Комісії попрацювали плідно

Новини

24 січня у Золочівській районній раді проходили засідання трьох постійних депутатських комісій, а саме: з питань з регламенту, депутатської етики та дотримання законності; охорони здоров’я та соціального захисту населення; бюджету і фінансів.
На засіданнях обговорювались питання, які пропонуються на розгляд чергової ХХV сесії районної ради. Основним питанням було розгляд проекту рішення «про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік», який був схвалений колегією районної державної адміністрації.
Депутати бюджетної комісії подали ряд своїх пропозицій до запропонованого проекту рішення, які будуть враховані до проекту бюджету та подані на затвердження сесії районної ради. Нижче подаємо текст пояснюючої записки до районного бюджету району на 2014 рік.

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до районного бюджету Золочівського району на 2014 рік

Формування обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів, проведено на підставі контрольних цифр Міністерства фінансів вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2011 року № 992 «Деякі питання розподілу обсягу між бюджетних трансфертів», фінансового та іншого базового законодавства України. Основним показником формульного розрахунку видатків по місцевих бюджетах є чисельність населення станом на 01.01.2013 року.
Проект бюджету формувався разом з Золочівською об’єднаною державною податковою інспекцією, районною державною адміністрацією на підставі бюджетних запитів поданих головними розпорядниками коштів.
До зведеного бюджету Золочівського району внесено районний, селищний, 2 міських та 32 сільських бюджети.
Обсяг дотації вирівнювання місцевим бюджетам становить 9675,5 тис.грн., ( на 833,7 тис.грн. більше в порівнянні з бюджетом 2013 року).
Із дотацією вирівнювання подано на затвердження 27 сільських бюджетів, 2 міських ,1 селищний.
Сума вилучення до районного бюджету з 5-ох сільських бюджетів (Бортківська – 102,7 тис.грн., Жуківська – 67,5 тис.грн., Княжівська – 140,4 тис.грн., Струтинська – 254,6 тис.грн., Підгайчиківська – 90,9 тис.грн. сільські ради) становить 651,6 тис.грн.,що на 0,4 тис.грн. більше плану на 2013 рік.
Доходи місцевих бюджетів
Розрахунки доходів бюджету, обсяги міжбюджетних трансфертів проведено на основі реформованого податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.
Обсяг доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) в проекті районного бюджету на 2014 рік передбачений в сумі 24527,1 тис.грн., що на 2678,8 тис.грн. або на 11,2 відсотка більше фактичних надходжень за 2013 рік.

