Проекти рішень VІІ сесії Золочівської районної ради VІ демократичного скликання

Проекти рішень VІ скликання
VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №     ПРОЕКТ
від  8 вересня 2011 року


Про порядок денний VІІ сесії районної ради 

Золочівська районна рада VІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :
Затвердити наступний порядок денний VІ сесії районної ради:

1. Інформація  про виконання районного бюджету за І-ше півріччя 2011 року.
2. Про внесення змін до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.201р. №22 «Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік».
3. Про затвердження уточненого плану районного бюджету Золочівського району на 2011 рік станом на  01.09.2011 року.
4. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району у 2011 році.
5. Про стан охорони здоров’я у Золочівському районі.
6. Про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі.
7. Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №23 «Про затвердження місцевих соціально-економічних Програм та Програм агропромислового комплексу району на 2011 рік».
8. Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №24 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2011 рік».
9. Про затвердження  договорів про міжбюджетний трансферт (субвенцію), укладених між Золочівською районною радою та Львівською обласною радою.
10. Про затвердження розпоряджень голови  Золочівської районної державної адміністрації  станом на _  _____ 2011 року.
11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТзОВ «Барком» для обслуговування будівель корівників, молочного блоку, телятника, будинку службових приміщень, водонапірної башти на території Гончарівської сільської ради.
12. Про роботу філії «Золочівський райавтодор».
13. Про розгляд заяви директора КП «Будінвест».
14. Інформація про хід виконання рішення V сесії районної ради від 15.06.2011р. №75 «Про хід реалізації графіку виконання будівельних робіт щодо  завершення будівництва та введення в експлуатацію спортивно-громадського комплексу у  м. Золочеві на вул. Лермонтова,3а».
15. Про створення Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
16. Про встановлення дати і місця проведення Дня Золочівського району.
17. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Золочівського району».
18.  Різне.

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №   ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Інформація  про виконання районного бюджету
за І-ше півріччя 2011 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації про виконання районного бюджету Золочівського району за І-ше півріччя 2011 року, керуючись пунктами 17, 28 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання районного бюджету Золочівського району за І-ше півріччя 2011 року взяти до відома.
2. Звернути увагу міським та сільським головам на недостатню роботу щодо наповнення доходної частини бюджетів за І-ше півріччя 2011 року.
3.Фінансовому управлінню (Г.Мудра) спільно з державною податковою інспекцією у Золочівському районі (С.Любенко) провести детальний моніторинг стану виконання місцевих бюджетів за півріччя поточного року та покращити стан мобілізації платежів у ІІ півріччі і забезпечити виконання річних планових показників із надходжень доходів до зведеного бюджету району. Домогтися максимального погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості з податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.
4. Державній податковій інспекції у Золочівському районі (С.Любенко) покращити адміністрування плати за землю та вжити вичерпних заходів щодо недопущення спаду надходження плати за землю у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Забезпечити виконання доведених Міністерством фінансів України планових показників з мобілізації податків, зборів і платежів до державного бюджету, а також затверджених місцевими радами планів надходження доходів до місцевих бюджетів району.
5. Міським, селищному та сільським головам, керівникам  бюджетних установ:
5.1.Забезпечити виконання затверджених місцевими радами планів мобілізації податків та платежів до відповідних бюджетів згідно з помісячним розписом. За умови невиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками І півріччя 2011 року більше, ніж на 15 відсотків, на підставі висновку фінансового управління зменшити планові показники  відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України.
5.2. Забезпечити внесення змін до показників місцевих бюджетів на 2011 рік шляхом перерозподілу призначень, спрямування вільних залишків та перевиконання доходної частини загального фонду місцевих бюджетів за підсумками першого півріччя в частині передбачення в повному обсязі асигнувань на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату спожитих ними енергоносіїв та на інші захищені статті видатків бюджету.
5.3. Забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв та не допустити понадлімітного їх споживання.
6. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Бартошик):
6.1. Забезпечити комплектування шкільної мережі на 2011-2012 навчальний рік у межах наявного фінансового ресурсу.
6.2. Преміювання педагогічних працівників відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» здійснювати при умові передбачення в повному обсязі асигнувань на виплату заробітної плати до кінця поточного року.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року
Про внесення змін до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання від 05 січня 2011 року №22
«Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік» 

Взявши до уваги інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації, пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, відповідно до ст.ст.14,78 Бюджетного кодексу України в частині спрямування вільних залишків бюджетних коштів районного бюджету, керуючись пунктом 17 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1.  Внести зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 05.01. 2011р. № 22 «Про районний бюджет Золочівського району на 2011 рік», а саме  :
У пункті 2 збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік на  суму 120000 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 25900 грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 94100 грн. в тому числі бюджету розвитку в сумі 94100 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3) .
2. Збільшити загальний обсяг внутрішнього фінансування районного бюджету на 2011 рік за типом кредитування на суму 120000 грн., в тому числі за загальним фондом 25900 грн., за спеціальним фондом  94100 грн.(додаток 8).
3. Внести зміни в перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 94100 грн. (додаток 9).
4. Додатки №2,3,8,9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ № ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Про хід виконання Програми економічного і соціального
розвитку району у 2011 році

