зборів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 4573,6 тис.грн., що на 992,8 тис.грн., або 27,7 відсотка більше плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду зросли на 1097,7 тис.грн., або на 31,6 відсотки.
При виконанні спеціального фонду допущено відставання по надходженнях коштів пайової участі в розвитку інфраструктури на 80,0 тис.грн. (-100%), від відчуження майна – 88,0 тис.грн. (-100%), продажу землі – 143,0 тис.грн. (76,3%).
Впродовж звітного періоду 2013 року відповідно до статті 78 Бюджетного Кодексу України на підставі офіційних висновків фінансового управління та податкової інспекції було прийнято рішення про збільшення дохідної частини для забезпечення проведення першочергових видатків по Бібщанській сільській раді на суму 22,0 тис.грн., Гологірській сільській раді на суму 40,0 тис.грн., Колтівській сільській раді на суму 21,4 тис.грн. та про зменшення дохідної частини бюджету Поморянською селищною радою на 7,0 тис.грн..
Щодо надходжень в цілому до місцевих бюджетів, в порівнянні з минулим роком, зменшились надходження до бюджетів Глинянської міської ради на 21,5 тис.грн. (-4,0%), Б.Камінської сільської ради – 36,6 тис.грн. (-9,7%) та Єлиховицької сільської ради – 18,2 тис.грн. (-8,3%).
Видаткова частина бюджету за 9 місяців 2013 року виконана на 92,7 відсотки за звітний період та на 70,2 відсотки до уточненого річного плану , тобто в сумі 175625,3 тис.грн. По районному бюджету виконання склало 93,4 відсотки до плану за звітний період .
В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок року об”ємами ( без врахування субвенції) бюджет зріс за рахунок спрямування вільних залишків, які склалися станом на 01.01.2013 року на 2894,0 тис.грн., в тому числі на погашення заборгованості, яка утворилася на 01.01.2013 року в сумі 1212,4 тис.грн. та на видатки поточного року 1681,6 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 563,1 тис.грн., оплату за спожиті енергоносії – 83,0 тис.грн. та капітальні видатки 463,1 тис.грн..
Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно профінансовано видатки з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.
На утримання органів місцевого самоврядування використано 7727,5 тис.грн. в тому числі районної ради 1037,9 тис.грн. Середня зарплата одного працюючого по сільських радах становить 2576 гривень, по селищній раді – 2387 гривень, по міських радах – 3068 гривень, по районні раді – 3475 гривень.
За 9 місяців поточного року на утримання установ освіти використано 61238,9 тис.грн., з них з районного бюджету 53420,1 тис.грн.. Із загальної суми видатків на виплату зарплати з нарахуваннями працівникам освіти використано 49512,9 тис.грн. , на виконання ст.57 Закону України “Про освіту” спрямовано та виплачено премії педагогічним працівникам в розмірі 50 відсотків посадового окладу з районного бюджету в сумі 755,6 тис.грн. та органами місцевого самоврядування на суму 86,1 тис.грн.
Середня заробітна плата вчителя без виплат допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди з врахуванням обов”язкових надбавок становить 2988 грн.
При незабезпеченості плановими призначеннями на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти до кінця поточного року в сумі 4280,0 тис.грн., управлінням з питань освіти, молоді та спорту затверджено тарифікацію педагогічних працівників та штатні розписи працівників закладів освіти із збільшенням кількості штатних одиниць в порівнянні з 1 січням 2013 року на 9,5 педставок та 16 обслуговуючого персоналу, що суперечить ст.51 Бюджетного Кодексу України. Відповідно до затвердженої мережі установ освіти на 2013-2014 навчальний рік наповнюваність учнями одного класу становить 14,75 учня, що на 0,18 менша планової мережі на 2013-2014 роки та фактичної мережі за 2012-2013роки. Зменшення наповнюваності класів учнями та збільшення штатних одиниць приводить до збільшення витрат бюджету, що є правопорушенням бюджетного законодавства (Бюджетний Кодекс України ст.116 п.37).
В літній період у таборах відпочинку оздоровлено 3930 дітей, на що використано 657,8 тис.грн.
