ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2014 рік

Програми

8

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного розвитку
Золочівського району на 2014 рік

 

 

Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2014 рік розроблена на виконання Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 “Про розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2014 рік базується на основних концептуальних засадах Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року та Стратегії  розвитку Золочівщини до 2015 року.

Програму сформовано управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації на підставі пропозицій галузевих управлінь та відділів райдержадміністрації, установ та організацій району, виконавчих комітетів міських, селищної та сільських рад.

Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2014 рік в рамках реалізації державних програм повинно забезпечити активізацію економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, сприяти позитивним зрушенням в економіці, забезпечити ефективне використання внутрішнього ресурсного потенціалу району та розвиток територіальних громад.

Зростання економіки стане основою для підвищення соціальних стандартів, збільшення кількості робочих місць та підвищення добробуту громадян Золочівщини.

Розділ І. Основні тенденції  розвитку території та завдання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2014 рік.

Оцінка тенденцій розвитку економіки Золочівщини дає підставу стверджувати, що вона відновлюється. Потенціал усіх сфер економіки району був спрямований на досягнення зростання макроекономічних показників, утримання рівнів інвестиційної активності, подальшого підвищення рівня життя населення.

Прийнята Урядом Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки переакцентувала політику модернізації на більш рішучі структурні зрушення. Визначальне значення має не цифра зростання, а якість, формування нової ідеології економічних відносин.

Золочівський район має потенційні можливості стати сильнішим, більш конкурентоспроможним за умови прискореного розвитку пріоритетних галузей та позитивних структурних зрушень в економіці.

Промисловість. Впродовж 2013 року головна увага в галузі промисловості зверталась на покращення фінансового стану промислових підприємств району, розширення існуючих підприємств, відкриття нових технологічних ліній, виконання заходів інноваційного розвитку, створення нових робочих місць, утримання інвестиційної привабливості промислового комплексу району.

Як засвідчують оперативні  дані, обсяг реалізованої промислової продукції впродовж 2013 року по району складає 200,2 млн. грн., коли за 2012 рік обсяг реалізації склав 176,5 млн. грн. В порівнянні з попереднім роком обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 24 млн. грн. Продукція переробної промисловості займає у всьому обсязі близько 69%.

У переробній промисловості найбільшими виробниками продукції, від яких залежить загальнорайонний обсяг виробництва та темпи росту є філія ТзОВ “Карпатські мінеральні води” (питома вага – 41,4%),  Струтинське МПД  ДП “Укрспирт” (30,8%) та ТзОВ “Графіка” (8,4%), які в цілому виробляють 80,6% промислової продукції переробної галузі.

У 2013 році розвиток промисловості району був спрямований на підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, нарощування обсягів її виробництва та реалізації.

Позитивний вплив на розвиток промисловості району мають підприємства, які нещодавно розпочали діяльність на території району та включені в облікове коло статистичної звітності. Зокрема, ТзОВ “Д-Мікс”,
яке займається виробництвом і торгівлею готових гранульованих та концентрованих кормів вищої якості для птиці, свиней, кролів та великої рогатої худоби. Підприємство працює за новітніми технологіями та європейськими стандартами з повністю автоматизованими процесами.

В м. Глиняни працює із залученням польських інвестицій ТзОВ «ЕІМО», яке здійснює виробництво лущеного шпону та виробів з дерева. У 2014 році підприємством планується збільшити обсяги виробництва за рахунок розширення виробничих площ та встановлення нової технологічної лінії з виробництва меблевої заготовки.

З метою збереження тенденцій розвитку галузі промислового виробництва та забезпечення росту обсягів реалізованої промислової продукції у 2014 році на 103% проводитимуться  наступні заходи:

– забезпечення сталих темпів росту обсягів промислового виробництва через модернізацію існуючих  та введення в експлуатацію нових виробничих потужностей, а також заохочення інвестування в галузь промисловості;

– збільшення обсягів реалізації промислової продукції на основі виробництва високотехнологічної, конкурентоздатної продукції, що користується попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках;

– проведення ефективної промислової політики в напрямку розвитку пріоритетних галузей шляхом впровадження кластерних систем та переорієнтації виробництва на замкнені технологічні цикли виробництва товарів кінцевого споживання;

– запровадження нових технологій, стимулювання промисловців до інновацій,

зменшення енергомісткості виробництва;

– створення додаткових робочих місць як на діючих, так і на  новостворених підприємствах.

Агропромисловий комплекс. Агропромисловий комплекс є важливим стратегічним сектором економіки, який формує основну частину валового регіонального продукту району.

Серед районів області Золочівщина займає провідні місця з виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції.

У 2013 році збережені позитивні тенденції нарощення обсягів виробництва продукції сільського господарства

Сільськогосподарську галузь району представляють 72  підприємства та 13674 особистих підсобних господарств населення.

