Проекти рішень ХХІХ сесії VІ демократичного скликання

Проекти рішень VІ скликання
ПРОЕКТ

ХХІХ сесія VІ демократичного скликання

                                         PІШЕННЯ №

від 20 березня 2014 року

 

Про порядок денний ХХІХ сесії районної ради

 

  1. Про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

2. Про роботу територіально-господарського комплексу району у 2013 році та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району за 2013 рік.

3.  Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Золочівського району за 2013 рік.

4. Про затвердження угод про передачу видатків на виконання повноважень між місцевими бюджетами

5. Про стан доріг в районі та інформація про виконання рішення ХХІІ сесії районної ради від 24.09.2013р. №303 «Інформація щодо готовності дорожніх служб району до роботи в зимовий період».

6. Про стан ведення фермерських господарств у Золочівському районі.

7. Про затвердження в новій редакції Статуту Золочівської центральної районної лікарні.

8. Про надання дозволу управлінню з питань освіти, молоді та спорту Золочівської райдержадміністрації  на безкоштовне харчування дітей із Автономної Республіки Крим.

9. Про затвердження Положення про тимчасову контрольну комісію районної ради з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі.

10. Про затвердження в новій редакції Положення Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів згідно з додатком.

11. Різне.

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

 

Про суспільно-політичну ситуацію в Україні

 

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію в Україні, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та жителів Золочівщини щодо суспільно-політичної ситуації в Україні  (тексти Звернень додаються).

2. Оприлюднити Звернення в газеті «Народне слово» та через районне радіомовлення.

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

 

 Про роботу територіально-господарського комплексу

району в 2013 році та виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Золочівського району за 2013 рік

 

Заслухавши інформацію про роботу територіально-господарського комплексу Золочівського району в 2013 році та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2013 рік, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пунктом 16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         Інформацію про роботу територіально-господарського комплексу Золочівського району  в 2013 році та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2013 рік  взяти до відома.

Голова районної ради                                     Володимир Недзельський

 

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету

Золочівського району за 2013 рік

 

Заслухавши звіт начальника фінансового управління Золочівської районної державної адміністрації п. Г.Мудрої про виконання районного бюджету за 2013 рік, керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, пп.28 п.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по доходах загального фонду районного бюджету за 2013 рік в сумі 230864628 грн. 31 коп., у тому числі дотації з державного бюджету в сумі 123303791 грн., субвенції з обласного та державного бюджетів в сумі 84936807 грн. 97 коп., коштів,  що  надходять  з  інших  бюджетів  до  районного  бюджету   в сумі  575725 грн.29 коп.

Затвердити звіт по доходах спеціального фонду в сумі 8455455 грн.10 коп., в тому числі субвенції з обласного та державного бюджетів в сумі  4864363 грн. 63 коп.(додаток №1).

Затвердити звіт по видатках районного бюджету  по загальному фонду за 2013 рік в сумі 229219737 грн. 20 коп., та видатках спеціального фонду в сумі      8938101 грн. 56 коп., в тому числі бюджет розвитку в сумі 800810 грн. 52 коп. (додаток №2,3,8).

Затвердити звіт внутрішнього фінансування загального фонду в сумі – 1644891 грн.11 коп. та спеціального фонду в сумі 482646 грн.46 коп.

2.Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими місцевими бюджетами на 2013 рік (додаток №4).

3.Затвердити уточнений перелік державних та регіональних програм, фінансування яких проводилось за рахунок коштів районного бюджету      (додаток №5).

4.Затвердити уточнені граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток №7).

6.Затвердити уточнений перелік об’єктів, фінансування яких проводилось за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету (додаток №8).

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

 

 Про затвердження угод про передачу видатків на

виконання повноважень між місцевими бюджетами

 

Відповідно до ст.ст. 101, 104-107  Бюджетного кодексу України, взявши до уваги пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій,  керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити договори про міжбюджетний трансферт (субвенцію), укладених між Львівською обласною радою та Золочівською районною радою щодо передачі Золочівській районній раді коштів:

– 242928  (двісті сорок дві тисячі дев’ятсот двадцять вісім) гривень на придбання техніки, технологічного та допоміжного обладнання             молокозаготівельними та молокопереробними кооперативами;

– 2320 (дві тисячі триста двадцять) гривень для часткового відшкодування витрат, пов’язаних із штучним осіменінням маточного поголів’я у господарствах населення.

2. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти (субвенцію) щодо передачі коштів для використання за цільовим призначенням, а саме на часткове відшкодування витрат, пов’язаних із штучним осіменінням маточного поголів’я у господарствах населення, укладених між Золочівською районною радою та:

– Колтівською сільською радою в сумі 217,50 (двісті сімнадцять гривень 50 копійок);

– Червоненською сільською радою в сумі 217,50 (двісті сімнадцять гривень 50 копійок);

– Підгайчиківською сільською радою в сумі 652,50 (шістсот п’ятдесят дві гривні 50 копійок);

– Ясеновецькою сільською радою в сумі 145,00 (сто сорок п’ять гривень);

– Коропецькою сільською радою в сумі 145,00 (сто сорок п’ять гривень);

– Руда-Колтівською сільською радою в сумі 652,50 (шістсот п’ятдесят дві гривні 50 копійок);

– Ремезівцівською сільською радою в сумі 72,50 (сімдесят дві гривні 50 копійок);

– Новосілківською сільською радою в сумі 217,50 (двісті сімнадцять гривень 50 копійок).

 

Голова районної ради                              Володимир Недзельський

 

Про стан доріг в районі та інформація про виконання

рішення ХХІІ сесії районної ради від 24.09.2013р. №303

«Інформація щодо готовності дорожніх служб району до

роботи в зимовий період»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан доріг в районі  та виконання рішення ХХІІ сесії районної ради від 24.09.2013р. №303 «Інформація щодо готовності дорожніх служб району до роботи в зимовий період», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію  про стан доріг в районі та виконання рішення ХХІІ сесії районної ради від 24.09.2013р. №303«Інформація щодо готовності дорожніх служб району до роботи в зимовий період» взяти до відома.

 

Голова районної ради                                    Володимир Недзельський

 

Про стан ведення фермерських господарств

у Золочівському районі   

 

Взявши до уваги інформацію управління агропромислового розвитку Золочівської районної державної адміністрації, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан ведення фермерських господарств у Золочівському районі взяти до відома.

2. Звернутися до Львівської обласної ради щодо ініціювання перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України питання про підтримку місцевих сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, переробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарських кооперативів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

 

Голова районної ради                              Володимир Недзельський

 

Про затвердження в новій редакції

Статуту Золочівської центральної районної лікарні

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статей 16 та 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, районна рада

                                         В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити в новій редакції Статут Золочівської центральної районної лікарні згідно з додатком.

2. Доручити головному лікареві Золочівської ЦРЛ здійснити реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань регламенту, депутатської етики та дотримання законності (М.Бучковський) та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А.Луговий).

 

Голова районної ради                                Володимир Недзельський

Про затвердження Положення Золочівського районного

центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в новій редакції

          Розглянувши лист Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 12.03.2014 №31, взявши до уваги пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій,  відповідно до рішення VII сесії районної ради VI демократичного скликання від 08.09.11. №99 «Про утворення Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів», ст.14 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та  наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.08.2013р.   №505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

           Затвердити Положення Золочівського  районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в новій редакції згідно з додатком.

Голова районної ради                            Володимир Недзельський

 

 

Про надання дозволу управлінню з питань освіти, молоді

та спорту Золочівської райдержадміністрації  на безкоштовне

харчування дітей із Автономної Республіки Крим

          Взявши до уваги лист управління з питань освіти, молоді та спорту Золочівської райдержадміністрації  від 14.03.2014 №351, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,  рішення ХVІІІ (позачергової) сесії районної ради від 01.02.2013 №249 «Про затвердження Статутів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         Надати дозвіл  управлінню з питань освіти, молоді та спорту Золочівської райдержадміністрації  на безкоштовне харчування дітей із Автономної Республіки Крим, які перебувають та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах району.

 

 

Голова районної ради                            Володимир Недзельський

 

 

Про затвердження Положення про тимчасову контрольну

комісію районної ради з виявлення та запобігання

корупційних діянь у Золочівському районі

 

Взявши до уваги пропозицію  Золочівського віче, керуючись ст.48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити склад тимчасової контрольної комісії районної ради з виявлення та запобігання  корупційних діянь у Золочівському районі в кількості дев’яти осіб згідно з додатком №1.

2. Затвердити Положення тимчасової контрольної комісії районної ради з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі згідно з додатком №2.

3. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника голови районної ради Андрія Леськіва.