Витрати на одного учня у звітному періоді склали 7264 грн., що на 695 грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Відвідування дітьми дитячих навчальних закладів району за 9-тьмісяців поточного року склало 124927 діто-днів, тобто одна дитина в середньому в місяць відвідувала дитячий заклад 13 днів. Середня вартість харчування однієї дитини в дошкільних закладах району за 9-ть місяців склалась 11,08 грн., в тому числі вартість харчування однієї дитини по дитячих установах м. Золочева – 12,08 грн. з них за рахунок плати батьків 6,20 грн. Відвідування дітей дитячих дошкільних закладів м. Золочева за 9-ть місяців 2013 року становить 103855 діто- дні.
Асигнування, виділені на утримання установ охорони здоров’я , засвоєні в сумі 28457,9 тис.грн., або на 80,0 відсотки до річних призначень. На утримання 1028 штатних одиниць установ охорони здоров’я використовується понад 83,4 відсотки усіх видатків галузі, що привело до того, що за 9-ть місяців поточного року середні витрати на харчування в день на одне ліжко склали 8,80 грн. , витрати на медикаменти на одного хворого склали 6,87 грн.
Середня заробітна плата працівників медустанов району за звітний період становить : лікарського персоналу – 2961 грн., середнього медичного персоналу – 2053 грн., молодшого медичного персоналу -1266 грн.
За 9-ть місяців 2013 року витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення склали 37,5 тис. грн., при плані на рік – 50,0 тис.грн. Кількість громадян, яким надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах становлять – 129 чоловік.
На придбання безкоштовних медикаментів за 9-ть місяців поточного року використано 179,9 тис.грн. , при плані на рік – 200,0 тис.грн. Кількість громадян, яким надано безкоштовні медикаменти складає 1028 чоловік.
За 9 місяців 2013 року фактичне виконання ліжко-днів складає 108650, при плані – 118897 ліжко – днів, що становить 95,6 відсотка, завантаженість одного ліжка становить 242 дні.
По установах охорони здоров’я за 9-ть місяців поточного року надійшло власних надходжень в сумі 733,2 тис.грн. з них благодійні та спонсорські внески 687,7 тис.грн., які використано на придбання медикаментів, медичного обладнання для поліклініки, діагностики та інфекційного відділення , заміна вікон та дверей у приміщеннях Золочівської центральної районної лікарні, придбання інших господарських товарів.
На капітальний ремонт – співфінансування по реалізації проекту „Запровадження енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні”, в рамках конкурсу „Підтримка впровадження енергозберігаючих технологій у малих містах України, програми „Підтримка реалізації енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії” виділено 302,9 тис.грн., з них 152,9 тис.грн. – кошти районного бюджету та 150,0 тис.грн. – інша субвенція, яка передана Глинянською міською радою районному бюджету. Станом на 01.10.2013 року виконано робіт на суму 91,8 тис.грн. За рахунок фонду Європейського Союзу заплановано надати 167,0 тис. євро ( 1837,0 тис.грн.), з них надано – 600,0 тис.грн.
На утримання установ культури використано 8420,4 тис.грн., що становить 72,6 відсотки до річних призначень, з районного бюджету використано 6693,2 тис.грн. при планових призначеннях на звітний період 6858,2 тис.грн., що становить 97,6 відсотки.
По дитячих музичних школах на виконання ст.57 Закону України “Про освіту” спрямовано і використано 64,0 тис.грн. на виплату премії педагогічним працівникам в розмірі 50 відсотків посадового окладу.
Найбільша питома вага у видатках припадає на заробітну плату з нарахуваннями 94,1 відсотки. Видатки на комунальні послуги становлять 4,5 відсотки загального обсягу витрат.
Середня заробітна плата одного працюючого в народних домах за 9 – ть місяців поточного року становить 1715 грн., бібліотечного працівника – 2571грн..
Передбачені в бюджеті кошти забезпечують фінансування 81 установи культури, в яких зайнято 313 працівників на 297 ставки.
Недостатнім залишається контроль по надходженню власних доходів від проведення вечорів молоді народними домами. Із 76 народних домів план надходження власних доходів за 9-ть місяців (більше 75 відсотків) виконали лише 9 . Так, по Бібщанській (2 народні доми), Білокамінській (3), Бортківській (1), Вороняцькій (1), Заставнянській (2), Куровицькій (1), Перегноївській (1), Почапівській (2), Пійдгайчиківській (1), Ремезівцівській (1), Руда-Колтівській (3),Словітській (2), Червоненькій (1) сільських радах, Поморянській (1) селищній раді та Глинянській (1) міській раді при плані 27,7 тис.грн. надходжень платних послуг по народних домах за 9-ть місяців поточного року склало тільки 6,7 тис.грн. , що становить 24 відсотки до річних призначень, в той час коли на утримання 20,75 ставок використано на заробітну плату з нарахуваннями 447,8 тис.грн..