За попередніми даними виробництво валової сільськогосподарської продукції за 2013 рік складає 583,0 млн. грн., що на 9,9% більше до рівня
2012 року.

В сфері сільськогосподарського виробництва у 2013 році посівні  площі сільськогосподарських культур становили 45491га та збільшилися на 113,4% у порівнянні з 2012 роком.

Валове виробництво зернових культур у 2013 році по всіх категоріях господарств становить 148,7 тис. тонн, що на 35,6 тис. тонн більше, ніж у
2012 році.

У 2013 році всіма категоріями господарств зібрано 26 тис. 302 га зернових та зернобобових культур, урожайність 58,6 ц/га, що на 24,2 % більше до рівня 2012 року.

Тваринництвом  у районі  в основному займається приватний сектор економіки. Сільськогосподарськими підприємствами у 2013 році вироблено        4,5 тис. тонн м’яса, що становить 101% до 2012 року. Виробництво молока – 780 тонн, а це на рівні попереднього року.

На 2014 рік виробництво зерна прогнозується в обсязі 148,7 тис. тонн, цукрових буряків – 46 тис. тонн, картоплі – 80 тис. тонн, олійних культур             – 28,4 тис. тонн, плодів і ягід – 9,2 тис. тонн,  м’яса – 8,1 тис. тонн, молока  – 28,1 тис. тонн, яєць – 29,3 млн. штук.

У 2014 році продовжуватиметься робота щодо розвитку сільськогосподарської галузі.  Так, ТзОВ МГ «Надбужжя» у с. Підгородне розпочне будівництво зернового елеватора потужністю 15 тис. тонн та у
с. Сасів – будівництво зерносушарки.

ТзОВ «Челендж» планує реалізувати інвестиційний проект з будівництва зернового елеватора у с.Жуків (зерносховище, зерносушарка, складські приміщення), потужністю 4,5 тис. тонн, та придбати сучасну техніку для ведення  сільськогосподарських робіт.

З метою виконання  поставлених завдань на 2014 рік в галузі сільськогосподарського виробництва необхідна  підтримка з бюджету, зокрема дотація за посів зернових і цукрових буряків, компенсація  затрат на будівництво ферм та придбання обладнання.

Головною метою розвитку агропромислового комплексу на 2014 рік є формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства, спроможної забезпечити його стійке прискорене зростання, конкурентоспроможність та надійну економічну основу соціально-економічного розвитку українського села.

Пріоритетними напрямками та завданнями агропромислового комплексу на 2014 рік будуть:

– підвищення рівня раціонального використання сільськогосподарських угідь по всіх категоріях господарств та застосування ефективних систем землекористовування;

– залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розвиток              сільськогосподарського виробництва;

– розвиток крупнотоварного високоефективного виробництва  продукції тваринництва, в тому числі реконструкція тваринницьких ферм та комплексів;

– фінансова підтримка селекції в рослинництві і тваринництві.

– стимулювання у рослинництві раціонального поєднання органічних і мінеральних добрив, застосування ґрунтозахисних технологій, адаптованих до ґрунтово-ландшафтних елементів та природнокліматичних особливостей;

– сприяння технічному оновленню та впровадженню сучасної ресурсозберігаючої сільськогосподарської техніки;

– стимулювання господарювання на землі власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення та сільських мешканців шляхом впровадження поетапної підтримки успішного господаря;

– забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації шляхом створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

– соціальне забезпечення мешканців сільських територій, їх активне залучення до громадського життя.

– спрямування виробничої та соціальної інфраструктури на розвиток сільської місцевості.

Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність. Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки району, від якої залежить ефективність функціонування системи господарювання.

Основним завданням будівельної галузі і надалі залишається підвищення рівня соціального розвитку території, зменшення обсягів незавершеного будівництва та оновлення основних фондів.

 За попередніми даними обсяг будівельних робіт за 2013 рік складе
10,3 млн. грн. Впродовж 2013 року в районі  введено в експлуатацію
69 індивідуальних житлових будинків загальною площею 12720 кв. м. Все введене в експлуатацію житло належить виключно індивідуальним забудовникам.

У 2014 році крім індивідуального житлового будівництва планується ввести в експлуатацію 5-ти поверховий 55 квартирний житловий будинок на вул. Львівській, 65 у м. Золочеві загальною площею 2632,0 м2 (замовник –
ПП «Будмонтаж-1»).

В 2013 році на ремонт доріг комунальної власності за рахунок коштів субвенції з державного бюджету було передбачено   3630 тис. грн., проте освоєно 878 тис. грн (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для обласного бюджету 406,97 тис. грн., за рахунок коштів субвенції з державного бюджету безпосередньо місцевим бюджетам – 471,1 тис. грн.). На 2014 рік планується виділення субвенції з державного бюджету в сумі 3464 тис. грн., зокрема, через обласний бюджет 1670 тис. грн., безпосередньо місцевим бюджетам – 1794,5 тис. грн.

