Про прийняття Звернення

Новини

24 листопада 2017 на ХХІ (позачерговій) сесії було прийняте Звернення до Прем’єр-міністра України щодо недопущення набрання чинності проекту «Стратегії сталого розвитку та інвестиційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року». Подаємо нижче текст даного Звернення.

Звернення
депутатів Золочівської районної ради Львівської області

15 листопада 2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про схвалення «Стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року». Разом із цим, на даний час текс вказаного документа відсутній у вільному доступі.
Із численних повідомлень у ЗМІ, нас стало відомо, що Уряд затвердив Стратегію, яка кардинально відрізняється від Стратегії, яка була запропонована для публічного обговорення і передбачає докорінну зміну системи управління лісовим господарством України шляхом ліквідації системи державних підприємств лісового господарства та створити на їх базі державне акціонерне товариство, що буде здійснювати безпосереднє керівництво державним лісовим фондом.
Зазначаємо, що на сьогоднішній день державні підприємства лісового господарства України відіграють вирішальну роль у здійсненні лісовпорядкування, виконання протипожежних та лісоохоронних заходів, забезпечення споживачів деревиною. Підприємства лісового господарства є важливим елементом забезпечення соціально-економічного потенціалу регіонів, забезпечуючи сплату податків до бюджетних місцевих громад, а також створюючи десятки тисяч робочих місць.
Площа Держлісфонду ДП «Золочівське лісове господарство» складає 32440 тис. га. Підприємство забезпечує роботою 220 осіб, є одним із основних промислових підприємств Золочівського району та основним платником податків до всіх видів бюджету. За 9 місяців 2017 року підприємством сплачено 12397,0 тис. грн. податків. Окрім того, ДП «Золочівське лісове господарство» є основним постачальником сировини для опалення на території району та деревообробників району.
Враховуючи вищенаведене, переконані, що не виважене реформування лісового господарства призведе до згубних наслідків для галузі, занепаду лісового господарства, банкрутства підприємств, зубожіння населення та соціальної напруги.
Тому ми, депутати Золочівської районної ради, закликаємо Вас, Володимире Борисовичу:
– відмінити рішення Уряду від 15 листопада 2017 року «Щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року»;
– направити дану стратегію на доопрацювання із врахуванням національних інтересів та інтересів лісового господарства і місцевих громад;
– виключити державні лісогосподарські підприємства з переліку таких, що підлягають приватизації та подальшої передачі їх у концесію;
– не допустити обмеження управлінської та фінансово-економічної самостійності державних лісогосподарських підприємств.

Прийнято на XХІ (позачерговій) сесії
Золочівської районної ради Львівської області
24.11.2017 року