Про виконання бюджету Золочівського району за 2011 рік

Районний бюджет

МІНІСТЕРСТВО   ФІНАНСІВ  УКРАЇНИ

  ФІНАНСОВЕ  УПРАВЛІННЯ

Золочівської районної державної адміністрації

80700,м.Золочів, вул.Чорновола, 3. Тел. 4-21-94

10.02.2011 року № 01-11                                        

               Довідка

 Про виконання бюджету

Золочівського району

за 2011 рік

Впродовж 2011 року до загального фонду бюджету району, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 30683,0 тис.грн., що  на 0,7 відсотка або   219,2 тис.грн. більше уточненого плану.

У порівнянні з 2010 роком надходження до загального фонду бюджету району зросли на 3,8 відсотка  або на 1126,5 тис.грн.

Розрахункові показники Міністерства фінансів України за доходами загального фонду (30358,3) виконані на 101,1 відсоток (+324,7 тис.грн.).

Поступлення доходів до загального фонду районного бюджету склали 17214,6 тис.грн., що становить 99,4 відсотка  до затвердженого плану або недопоступило 108,5 тис.грн. Порівняно з 2010 роком обсяг надходжень загального фонду районного бюджету збільшився на 1037,9 тис.грн., або на 6,4 відсотка.

Перевиконання планових показників бюджету району за січень-грудень 2011 року досягнуто по платі за землю на 254,7 тис.грн. (+ 7,1%), платі за користування надрами – 18,2 тис.грн. (+52,6%),  збору за спецвикористання лісових ресурсів – 37,2 тис.грн. (більше в 5,5 рази), державному миту – 2,9 тис.грн. (+1,8%), збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 47,5 тис.грн. (+23,9%), збору за місця для паркування транспортних засобів – 14,8 тис.грн. (+26,4%),  фіксованому сільськогосподарському податку – 49,2 тис.грн. (+34,4%), платі за оренду комунального майна – 57,9 тис.грн. (+40,4%), частині чистого прибутку підприємств комунальної власності, що вилучається до бюджету – 13,8 тис.грн. (в 3,8 раза).

Допущено відставання у виконанні плану по податку на доходи фізичних осіб на 108,7 тис.грн. (або на 0,4%), фіксованому податку на доходи фізичних осіб на 60,7 тис.грн. (46,4%), податку на прибуток – 7,3 тис.грн.  (7,3%), туристичному збору – 3,4 тис.грн. (83,7%),  надходженнях від розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 18,0 тис.грн. (на 100%), адміністративних штрафах та інших санкціях – 13,1 тис.грн. (64,2%),  реєстраційному збору за проведення державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності – 7,2 тис.грн. (32,7%),  надходженнях від реалізації безхозного майна – 2,8 тис.грн. (25,5%) та інших надходженнях -65,8 тис.грн. (33,7%).

Основними джерелами, за рахунок яких формується загальний фонд бюджету району залишаються  податок на доходи фізичних осіб та плата за землю  – питома вага якого в обсязі усіх надходжень доходів яких складає, відповідно 83,1 та 12,6 відсотків.

Протягом 2011 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 25503,2 тис.грн.      Негативний вплив на стан виконання планових показників по цьому податку  впродовж 2011 року  мало зменшення суми його сплати  до бюджету рядом платників, які скоротили свою господарську діяльність. Зокрема, протягом 2011 року, у порівнянні до попереднього року, значно зменшились поступлення податку на доходи фізичних осіб до бюджету району по ТОВ «Золочівагро» – на 73,9 тис.грн. ( або – -86,3%), Золочівському УЕГГ – 116,3 тис.грн. (- 18,5%), ПП «Галкомсервіс» – 27,7 тис.грн. (-12,0%), ТОВ «Львівпаливо» – 26,0 тис.грн. (-100,0%), ВАТ «Золочівське ШБУ №24 – 29,2 тис.грн. (-100,0%) та ін.

Проти факту 2010 року надходження цього виду платежу зросли на 2386,1 тис.грн. або 10,3 відсотка.

