Про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік

Районний бюджет

ХХV сесія VІ демократичного скликання

PІШЕННЯ №348

від 30 січня 2014 року

 Про районний бюджет Золочівського району на 2014 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», керуючись пунктом 17 частини першої ст.43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 274319,464 тис.грн., у тому числі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг дотації  вирівнювання з Державного бюджету у сумі  132929,5 тис.грн., коштів,  що  надходять  з  інших  бюджетів  до  районного  бюджету 656,1 тис.грн., субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду в сумі 109997,564 тис.грн. та по спеціальному фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  у сумі 3429,5 тис. грн.

Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначити  у сумі 269274,264 тис. грн., спеціального фонду бюджету –  5045,2 тис. грн.  (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 274319,464 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в  сумі 267884,264 тис. грн. та видатків  спеціального  фонду бюджету – 6435,2 тис.грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету на 2014 рік в сумі 1390,0 тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток №6).

4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 1390,0 тис. грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток  №6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн.( додаток № 6).

6. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів) фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку  в сумі 1390,0 тис. грн. (додаток №8).

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4) на 2014 рік:

дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 9675,5 тис. грн.;

коштів, що передаються до районного бюджету, у сумі 656,1 тис. грн.;

інших дотацій у сумі  86,6 тис. грн.;

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  у сумі 3429,5 тис. грн.

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 2800,0 тис.грн.

Установити,  що  перерахування  дотацій  вирівнювання  місцевим бюджетам району (коштів,  що  передаються  до  районного  бюджету) здійснюється   шляхом  застосування  нормативів  щоденних  відрахувань  від  надходжень  доходів  до  загального  фонду  районного  бюджету (відповідного місцевого бюджету)  згідно  із  додатком  №4 до цього  рішення.

Суми дотації вирівнювання з районного бюджету недоотримані відповідно до розпису районного бюджету за нормативами щоденних відрахувань визначених у додатку №4, управління Державної казначейської служби України у Золочівському районі Львівської області на підставі платіжних доручень фінансового  управління  перераховує на рахунки відповідних місцевих бюджетів недоотриману місячну суму дотації за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

виплата пенсій i допомог та інших виплат населенню;

трансферти місцевим бюджетам.

9. Затвердити  на 2014 рік  граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток №7).

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 1549,0 тис. грн. (додаток №5).

11. Установити, що у 2014 році:

11.1.  Плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що є у комунальній власності Золочівської районної ради зараховується відповідно до Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Золочівського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 грудня 2007 року №151.

12. Установити, що підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 10 відсотків відповідно до Порядку відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до районної комунальної власності або в статутних фондах яких є  частка районної комунальної власності за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році, затвердженого рішенням районної ради від 12 січня 2008 року №161 «Про відрахування частини прибутку комунальних підприємств, господарських організацій, що вилучається до бюджету».

13. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

13.1. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється місцевою державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету і фінансів та головою районної ради.

13.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету і фінансів та головою районної ради.

13.4. Районна державна адміністрація здійснює розподіл іншої додаткової дотації та додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей  територій, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

Розподіл одержаної за рішенням обласної ради субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах районна державна адміністрація здійснює відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 7 вересня 2011 року №972 із внесеними змінами «Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».

13.5. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

14. У процесі виконання районного бюджету  у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань бюджету і фінансів.

15. Надати  інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА  пільги на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно.

Надати пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу  інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків, непрацюючим  інвалідам   ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; непрацюючим одиноким інвалідам  І групи – 50 відсотків та непрацюючим одиноким інвалідам ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше непрацюючих інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА  –  50 відсотків на особу пільговика ( без урахування додаткових 10,5 м2 на сім’ю та в межах  фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 01.08.1996р. №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати»).

Надати 100-відсоткову пільгу на оплату за газ (100 м3 в місяць) жителю села Чижів Золочівського району В.Мацелюху, інваліду з дитинства І групи               (д/з іхтіоз).