За 9-ть місяців 2013 року поступило платних послуг по народних домах 46,0 тис.грн. при річних призначеннях 83,9тис.грн., що становить 54,8 відсотки до річних призначень.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення використані на 97,0 відсотка ( при бюджетних призначеннях на 9-ть місяців 69141,4 тис.грн. використано 67062,7 тис.грн.). На утримання територіального центру по догляду за одинокими та непрацездатними громадянами використано 3816,4 тис.грн., що становить 70,7 відсотки до уточнених річних призначень. Основну частину видатків складають видатки на утримання штатних одиниць, які обслуговують одиноких непрацездатних громадян. За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на утримання герентологічного відділення в с. Новоселище спрямовано 843,0 тис.грн. на утримання 51 чоловіка. Вартість харчування одного підопічного у відділенні становить 28,42 грн. в день.
Власні надходження Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складаються із надходження коштів від платних послуг, а також від поступлень з Пенсійного фонду ( 75% з пенсії осіб, що перебувають на повному державному утриманні в стаціонарному відділенні с.Новоселище ), інших джерел власних надходжень ( поступлення від Золочівського центру зайнятості, благодійні внески, дарунки в грошовій або натуральній формі ). За 9-ть місяців поточного року надходження спец фонду становлять 438,3 тис.грн., в тому числі поступлення Пенсійного фонду 340,1 тис.грн., які використано на придбання м’якого інвентаря, памперсів, медикаментів та харчування підопічних герентологічного відділення в с. Новоселище.
На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів використано 182,1 тис.грн., що становить 67,5 відсотки до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 109,2 тис.грн., що становить 60 відсотків до загального обсягу витрат. Видатки на комунальні послуги становлять 18,4 відсотки. Станом на 01.10.2013 року у центрі проходило реабілітацію 15 дітей-інвалідів. Середньомісячний розмір витрат на одну дитину-інваліда становить 1348 грн.
Видатки, які фінансуються з Державного бюджету, на виплату соціальних допомог, субсидій, пільг та інших соціальних виплатах профінансовані на 72,9 відсотків до річних призначень.
Для збалансування місцевих бюджетів і вирішення проблем із забезпечення ресурсом видатків на оплату праці та енергоносії затверджено „Заходи щодо наповнення місцевих бюджетів та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2013 році” на суму 1317,0 тис.грн. Станом на 01.10.2013 року за рахунок проведення Заходів бюджетними установами досягнуто економії бюджетних коштів на суму 274,4 тис.грн.
Крім основної групи видатків загального фонду бюджету на благоустрій міст і сіл та капітальний ремонт житлового фонду використано за 9-ть місяців 1122,0 тис.грн., надання дотації редакції газети «Народне слово», радіомовлення –79,2 тис.грн., на фізкультуру і спорту використано 570,2 тис.грн. в тому числі на утримання дитячо-юнацької спортивної школи 544,2 тис.грн..
На сільське господарство за дев’ять місяців 2013 року використано 180,5 тис.грн., з них 99,5 тис.грн. «Землеустрій» та 81,0 тис.грн. «Програми в галузі сільського господарства» при річному плані 237,8 тис.грн., в тому числі на погашення заборгованості по виконанню програми «Тваринництво» 30,0 тис.грн.
Обсяг міжбюджетних трансфертів отриманих з державного та обласного бюджетів до спеціального фонду бюджету району впродовж 9 місяців 2013 року становить 2465,5 тис.грн. в тому числі на покриття різниці в тарифах за водопостачання та водовідведення в сумі 490,5 тис.грн..
На фінансування мікропроектів розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.06.2013 року №187 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету» передбачено 398,6 тис.грн., в тому числі:
– на проведення поточного ремонту по заміні віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Великовільшанецькій ЗОШ – 41,0 тис.грн.
– капітальний ремонт огорожі Золочівського міського кладовища на вул.Обїздній – 50,0 тис.грн.
– капітальний ремонт турнікетів та пішохідного переходу через річку Млинівку на вул.. Чорновола – 47,8 тис.грн.
