ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА до проекту районного бюджету Золочівського району на 2012 рік

Районний бюджет

Формування обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів, проведено на підставі контрольних цифр Міністерства фінансів вимог нового Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2011 року № 992 „Деякі питання розподілу обсягу між бюджетних трансфертів”, фінансового та іншого базового законодавства України. Основним показником формульного розрахунку видатків по місцевих бюджетах є чисельність населення станом на 01.01.2011 року.

Проект бюджету формувався разом з податковою інспекцією, районною державною адміністрацією на підставі бюджетних запитів поданих головними розпорядниками коштів.

До зведеного бюджету Золочівського району внесено  районний, селищний ,2 міських та 32 сільських бюджети.

Обсяг дотації вирівнювання  місцевим бюджетам становить 7859,9 тис.грн., ( на 999,8 тис.грн. більше в порівнянні з бюджетом 2011 року).

Із дотацією вирівнювання подано на затвердження 28 сільських бюджетів, 2 міських ,1 селищний.

Сума вилучення до районного бюджету з 4-ох сільських бюджетів (Князівська – 86,0 тис.грн., Струтинська  – 619,2 тис.грн., Підлипецька – 6,1 тис.грн. та Червоненька – 18,9 тис.грн. сільські ради) становить 730,2 тис.грн.,що на 500,5 тис.грн. більше в порівнянні з 2011 роком.

Доходи місцевих бюджетів

Обсяг доходів загального фонду  (без врахування міжбюджетних трансфертів) в проекті районного бюджету на 2012 рік передбачений в сумі 18901,7 тис.грн., що на 1578,6 тис.грн. або на 9,1 відсотка більше очікуваних надходжень за 2011 рік.

Розрахунки доходів бюджету, обсяги між бюджетних трансфертів проведено на основі реформованого податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

Розрахунок обсягу доходів районного бюджету, що враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів ( 18769,6 тис.грн.), здійснено виходячи з контрольних цифр доведених Міністерством фінансів України для зведеного бюджету району із  застосуванням індексу відносної податкоспроможності  на основі даних про фактичні надходження доходів за 2008-2010 роки та 7 місяців 2011 року і чисельності населення за 2008-2010 роки.

Відповідно до ст. 66 Бюджетного кодексу до доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, а також реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Податок на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом доходів загального фонду районного бюджету, визначений в сумі  18754,6 тис.грн., що складає 99,2 відсотка до надходжень загального обсягу доходів без врахування трансфертів. Проти очікуваних надходжень 2011 року цей вид доходів збільшується на 1733,9 тис.грн. При його розрахунку взято  до уваги можливе розширення бази оподаткування, а також підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців визначений на рівні очікуваних надходжень 2011 року в сумі 15,0 тис.грн.

В цілому прогнозний обсяг доходів районного бюджету,  що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, проти очікуваних надходжень 2011 року збільшився на 1733,9 тис.грн. або  10,2 відсотка.

Розрахунковий обсяг доходів районного бюджету, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів планується на 2012 рік в сумі 132,1 тис.грн., з них податок на прибуток підприємств комунальної власності – 37,7 тис.грн., відрахування частини прибутку комунальних підприємств – 11,5 тис.грн., плата за оренду комунального майна – 42,9 тис.грн. та інші надходження – 40,0 тис.грн.

В порівнянні з очікуваними надходженнями за 2011 рік сума доходів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зменшується на 65,6 тис.грн. Зменшення відбулось за рахунок відміни з 1 січня 2012 року фіксованого податку на доходи фізичних осіб у зв»зку з прийняттям Закону України від 4 листопада 2011 року №14-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та за рахунок того, що у 2011 році були надходження коштів від продажу у 2010 році на аукціоні прав на оренду земельних ділянок,  в сумах відповідно  41,2 тис.грн. та 49,6 тис.грн.

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету визначений в сумі 1682,6 тис.грн., з них власні надходження бюджетних установ 1680,8 тис.грн. та 1,8 тис.грн. надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Прогнозний обсяг  доходів загального фонду в цілому бюджету району на 2012 рік складає 33444,6 тис.грн., що на 2892,9 тис. грн., або 9,5 відсотка більше очікуваних надходжень за 2011 рік.