Плати за землю за 12 місяців 2011 року до бюджету району надійшло 3852,8 тис.грн., що складає  111,0 відсотка до факту відповідного періоду минулого року ( з урахуванням внесених з 01.01.2011 року змін відповідно до нової редакції Бюджетного Кодексу України в частині 100% зарахування плати за землю до міських, селищного та сільських бюджетів). На збільшення надходжень в значній мірі вплинуло погашення недоїмки по платі за землю компанією «Габбаро Холдінг Лімітет» – 74,5 тис.грн., ФГ «Великополюхівське» – 8,6 тис.грн., ВАТ «Львівавтотранс» – 9,2 тис.грн., ВАТ «Золочівське АТП-14611» – 29,0 тис.грн., військовою частиною №3007 – 13,2 тис.грн., ДП №185 ВАТ «Львівводбуд» – 0,5 тис.грн., а  також укладення нових та перегляд діючих угод по орендній платі з урахуванням нових розмірів ставок.

В порівнянні з 2010 роком зменшились надходження реєстраційного збору за проведення державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності на 6,9 тис.грн. (31,8%) по причині зменшенням кількості дій за які справляється даний платіж. Надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 8,6 тис.грн. (54,1%), що свідчить про незадовільну організацію роботи адміністративних комісій при місцевих радах району.

Зменшення надходжень податку на прибуток в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10,4 тис.грн. (10,1%) пояснюється  допущеним боргу по цьому платежу Золочівським МВЖКП в сумі 7,7 тис.грн., та сплатою у 2010 році даним підприємством 20,9 тис.грн. боргу за 2009 рік.

Через зменшення виявленої кількості безхозного майна надходження від його реалізації зменшились на 6,0 тис.грн. (42,3%).

Зменшення надходжень по інших надходженнях на 57,5 тис.грн. (30,7%) пояснюється перезаключенням договорів підприємствами мобільного зв»язку з оплати за розміщення обладнання мобільного зв»язку на договора оренди земельних ділянок на території Єлиховичівської, Бортківської, Гончарівської, Підгайчиківської та інших сільських рад.

Виконання планових показників доходної частини загального фонду бюджету забезпечили 24 місцевих ради із 36. Не виконані планові показники за звітний період 12 місцевих рад Бібщанською (виконання склало 97,6%), Білокамінською (84,9%), Гологірською (81,4%), Єлиховичівською (95,1%), Жуківською (92,1%), Колтівською (86,3%), Підлипецькою (96,6%), Ремезівською (84,2%),  Шпиколоською (76,2%) сільськими радами, Поморянська селищною радою (98,6%), Золочівська міською радою (89,8%) та районний бюджет (99,4%).

Зменшились надходження доходів до загального фонду, в порівнянні з 2010 роком, до бюджетів Золочівської міської ради на 1089,0 тис.грн., Вороняцької сільської ради – 20,8 тис.грн., Гологірської сільської ради  – 6,5 тис.грн., Єлиховичівської сільської ради – 20,9 тис.грн., Підгороднянської сільської ради – 20,4 тис.грн., Шпиколоської сільська рада – 12,7 тис.грн.