– розчищення природної водойми на вул.. Гайдамацькій – 23,9 тис.грн.
– капітальний ремонт моста на вул.. Тернопільській через річку Млинівку з влаштуванням безпечної зони переходу для пішоходів – 50,0 тис.грн
– капітальний ремонт нежитлового приміщення бюджетної установи «Спорт для всіх» на вул..Б.Хмельницького – 50,0 тис.грн.
– капітальний ремонт Голо гірської НВК – 34,0 тис.грн.
– реконструкція вуличного освітлення в с.Заставне – 34,0 тис.грн.
– капітальний ремонь ФАПу в с. Колтів – 34,0 тис.грн.
– капітальний ремонт Скварявської ЗОШ – 34,0 тис.грн.
Станом на 01.10.2013 року з обласного бюджету на фінансування мікропроектів надійшло 180,7 тис.грн.
Слід зазначити, що Золочівською міською радою не забезпечено спів- фінансування мікропроектів за рахунок спонсорських коштів по капітальному ремонту огорожі Золочівського міського кладовища в сумі5,0 тис.грн.,розчищенню природної водойми на вул.Гайдамацькій в сумі 3,7 тис.грн., капітальному ремонту моста на вул.Тернопільській через річку Млинівку з влаштуванням безпечної зони переходу для пішоходів в сумі 9,0 тис.грн. та капітальному ремонту нежитлового приміщення бюджетної установи «Спорт для всіх» на вул.Б.Хмельницького в сумі 5,2 тис.грн.
На ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» для бюджету району передбачено субвенцію в сумі 1960,5 тис.грн., а також відповідно розпорядження голови облдержадміністрації від 15.03.2013 року №120/0/5-13 за рахунок субвенції з державного бюджету для обласного бюджету на ремонт доріг – 1669,5 тис.грн. Станом на 01.10.2013 року поступило даних субвенцій відповідно 1067,3 тис.грн. та 907,7 тис.грн..
По коштах з державного бюджету для обласного бюджету касові видатки склали 345,3 тис.грн., кошти в сумі 562,4 тис.грн. знаходяться на рахунках місцевих рад через затримку проходження через органи казначейства, а саме:
– Глинянська міська рада – 200,6 тис.грн.
– Поморянська селищна рада – 34,0 тис.грн.
– Струтинська сільська рада – 59,9 тис.грн.
– Золочівська міська рада – 251,2 тис.грн.
– Бортківська сільська рада – 16,7 тис.грн.
Разом з тим, Підгайчиківською сільською радою та Золочівською міською радою (вул.Героя України Р.Шухевича ) не заключено договорів на виконання робіт, Б.Камінською, Новосілківською, Єлиховицькою, Куровичівською сільськими радами до цього часу не визначено підрядників на виконання робіт.
За 9-ть місяців 2013 року отримано субвенцій з обласного бюджету на погашення заборгованості за 2012 рік по: ремонту доріг – 60,0 тис.грн., природоохоронних заходах – 247,9 тис.грн., фінансуванню мікропроектів – 25,0 тис.грн., виконаних роботах з нормативно-грошової оцінки земель – 136,6 тис.грн., виконанню Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки – 12,7 тис.грн.
Сума зареєстрованої в державному казначействі кредиторської заборгованості за виконані роботи по ремонту доріг станом на 01.10.2013 року становила 530,3 тис.грн. (сума по коштах отриманих у поточному році).
Проблемними питаннями на даний час є незабезпеченість коштами на виплату заробітної плати з нарахуваннями по районному бюджету в сумі 10500,0 тис.грн. в тому числі, працівникам охорони здоров’я в сумі – 5300,0 тис.грн., працівникам освіти – 4280 тис.грн., працівникам культури – 920,0 тис.грн..
На даний час керівникам бюджетних установ необхідно здійснювати заходи по економії бюджетних коштів з метою забезпечення бюджетними асигнуваннями видатків на заробітну плату та оплату за спожиті енергоносії до кінця поточного року.
Загальна сума кредиторської заборгованості бюджетних установ за отримані товари та послуги по причині непроходженості коштів через рахунки державної казначейської служби станом на 01.10.2013 року по даних казначейства становила 2480,5 тис.грн. в тому числі по захищених статтях видатків – 155,8 тис.грн.

Начальник фінуправління Г.Мудра