Очікувані надходження до загального фонду бюджету району за 2011 рік становитимуть 30551,7 тис.грн., або 100,3 відсотка до уточненого плану,  в тому числі по доходах що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 99,7%, (-84,0 тис.грн.) та по доходах що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 103,7% (+171,9 тис.грн.).

В порівнянні з  2010 роком очікувані надходження до загального фонду бюджету району збільшаться на 995,2 тис.грн. або на 3,4 відсотка.

Очікувані надходження доходів до загального фонду районного бюджету складуть 17233,4 тис.грн., що становитиме 99,5 відсотка до призначень на 2011 рік. В порівнянні з аналогічним періодом 2011 року  очікувані надходження до районного бюджету зростуть на 1056,8 тис.грн., або на 6,5 відсотка.

 

 

Видатки місцевих бюджетів

 

Прогнозний обсяг видатків загального фонду районного бюджету  без субвенцій з державного бюджету становить  131843,9 тис.грн., спеціального фонду бюджету в сумі 3682,7 тис.грн. в тому числі передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду 200,0 тис.грн..

Обсяг видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, становить   16628,6  тис.грн., що на 1327,3  тис.грн. або 8,6  відсотка більше ніж у 2011 році.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1  січня 1073 грн., 1 квітня – 1094 грн., 1 липня -1102 грн., 1 жовтня – 1118 грн., 1 грудня 1134 грн . на місяць.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено на 30 відсотків в порівнянні до фактичних витрат за 2011 рік.

Обсяг видатків, доведений Міністерством фінансів України на утримання органів місцевого самоврядування  становить 5264 тис. грн. , що на 5157,9  тис. грн. менше до уточненого плану на 2011 рік.

Штатна чисельність апарату управління всіх органів місцевого самоврядування на кінець 2011 року і на початок 2012 року становить 212.5 штатних одиниць.

В проекті районного бюджету на утримання районної ради передбачено видатки на утримання 21 штатних одиниць в сумі  1264,0 тис. грн., що на  11,3 тис. грн. менше у порівнянні з видатками 2011 року.  Фактичні видатки на заробітну плату за 2011 рік становили 800,0 тис. грн. , на енергоносії – 68,7 тис. грн.. При формуванні бюджету на 2012 рік заплановано ріст заробітної плати на 3,8 відсотків  та ріст енергоносіїв на  17,3 відсотків до  фактичних видатків за 2011 рік.   Поточні видатки на утримання районної ради передбачено в сумі 52,9 тис.грн., що на 146,7 тис.грн. менше в порівнянні з 2011 роком.

В установах освіти   Золочівського району станом на 01 січня 2012року функціонує 54 загальноосвітні навчальні заклади, з них 6 навчально-виховні комплекси  . У загальноосвітніх школах району відкрито 459 класів в яких навчається 7046 учнів, у школах району працюють 5 груп продовженого дня, які відвідує 240 учнів.

Штатна чисельність працівників освіти складає -1637 ставок, зокрема : 827 педагогічних ставок, 179,5 – спеціалістів, що відносяться до педоплати праці, 117- спеціалістів та 513,5 обслуговуючого персоналу.

На 2012 рік для функціонування установ освіти заплановано кошти в сумі 70861,4 тис.грн., що на 10108,3 тис.грн. більше до уточненого плану за минулий рік (фактичні видатки за 2011 рік – 60502,2 тис.грн). У видатках установ освіти питому вагу становлять кошти  на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 58079,4 тис.грн. (фактичні видатки за 2011 рік – 49260,4 тис.грн).  При плануванні видатків на  заробітну плату враховано ріст на 17 відсотків до фактичних видатків  2011 року. Видатки на проплату за спожиті енергоносії становлять 7838,9 тис.грн.(фактичні видатки за 2011 рік – 5934,4 тис.грн). Планування видатків на енергоносії проведено з врахуванням росту 30 відсотків до фактичних видатків року. В проекті бюджету на утримання установ освіти передбачено видатки на господарське утримання  в сумі 5143,1 тис.грн. (фактичні видатки за 2011 рік – 4444,9 тис.грн.).