З початку року відповідно до статті 78 Бюджетного Кодексу України  були прийняті рішення про зменшення дохідної частини місцевих бюджетів Золочівською міською радою на 100,0 тис.грн., Гологірською сільською радою – 6,0 тис.грн., Єлиховичівською сільською радою на 36,8 тис.грн.,  Поморянською селищною радою – 5,0 тис.грн., Жуківською сільською радою – 48,0 тис.грн., Колтівською сільською радою – 1,5 тис.грн.,  Ремезівською сільською радою – 2,8 тис.грн., Білокамінською сільською радою – 30,0 тис.грн., Підлипецькою сільською радою – 28,0 тис.грн. Всього на суму 258,1 тис.грн.      Чотири місцевих рад  збільшили обсяг дохідної частини бюджету в загальній сумі на 63,6 тис.грн., а саме Почапівська сільська рада на 4,0 тис.грн., Словітська сільська рада – 9,9 тис.грн., Сновичівська сільська рада – 10,0 тис.грн. та Княжівська сільська рада – 39,7 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету району в 2011 році, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 7626,4 тис.грн., що на 2573,8 тис.грн., або 50,9 відсотка більше уточненого плану. У порівнянні з 2010 роком надходження до спеціального фонду зросли на 2431,8 тис.грн., або на 146,8 тис.грн. Зростання обсягу доходів спеціального фонду склалося рахунок поступлення єдиного податку в сумі 1560,8 тис.грн., який у 2010 році зараховувався до загального фонду,  та за рахунок росту обсягу власних надходжень бюджетних установ на 1309,4 тис.грн., який  склався в основному за рахунок переданих  у 2011 році лікарнею «Охматдит» Золочівській центральній лікарні медпрепаратів для лікування дітей на суму 1125,0 тис.грн.

Виконання уточненного плану по платежах  спеціального фонду незабезпечено лише по надходженню коштів від продажу земельних ділянок на 48,0 тис.грн. або на 18,6% по причині накладення з  27.05.2011 року Державною виконавчою службою арешту на майно Золочівської міської ради та оголошення заборони на його відчуження.

По Золочівській  міській раді станом на 01.01.2012 року залишаються не повернутими банком «Надра» кошти в сумі 100,0 тис.грн. покладені міською радою  у 2008 році на депозитний рахунок та відсотки за користування ними в сумі 18,0 тис.грн..

За 2011 рік до бюджету району надійшло з Державного бюджету дотації вирівнювання –  95360,9 тис.грн., додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 400,0 тис.грн., додаткової дотації на забезпечення пальним станцій швидкої медичної допомоги – 150,0 тис.грн., додаткової дотації на на забезпечення виплат пов»язаних з підвищенням рівня оплати праці – 1924,7 тис.грн. та субвенцій цільового характеру з Державного та обласного бюджетів -64009,5 тис.грн.

Станом на 01.01.2011 року податковий борг по платежам в бюджет району складає 258,8 тис.грн., у тому числі по  податку на доходи фізичних осіб  – 204,2 тис.грн.,  податку на прибуток – 7,7 тис.грн., платі за землю – 7,7 тис.грн., податку з власників транспортних засобів – 1,4 тис.грн., єдиному податку – 3,0 тис.грн.,екологічному податку – 1,5 тис.грн., фіксованому сільськогосподарському  податку –  2,1 тис.грн., штрафних санкціях за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій  – 31,2 тис.грн.

В порівнянні з початком року податковий борг зменшився на 132,3 тис.грн. або на 33,8%.

Найбільшими боржниками перед бюджетом району є МКП «Золочівводоканал» – 112,4 тис.грн., ТОВ ім..Б.Хмельницького – 83 тис.грн.,  ПП «Лотос» – 31,2 тис.грн., Золочівське МВЖКП – 15,2 тис.грн.

          Видаткова частина бюджету району за 2011 року виконана в сумі 191285,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 194673,6тис.грн. тобто 98,3 відсотки. Районний бюджет виконаний в сумі 170936,2 тис.грн. при уточненому плані  на звітний період 184447,3 тис.грн. або 92,7 відсотки.

З  державного бюджету в 2011 році отримано 400,0 тис.грн додаткової дотації, яка спрямована на освіту в сумі 147,2 тис.грн. охорону здоров”я – 95,1 тис.грн. на оплату за спожиті енергоносії та 157,7 тис.грн. Золочівській міській раді на оплату за спожиті енергоносії та заробітну плату .

           В порівнянні із затвердженими місцевими радами на початок року об”ємами( без врахування субвенції)  бюджет зріс  за рахунок спрямування вільних залишків які склалися станом на 01.01.2011 року  на  8186,2 тис.грн..

