Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік

Районний бюджет

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №145
від 10 січня 2012 року

Про районний бюджет Золочівського
району на 2012 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», керуючись пунктом 17 частини першої ст.43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 198995,2 тис. грн., у тому числі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» обсяг дотації  вирівнювання з Державного бюджету у сумі  112412,0 тис. грн.,  коштів,  що  надходять  з  інших  бюджетів  до  районного  бюджету   – 730,2  тис. грн. та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду в сумі 62668,6 тис. грн. та по спеціальному фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  у сумі 1800,1 тис. грн.
Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначити  у сумі 195512,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету –  3482,7 тис. грн.  (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 198995,2 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в  сумі 195312,5 тис. грн. та видатків  спеціального  фонду бюджету – 3682,7         тис. грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету на 2012 рік в сумі 200,0 тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 6).
4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 200,0 тис. грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 6)
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн.( додаток 6).
Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів) фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку  в сумі 200,0 тис. грн. (додаток 7).
6. Установити,  що  перерахування  дотацій  вирівнювання  місцевим бюджетам,  коштів,  що  передаються  до  районного  бюджету  здійснюється   шляхом  застосування  нормативів  щоденних  відрахувань  від  надходжень  доходів  до  загального  фонду  районного  бюджету  згідно  із  додатком  № 4 до цього  рішення.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
трансферти населенню;
трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити  на 2012 рік  граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 8).
9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 361,8 тис. грн. (додаток 5).
10. Установити, що у 2012 році:
10.1.  Плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що є у комунальній власності Золочівської районної ради зараховується відповідно до Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Золочівського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 грудня 2007 року № 151.
10.2. Установити, що підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 10 відсотків відповідно до Порядку відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до районної комунальної власності або в статутних фондах яких є  частка районної комунальної власності за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році, затвердженого рішенням районної ради від 12 січня 2008 року №161 «Про відрахування частини прибутку комунальних підприємств, господарських організацій, що вилучається до бюджету».
11. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
11.1. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється місцевою державною адміністрацією за погодженням з бюджетною комісією місцевої ради.
11.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету і фінансів.
11.4. Районна державна адміністрація здійснює розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей  територій, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.
11.5. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.
12. У процесі виконання районного бюджету  у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань бюджету і фінансів.
13. Надати  інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА  пільги на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно.
Надати пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу  інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків,  інвалідам   ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; одиноким інвалідам  ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА  –  50 відсотків на особу пільговика         ( без урахування додаткових 10,5 м2 на сім’ю та в межах  фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 01.08.1996р. №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати»).
Надати пільги з житлово-комунальних послуг одиноким інвалідам І групи – 50 відсотків знижки в межах норм користування з розрахунком 21 кв. м. на особу пільговика без урахування 10,5 кв. м.
Надати 100-відсоткову пільгу на оплату за газ (100 м3 в місяць) жителю села Чижів Золочівського району В.Мацелюху, інваліду з дитинства І групи               (д/з іхтіоз).
14. Продовжити дію  рішення сесії  районної  ради   від 17 червня  2004 року № 157 «Про щомісячну  адресну  допомогу  учасникам  бойових  дій  ОУН-УПА» (із внесеними змінами рішенням ХVІ сесії районної ради від 12 січня 2009р. №272 та рішенням ІІ сесії районної ради від 11 березня 2011р. № 45)  та рішення сесії районної ради від 24 березня 2005 року № 212 «Про затвердження норм забезпечення населення скрапленим газом по пільгах».
15. Районній державній адміністрації:
15.1. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, домогтися збільшення власних надходжень установ.
15.2. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів  для районного бюджету на 2012 рік, розподіляти та перерозподіляти їх між місцевими  бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету, після погодження з головою районної ради та головою комісії з питань  бюджету і фінансів.
15.3. Підготувати та подати районній раді пропозиції щодо уточнення показників районного бюджету на 2012 рік з урахуванням їх виконання у 2011 році за даними річного звіту та стану виконання планових завдань за доходами у 2012 році.
15.4. Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2012 році в особі начальника фінансового управління  райдержадміністрації одержувачем:
–  середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»;
– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
– позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках районного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.
16. Головним розпорядникам  коштів районного бюджету:
16.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
16.2. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної підвідомчої установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16.3. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.
16.4. Не допустити зменшення обсягів цільових коштів, які враховані при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами на 2012 рік.
17. Органам місцевого самоврядування:
17.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2012 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.
17.2. Спільно з державною податковою інспекцією у Золочівському районі вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів.
17.3. При затвердженні місцевих бюджетів на 2012 рік та внесенні змін передбачити кошти на:
–  забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів;
–  заходи з енергозбереження;
– покращення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, соціального захисту населення та об’єктів соціальної інфраструктури.
17.4. Планувати у 2012 році видатки на  стимулювання  працівників органів місцевих рад за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також виконання дохідної частини відповідних бюджетів.
17.5. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.
18. Державній податковій інспекції у Золочівському районі (С.Любенко)  вжити заходів щодо сплати податків на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати до бюджету району всіма установами , організаціями їх філіями, відділеннями, які розташовані та проводять діяльність на території району.
19. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного відділу у Золочівському районі та  фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.
20. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Мудра):
– видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;
– кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в УДКСУ у Золочівському районі на підставі замовлень головних розпорядників коштів;
– врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам кодів класифікації, при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2012 рік.
21. Додатки  1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів   (Ю. Банах).

Голова районної ради                                Володимир Недзельський