Заслухавши інформацію про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району у 2011 році, керуючись пунктом 16 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району у 2011 році взяти до відома.
2. Золочівській районній державній адміністрації (Я.Окрепкий) проводити постійний моніторинг виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку Золочівського району на 2011 рік.
3.  Керівникам підприємств району всіх форм власності:
3.1. Вжити відповідних заходів для покращення роботи,  недопущення зменшення обсягів виробництва у порівнянні з минулим роком;
3.2. Забезпечити своєчасну та в повному обсязі сплату податкових та інших обов’язкових платежів;
3.3. Забезпечити виплату заробітної плати, яка дорівнює середньостатистичній по району та не допускати її заборгованості.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний).

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Про стан охорони здоров’я у Золочівському районі

Заслухавши інформацію головного лікаря Золочівської центральної районної лікарні про стан охорони здоров’я у Золочівському районі, керуючись пунктом 28 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про стан охорони здоров’я у Золочівському районі взяти до відома.
2. Золочівській районній центральній лікарні (В.Бойко):
2.1. Провести оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я району за результатами аналізу ресурсного забезпечення та з урахуванням основних напрямів реформування галузі охорони здоров’я, в тому числі створення центрів первинної медико-санітарної допомоги , госпітальних округів.
2.2. Розширити мережу сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та укомплектувати їх кадрами лікарів і середнього медичного персоналу, підготовлених з питань сімейної медицини.
2.3. Сприяти розвитку стаціонарозамінних форм надання медичної допомог, розширити мережу денних і стаціонарів вдома, закладів (відділень) медико-соціальної допомоги, хоспісів.
2.4. Здійснювати програмно-цільове фінансування для розвитку пріоритетних напрямів медицини Золочівщини.
2.5. Забезпечувати розвиток закладів охорони материнства і дитинства.
2.6. Удосконалювати систему профілактичних медичних оглядів на засадах цільової диспансеризації населення, впровадження програм масового скринінгу населення.
2.7. Продовжити роботу над виконанням перспективного плану розвитку сімейної медицини в Золочівському районі.
2.8. Проводити планову роботу зі створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А.Луговий).

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №     ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі

Взявши до уваги інформацію районної державної адміністрації, пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, керуючись пунктом 28 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про стан пасажирських перевезень у Золочівському районі взяти до відома.
2. Золочівській районній державній адміністрації (Я.Окрепкий) у місячний термін:
2.1. Провести моніторинг щодо потоків пільгових перевезень.
2.2. Переглянути відсоткову ставку на пільгові перевезення; не надавати коштів, якщо рейси не виконуються.
2.3. Виділення коштів на пільгові перевезення погоджувати із профільною постійною депутатською комісією.
2.4. Звернутись до тендерного комітету Львівського обласної державної адміністрації з клопотанням щодо вчасного реагування на порушення при здійсненні пасажирських перевезень; порушників позбавляти права здійснювати перевезення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний).

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії
районної ради VІ демократичного скликання
від 05.01.2011р. №23 «Про затвердження
місцевих соціально-економічних Програм
та Програм агропромислового комплексу району на 2011 рік»

Взявши до уваги  листи Золочівської райдержадміністрації від 25.07.2011р. №3267, управління Держкомзему у Золочівському районі від 30.06.2011р. №1525, пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій, відповідно до п.15 ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 16 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення до додатку №1 пункту 1 рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №23 «Про затвердження місцевих соціально-економічних Програм та Програм агропромислового комплексу  району на 2011 рік», затвердивши наступні місцеві соціально-економічні Програми  (Програми додаються):
34) «Комплексна програма запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву, жебрацтву, правопорушень серед неповнолітніх та профілактики злочинності серед неповнолітніх в Золочівському районі  на 2011-2015 роки»;
35) «Районна комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки»;
1.1. Затвердити зміни до місцевих соціально-економічні Програми  (Програми в новій редакції додаються)
36) «Програма щодо розроблення технічних документацій з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Золочівського району»;
37) «Програма вуличного освітлення населених пунктів Золочівського району на 2011-2015 роки».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний); охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин  (Б.Гураль); бюджету і фінансів (Ю.Банах) і освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту (Б.Кальмук).