Вільні залишки бюджетних коштів спрямовано на утримання органів місцевого самоврядування – 582,5 тис.грн., установ освіти – 971,6 тис.грн., установ охорони здоров”я – 1106,7 тис.грн., установ культури – 399,2 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 160,8 тис.грн., соціальне забезпечення– 283,4 тис.грн., засоби масової інформації -21,6 тис.грн., фізичну культуру і спорт – 286,6 тис.грн., сільське господарство – 593,5 тис.грн.,  транспорт та дорожнє господарство – 55,0 тис.грн., інші послуги пов”язані з економічною діяльністю – 10,0 тис.грн., ліквідацію надзвичайних ситуацій -20,5 тис.грн., інші додаткові дотації – 1119,0 тис.грн., членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 6,0 тис.грн., надання пільгового кредиту – 30,0 тис.грн., кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку– 2539,8 тис.грн.

Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і в повному   обсязі  виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

У зв”язку із не проходженням коштів через державне казначейство станом на 01.01.2012 року утворилася бюджетна кредиторська заборгованість в сумі 4457,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1291,4 грн., по спеціальному  – 3166,2 тис. грн.

На утримання органів місцевого самоврядування  використано 9968,9 тис.грн.. або 95,6 відсотки до уточненого плану в тому числі районної ради 1337,2 тис.грн.. Середня зарплата одного працюючого по сільських радах становить 2248 гривень, по селищній раді – 2059 гривень, по міських радах – 2977 гривень, по районні раді – 2930,0 гривень.

Штатна чисельність по апарату управління на початок та кінець 2011 року становила 212,5 штатних одиниць.

Найбільшу питому вагу у видатках становить заробітна плата з нарахуваннями та оплата за спожиті енергоносії

За звітний період на утримання установ освіти використано 68844,3 тис.грн. при уточненому плані 70038,1 тис.грн. бюджетних коштів з них з районного бюджету 60757,2  тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти використано 54800,1 тис.грн. в тому числі по дитячих дошкільних установах 5435,1 тис.грн.

Видатки на утримання дитячих дошкільних закладів за 2011 рік становлять  8087,1 тис.грн., що становить 91,9 відсотки  до уточнених річних призначень.

Вартість харчування однієї дитини за звітний рік по дитячих установах склалася 11,22 грн. в тому числі за рахунок плати батьків 5,38 грн..

Відвідування дітей дитячих дошкільних закладів становить 169400 діто- дні ( це означає що одна дитина відвідувала дитячий заклад 13 днів в місяць ).

Середня заробітна плата вчителя без виплат  допомоги на оздоровлення  та щорічної грошової винагороди з  врахуванням обов”язкових надбавок та доплат  у 2011 році становить 2057 грн.

Витрати на одного учня у звітному році становили 7654 грн., що на 644 грн. більше в порівнянні з 2010 роком.

Видатки районного бюджету на позашкільну освіту на 2011 рік передбачені у сумі 1415,5 тис.грн., що на 57,8 тис.грн. менше видатків минулого року. За 2011 рік використано 1369,8 тис.грн., що становить   96,8 відсотка до річних призначень.

Видатки на оздоровлення дітей шкільного віку  за звітний період  склали 354,7 тис.грн., зокрема оздоровлено 341 дитину в спортивно-оздоровчому таборі „Сокіл” та 2970 дітей у пришкільних таборах.

У 2011 році відділом освіти на виконання заходів по енергозбереженню за рахунок коштів загального фонду проведено заміну  вікон у Ясеновецькій ЗОШ І-ІІ ст. та Золочівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 114,0 тис.грн.. У 14 школах району проведено ремонтні роботи санвузлів на суму 622,8 тис.грн., у Золочівському НВК проведено ремонт харчоблоку на суму 90,4 тис.грн. та ремонт огорожі на суму 32,2 тис.грн.

           По установах освіти в 2011 році на капітальні видатки по спеціальному фонду використано 1395,4 тис.грн. по районному  бюджету 806,8 тис.грн. яких на погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік 554,5 тис.грн..

Золочівською міською радою у 2011 році за рахунок коштів спеціального фонду проведено капітальні ремонти дошкільних установ на суму 224,9 тис.грн. , зокрема капітальний ремонт фасаду дитячої установи №2,  капітальний ремонт харчоблоку дитячої установи №7 та погашено заборгованість по капітальних видатках за 2010 рік на суму 138,5 тис.грн.

 

В районі функціонує 77 установ охорони здоров’я, у яких на 01.01.2012 року зайнято 1117  працівників.

Для забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення в районі функціонує 470 ліжок, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від  28.06.1997 р. № 640  відповідає розрахунковим  нормам.

Асигнування, виділені на утримання установ охорони здоров’я засвоєні в загальній сумі 33817,8 тис.грн. при уточненому плані 33998,8 тис.грн.. Найбільшу питому вагу на галузь займає заробітна плата з нарахуваннями 79,3 відсотка.

Фактичні видатки на харчування у 2011 році склали  585,5тис.грн.

Фактичні видатки на медикаменти склали 1437,1 тис.грн. з них  безкоштовні медикаменти – 386,8 тис. грн.. Кількість одержувачів на безкоштовні медикаменти склали 1662 чоловіка.

   Середня ставка працівників медустанов району без доплат за звітний період становить : лікарського персоналу – 2055 грн. , середнього медичного  персоналу – 1487 грн., молодшого медичного персоналу -1002 грн.

За 2011 рік  витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення  склали  70,0 тис. грн.. Кількість громадян,  яким надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах  становить – 246 чоловік.

В листопаді-грудні 2011 року за рахунок коштів загального фонду по 16 фельдшерсько-акушерських пунктах району проведено заходи по енергозбереженню на що використано кошти в сумі 98,0 тис.грн.

Впродовж 2011 року Золочівською ЦРЛ проведено роботу по реорганізації сільських лікарських амбулаторій с.Гологори та с.Новоселище в амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

 

             На утримання територіального центру у 2011 році за загальним фондом використано 4604,2 тис.грн. або 99,9 відсотка  річних призначень.

Найбільшу питому вагу у видатках  територіального центру складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями.

Терцентр обслуговує 4026 одиноких непрацездатних громадян. Середньомісячний  розмір витрат на  одного ОНГ становив 895 грн.  В стаціонарному відділенні  с.Новоселище   проживає  50 одиноких  громадян.  Витрати  на  утримання  стаціонарного  відділення    склали 1047,1  тис.грн.  Витрати  на  утримання  одного   підопічного в  місяць – 2050 грн., середньоденні  видатки на  харчування  одного підопічного – 27 грн.

На виконання рішення Золочівської районної ради від 23.09.2011 № 102 було створено Золочівський районний центр соціальної реабілітації дітей –інвалідів. На виплату заробітної плати з нарахуваннями на утримання двох штатних одиниць  використано   11,0 тис.грн.  Протягом звітного періоду в приміщенні центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів проведено капітальний ремонт на суму 118,6 тис.грн.   Видатки на господарське утримання склали 66,2 тис.грн., в тому числі на поточний ремонт (заміна вікон, дверей ) використано 55,8 тис.грн., на придбання меблів, оплату послуг (підєднання інтернету, касове обслуговування, підключення телефону  – 10,4 тис.грн.  Витрати на проплату  за спожиті енергоносії  склали 5,4 тис.грн., придбано оргтехніка на суму 6,2 тис.грн..

Із передбачених у районному бюджеті  коштів у сумі 226,5 тис.грн. для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначених рішенням районної ради (учасникам бойових дій та інвалідам УПА, вдовам ветеранів УПА, малолітнім політичним в’язням, вдовам політв’язнів, інвалідам по зору 1 і 2 груп, одиноким інвалідам 1 та 2 групи , сім’ям  в яких проживає 2 і більше інвалідів 1 і 2 групи та дитина-інвалід) за  звітний період  використано 196,0 тис.грн. або 86,5 відсотка.

За звітний період на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів Золочівською міською радою використано кошти в розмірі  5,0 тис.грн.

