Новий порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Новини

Новий порядок реєстрації прав на нерухомість, передбачений Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) набирає чинності з 01.01.2013. З цього моменту запрацює єдина система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яка поєднає в собі інформацію про земельні ділянки та об’єкти, які на них знаходяться. У чому полягатиме новизна єдиної системи та хто і як її вестиме?

З 01.01.2013 функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, переходять до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації прав – Міністерства юстиції та його територіальних управлінь юстиції.

Від імені Міністерства юстиції ці функції виконуватимуть Державна реєстраційна служба України (далі – Укрдержреєстр) та її структурні територіальні підрозділи (у Золочівському районі таким є Реєстраційна служба Золочівського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою:  м. Золочів вулиця Валова, будинок 4, 80700, тел./факс 7-0-16). Державна реєстрація речових прав здійснюватиметься шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державну реєстрацію права власності та інших речових прав проводитимуть:

– на об’єкти нерухомого майна та підприємство як єдиний майновий комплекс, розміщені на території, що більша, ніж Автономна Республіка Крим, одна область, м. Київ або м. Севастополь, – Укрдержреєстр;

– на нерухоме майно, крім випадку, встановленого абзацом третім пункту 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 22.06.2011 №703 (далі – Порядок, до якого внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 №824 «Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), а також облік безхазяйного нерухомого майна – структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, за місцем розташування нерухомого майна або більшої за площею його частини в межах територій, на яких такі органи діють.

Державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно проводять Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, незалежно від місця розташування такого майна.

Речові права, які підлягатимуть державній реєстрації.

Згідно зі ст. 4 Закону обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме:

право власності на нерухоме майно;

право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном;

інші речові права відповідно до закону;

податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.

Рішення щодо державної реєстрації прав приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно та нотаріус як спеціальний суб’єкт.

Строки, передбачені для державної реєстрації.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводитиметься в строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію та документів, необхідних для її проведення. Якщо йдеться про обтяження чи іпотеку, то це 1 робочий день.

Детально процедура проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулюється Порядком, який набере чинності з 01.01.2013.

Момент державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Відповідно до ч. 12 ст. 15 Закону датою і часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважаються дата і час реєстрації відповідної заяви в органі державної реєстрації прав. Прийняттю рішення про проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передує встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію. Таким чином, момент державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і момент державної реєстрації заяви про проведення такої реєстрації співпадають за умови, що відсутні передбачені законодавством підстави для відмови у проведенні державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Державна  реєстрація  прав,  їх  обтяжень  у  результаті вчинення  нотаріальної  дії  (надання  відмови  в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії.