ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА до проекту районного бюджету Золочівського району на 2015 рік

Районний бюджет

Формування обсягів доходів і видатків районного бюджету, проведено відповідно до вимог нових Бюджетного та Податкового кодексів України, фінансового та іншого базового законодавства України.
Проект бюджету формувався разом з Золочівською об”єднаною державною податковою інспекцією, районною державною адміністрацією на підставі бюджетних запитів поданих головними розпорядниками коштів.
Відповідно до п.20 Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” у 2015 році буде передано субвенцію місцевим бюджетам на утримання дитячих дошкільних установ розрахованої відповідно до поданого на затвердження порядку розподілу субвенції між місцевими бюджетами на утримання дитячих дошкільних установ. Крім цього, у 2015 році утримання сільських та міських народних домів передбачено у видатках районного бюджету.
Доходи місцевих бюджетів
Дохідна частина прогнозу районного бюджету на 2015 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.
При прогнозуванні дохідної частини на 2015 рік було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2011-2014 років.
Прогноз доходів районного бюджету на 2015 рік, без врахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, обраховано в сумі 30855,2 тис.грн., у тому числі сума доходів:
• загального фонду – 29061,0 тис.грн.;
• спеціального фонду – 1794,2 тис.грн.
Прогнозні показники доходів загального фонду на 2015 рік порівняно із фактичним виконанням за 2014 рік збільшено на 3762,9 тис.грн., або на 14,9 %,

Основним платежем надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, що становить 99,8% від прогнозного показника доходів загального фонду районного бюджету на 2015 рік. Прогнозні
надходження цього податку складатимуть 29001,0 тис. грн., що в порівнянні з обсягом надходжень за 2014 рік більше на 3764,1 тис. грн. або 14,9 відсотка.
Збільшення надходжень обумовлено встановленням нових нормативів відрахувань податку, а саме 60% – до районного бюджету , 15% – до обласного бюджету та 25% – до державного бюджету), збереження на 2015 рік діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму, підвищення ставки податку для пасивних доходів з 15% до 20%.
З 1 січня 2015 року розширено базу надходжень загального фонду районного бюджету шляхом передачі з обласного бюджету орендної плати за водні об»єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районною державною адміністрацією, обсяг надходжень якої визначений в сумі 6,0 тис.грн., що становить 0,02% до обсягу надходжень загального фонду.
Cкладовими загального фонду районного бюджету є також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 38,0 тис.грн., що становить 0,13 % загального фонду, податок на прибуток підприємств комунальної власності – 10,0 тис.грн., або 0,03 %, відрахування частини чистого прибутку комунальних підприємств – 4,0 тис.грн., або 0,01 %, та інші надходження – 2,0 тис.грн., або 0,01 %. Планування вищезазначених платежів проводилось з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках.

Обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду районного бюджету становить 244904,8 тис.грн. в тому числі:
– базова дотація з державного бюджету – 19172,8 тис.грн.;
– освітня субвенція з державного бюджету – 83061,6 тис.грн.;
– медична субвенція з державного бюджету – 40741,0 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 83047,5 тис.грн.;
-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 16752,2 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 973,3 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 444,7 тис.грн.;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 711,7 тис.грн.

Всього прогнозний обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету становить 273965,8 тис.грн.

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету сформовано із власних надходжень районних бюджетних установ в розрізі видів послуг, що надаватимуться ними у 2015 році і становить 1794,210 тис.грн. , у тому числі:
– по відділу освіти – 512,760 тис. грн.;
– по центральній районній лікарні – 300,0 тис. грн.;
– по відділу культури та туризму – 168,150 тис. грн.;.
– територіальному центру надання соціальних послуг – 600,0 тис. грн.;
– по Золочівській державній музичній школі – 213,3 тис.грн.

Прогнозний обсяг доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) загального фонду в цілому бюджету району на 2015 рік складає 50837,3 тис.грн., що на 2722,5 тис. грн., або 5,7 % більше фактичних надходжень за 2014 рік.
Прогнозний обсяг спеціального фонду бюджету району на 2014 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) визначений в сумі 2981,8 тис.грн.
Формування доходів місцевих бюджетів району здійснено з врахуванням таких змін:
• Скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та збору за першу реєстрацію транспортних засобів;
• Скорочення кількості податків шляхом їх об»єднання за відповідною специфікою;
• Встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб;
• Передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг та державного мита;
• Запровадження акцизного податку з кінцевих продаж;
• Розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного та екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду.

Відповідно внесених змін до Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду міських, селищної та сільських бюджетів району належать:
• Державне мито;
• Податок на прибуток підприємств комунальної власності;
• Рентна плата за користування надрами місцевого значення;
• Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
• 25% екологічного податку;
• Податок на майно;
• Єдиний податок;
• Плата за оренду комунального майна;
• Адмінштрафи;
• Відрахування частини чистогоприбутку комунальних підприємств;
• Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
• Плата за надання інших адміністративних послуг;
• Орендна плата за водні об”єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами;
• Інші надходження.
До доходів спеціального фонду міських, селищної та сільських бюджетів належать:
• 50% грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
• Власні надходження бюджетних установ;
• Надходження від продажу комунального майна;
• Надходження від продажу земельних ділянок;
• Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів;
• Відшкодування втрат від сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Впродовж 2014 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 48114,8 тис.грн., що становить 111,5 % до уточненого річного плану, або більше на 4968,1 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження закріплених доходів зросли на 17,0 %, або 6996,9 тис.грн.
Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (закріплених доходів) склали 37904,0 тис.грн., що становить 108,8 %, або на 3053,5 тис.грн. більше уточненого плану на 12 місяців 2013 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження закріплених доходів зросли на 15 %, або 4932,1 тис.грн.
Надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, склали 10210,8 тис.грн., що на 1914,6 тис. грн., або 23,1 % більше уточненого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зросли на 2064,8 тис.грн., або на 25,3 %.
До загального фонду районного бюджету надійшло податків та зборів в сумі 25298,2 тис.грн., що становить 108,6 % до плану, або більше на 2001,3 тис.грн. Відносно 2013 року надходження до районного бюджету зросли на 14,7 %, або 3249,9 тис.грн.

Видатки місцевих бюджетів

Прогнозний обсяг видатків загального фонду районного бюджету становить 273965,8 тис.грн., спеціального фонду бюджету в сумі 1794,21 тис.грн.
Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 1218 грн., та 1 грудня 2015 року 1378 грн. на місяць. При плануванні видатків на соціальний захист у 2015 році враховано прожитковий мінімум на одну особу в місяць з 1 січня – 1176 грн., з 1 грудня – 1330 грн., та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1032грн., з 1 грудня – 1167 грн; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 1286 грн., 1 грудня – 1455 грн., працездатних осіб: з 1 січня 1218 грн., 1 грудня- 1378 грн..,на місяць.; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 949 грн.,з 1 грудня 1074 грн.,
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано на рiвнi фактичних видаткiв 2014 року , дiючих тарифів за теплопостачання станом на 1 сiчня 2015 року та росту на 15 відсотків на інші енергоносії.

В проекті районного бюджету на утримання районної ради передбачено видатки на утримання 21 штатних одиниць в сумі 1664,0 тис. грн., в тому числі на заробітну плату 999,0 тис. грн., на енергоносії – 77,2 тис. грн..
В установах освіти Золочівського району станом на 01 січня 2015року функціонує 53 загальноосвітні навчальні заклади, з них 10 навчально-виховні комплекси . У загальноосвітніх школах району відкрито 454 класи в яких навчається 6690 учнів, у школах району працюють 11 груп продовженого дня, які відвідує 321 учень.
Штатна чисельність працівників освіти складає -1698,0 ставок, зокрема : 858 педагогічних ставок, 182,5 – спеціалістів, що відносяться до педоплати праці, 127,5- спеціалістів та 530,0 обслуговуючого персоналу.
На 2015 рік для функціонування установ освіти заплановано кошти в сумі 90830,2 тис.грн., що на 10269,6 тис.грн. більше до уточненого плану за минулий рік. Значну частину видатків становить “Освітня субвенція з державного бюджету”- 83061,6 тис.грн., яка передбачена на поточне утримання шкільних підрозділів загальноосвітніх шкіл району (без дошкільних підрозділів) та дитячого будинку “Рідний дім”. У видатках установ освіти питому вагу становлять кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 66347,6 тис.грн. (фактичні видатки за 2014 рік – 65534,0 тис.грн. Планування видатків на енергоносії проведено виходячи з фактичного спожиття за три попередні роки та росту цін на енергоносії . Видатки на проплату за спожиті енергоносії становлять 12568,98 тис.грн.. В бюджеті на утримання установ освіти передбачено видатки на господарське утримання в сумі 11857,5 тис.грн., що становить 13,1 відсотки до загального обсягу видатків.
В бюджеті на 2015 рік заплановано видатки в сумі 21,72 тис. грн. на виплату допомог 12 дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким у 2015 році виповниться 18 років.
В бюджеті на 2015 рік на фізичну культуру та спорт заплановано видатки в сумі 924,7 тис.грн., зокрема на ДЮСШ – 883,7 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 15,0 тис.грн. утримання апарату ФСТ „Колос” – 26,0 тис.грн. Станом на 01 січня 2015 року ДЮСШ навчається 421 учень. У видатках на утримання ДЮСШ заплановано кошти на заробітну плату в сумі 557,7 тис.грн. виходячи з фактичних видатків за 2014 рік. видатки на проплату за спожиті енергоносії – 80,6 тис.грн. виходячи з фактичних видатків за 2014 рік та ріст цін на енергоносії) та господарське утримання – 70,8 тис.грн., що становить 12,5 відсотки до загального обсягу видатків.
В установах охорони здоров’я Золочівського району функціонує 77 медичних установ, з них 3 лікарні ( Золочівська ЦРЛ, Глинянська МЛ, Поморянська РЛ), 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, стоматполіклініка, 62 фельдшерсько-акушерських пункти та централізована бухгалтерія на утримання яких в бюджеті на 2015 рік виділено кошти в сумі 43741,0 тис.грн. з них медична субвенція з державного бюджету в сумі 40741,0 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями на утримання 1028 штатних одиниць передбачено кошти в сумі 34660,5 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено кошти в сумі 4808,2 тис.грн., планування енергоносіїв проводилось виходячи з фактичного спожиття за 2014 рік з врахуванням цін на енергоносії за грудень місяць 2014 року.
В бюджеті передбачено кошти на безкоштовне зубопротезування –70,0 тис.грн.

В Золочівському районі станом на 01 січня 2015 року функціонує 81 установа культури. На 2015 рік на утримання установ культури заплановано видатки в сумі 12960,7 тис.грн. На оплату праці з нарахуванням на утримання 299 штатних одиниць передбачено кошти в сумі 11706,5 тис.грн., що становить 90,3 відсотка до загального обсягу видатків. Планування видатків на заробітну плату проведено виходячи з фактичних видатків за 2014 рік. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 943,0 тис.грн. Планування видатків на енергоносії проведено виходячи з фактичного спожиття за три роки та з врахуванням цін на енергоносії за грудень 2014 року. Видатки на господарське утримання передбачено в сумі 311,2 тис.грн., в тому числі передбачено кошти на придбання костюмів для бандуристів в сумі 150,8 тис.грн.
По Золочівському районному територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2015 рік заплановано кошти в сумі 6600,4 тис.грн. Передбачено видатки на заробітну плату з нарахуванням в сумі 5550,0 тис.грн. Видатки на енергоносії заплановано виходячи з цін на енергоносії за грудень місяць 2014 року та становлять 429,2 тис.грн. В бюджеті на 2015 рік передбачено видатки на харчування в сумі – 360,0 тис.грн. і видатки на медикаменти в сумі 21,6 тис.грн. Видатки на господарське утримання заплановано в сумі 239,6 тис.грн., що становить 3,6 відсотка до загального обсягу видатків.
По центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на функціонування двох груп із кількістю 16 дітей-інвалідів передбачено видатки в сумі 341,5 тис.грн., в тому числі на утримання 7,5 штатних одиниць заробітна плата з нарахуваннями в сумі 254,0 тис.грн. та енергоносії 58,9 тис.грн.
В рішенні „Про районний бюджет на 2015 рік” відповідно до «Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівського району» передбачено:
– пільги інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно; пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу непрацюючим інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків, непрацюючим інвалідам ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; непрацюючим одиноким інвалідам І групи – 50 відсотків, непрацюючим одиноким інвалідам ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше непрацюючих інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА – 50 відсотків на особу пільговика ( без урахування додаткових 10,5м2 на сім’ю та в межах фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 01.08.1996 р. № 879 “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”) в сумі 300,0 тис.грн.;
– надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім”ям громадян за розпорядженнями голови районної ради в сумі 320 тис.грн., в тому числі на виплату допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 10,0 тис.грн., на одноразову допомогу ветеранам УПА – 10,0 тис.грн.;
– адресна допомога ветеранам ОУН-УПА в сумі 48,6 тис.грн.;
– надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в Афганістані, воїнам-афганцям – 10,0 тис.грн.;
– надання матеріальної допомоги ветеранам війни – 10,0 тис.грн.
У 2015 році плануються видатки на надання компенсацій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 75,0 тис.грн.
На 2015 рік виділено субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям в сумі 83047,5тис.грн..
Крім основних видатків, в районному бюджеті на 2015 рік передбачено видатки на виконання програми діяльності та фінансової підтримки редакції Золочівської районної газети „Народне слово” в сумі 120,0 тис.грн., та програму діяльності та фінансової підтримки редакції КП „Редакція радіомовлення і телебачення Золочівської районної ради Львівської області в сумі 50,0 тис.грн .
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2015 році плануються в сумі 200,0 тис.грн.
Загальний обсяг районного бюджету становить 275760,01 тис.грн.

Начальник фіну правління Г. Мудра

ХХХVІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №
від 23 січня 2015 року

Про районний бюджет Золочівського району на 2015 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», керуючись пунктом 17 частини першої ст.43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік :
– доходи районного бюджету у сумі 275760,01 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 273965,8 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1794,21 тис.грн згідно з додатком № 1 цього рішення;
– видатки районного бюджету у сумі 275760,01 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 273965,8 тис. грн., та видатки спеціального фонду районного бюджету 1794,21 тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у тому числі по загальному фонду 273965,8 тис.грн. та по спеціальному фонду 1794,21 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн. згідно з додатком № 4 цього рішення.
4. Відповідно до п.20 Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” установити на 2015 рік порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами на утримання дитячих дошкільних установ згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1167,5 тис.грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
виплата пенсій i допомог та інших виплат населенню;
трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1025,0 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
9. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2015 році в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік :
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а саме :
а) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території району ;
б) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районна рада;
в) надходження від орендної плати, за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває комунальній власності, засновником яких є районна рада;
г) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку визначеному районною радою;
д) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районною державною адміністрацією;
е) інші надходження.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а саме власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного бюджету.
13. Затвердити на 2015 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів згідно з додатком № 8 до цього рішення.
14. Надати інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА пільги на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно.
Надати пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків, непрацюючим інвалідам ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; непрацюючим одиноким інвалідам І групи – 50 відсотків та непрацюючим одиноким інвалідам ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше непрацюючих інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА – 50 відсотків на особу пільговика ( без урахування додаткових 10,5 м2 на сім’ю та в межах фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 06.08.2014р. № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”).
Надати 100-відсоткову пільгу на оплату за газ (100 м3 в місяць) жителю села Чижів Золочівського району В.Мацелюху, інваліду з дитинства І групи (д/з іхтіоз).
15. Продовжити дію рішення сесії районної ради від 17 червня 2004 року № 157 «Про щомісячну адресну допомогу учасникам бойових дій ОУН-УПА» (із внесеними змінами рішенням сесії районної ради від 30 січня 2014 року № 347) та рішення сесії районної ради від 24 березня 2005 року № 212 «Про затвердження норм забезпечення населення скрапленим газом по пільгах».
16. Установити, що у 2015 році орендна плата, за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває комунальній власності, засновником яких є районна рада зараховується відповідно до Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Золочівського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 грудня 2007 року №151.
17. Установити, що підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 10 відсотків відповідно до Порядку відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до районної комунальної власності або в статутних фондах яких є частка районної комунальної власності за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році, затвердженого рішенням районної ради від 12 січня 2008 року №161 «Про відрахування частини прибутку комунальних підприємств, господарських організацій, що вилучається до бюджету».
18. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
18.1. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється місцевою державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету і фінансів та головою районної ради.
18.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
18.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету і фінансів та головою районної ради.
18.4. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.
19. У процесі виконання районного бюджету у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань бюджету і фінансів.
20. Установити, що кошти в сумі 3000,0 тис.грн. виділені з районного бюджету на утримання установ охорони здоров’я використовувати на придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та видатки на безкоштовні медикаменти.
21. Голові районної державної адміністрації та голові районної ради заключити з органами місцевого самоврядування угоди про міжбюджетні трансферти (субвенції) на утримання у 2015 році дитячих дошкільних установ.
22. При уточненні районного бюджету на 2015 рік у першочерговому порядку передбачити кошти центральній районній лікарні на забезпечення безкоштовними медикаментами хворих з трансплантованою ниркою.
23. Районній раді звернутися до органів місцевого самоврядування по питанню виділення районному бюджету субвенції на видатки районного значення, зокрема: пільгове підвезення учнів, забезпечення безкоштовними медикаментами хворих з трансплантованою ниркою.
24. Районній державній адміністрації:
24.1. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2015 рік, розподіляти та перерозподіляти їх між місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету, після погодження з головою районної ради та головою комісії з питань бюджету і фінансів.
24.2 У місячний термін підготувати і подати на розгляд і затвердження сесії районної ради районні (регіональні) програми, зміни до них у межах призначень, визначених цим рішенням, а також пропозиції щодо спрямування нерозподіленого ресурсу, акумульованого у видатках районного бюджету за КТКВК 250404 „Інші видатки”.
25. Головним розпорядникам коштів районного бюджету при складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.
26. Органам місцевого самоврядування:
26.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2015 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.
26.2. Спільно з Золочівською об’єднаною державною податковою інспекцією провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів.
27. Золочівській об’єднаній державній податковій інспекції вжити заходів щодо сплати податків на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати до районного бюджету всіма установами, організаціями їх філіями, відділеннями, які розташовані та проводять діяльність на території району.
28. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками Золочівської міжрайонної державної фінансової інспекції та фінансового управління райдержадміністрації суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.
29. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Мудра):
– видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;
– кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в УДКСУ у Золочівському районі на підставі замовлень головних розпорядників коштів;
– врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам кодів класифікації, при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2015 рік.
30. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
31. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів (Ю. Банах).

В.о голови районної ради Андрій Леськів

ДОДАТКИ ДИВІТЬСЯ ТУТ