Конституція Пилипа Орлика – перша конституція у світі

Новини

5 квітня 1710 року відбулася знаменна подія у процесі українського державотворення та побудови демократичного суспільства, на зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер прийнята Перша українська Конституція.
Повна назва цього документа – «Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».
В історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.
Прогресивне людство зберігає пам’ять про Пилипа Орлика, насамперед, як про автора першої в історії людства конституції демократичного суспільства.
Цей документ випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише сімдесят років потому.