tabl

Найбільшою складовою доходів районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 99,6 відсотка від доходів загального фонду.
Відповідно до ст. 66 Бюджетного кодексу до доходів районного бюджету належить 50 відсотків вищезазначеного податку, що сплачується на території району. Прогнозні надходження податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету складають 24430,7 тис. грн. В порівнянні з обсягом надходжень за 2013 рік більше на 2489,7 тис. грн. або 11,3 відсотка.
Збільшення надходжень обумовлено зростанням доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальний гарантій, створення робочих місць. Крім цього, існують резерви щодо надходжень податку, а саме виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі, забезпечення повноти реєстрації трудових угод по працівникам, яким виплачуються доходи.
Cкладовими загального фонду районного бюджету є також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 29,9 тис.грн., що становить 0,13 відсотка загального фонду, податок на прибуток підприємств комунальної власності – 11,0 тис.грн., або 0,05 відсотка, відрахування частини чистого прибутку комунальних підприємств – 5,5 тис.грн., або 0,02 відсотка та інші надходження – 50,0 тис.грн., або 0,2 відсотка. Планування вищезазначених платежів проводилось з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках.
Обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду районного бюджету становить 244713,164 тис.грн. в тому числі:
– кошти, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів – 656,1 тис.грн.;
– дотація вирівнювання з державного бюджету – 132929,5 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 92850,9 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 8969,2 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 955,7 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 471,5 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3000,0 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 585,0 тис.грн.
– інша субвенція з обласного бюджету на виплату допомоги по догляду внаслідок психічного розладу – 3165,264 тис.грн.
– субвенція з низових бюджетів на виконання програм, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 1130,0 тис.грн.
Всього прогнозний обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету становить 269240,264 тис.грн.
Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету сформовано із власних надходжень районних бюджетних установ в розрізі видів послуг, що надаватимуться ними у 2014 році і становить 1615,7 тис.грн. , у тому числі:
– по управлінню з питань освіти, молоді та спорту -416,0 тис. грн.;
– по центральній районній лікарні – 530,0 тис. грн.
– по відділу культури та туризму – 269,7 тис. грн.
– територіальному центру надання соціальних послуг – 400,0 тис. грн.
Крім цього, в спеціальному фонді районного бюджету включено субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1794,5тис.грн.
Всього прогнозний обсяг дохідної частини спеціального фонду районного бюджету становить 3410,2 тис.грн.
Прогнозний обсяг доходів загального фонду в цілому бюджету району на 2014 рік складає 44316,5 тис.грн., що на 3198,6 тис. грн., або 7,8 відсотка більше фактичних надходжень за 2013 рік.
Прогнозний обсяг спеціального фонду бюджету району на 2014 рік визначений в сумі 10326,2 тис.грн.
Впродовж 2013 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 41117,9 тис.грн., що становить 108,3 відсотка до уточненого річного плану, або більше на 3160,9 тис.грн.
Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (закріплених доходів) склали 32971,9 тис.грн., що становить 105,7 відсотка, або на 1771,2 тис.грн. більше уточненого плану на 12 місяців 2013 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження закріплених доходів зросли на 11,1 відсотка, або 3299,9 тис.грн.
Надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, склали 8146,0 тис.грн. що на 1389,7 тис. грн., або 20,6 відсотка більше уточненого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зросли на 1075,6 тис.грн., або на 15,2 відсотка.
В цілому надходження до загального фонду бюджету району в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 11,9 відсотка, або на 4375,6 тис.грн.
До загального фонду районного бюджету надійшло податків та зборів в сумі 22048,3 тис.грн., що становить 105,2 відсотка до плану, або більше на 1086,6 тис.грн. Відносно 2012 року надходження до районного бюджету зросли на 10,8 відсотка, або 2156,5 тис.грн.