16. Продовжити дію  рішення сесії  районної  ради   від 17 червня  2004 року № 157 «Про щомісячну  адресну  допомогу  учасникам  бойових  дій  ОУН-УПА» (із внесеними змінами рішенням сесії районної ради від 30 січня 2014 року № 347)  та рішення сесії районної ради від 24 березня 2005 року № 212 «Про затвердження норм забезпечення населення скрапленим газом по пільгах».

17. Районній державній адміністрації:

17.1. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів  для районного бюджету на 2014 рік, розподіляти та перерозподіляти їх між місцевими  бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету, після погодження з головою районної ради та головою комісії з питань  бюджету і фінансів.

17.2. Підготувати та подати районній раді пропозиції щодо уточнення показників районного бюджету на 2014 рік з урахуванням їх виконання у 2013 році за даними річного звіту та стану виконання планових завдань за доходами у 2014 році.

17.3. Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2014 році в особі начальника фінансового управління  райдержадміністрації одержувачем:

–  середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»;

– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

– позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках районного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.,

17.4 У місячний термін підготувати і подати на розгляд районної ради програми, які не затвердженi і кошти на реалiзацiю яких передбачені в додатку №5.

Фінансування програм, реалiзацiя яких продовжується у 2014 роцi, здiйснювати пiсля розгляду звiтiв про ефективнiсть їх виконання у 2013 роцi у вiдповiдних постiйних комiсiях районної ради.

18. Головним розпорядникам  коштів районного бюджету:

18.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

18.2. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

18.3 Розрахунки до кошторисів видатків на утримання установ подати до 1 березня 2014 року на розгляд профільних комісій при районній раді.

18.4 Кошти від економії видатків за теплопостачання по результатах завершення опалювального сезону 2013-2014 роки спрямовувати за погодженням з профільними комісіями при районній раді.

19. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (І.Уличний):

19.1 Розподіл коштів на пільгове перевезення окремих категорій громадян проводити за погодженням із комісіями з питань промисловості, транспорту та розвитку малого підприємництва та з питань бюджету і фінансів.

19.2 Розподіл матеріальної допомоги для лікування дітей – інвалідів проводити за погодженням із комісією з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення згідно розпорядження голови районної ради.

20.Управлінню з питань освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації (І.Божаківський):

20.1 В процесі виконання бюджету передбачити кошти на проведення капітального ремонту даху та димоходів старого корпусу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім. С. Тудора в сумі 300,0 тис.грн..

20.2. Кошти спрямовані на  модернізацію спортивних майданчиків розподіляти за погодженням з постійними депутатськими комісіями з питань бюджету і фінансів та з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту.

21. Органам місцевого самоврядування:

21.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2014 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.

21.2. Спільно з Золочівською об’єднаною державною податковою інспекцією вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів.

21.3. При затвердженні місцевих бюджетів на 2014 рік та внесенні змін передбачити кошти на   забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків.

Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів;

22. Золочівській об’єднаній державній податковій інспекції вжити заходів щодо сплати податків на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати до бюджету району всіма установами, організаціями їх філіями, відділеннями, які розташовані та проводять діяльність на території району.

23. При перевиконанні дохідної частини за перше півріччя спрямувати в першу чергу кошти районній державній адміністрації для установ охорони здоров’я на харчування та медикаменти.

24. В першу чергу спрямувати вільні залишки бюджетних коштів, які утворилися на початок року  в сумі 100,0 тис.грн. управлінню з питань освіти, молоді та спорту на поточне утримання загальноосвітніх шкіл.

25. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками Золочівської міжрайонної державної фінансової інспекції та  фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

26. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Мудра):

– видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;

– кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в УДКСУ у Золочівському районі на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

– врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам кодів класифікації, при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2014 рік.

27. Додатки  1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

28. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів   (Ю. Банах).

Голова районної ради                                     Володимир Недзельський