Конкурс проектів «Ініціативи із застосування принципів універсального дизайну та доступності»

Конкурси Проектів

Як можна трансформувати громадський простір, поліклініки, центри соціальних послуг, офісні приміщення таким чином, аби вони були доступними для всіх, зокрема людей з інвалідністю та інших маломобільних груп? Якщо ви маєте ідеї, як застосувати принципи універсального дизайну в Україні,подавайте заявки на конкурс. Найкращим проектам буде надана фінансова допомога в їхній реалізації. Дедлайн – 15 грудня 2017 р.
Більше грантів у розділі Гранти.
Програма має на меті сприяти застосуванню принципів універсального дизайну та доступності до об’єктів, середовища та процесів як засобів залучення та участі людей з інвалідністю в Україні. Це також підтримка у подоланні існуючих бар’єрів, що перешкоджають чи обмежують рівні можливості для людей з інвалідністю до послуг та об’єктів, призначених для загального публічного доступу, а також гарантування того, що права людей з інвалідністю у сфері охорони здоров’я, навчання, зайнятості, надання публічних та соціальних послуг реалізовуються повною мірою.
Задля досягнення вищезазначеного в рамках Програми передбачено надання міні-грантів на підтримку ініціатив, спрямованих на застосування принципів універсального дизайну.
Мета конкурсу: сприяти покращенню доступності та зручності середовища, закладів та послуг для використання всіма людьми без обмежень, беручи до уваги потреби маломобільних груп населення.
Завдання конкурсу
• поширити інформацію про універсальний дизайн, його принципи, кращу практику застосування;
• налагодити співробітництво між органами влади, бізнесом та представниками різних груп населення, зокрема маломобільних, задля спільного проектування та створення середовища, продуктів, послуг тощо з урахуванням їх потреб;
• сприяти створенню прототипів різних об’єктів та послуг, які відповідають принципам універсального дизайну з метою їх подальшого поширення.
Конкурсні категорії
• охорона здоров’я (у цій категорії приймаються пропозиції від закладів, що надають екстрену та первинну медико-санітарну допомогу) – мінімум 2 ініціативи буде підтримано;
• соціальні та реабілітаційні послуги (у цій категорії приймаються пропозиції від НЕстаціонарних закладів та реабілітаційних установ, що надають соціальні та реабілітаційні послуги на рівні громади, у т.ч. для людей з інвалідністю) – мінімум 2 ініціативи буде підтримано;
• зайнятість (у цій категорії приймаються пропозиції від роботодавців, які створили або планують створити робочі місця не менше ніж для 5 осіб І чи ІІ групи інвалідності) – мінімум 3 ініціативи буде підтримано;
• інші: нестаціонарні заклади сфери освіти, заклади та об’єкти дозвілля, публічний простір та публічні приміщення, центри громади, ініціативи щодо доступності інформації, предмети та програмне забезпечення, тощо які сприяють залученню та побудовані на принципах універсального дизайну.
Пакет документів повинен бути поданий українською мовою та має складатися з:
Належно заповненої аплікаційної форми проектної пропозиції (в двох форматах PDF з підписами та печаткою та Word) та таких додатків (у форматі PDF):
• Додаток 1. Копія свідоцтва про реєстрацію
• Додаток 2. Резюме фахівців, які будуть призначені відповідальними за реалізацію проекту згідно з вимогами п.4.1
• Додаток 3. Гарантійний лист щодо співфінансування із зазначенням суми або форми співфінансування (у разі, якщо внесок буде надано не організацією-заявником).
• Додаток 4. Лише для неприбуткових організацій – Довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості.
Файл з аплікаційною формою повинен мати коротку назву організації-заявника, а файли з додатками повинні бути пронумеровані відповідно номеру додатку (номери додатків не змінюються). У тексті електронного листа слід перерахувати, які додатки вкладено. Вкладення не слід архівувати.
Розмір електронного відправлення проектної пропозиції включно із додатками не повинен перевищувати 7 МБ (7000 кБ).
Пакет документів надіслати на електронну скриньку – uddgrants@gmail.com, вказавши в темі повідомлення: «Проектна пропозиція» та зазначити коротку назву організації-заявника та населений пункт.
Контакти: Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні» , e-mail: uddgrants@gmail.com