Видатки місцевих бюджетів

Прогнозний обсяг видатків загального фонду районного бюджету без субвенцій з державного бюджету становить 158352,7 тис.грн., спеціального фонду бюджету в сумі 2505,7 тис.грн.
Обсяг видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, становить 20736 тис.грн., що на 2511 тис.грн. або 13,8 відсотка більше ніж у 2013 році.
Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 1218 грн., 1 липня 1250 грн., 1 жовтня 1301 грн . на місяць. При плануванні видатків на соціальний захист у 2014 році враховано прожитковий мінімум на одну особу в місяць з 1 січня – 1176 грн., з 1 липня – 1207 грн., 1 жовтня – 1256 грн. та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1032грн., з 1 липня – 1059 грн.,1 жовтня – 1102 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 1286 грн., 1 липня – 1320 грн., 1 жовтня – 1373 грн.; працездатних осіб: з 1 січня 1218 грн., 1 липня 1250 грн., 1 жовтня 1301 грн . на місяць.; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 949 грн.,з 1 липня 974 грн., з 1 жовтня – 1014 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано на рiвнi фактичних видаткiв 2013 року та дiючих цiн станом на 1 сiчня 2014 року.
В проекті районного бюджету на утримання районної ради передбачено видатки на утримання 21 штатних одиниць в сумі 1594,8 тис. грн., в тому числі на заробітну плату 999,0 тис. грн., на енергоносії – 56,8 тис. грн. Поточні видатки на утримання районної ради передбачено в сумі 183,0 тис.грн., що становить 11,4 вiдсотки до загальних видаткiв.
В установах освіти Золочівського району станом на 01 січня 2014року функціонує 53 загальноосвітні навчальні заклади, з них 9 навчально-виховні комплекси та у 2014 році планується відкрити навчально-виховні комплекси у с.Вороняки та с.Червоне . У загальноосвітніх школах району відкрито 456 класи в яких навчається 6697 учнів, у школах району працюють 8 груп продовженого дня, які відвідує 241 учень.
Штатна чисельність працівників освіти складає -1668,5 ставок, зокрема : 835 педагогічних ставок, 182 – спеціалістів, що відносяться до педоплати праці, 123- спеціалістів та 528,5 обслуговуючого персоналу.
На 2014 рік для функціонування установ освіти заплановано кошти в сумі 85819,0 тис.грн., що на 8173,7 тис.грн. більше до уточненого плану 2013 року або на 12,5 відсотки. У видатках установ освіти питому вагу становлять кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 67926,9 тис.грн. (фактичні видатки за 2013 рік – 62549,0 тис.грн). Планування видатків на заробітну плату проведено виходячи з фактичних видатків 2013 року з врахуванням росту заробітної плати на 7,1 відсотки та 100 відсотків винагороди педагогічним працівникам. Планування видатків на енергоносії проведено на рівні фактичних видатків за 2013 рік . Видатки на проплату за спожиті енергоносії становлять 8370,8 тис.грн.. В бюджеті на утримання установ освіти передбачено видатки на господарське утримання в сумі 4866,6 тис.грн., що становить 17,6 відсотки до загального обсягу видатків.
В проекті бюджету на 2014 рік передбачено витрати на харчування учнів 1-4 класів з розрахунку 6,32 грн.(факт за 2013 рік-4,9 грн.), харчування дітей в НВК – 13,5 грн.(факт за 2013 рік- 13,32грн.), харчування дітей в дитячому будинку (КФК 070303) – 42,78 грн. в день (факт за 2013рік- 34,0грн.), харчування дітей у таборі “Сокіл” (КФК 070401) -32,20 грн. в день (факт за 2013 рік – 26,8грн.).
В проекті бюджету заплановано видатки в сумі 10,9 тис. грн. на виплату допомог 6 дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким у 2013 році виповниться 18 років.
У видатках на 2014 рiк по освіті передбачено видатки на модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів в сумi 572,3 тис.грн.
В проекті районного бюджету передбачено передачу коштів із загального до спеціального фонду на проведення капітальних видатків по загальноосвітніх навчальних закладах в сумі 200,0 тис.грн. та видатки на реконструкцію позаміського табору відпочинку „Сокіл” в сумі 250,0 тис.грн..
В бюджеті на 2013 рік на фізичну культуру та спорт заплановано видатки в сумі 963,8 тис.грн., зокрема на ДЮСШ – 919,8 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 15,0 тис.грн., утримання апарату ФСТ „Колос” – 29,0 тис.грн. Станом на 01 січня 2014 року ДЮСШ навчається 421 учень. У видатках на утримання ДЮСШ заплановано кошти на заробітну плату в сумі 574,0 тис.грн. з врахування росту заробітної плати на 7 відсотків до фактичних видатків 2013 року. Видатки на проплату за спожиті енергоносії – 27,6 тис.грн. на рівні фактичних видатків 2013 року) та господарське утримання – 109,8 тис.грн., що становить 8,3 відсотки до загального обсягу видатків.
В установах охорони здоров’я Золочівського району функціонує 77 медичних установ, з них 3 лікарні ( Золочівська ЦРЛ, Глинянська МЛ, Поморянська РЛ), 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, стоматполіклініка, 62 фельдшерсько-акушерських пункти та централізована бухгалтерія на утримання яких в бюджеті на 2014 рік виділено кошти в сумі 41870,9 тис.грн. На оплату праці передбачено кошти в сумі 26184,44 тис.грн, що на 6,3 відсотки більше від фактичних видатків на оплату праці за 2013 рік. Видатки на комунальні послуги та енергоносії планувалися на рівні 2013 року і складають – 3178,8 тис.грн.