На утримання 6 НВК додатково передбачено в проекті районного бюджету 1114,8 тис.грн ( контрольна цифра Міністерства фінансів на утримання установ освіти, які фінансуються з районного бюджету 69946,6 тис.грн , в проекті бюджету враховано 70861,4 тис.грн) .

Видатки розвитку по галузі освіта в проекті бюджету  враховано в сумі 200,0 тис.грн..

В проекті бюджету на 2012 рік заплановано видатки в сумі 15,0 тис. грн. на виплату допомог 9 дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,  яким у 2012 році виповниться 18 років та видатки на виплату однієї  одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування при працевлаштуванні в сумі 6,4 тис.грн.

Крім цього, в контрольній цифрі Міністерства фінансів на освіту передбачено цільові видатки в сумі 158,7 тис.грн. на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних наук.

В проекті  бюджету на 2012 рік на фізичну культуру та спорт заплановано видатки в сумі 799,5 тис.грн., зокрема на ДЮСШ – 770,0 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 10,0 тис.грн., утримання апарату ФСТ „Колос” – 19,5 тис.грн. Станом на 01 січня 2012 року ДЮСШ навчається 307 учні. У видатках на утримання ДЮСШ заплановано кошти на заробітну плату в сумі 506,0 тис.грн. з врахування відкриття двох додаткових секцій та росту заробітної плати на 17 відсотків до фактичних видатків  2011 року. Видатки  на проплату за спожиті енергоносії – 39,3 тис.грн. (ріст 30 відсотків до фактичних видатків 2011 року) та господарське утримання – 41,5 тис.грн.

В  установах  охорони  здоров’я Золочівського району  функціонує  77   медичних установ, з них 3 лікарні ( Золочівська ЦРЛ,  Глинянська МЛ,  Поморянська РЛ), 10 сільських лікарських амбулаторій, стоматполіклініка, 62 фельдшерсько-акушерських пункти та централізована  бухгалтерія на утримання яких в проекті бюджету на 2012 рік   виділено кошти в сумі 36151,4 тис.грн, що на 2258,6 тис.грн більше у порівнянні з 2011 роком (33892,8тис.грн, без видатків на погашення заборгованості за 2010 рік). На  оплату праці передбачено кошти в сумі 21086,2 тис.грн, комунальні послуги та енергоносії – 3275,1 тис.грн. Планування видатків на оплату праці медпрацівників проводилось з підвищенням на 5,7 відсотків порівняно з попереднім роком  (19942,3 тис.грн), а на комунальні послуги та енергоносії – 30 відсотків (до уточненого плану за 2011 рік) . Однак, на 2012 рік передбачається підвищення мінімальної заробітної, а також зростання розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки , що в середньому складе збільшення середньомісячної заробітної плати на 17 відсотків. Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” медичним працівникам на 2012рік  передбачено виплату допомоги на оздоровлення. Розрахункова потреба на заробітну плату з нарахуваннями на 2012 рік складає 33990,8 тис.грн, таким чином працівники установ охорони здоров”я незабезпечені заробітною платою в сумі 5571,4тис.грн, що становить 2 місячних фонди заробітної плати.

В проекті бюджету на 2012 рік видатки на харчування і медикаменти передбачено в сумі 2140,0 тис.грн, що на 53,8 тис.грн більше ніж у минулому році (2086,2 тис.грн).

В проекті бюджету на утримання установ охорони здоров”я  передбачено видатки на господарське утримання (канцелярське та господарське приладдя, м”який інвентар, підписку преси, відрядження, послуги банку, бензин, оплата транспортних послуг) в сумі 2316,9 тис.грн, що менше проти витрат  2011 року на 153,1 тис.грн (2470тис.грн)