 

Голова  районної ради                                      Володимир Недзельський

 

                                                                                 Додаток №1

                                                                    до рішення ХХІХ сесії  районної   ради

                                                                        від 20.03.2014  №

 

Склад

тимчасової контрольної комісії районної ради з виявлення та запобігання  корупційних діянь у Золочівському районі

 

  1. Адамик Микола Петрович – депутат районної ради

2. Банах Юрій Орестович – депутат районної ради

3. Жуківський Мирон Семенович – депутат районної ради

4. Кухар Михайло Ярославович – депутат районної ради

5. Масник Любов Григорович – депутат районної ради

6. Білий Юрій Васильович – представник громадського об’єднання «Самооборона)

7. Кудерявець Богдан Антонович – представник Спілки воїнів-інтернаціоналістів України Золочівської районної ради воїнів – афганців «Пам’ять»

8. Мандзій Василь Ярославович – представник громадського об’єднання «Майдан»

9. Патрик Оксана Григорівна – представник районного осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта»  ім. Т.Шевченка

 

Заступник голови районної ради                                   Андрій Леськів

 

 

 

                                                                                 Додаток №2

                                                                    до рішення ХХІХ сесії  районної   ради

                                                                        від 20.03.2014  №

ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасову контрольну комісію районної ради

з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському районі

 

Це Положення визначає функціональну спрямованість та порядок роботи тимчасової контрольної комісії районної ради відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту Золочівської районної ради

1. Загальні положення

            1.1. Тимчасова контрольна комісія районної ради з виявлення та запобігання корупційних діянь у Золочівському району (надалі Комісія) є органом районної ради .

            1.2. До складу Комісії входять п’ять депутатів районної ради та чотири представники громадських організацій.

            1.3. Рішення про створення Комісії приймає сесія районної ради, яка визначає її назву, цілі та завдання, затверджує персональний склад Комісії та її голову, строк діяльності.

            1.4. Комісія несе відповідальність за свою діяльність згідно із чинним законодавством України. Засідання Комісії проводяться в закритому режимі.

            1.5. Повноваження Комісії припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи Комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

            1.6. Пропозиції щодо персонального складу Комісії вносяться депутатами, депутатськими фракціями та громадськими організаціями.

                                                 2. Завдання Комісії

            2.1. Основне завдання Комісії – контроль за управлінням та фінансово-господарською діяльністю державних підприємств, установ організацій і комунальних підприємств району шляхом:

            2.1.1. Проведення перевірок діяльності профільних виконавчих органів всіх рівнів рад Золочівського району та суб’єктів господарювання.

            2.1.2. Підготовки проектів рішень сесій районної ради, пропозицій щодо розробки проектів рішень сесій районної ради, а також висновків, пропозицій та звітів з питань, віднесених до компетенції Комісії.

            2.1.3. Залучення до участі в роботі спеціалістів, експертів та інших осіб, які можуть надати необхідну допомогу або відомості для об’єктивного і всебічного вивчення обставин та прийняття відповідних рішень.

            2.1.4. Отримання за запитами необхідної інформації від державних підприємств, установ і організацій, комунальних підприємств, державних виконавчих органів влади в рамках діючого законодавства.

                                                          3. Права Комісії

            3.1. Комісія відповідно до покладених завдань та в межах своїх повноважень має право:

            3.1.1. У разі виявлення фактів нецільового та /або неефективного використання державними підприємствами, установами і організаціями району бюджетних та інших коштів, порушень фінансової та бухгалтерської дисципліни, а також фактів правопорушень в діяльності державних підприємств, установ і організацій району, що складаються у сфері міського господарства та пов’язаних з ними відносин та незаконних актів управління, звертатися до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів, їх керівників.

            3.1.2. Розглядати пропозиції, заяви і скарги жителів району, які надійшли до Комісії та вживати заходів до їх своєчасного обґрунтованого вирішення.

            3.1.3. Вивчати причини, які породжують скарги і вносити до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, адміністрацій підприємств, установ та організацій району свої пропозиції щодо їх усунення.

            3.1.4. Направляти одержані пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ та організацій району незалежно від форм власності (якщо вирішення питання належить до їх повноважень), які зобов’язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити Комісію.

            3.1.5. Порушувати питання щодо притягнення посадових осіб до відповідальності у випадку виявлення порушень.

                                              4. Обов’язки Комісії

            4.1. Комісія керується інтересами держави та територіальної громади району, не використовує своє членство в особистих цілях та дотримуються норм депутатської етики, передбаченої ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

            4.2. Члени Комісії беруть активну участь у її засіданнях, виконують доручення ради та голови Комісії.

                                5. Організація роботи Комісії

            5.1. Організовує роботу Комісії її голови або за його відсутності заступник голови.

            5.2. Засідання Комісії скликається в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як 2/3 від загального складу Комісії.

            5.3. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія подає звіти на розгляд сесії районної рад один раз в квартал.

            5.4. Рішення Комісії приймається 2/3 голосів від загального складу, оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

        Заступник голови районної ради                                   Андрій Леськів