ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення
Обласна асоціація місцевих рад «Ради Львівщини» оголошує конкурс міні-проектів місцевого розвитку. Свої пропозиції до проекту прошу Вас надати до 17 лютого 2011 року на електронну адресу районної ради:rada-zl@online.ua .

 

Проект розроблено управлінням
просторового розвитку
Львівської обласної ради.
10.02.2011року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок проведення обласного Конкурсу міні-проектів місцевого розвитку

1. Загальна частина.
1.1. Дане Положення встановлює порядок проведення щорічного конкурсного відбору міні-проектів місцевого розвитку (дальше – Конкурс).
1.2. Мета Конкурсу – сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст у вирішенні місцевих проблем та створення умов для сталого розвитку громад відповідно до пріоритетних напрямків Конкурсу.
1.3. Основні завдання Конкурсу: – стимулювання діяльності органів самоорганізації населення, громадських організацій, через надання фінансової підтримки їх громадським ініціативам; – поширення позитивного досвіду переможців Конкурсу; – об’єднання ресурсів громадськості та органів місцевого самоврядування для вирішення соціально-важливих проблем;
1.4. Пріоритети Конкурсу:
– роботи пов’язані з охороною навколишнього середовища в тому числі попередження забруднення річок, озер, повітря;
– забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
– збереження наявних та створення нових парків, скверів, та інших об’єктів зеленого будівництва;
– впровадження на території громади правил дотримання санітарного стану та благоустрою;
– застосування енергоефективних технологій на об’єктах, будинках та комплексах населених пунктів;
– ремонт, будівництво, облаштування об’єктів соціально-культурного призначення;
– реконструкція, модернізація та утримання в належному стані зовнішнього вуличного освітлення;
– створення належних умов для відпочинку та побуту громадян та дотримання громадського порядку;
– впровадження сучасних технологічних систем очищення населених пунктів, утилізація твердих побутових відходів;
– будівництво та утримання в належному стані спортивних споруд, дитячих майданчиків, за місцем проживання громадян;
– збереження історико-культурної спадщини;
– зміцнення бази творчих колективів, створення історичних музеїв, розвиток бібліотек, клубів, спеціалізованих студій.
2. Умови конкурсу.
2.1 До участі в Конкурсі запрошуються органи самоорганізацій населення, громадські організації, ініціативні групи, легалізовані у створеному порядку на території відповідної адміністративної території Львівської області (далі- Конкурсанти).
2.2 Бажаючих взяти участь у Конкурсі подають заявку в обласну раду та копії наступних документів (копії не потрібно посвідчувати нотаріально).
2.2.1. Органи самоорганізації населення:
– протокол зборів (конференції) жителів адміністративно-територіальнолго утворення про створення органу самоорганізації населення;
– рішення відповідної ради про подання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
– рішення виконавчого комітету відповідної ради (у випадку легалізації органу самоорганізації як юридичної особи);
– документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
2.2.2. Громадські організації:
– свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;
– свідоцтво про державну реєстрацію;
– статут;
– копія паспорта керівника організації;
– документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
2.2.3. Для ініціативних груп громадян:
– протокол створення ініціативної групи, завірений керівником органу місцевого самоврядування по місцю створення ініціативної групи;
– персональний склад членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження та місця проживання особи;
– документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
2.3. Міні-проекти подаються в електронному та письмовому варіантах відповідно до форми, яку затвердила Конкурсна комісія за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. На титульній сторінці обов’язково зазначається повна назва і місце знаходження конкурсанта. До проекту додається електронна копія поданих матеріалів.
2.4. Реалізація міні-проектів здійснюється протягом бюджетного року на який передбачаються кошти у додатку до Програми Соціально-економічного розвитку. Необхідною умовою реалізації проектів є залучення коштів з місцевих бюджетів та інших джерел, не забороненим законодавством України. Кошти з обласного бюджету, що плануються на реалізацію міні-проекту, не повинні перевищувати суму 15 тис. грн..
2.5 Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі у випадках:
– виявлення недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян та їх неспроможність реалізувати міні-проект;
– Конкурсант подав офіційний лист про відкликання міні-проекту до початку фінансування;
– громадська організація (Конкурсант) знаходиться у стадії реорганізації чи ліквідації;
– міні-проект поданий з порушенням встановленого терміну;
– конкурсна документація надана не в повному обсязі, або не відповідає вимогам цього положення.
2.6. Не фінансуються міні-проекти, які передбачають:
– отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційні виплати учасникам; – погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;
– купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;
– купівлю і ремонт техніки для ініціативних груп, громадян;
– випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;
– спрямування на політичну та виборчу діяльність;
– отримання прибутку і пряму матеріальну допомогу;
2.7. Конкурсанти відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які вони подають.
2.8. У випадку окремої вимоги Конкурсної комісії Конкурсанти можуть подавати додаткову інформацію про конкурсні пропозиції.
3. Критерії і порядок оцінки проектів.
3.1. Міні-проекти повинні відповідати хоча б одному із пріоритетних напрямків Конкурсу.
3.2. Реалістичність міні-проекту, конкретний та значимий результат:
– наявність чітко сформульованої проблеми;
– підтвердження підтримки міні-проекту на рівні місцевої територіальної громади;
– визначення оптимальних методів реалізації міні-проекту;
– конкретність вимірюваність очікуваних результатів;
3.3. Фінансові та організаційні можливості Конкурсантів, перспективи продовження діяльності:
– статут Конкурсанта;
– розмір власного внеску Конкурсанта;
– перспективи подальшого розвитку міні-проекту з опорою на місцеві ресурси;
– часова тривалість дії міні-проекту чи наслідок його реалізації.
3.4. Ефективність міні-проекту:
– економічна;
– соціальна;
– екологічна.
4. Організаційне забезпечення
4.1. Для проведення Конкурсу розпорядженням голови Львівської обласної ради створюється Конкурсна комісія. До складу Конкурсної комісії входять, як правило, представники постійних комісій обласної ради, виконавчого апарату обласної ради та відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.
4.2. Конкурсна комісія:
– затверджує план проведення Конкурсу;
– контролює дотримання даного Положення та плану проведення Конкурсу;
– затверджує необхідні форми Конкурсної документації;
– затверджує вимоги до оформлення проектів;
– проводить Конкурс;
– приймає рішення про переможців Конкурсу.
4.3. Регламент роботи Конкурсної комісії
4.3.1. Засідання Конкурсної комісії є правочинним за умови участі в роботі засідання більше половини членів від її загального складу.
4.3.2. Рішення Конкурсної комісії підписує голова Конкурсної комісії, а у випадку його відсутності – його заступник.
4.3.3. Рішення Конкурсної комісії ухвалою більшості голосів від кількості членів, що приймали участь в засіданні.
4.3.4. У випадку рівної кількості членів комісії вирішальним є голос Голови Конкурсної комісії. 5. Процедура Конкурсу.
5.1. Дата початку проведення Конкурсу визначається рішенням Конкурсної комісії. Повідомлення про дату проведення Конкурсу, та критерії оцінки проектів, а також інформацію про переможців публікується на сайті Львівської обласної ради та у місцевій пресі .
5.2. Заяви комплект документації подавати у Львівську обласну раду за адресою м. Львів вул., В. Винниченка, 18.
5.3. Подача документально оформлених міні-проектів здійснюється протягом одного місяця з дня початку проведення Конкурсу.
6. Фінансування міні-проектів.
6.1. Фінансування реалізованих міні-проектів, які перемогли у Конкурсі здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний рік шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам.
6.2. За результатами засідання Комісії, на підставі рішення Конкурсної комісії, розпорядженням голови ЛОР затверджується розподіл субвенції між місцевими бюджетами.
6.3. Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і витрачаються відповідно до чинного бюджетного законодавства рішення органів місцевої влади.
6.4. Реалізація міні-проектів здійснюється на підставі угод між переможцями Конкурсу та відповідними органами місцевого самоврядування, на території яких реалізуються міні-проекти.
6.5. Видатки, здійснені Конкурсантами до отриманих коштів обласного бюджету та після завершення терміну реалізації міні-проекту, оплаті не підлягають.
6.6. Моніторинг реалізації міні-проектів здійснює управління економічного аналізу та прогнозування виконавчого апарату ЛОР на підставі інформації поданої відповідними місцевими радами до 5-го числа місяця, що слідує за звітним по формі.

Інформація про реалізацію міні-проектів.
Реєстраційний номер проекту Назва міні-проекту Плановий термін реалізації Фактичний термін реалізації Планова сума витрат, грн. Фактична сума витрат, грн. Напрямок використання субвенцій

6.7. Якщо переможці Конкурсу протягом першого місяця після укладення угод з органами місцевого самоврядування не розпочали реалізацію міні-проектів, тоді кошти обласного бюджету передбачені на фінансування даних міні-проектів, відповідно до рішення Конкурсної комісії формується у бонусну квоту, яка додатково перерозподіляється Конкурсантами, що виявляють особливу активність, старанністю в реалізації своїх ініціатив, або новим Конкурсантам (замість вибулих) переможцям Конкурсу на основі раніше поданих заяв.
6.8. Після завершення реалізації Конкурсу міні-проектів товарно – матеріальної цінності, придбані за рахунок коштів обласного бюджету для здійснення міні-проектів передаються як благодійна допомога відповідному органу місцевого самоврядування.