На 2012 рік по установах культури  заплановано  видатки в сумі 8247,8 тис.грн. що на 406,3   тис. грн.. більше від уточненого плану  за минулий рік ( фактичні  видатки  за 2011 рік – 7310,5 тис.грн. без видатків на погашення заборгованості за минулий рік)  . Кошти на виплату заробітної плати  з нарахуванням  заплановано в сумі 7630,8 тис.грн..   При плануванні заробітної плати всім працівникам установ культури передбачено ріст  на 10% в порівнянні  з фактичними видатками на заробітну плату з нарахуванням за 2011 рік. В результаті з обмеженим фінансуванням установи культури незабезпечені фондом заробітної плати  в сумі 1266,7 тис.грн.  на один місячний фонд заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення. Витрати на проплату за спожиті енергоносії  збільшено в порівнянні з фактичними видатками за 2011 рік на 30 відсотків, що становить 504,8 тис.грн.( фактичні – 384,0тис.грн.). Видатки на господарське утримання (канцелярське та господарське приладдя, послуги банку, відрядження) передбачено в сумі 132,7 тис.грн., що на 29,6 тис.грн. менше проти витрат 2011 року( фактичні господарські витрати за 2011 рік без погашення  заборгованості 2010 року – 162,3 тис.грн.)

По Золочівському  районному  територіальному   центру  соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) на 2012 рік заплановано кошти в сумі 5567,7 тис.грн., що на 962,1 тис.грн. більше до уточненого плану за минулий рік.  Передбачено видатки на заробітну плату з нарахуванням в сумі 4719,3 тис.грн., енергоносії – 270,0 тис.грн.,  Видатки на господарське утримання,  харчування, медикаменти   передбачено в сумі 578,4 тис. грн.., що 38,8тис.грн. більше ніж фактичні витрати за 2011 рік.

В проекті рішення „Про районний бюджет на 2012 рік” відповідно до «Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівського району на 2011-2014 роки»  передбачено:

– пільги   інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА  на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно;

– пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу  інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків,  інвалідам   ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; одиноким інвалідам   ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА  –  50 відсотків на особу пільговика ( без урахування додаткових 10,5м2 на сім’ю та в межах  фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 01.08.1996 р. № 879 “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”);

пільги з житлово-комунальних послуг одиноким інвалідам І групи – 50 відсотків знижки в межах норм користування з розрахунком 21 кв. м. на особу пільговика без урахування 10,5 кв. м.

– надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сімям громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

–  продовжити дію  рішення сесії  районної  ради   № 157 від 17 червня  2004 року „ Про щомісячну  адресну  допомогу  учасникам  бойових  дій  ОУН.-УПА ” (із внесеними змінами рішенням ХVІ сесії районної ради від 12 січня 2009р. №272 та рішенням ІІ сесії районної ради від 11 березня 2011р. № 45)  та рішення сесії районної ради від 24 березня 2005 року № 212 „Про затвердження норм забезпечення населення скрапленим газом по пільгах”.

На вищевказані пільги, щомісячні доплати до пенсій та надання матеріальних допомог в проекті рішення передбачено видатки в сумі 275,7 тис.грн.

У 2012 році плануються видатки на  надання компенсацій фізичним особам,які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 15,2 тис.грн. при потребі 51,8 тис.грн…

В проекті бюджету на 2012 рік по спеціальному фонду передбачено нові видатки, що не передбачались у 2011 році, субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1800,1 тис.грн.

Крім основних видатків, в  проекті районного бюджету на 2012 рік передбачено видатки на виконання програми діяльності та фінансової підтримки редакції Золочівської районної газети „Народне слово” в сумі    30,0 тис.грн., та програму діяльності та фінансової підтримки редакції КП „Редакція радіомовлення і телебачення Золочівської районної ради Львівської області в сумі 45,0 тис.грн

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у  2012 році плануються в сумі 30,0 тис.грн.

Проект районного бюджету подано на розгляд сесії без субвенцій на соціальне забезпечення населення  обласного бюджетів.

Субвенцій із державного бюджету для надання субсидій, пільг окремим категоріям громадян, допомог сім”ям з дітьми та інших соціальних виплат передбачено в сумі 62668,6 тис.грн. ( 2011 рік 57765,0 тис.грн.)

Таким чином, загальний обсяг районного бюджету становить 198195,2 тис.грн.

Начальник фіну правління                                                  Г.  Мудра