В минулому році проводилося фінансування робіт з державного бюджету за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на будівництві школи с.Вороняки в сумі 2484,85 тис. грн., на реконструкцію площі Вічевої – 3000 тис. грн. На погашення кредиторської заборгованості минулих років з державного бюджету виділялось 3165 тис. грн.

За результатами обласного конкурсу мікропроектів у 2013 році реалізовувалися наступні проекти:

–         капітальний ремонт турнікетів та пішохідного переходу через річку Млинівка на вул. Чорновола поряд території музею-заповідника “Золочівський замок”;

–         капітальний ремонт огорожі Золочівського міського кладовища на               вул. Об’їзній в м. Золочеві;

–         капітальний ремонт нежитлового приміщення бюджетної установи “Спорт для всіх” на вул. Б.Хмельницького у м. Золочеві;

–         розчищення природної водойми по вул. Гайдамацькій у м. Золочеві;

–         капітальний ремонт моста на вул. Тернопільській в м. Золочеві через річку Млинівка з влаштуванням безпечної зони переходу для пішоходів;

–         проведення поточного ремонту та заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Великовільшаницькій ЗОШ І-ІІІ ступеня.

На їх реалізацію з обласного бюджету освоєно 116,02 тис. грн., з місцевого бюджету – 139,6 тис. грн.

Очікується, що підприємства та організації Золочівщини за 2013 рік освоїли  48 млн. грн. капітальних інвестицій.

На кожного мешканця Золочівського району в середньому припало
686 грн. капітальних інвестицій.

Переважну частку капітальних інвестицій становитимуть інвестиції у матеріальні активи (93%), з них у житлові будівлі спрямовано 39% усіх інвестицій, у нежитлові будівлі – 10%, у інженерні споруди – 8%, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів використано 10% усіх вкладень.

Основним джерелом фінансування  капітальних  інвестицій  і надалі залишаються власні кошти підприємств та організацій – 49% від загального обсягу інвестицій, 37% – кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, 8% – кошти державного бюджету.

У 2013 році товариством з обмеженою відповідальністю «Д-Мікс» введено в експлуатацію зернозберігаючий комплекс загальною площею
1750 кв. м і місткістю 25 тис. тонн у с. Хильчиці. Вартість вкладених капітальних інвестицій у будівництво становить 6,1 млн. грн.

ТзОВ «Еко Баланс Золочів» в жовтні 2013 року введено в експлуатацію        І чергу будівництва полігону твердих побутових відходів – мобільну сортувальну лінію ТПВ на території Єлиховицької сільської ради. Підприємством в цілому освоєно 5,2 млн. грн.

На реалізацію заходів з модернізації системи теплопостачання міста Золочева ТзОВ “Золочівенергоресурс” та ТзОВ “Золочівенергоінвест” вкладено 5,6 млн. грн. інвестицій.

В м. Глиняни ТзОВ «ЕІМО» працює з залученням польських інвестицій та здійснює виробництво лущеного шпону та виробів з дерева. Підприємством  планується будівництво двох цехів та встановлення нової технологічної лінії з виробництва меблевої заготовки. Орієнтовна вартість робіт складатиме
400 тис. євро.

У 2013 році на території району розпочало свою діяльність приватне підприємство “ІЗО-ТЕХ 2” з латвійськими інвестиціями, яким налагоджено виробництво  цільного мебельного щиту. Загальна сума інвестицій, вкладених в реконструкцію та запуск технологічної лінії 50,0 тис. дол. США. У 2014 році підприємство планує максимально задіяти виробничий потенціал та збільшити обсяги виробництва.

В 2014 році розпочнуться роботи з будівництва каналізаційної мережі в м.Глиняни. Кошторисна вартість проекту 27 806 тис. грн. Також Глинянською міською радою спільно з благодійною організацією «Фонд розвитку Глинян» подано заявку до проекту міжнародної технічної допомоги на реконструкцію приміщень старих корпусів колишньої школи з метою відновлення традицій килимарства та відкриття Центру ремесел «Мозаїка». Реалізація проекту дасть можливість провести реконструкцію даху, заміну вікон та встановлення нового сучасного опалення. Загальна сума бюджету проекту 500 тис. євро. Глинянською міською радою планується у 2014 році розпочати роботи з будівництва полігону твердих побутових відходів з встановленням лінії з сортування сміття та придбання інвентарю та техніки для збирання і вивозу сміття.

З метою поступового нарощення обсягів будівельних робіт та підвищення ефективності капітальних вкладень у 2014 році проводитимуться наступні заходи:

–         формування переліку пріоритетних до фінансування об’єктів з метою участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

–         стимулювання впровадження економічної ефективності та енергоощадності у будівництві і експлуатації будівель;

–         активізація сільських та селищних громад до участі у конкурсах з метою реалізації проектів за рахунок коштів обласного бюджету та грантових коштів для інфраструктурного розвитку;

–         спрямування бюджетних коштів на реконструкцію соціально важливих об’єктів;

–         максимальне залучення будівельних організацій району до виконання робіт по реалізації інвестиційних проектів;

–         поліпшення якості наявних та будівництво нових об’єктів транспортної інфраструктури для потреб економічного розвитку та підвищення якості життя громадян.