За 2011 рік районним бюджетом одержано субвенцію з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках  та прийомних сім’ях в сумі 286,1 тис. грн.

         На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,   інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям цього року  районним бюджетом одержано субвенцію з державного бюджету в сумі  50435,7 тис.грн., що складає 100 відсотка до  річного обсягу субвенції ( 50435,7 тис.грн.).  Вказані кошти забезпечили виплату всіх видів державних допомог,  які нараховані протягом  року.

В районі функціонує 80 закладів культури та мистецтва, в яких зайнято 315 працівників. У 2011 році видатки загального фонду місцевих бюджетів на їх утримання складають  9725,0 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у видатках  займає  заробітна плата з нарахуваннями .

У  видатках  на  культуру  та  мистецтво  близько  34,2  відсотків  займають  школи  естетичного  виховання.

У 2010-2011 навчальному році у 2 школах естетичного виховання навчається 526 учнів або 6,6 відсотка від  загальної чисельності дітей шкільного віку та зайнято 75 педпрацівників.

Середньомісячний розмір батьківської плати за навчання в  школах естетичного виховання у 2010-2011 навчальному році становить 40 грн. або лише 8,3 відсотка до середніх витрат на одного учня.

У  2011 році в  Золочівському  районі  функціонує  76 клубних закладів.  Важливим  джерелом  доходів  для  клубних  установ  можуть  бути  власні  надходження.  Найбільшу  питому  вагу  у  структурі  власних  надходжень  клубних  закладів  займають  доходи  від  вхідної  плати. За  2011 рік надходження склали  68,1  тис.грн.  або  99,9 відсотка  до  плану і становлять 2,2 відсотки від загальних видатків на утримання  народних домів.    У 2011 році    капітальні  видатки по народних домах склали 218,9 тис.грн., в тому числі , придбання обладнання і предметів довгострокового користування 32,1 тис.грн., капітальний ремонт інших об”єктів – 186,8 тис.грн.

Крім основної групи видатків загального фонду , видатки на проведення спортивних заходів за 2011 рік склали – 27,4 тис.грн., надано підтримку футбольному клубу „Дружба” та футбольному клубу с.Куровичі на суму – 255,9 тис.грн., проведено видатки на утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ „Колос”)- 17,6 тис.грн., надано фінансову підтримку радіомовленню на суму 55,9 тис.грн. та газеті „Народне слово” – 81,7  тис.грн.

На сільське господарство за 2011 рік використано 266,1 тис.грн.,  при річному плані 734,1 тис.грн. з них за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 94,8 тис.грн.(на відшкодування витрат на штучне осіменіння – 19,0 тис.грн.,  на спеціальну дотацію ОСГ на утримання корів молочного напрямку – 58,6 тис.грн.). Кошти з районного бюджету на програму „Землеустрій” використано в сумі 80,1 тис.грн.. на програму „Тваринництво” з районного бюджету використано 83,4 тис.грн., на програму „Насінництво” – 25,0 тис.грн.,

             На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в бюджеті району  на 2011 рік передбачено видатків по спеціальному фонду 1928,0 тис.грн.  видатки склали 1777,0 тис.грн. в тому числі  за рахунок коштів обласного бюджету  772,8 тис.грн..

За 2011 рік на утримання житлово-комунального господарства з місцевих бюджетів району спрямовано 1407,8 тис. грн., що становить 99,5 відсотка до річних призначень.

У 2011 році спрямовано кошти в сумі 20,0 тис.грн. на виконання програми забезпечення техногенно-пожежної безпеки у Золочівському районі Львівської обасті на 2011 – 2013 роки та прогноз до 2015 року, виконавцем якої було визначено Золочівський РВ ГУ МНС в Львівській області.

В процесі виконання бюджету  управлінням праці та соціального захисту населення за рахунок коштів передбачених на інші видатки по соціальному захисту населення забезпечено придбання трьох путівок учасникам ліквідації  аварії на Чорнобильській АЕС.

Начальник                                                                            Г.Мудра