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від  8 вересня 2011 року 

Про внесення доповнення до рішення ІІ сесії районної ради
VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №24
«Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Золочівського району на 2011 рік»

Взявши до уваги  листи Золочівської райдержадміністрації від 25.07.2011р. №3267, управління Держкомзему у Золочівському районі від 30.06.2011р. №1525, пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій, відповідно до п.15 ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 16 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення до додатку №1 пункту 1 рішення ІІ сесії районної ради VІ демократичного скликання від 05.01.2011р. №23 «Про затвердження місцевих соціально-економічних Програм та Програм агропромислового комплексу  району на 2011 рік», затвердивши наступні місцеві соціально-економічні Програми  (Програми додаються):
34) «Комплексна програма запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву, жебрацтву, правопорушень серед неповнолітніх та профілактики злочинності серед неповнолітніх в Золочівському районі  на 2011-2015 роки»;
35) «Районна комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки»;
1.1. Затвердити зміни до місцевих соціально-економічні Програми  (Програми в новій редакції додаються)
36) «Програма щодо розроблення технічних документацій з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Золочівського району»;
37) «Програма вуличного освітлення населених пунктів Золочівського району на 2011-2015 роки».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний); охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин  (Б.Гураль); бюджету і фінансів (Ю.Банах) і освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту (Б.Кальмук).

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський

 

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року

Про затвердження  договорів про міжбюджетний
трансферт (субвенцію), укладених між Золочівською
районною радою та Львівською обласною радою

Відповідно до ст.ст. 101, 104-107  Бюджетного кодексу України, взявши до уваги пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій,  керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити договори про міжбюджетний трансферт (субвенцію), укладених між Золочівською районною радою та Львівською обласною радою:
– щодо передачі Львівській обласній раді коштів з районного бюджету в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень на будівництво школи села Вороняки Золочівського району;
– щодо передачі Золочівській районній раді коштів  з обласного бюджету в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень на виконання обласної програми розвитку молочного і м’ясного скотарства та свинарства на 2011 рік;
– щодо передачі Золочівській районній раді коштів  з обласного бюджету в сумі 417000  (чотириста сімнадцять тисяч) гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації на каналізування житлового масиву „Заріччя” у м. Золочеві – 80000 (вісімдесят тисяч) гривень, виготовлення проектно-кошторисної документації на полігон твердих побутових відходів для м. Золочів – 200000 (двісті тисяч) гривень та вивіз заборонених і непридатних до використання у сільському господарстві пестицидів – 137000 (сто тридцять сім тисяч) гривень
– щодо передачі Золочівській районній раді коштів  з обласного бюджету в сумі 775000 (сімсот сімдесят п’ять тисяч) гривень на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності.
2. Затвердити договори про міжбюджетний трансферт (субвенцію), укладених між Золочівською районною радою та Гончарівською сільською радою щодо передачі Гончарівській сільській раді коштів з районного бюджету в сумі 70000 (сімдесят тисяч) гривень на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності.

Голова районної ради                                            Володимир Недзельський


VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки ТзОВ «Барком» для
обслуговування будівель корівників, молочного блоку,
телятника, будинку службових приміщень, водонапірної
башти на території Гончарівської сільської ради

Розглянувши лист ТзОВ «Барком» від 13.07.2011р. №498 та представлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пунктом 21 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТзОВ «Баркои»  для укладення договору оренди земельної ділянки площею 4,0747 га в сумі 813695 (вісімсот тринадцять тисяч шістсот дев’яносто п’ять гривень) для обслуговування будівель корівників, молочного блоку, телятника, будинку службових приміщень, водонапірної башти на території Гончарівської сільської ради, Золочівського району Львівської області
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради                                                  Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Про розгляд заяви директора КП «Будінвест»

Взявши до уваги заяву Гавришків Ольги Іванівни – директора КП «Будінвест», відповідно до рішення ХVІ сесії районної ради  V демократичного скликання від 12.03.2009р. №293 «Про утворення комунального підприємства», п.8.5.2. Статуту КП «Будінвест» Золочівської районної ради Львівської області, п.21 Контракту на управління КП «Будінвест» Золочівської районної ради Львівської області, керуючись стст. 17, 43  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Розірвати Контракт із директором КП «Будінвест» Гавришків Ольги Іванівни з 8 вересня 2011 року.
2. Голові районної ради В. Недзельському оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора підприємства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                          Володимир Недзельський

VІІ сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №    ПРОЕКТ
від 8 вересня 2011 року 

Про створення Золочівського районного центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів

Взявши до уваги пропозиції президії районної ради та постійних депутатських комісій,  відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 13.02.2007р. №48 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Утворити Золочівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
2. Призначити директором Золочівського районного центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів  _________.
3. Директору Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів розробити та подати на затвердження сесії районної ради Положення Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у місячний термін.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (А.Луговий).

Голова районної ради                          Володимир Недзельський