Енергозбереження та енергоефективність. Всебічний розвиток території та забезпечення належного рівня життя громадян потребує забезпечення  кардинального зменшення питомого рівня споживання енергетичних ресурсів та втілення енергозберігаючих заходів.  В 2013 році продовжувалася робота щодо реконструкції систем теплопостачання, щодо заміни котельного обладнання старого типу на енергозберігаючі котли з роботою на альтернативному виді палива, проводилася заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, а також популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження.

У 2013 році завершена реалізація заходів Програми модернізації системи теплопостачання м. Золочева. В результаті ще 4 котельні МКП “Золочівтепленерго” передано в оренду ТзОВ “Золочівенергоінвест” для  переведення на альтернативне паливо (дрова) з проведенням заміни тепломереж на попередньо ізольовані труби. В опалювальний сезон
2013/2014 років всі котельні м. Золочева працюють на альтернативному паливі.  Проведені заходи дозволяють досягти значної економії як природного газу, так і бюджетних коштів.

У 2013 році в рамках Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010-2015 роки було проведено конкурс мікропроектів, спрямованих на реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів бюджетної інфраструктури з метою підвищення енергоощадності. За результатами конкурсу у  Великовільшаницькій ЗОШ І-ІІІ ст. проведено поточний ремонт та заміну віконних та дверних блоків на енергозберігаючі. Кошторисна вартістю 82  тис. грн.

Крім цього, Гологірська, Колтівська та Скварявська сільські ради стали переможцями конкурсу мікропроектів Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ”. Загальна вартість проектів, спрямованих на проведення енергозберігаючих заходів,  становила  329,8 тис. грн.

У м. Глиняни реалізовується проект “Запровадження енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні” в рамках Програми ЄС “Підтримка впровадження енергозберігаючих технологій у малих містах України”. Загальна вартість проекту 210,3 тис. євро.

У 2013 році в головному корпусі та дитячому відділенні Глинянської районної лікарні проведено заміну даху, вікон та роботи з утеплення фасаду. У 2014 році буде продовжуватися реалізація проекту.

У 2013 році бюджетними організаціями впроваджено ряд енергозберігаючих заходів, які були направлені зокрема, на заміну старих вікон та дверей на нові енергоощадні. Вартість проведених заходів становила  більше 13 тис. грн., які фінансувалися як за рахунок коштів місцевих бюджетів, так і за рахунок спонсорських коштів.

З метою активізації впровадження енергоощадних технологій у різних галузях економіки району у 2014 році будуть  реалізовуватися наступні заходи  та завдання:

–         зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергоощадних заходів;

–         ефективне використання енергоресурсів і відповідне зменшення частки кошторисних видатків на оплату за спожиті енергоносії;

–         популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергоощадності;

–         проведення моніторингу стану і ефективності впровадження енергоощадних заходів  та моніторингу використання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери;

–         розвиток державно-приватного партнерства в галузі енергозбереження.

Підприємництво. Основною дієвою силою, що визначає темпи економічного зростання району і сприяє підвищенню добробуту його жителів, є мале та середнє підприємництво. Саме розвиток підприємництва створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, залучення  інвестицій, тому що цей сектор економіки зорієнтований на задоволення попиту саме регіонального ринку.

На даний час у Золочівському районі працює близько 290 малих підприємств та 2454 фізичних осіб-підприємців. В розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по району нараховується 41 мале підприємство.

Головними критеріями оцінки роботи підприємств є якісні характеристики їх функціонування, тобто фінансові результати. За попередніми даними, більше 80% малих та середніх підприємств району завершили рік з  прибутками. Очікується, що обсяг реалізованої ними продукції склав              467 млн. грн. та збільшився у порівнянні з 2012 роком на 20%.

Результати моніторингу діяльності малого підприємництва виявили позитивний факт зростання розмірів сплачених ними податків до зведеного бюджету, які за попередніми даними складають 33%  до загальної суми надходжень по району.

Мале підприємництво має велике значення у вирішенні питання зайнятості. Його розвиток  сприяє створенню нових робочих місць. Так, на малих підприємствах району зайнято близько 1,8 тисяч працівників. Впродовж  2013 року суб’єктами малого та середнього бізнесу створено 882 нових робочих місця, що на 18 місць більше до рівня 2012 року та зареєстровано
176 фізичних осіб-підприємців, що на 20 осіб більше від рівня 2012 року. Найбільше найманих працівників  працює на промислових підприємствах – 21%, такий же відсоток працюючих у сфері торгівлі і побуту та 17% – у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві.

Впродовж останніх років активізована робота зі створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності, спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру суб’єктам підприємництва, а також спрощення процедури та полегшення надання адміністративних послуг.

З метою створення єдиного місця спілкування влади і громадян, де можна одержати будь-яку інформацію, консультацію чи послугу з відповідними побутовими умовами, компетентним персоналом, на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» відкрито Центр надання адміністративних послуг Золочівської райдержадміністрації. У ньому суб’єкти господарювання за принципом «єдиного вікна» можуть отримати близько 40 адміністративних послуг, а також послуг Дозвільного офісу.

Серед підприємств малого бізнесу левову частку займають підприємства  сфери торгівлі та ресторанного господарства. Їх питома вага в загальній кількості малих підприємств складає близько 40,0%. Діяльність підприємств даної сфери відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району та визначає соціальний клімат в суспільстві.

Впродовж останніх років спостерігається позитивна тенденція щодо зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі. Так, за попередніми даними обсяг роздрібного товарообороту підприємств усіх форм власності за  2013 рік склав 178 млн. грн., що  на 2,6% більше від аналогічного періоду торік. 98,5% загального обсягу товарообороту становить товарооборот роздрібної мережі (175,3 млн. грн.). Товарооборот в розрахунку на одну особу за цей же період становив 2544 грн.

Розвиток торгівельної мережі району спрямований на  збереження та закріплення позитивних тенденцій у забезпеченні населення товарами, забезпечення здорової конкуренції,  стабільності цін, контрольованості та прогнозованості цінової ситуації на ринку основних груп продовольчих товарів району.

Зростання обсягів товарообороту роздрібної торгівлі – це реальний крок до відновлення позитивної динаміки росту внутрішнього ринку.

Аналіз показників діяльності підприємництва  дозволяє зробити висновок, що розвиток малого та середнього підприємництва набирає стабільних темпів зростання та підвищується його роль у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку району.

З метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку підприємництва у 2014 році будуть виконуватися наступні  заходи та завдання:

 • реалізація основних заходів Програми розвитку малого підприємництва у Золочівському районі на 2013 – 2015 роки;
 • запровадження електронної державної реєстрації підприємців;
 • покращення загальних параметрів інвестиційного клімату в районі;
 • промоція малого і середнього бізнесу та створення позитивного іміджу підприємництва;
 • спрощення доступу до адміністративних послуг шляхом вдосконалення роботи центру надання адміністративних послуг;
 • впровадження автоматизованої системи електронного документообігу у центрах надання адміністративних послуг;
 • забезпечення стабільності цінової ситуації шляхом проведення сільськогосподарських ярмарок в районі та наповнення споживчого ринку товарами регіональних виробників;
 • забезпечення малого та середнього бізнесу кваліфікованими кадрами;
 • підтримка ремісництва і народних промислів та індивідуальних видів підприємницької діяльності на сільських територіях.

Фінансово-бюджетна сфера. Визначальною умовою відновлення економічного зростання є досягнення фінансово-економічної стабілізації. З цією метою необхідно забезпечити ефективну та збалансовану бюджетну систему району для подальшого соціально-економічного розвитку.

Впродовж 2013 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 41117,9 тис. грн., що становить 108,3% до уточненого річного плану. В цілому надходження до загального фонду бюджету району в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 11,9%,  або на 4375,6 тис. грн.

Надходження доходів до загального фонду бюджету району на
4115,1 тис. грн. або на 11,1% більші від розрахункових показників Міністерства фінансів України.

У 2013 році забезпечено виконання по наступних видах доходів:

–  податок на доходи фізичних осіб – на 105,7%,

– реєстраційний збір за проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – в 2,3 рази,

– податок на прибуток підприємств комунальної власності – на 104,3%,

– плата за землю – на 125,8%,

– фіксований сільськогосподарський податок на 104,5%,

– плата за оренду комунального майна на 121,4%.

До спеціального фонду бюджету району за 2013 рік надійшло податків та зборів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі               6468,5 тис. грн., що на 20,7% більше плану та на 33,6% більше до рівня
2012 року.

Основними завданнями органів виконавчої влади є реалізація виваженої та відповідальної соціальної політики, спрямованої на підтримку найуразливіших верств населення, забезпечення стійкої позитивної динаміки зростання доходів населення, підвищення його платоспроможності за рахунок всіх видів доходів, створення умов для зростання заробітної плати. Все це дасть можливість підтримувати та нарощувати досягнутий рівень оплати праці, сприятиме розширенню сфери застосування праці економічно-активного населення за рахунок створення нових робочих місць, забезпечить належний захист прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати, стимулюватиме зростання доходів працездатного населення за допомогою сприяння розвитку малого бізнесу та самозайнятості.