В бюджеті на 2014 рік передбачено видатки на харчування в сумі – 600,0 тис.грн. (з розрахунку 4 грн. 05 коп. на один ліжко-день) і видатки на медикаменти в сумі -1029,0 тис.грн. ( з розрахунку 5 грн. 38 коп. на один ліжко-день). Крім цього, в бюджеті передбачено кошти на безкоштовні медикаменти в сумі 200,0 тис.грн. , безкоштовне зубопротезування –70,0 тис.грн.
В бюджеті на утримання установ охорони здоров”я передбачено видатки на господарське утримання (канцелярське та господарське приладдя, м”який інвентар, підписку преси, відрядження, послуги банку, бензин, оплата транспортних послуг) в сумі 1425,9 тис.грн. , що становить 3,4 відсотка до загального обсягу видатків на охорону здоров”я.
На 2014 рік по установах культури заплановано видатки в сумі 9986,7 тис.грн. На оплату праці передбачено кошти в сумі 9444,7 тис.грн Планування заробітної плати проведено з врахуванням росту фактичної заробітної плати за 2013 рік на 5,3 відсотки. Видатки на проплату за спожиті енергоносії заплановано на рівні фактичних видатків за 2013 рік і складають 474,8 тис.грн. Видатки на господарське утримання (канцелярське та господарське приладдя, послуги банку, відрядження) передбачено в сумі 67,2 тис.грн., що становить 0,7 відсотки до загального обсягу видатків.
По Золочівському районному територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2014 рік заплановано кошти в сумі 6476,3 тис.грн. , що на 1076,0 тис.грн. більше в порівнянні з планом 2013 року, або на 20,0 відсотків. Передбачено видатки на заробітну плату з нарахуванням в сумі 5450,0 тис.грн. Видатки на енергоносії заплановано на рівні фактичних видатків минулого року і становлять 261,5 тис.грн. В бюджеті на 2014 рік передбачено видатки на харчування в сумі – 400,0 тис.грн. і видатки на медикаменти в сумі 30,0 тис.грн. Видатки на господарське утримання заплановано в сумі 334,8 тис.грн., що становить 5,2 відсотка до загальних видатків.
По центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на функціонування двох груп із кількістю 16 дітей-інвалідів передбачено видатки в сумі 391,0 тис.грн., що на 126,5 тис.грн. більше 2013 року або на 47,1 відсоток, в тому числі на утримання 6,0 штатних одиниць заробітна плата з нарахуваннями в сумі 239,0 тис.грн. та енергоносії 44,8 тис.грн. Кошти на комунальні послуги та енергоносії заплановано на рівні фактичних видатків минулого року. Видатки на господарське утримання складають 107,2 тис.грн.,що становить 27 відсотків до загального обсягу видатків. У видатках на утримання реабілітаційного центру у 2014 році передбачено кошти на харчування дітей – інвалідів.
В рішенні „Про районний бюджет на 2014 рік” відповідно до «Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівського району на 2011-2014 роки» передбачено:
– пільги інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно; пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу непрацюючим інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків, непрацюючим інвалідам ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; непрацюючим одиноким інвалідам І групи – 50 відсотків, непрацюючим одиноким інвалідам ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше непрацюючих інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА – 50 відсотків на особу пільговика ( без урахування додаткових 10,5м2 на сім’ю та в межах фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 01.08.1996 р. № 879 “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”) в сумі 230,0 тис.грн.;
– надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім”ям громадян за розпорядженнями голови районної ради та голови районної державної адміністрації в сумі 56,0 тис.грн., в тому числі на виплату допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 10,0 тис.грн., на одноразову допомогу ветеранам УПА – 6,0 тис.грн.;
– адресна допомога ветеранам ОУН-УПА в сумі 34,0 тис.грн.;
– придбання путівок для оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 30,0 тис.грн.;
– надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в Афганістані, воїнам-афганцям – 20,0 тис.грн.;
– надання матеріальної допомоги ветеранам війни – 10,0 тис.грн.
У проекті бюджету на 2014 рік передбачено видатки на виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей з прийомних сімей та дітей з дитячого будинку сімейного типу в сумі 45,0 тис.грн..
У 2014 році плануються видатки на надання компенсацій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 98,4 тис.грн.
На 2014 рік виділено субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям в сумі 92850,9 тис.грн., що на 19740,9 тис.грн. більше в порівнянні з минулим роком та становить ріст 27 відсотків.
В бюджеті на 2014 рік по спеціальному фонду передбачено 1794,5 тис.грн. субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Крім основних видатків, в районному бюджеті на 2013 рік передбачено видатки на виконання програми діяльності та фінансової підтримки редакції Золочівської районної газети „Народне слово” в сумі 70,0 тис.грн., та програму діяльності та фінансової підтримки редакції КП „Редакція радіомовлення і телебачення Золочівської районної ради Львівської області в сумі 50,0 тис.грн .
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2014 році плануються в сумі 100,0 тис.грн.
Загальний обсяг районного бюджету становить 272650,464 тис.грн.
Сума кредиторської заборгованості бюджетних установ за отримані товари та послуги по причині непроходженості коштів через рахунки управління державної казначейської служби у Золочівському районі станом на 01.01.2014 року становить по району 1398,7 тис.грн., в тому числі по районному бюджету – 938,6 тис.грн.