З метою забезпечення сприятливого фінансово-господарського середовища району у 2014 році реалізовуватимуться наступні заходи:

 • забезпечення мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
 • розширення ресурсної бази місцевих бюджетів;
 • підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів;
 • продовження роботи щодо впорядкування майнових та земельних відносин
 • здійснення ефективної податкової політики спрямованої на формування сприятливого фіскального простору:

–         запобігання порушення окремими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – підприємцями вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати та зменшення випадків виплати заробітної плати в «конвертах»;

–         підвищення рівня середньої заробітної плати у галузях економіки району.

Зайнятість населення та ринок праці. Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення питання зайнятості населення.

За оперативними даними у 2013 році середньооблікова кількість штатних працівників складе 7,6 тис. осіб. Частка зайнятого населення у промисловості складає 11,8%, у сільському господарстві – 13,2%, у будівництві – 1,3%, у сфері освіти – 30%, в сфері охорони здоров’я та соціальній допомозі – 21,1%.

Вирішення проблем зайнятості населення, соціального захисту незайнятих громадян проводитимуться відповідно до завдань Програми зайнятості населення Золочівського району.

Станом на 1 січня 2014 року в районному центрі зайнятості перебували на обліку 1448 громадян із статусом безробітного, що на 16,1% менше до відповідного періоду минулого року.

Питома вага молодіжного безробіття в загальній чисельності незайнятих громадян складає 46,8%.

Упродовж 2013 року центром зайнятості 27 особам надано одноразову виплату допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності. За рахунок  коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та коштів місцевих бюджетів громадські роботи організовано для 64 безробітних. За цей же період виплачено 13,8 млн. грн. допомоги по безробіттю. Станом на 1 січня 2014 року допомогу з безробіття отримувало 1284 особи, що на 3% менше, ніж у 2012 році.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб старше 45 років впродовж минулого року видано 22 ваучери для здобуття другої освіти, з них 19 ваучерів – безробітним. Популярними серед обраних професій були: обслуговування програмних систем і комплексів, комп’ютерні системи та мережі, організація і технологія ведення фермерського господарства.

Для стабілізації ситуації в сфері зайнятості необхідно забезпечити сприяння продуктивній та вільно обраній зайнятості, створення економічних та правових умов для збільшення доходів, підвищення економічної активності населення, що дасть змогу громадянам самим поліпшити свій добробут.

Особлива увага приділяється створенню робочих місць на промислових підприємствах, що відповідає вимогам часу.

Забезпечити сталий економічний розвиток в сучасних умовах можливо лише за рахунок новітніх технологій з використанням кваліфікованої робочої сили.

З метою забезпечення  реалізації державної політики соціального захисту населення від безробіття у 2014 році будуть реалізовуватися наступні заходи:

–        стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць, легалізації та створення нових робочих місць;

–         адресна робота з роботодавцями з метою формування банку вакансій;

–        забезпечення індивідуального підходу щодо надання послуг клієнтам служби зайнятості, що сприятиме укомплектуванню вакансій та працевлаштуванню безробітних в максимально стислі терміни;

–        здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, безпосередньо на замовлення працедавців, з урахуванням поточної та перспективної потреби;

–        детінізація трудових відносин шляхом посилення державного контролю за дотриманням законодавства про працю;

–        розширення інформаційних та консультативних послуг щодо залучення до трудової діяльності молоді;

–        проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, виявлення їх здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності;

–        сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб, старших за 45 років,  шляхом видачі їм  ваучерів для перенавчання чи підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для працевлаштування у пріоритетних галузях економіки.

Діяльність в галузі освіти, оздоровленні та вихованні дітей. Діяльність галузі освіти району спрямована на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних цінностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Для задоволення освітніх потреб населення у районі функціонують
53 загальноосвітні навчальні заклади, у яких здобувають освіту 6697 учнів, що на 115 осіб менше, ніж у попередньому навчальному році.

Із загальної кількості навчальних закладів: 24 І-ІІІ ступенів (в т.ч. 9 НВК та економічний ліцей), 17 – І-ІІ ступенів (в т.ч. 2 НВК) та 12 –  І ступеня. Середня наповнюваність класів становить 15 учнів.

Роботою по виявленню і підтримці талановитої молоді займаються позашкільні навчальні заклади – Станція юних техніків, Центр дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук та Дитячо-юнацька спортивна школа. Всього позашкільною освітою охоплено 2136 дітей, що становить 32%
(у 2012 році даний показник становив 29%). Проводиться робота із збільшення охоплення позашкільною освітою дітей сільської місцевості. Так, на базі сільських загальноосвітніх шкіл району працює 31 гурток, якими охоплено
502 учнів (у 2012 році було охоплено 446 дітей).

Загалом позашкільною, позаурочною роботою у районі охоплено понад 80 відсотків учнів.

Впродовж 2013 року проводився ряд заходів з проведення Року дитячої творчості. Зокрема, проводилися фестивалі районного рівня, заходи спортивно-мистецького спрямування, організовувалися дитячі районні конкурси, забезпечено участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах.

Найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної освіти визнано дошкільну освіту. Розвиток дітей дошкільного віку – це перший і найголовніший шлях до створення багатства і благополуччя нації.

На виконання Районної цільової програми  розвитку дошкілля на 2011-2017 роки в районі робиться акцент на охоплення більшої кількості дітей віком від 2 до 6 років дошкільною освітою. З цією метою у 2013 році відкрито НВК на базі Гологірської, Сасівської та Шпиколоської ЗОШ І-ІІІ ст. (по одній групі на 25 дітей) та дитячий навчальний заклад “Колосок” Куровицької сільської ради (на базі Куровицької ЗОШ І-ІІІ ст.) на 2 групи дошкільнят.

У районі функціонує 10 дошкільних навчальних закладів, у яких  перебуває 1222 дітей. Крім цього, працює 9 навчально-виховних комплексів (школа-садок), дошкільними підрозділами (12 груп) яких охоплено 267 дітей дошкільного віку.

Рівень охоплення дітей дошкільною освітою (включаючи ДНЗ і НВК) становить 38 % до кількості дітей віком від 2 до 6 років. У 2014 році продовжуватиметься робота по збільшенню охоплення дошкільною освітою.  Планується відкриття ще 5 груп, що дасть змогу збільшити охопленням дітей дошкільною освітою до 41 відсотка.

На виконання районної Програми розвитку освіти Золочівщини впродовж 2013  року тривала модернізація методичної роботи з педагогічними кадрами із використанням інноваційних та новаторських форм. Методична робота району спрямована на розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах безперервної освіти.

У дошкільних навчальних закладах Золочівського району відкрито консультаційні пункти для батьків на базі дитячих навчальних закладів № 2
м. Золочева, сіл Єлиховичі та Гончарівка; створено осередки «Школа молодої сім’ї» на базі ДНЗ № 7 «Веселка» м. Золочева та ДНЗ № 6 «Вербиченька»           м. Золочева.

У районі успішно реалізується програма інформатизації. За кошти обласного бюджету встановлено 3 мультимедійні комплекси у Ясеновецькому НВК, Вороняцькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Колтівській ЗОШ І-ІІІ ст. За кошти місцевого бюджету забезпечено підключення трьох шкіл до Інтернету. На даний час  функціонує 53 навчальні комп’ютерні комплекси, 23 мультимедійні комплекси та 15 інтерактивних (дошка + проектор + ноутбук) мультимедійних комплексів, які активно використовуються у навчально-виховному процесі. Відсоток забезпеченості НКК до потреби складає 95%, (місто – 100%, село – 94%).

Вживаються заходи зі зміцнення матеріальної бази закладів освіти району.

Так, на виконання Програми з ліквідації зовнішніх вбиралень, шляхом внутрішнього перепланування  приміщень, завершено  роботи з  облаштування внутрішніх  санвузлів  в  усіх корпусах загальноосвітніх школах району.

З метою забезпечення належного температурного режиму у 43 котельнях замінено  зношені котли на нові з ККД  94%.

Усі навчальні заклади району забезпечені  водопостачанням та каналізуванням. Забезпечення гарячою водою здійснюється від електричних водонагрівачів. У 33 навчальних закладах є харчоблоки. Решта 20 навчальних закладів  забезпечені  роздатковими  кімнатами для здійснення гарячого харчування.

З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з  обмеженими фізичними  можливостями  облаштовано пандуси  у Золочівській ЗОШ І-Ш ст.  № 1, у Золочівському НВК «Школа Радості» та у Гончарівській ЗОШ І-ІІ ст.

У 2013 році проведено належну роботу по організації змістовного відпочинку та оздоровлення дітей. Влітку 2013 року на території Золочівського району функціонувало 32  табори відпочинку з денним перебуванням дітей
(31 пришкільний табір і табір при будинку дитячої та юнацької творчості), а також  позаміський табір відпочинку “Сокіл” в с. Сасів.  На базі пришкільних таборів послугами відпочинку охоплено 3492 дітей району, на базі табору “Сокіл” відпочило 365 дітей пільгових категорій району (три відпочинкових зміни).

Загальна кількість дітей району, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення як в таборах, розташованих на території району, так і поза його межами, складає 69,6% (4659 осіб) дітей шкільного віку.

Всього на оздоровчу кампанію 2013 року з районного бюджету використано 657,8 тис. грн.

В системі державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування надається перевага влаштуванню дітей в сімейні форми виховання, такі як: усиновлення, опіка,  дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та прийомні сім’ї (ПС).

На території району функціонують дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 10 дітей та 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 3 дітей та
2 осіб з числа дітей-сиріт, які навчаються та не досягли 23-річного віку.
У 2013 р. в сімейні форми виховання влаштовано 12 дітей. У порівнянні
з 2012 роком відсоток дітей, охоплених сімейними формами виховання, зріс на 4,4 і складає 75 %.

З метою подальшого розвитку галузі освіти, забезпечення якісного переходу учнів загальноосвітніх навчальних закладів на нові державні стандарти та створення сучасного навчально-інформаційного середовища у 2014 році виконуватимуться наступні пріоритетні завдання:

–         забезпечення розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти;

–         виконання заходів Комплексної програми розвитку галузі освіти у Золочівському районі;

–         збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою шляхом відкриття нових груп;

–         забезпечення швидкісним і якісним Інтернетом усіх навчальних закладів;

–         сприяння розвитку інклюзивної освіти,

–         покращення умов навчання учнів шляхом переходу на нові Державні стандарти;

–         продовження робіт з реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку “Сокіл”;

–         забезпечення розширення мережі гуртків та інших творчих об’єднань учнівської молоді, їх профільності з метою забезпечення права дітей і підлітків на здобуття позашкільної освіти;

–         відкриття однієї додаткової групи на базі Золочівського ДНЗ № 3 «Сонечко» (25 дітей);

–         створення НВК на базі бувшого приміщення Вороняцької школи та Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст.;

–         продовження реалізації заходів Програми “Шкільний автобус”;

–         ремонт житлового будинку, що належить багатодітній сім’ї дітей-сиріт в с. Підлипці Золочівського району;

–         придбання соціального житла для багатодітної сім’ї дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на пільговій квартирній черзі в Золочівській міській раді.

Демографічний розвиток та охорона здоров’я. Демографічний чинник є одним із визначальних факторів для забезпечення стабільного розвитку території. Поряд з іншими соціально-економіч­ними факторами він впливає на рівень трудової активності населення. Соціально-демографічна ситуація формується залежно від розвитку процесів відтворення населення та міграційних процесів.

Демографічна ситуація, що склалася у  районі впродовж 2013 року, характеризується стабільністю, проте спостерігається незначне зменшення кількості наявного населення. Незмінним залишається співвідношення міського та сільського населення. В районі проживає 69790 осіб, з них – 41% у містах, 59% – у сільській місцевості.

Основним фактором, що впливає на чисельність населення є природній приріст. За 10 місяців 2013 року рівень народжуваності становив 11,7 осіб на 1000 осіб наявного населення, рівень смертності становив 14,9 особи на
1000 наявного населення.

На демографічну ситуацію впливають і міграційні процеси. За 10 місяців 2013 року у район прибуло 797 осіб і вибуло 690 осіб, міграційний приріст склав 107 осіб.

На покращення демографічної ситуації в районі впливає розвиток галузі охорони здоров’я.

Діяльність галузі охорони здоров’я спрямована на забезпечення рівного доступу населення району до необхідних медичних послуг та покращення якості медичного обслуговування.

В районі функціонує 77 установ охорони здоров’я. Мережа системи охорони здоров’я включає 3 лікарняні заклади на 470 лікарняних ліжок,
62 фельдшерсько-акушерських пункти, 10 амбулаторно-поліклінічних закладів, що забезпечують 845 відвідувань на зміну та 1 дільниця сімейного лікаря в Золочівській районній поліклініці. На засадах сімейної медицини обслуговується 40,9% населення району. В районі працює 247 лікарів та
558 осіб середнього медичного персоналу.

З метою покращення доступності медичної допомоги населенню насамперед у сільській місцевості, організовано роботу виїзної поліклініки.

Для ефективного розвитку галузі охорони здоров’я у 2014 році, забезпечення відповідного доступу населення до медичних послуг усіх рівнів надання медичної допомоги, покращення стану здоров’я населення необхідно провести ряд заходів, спрямованих на задоволення обґрунтованих потреб та очікувань споживачів медичної допомоги:

–         забезпечення виконання державних та обласних цільових програм у галузі охорони здоров’я;

–         забезпечення доступності медичних послуг шляхом наближення бюджетного фінансування до хворого та якості медичних послуг, а саме: кваліфікований лікар, сучасне обладнання, гарантія якості обслуговування і захист прав пацієнтів;

–         подальше проведення масових профілактичних акцій серед населення району для забезпечення раннього виявлення захворювань;

–         проведення комплексу заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними та соціально узалежненими недугами;

–         проведення реорганізації ФАПів в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ремезівці, с. Скварява, с. Підгороднє, с. Сновичі,
с. Струтин;

–         забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.

–                   проведення перепідготовки 28 лікарів за спеціальністю загальної практики сімейної медицини;

–                   завершення розробки кошторисної документації по капітальному ремонту дитячого відділення Золочівської ЦРЛ та проведення комплексу  робіт з капітального ремонту.

Культура та туризм. Важливим пріоритетом в розвитку району є створення всебічних умов для культурно-естетичного виховання населення району. З цією метою в районі функціонує 74 Народних доми (з них 72  в сільській місцевості), 70 бібілотечних філій централізованої бібліотечної системи, районна бібліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей, районний народний дім ім.. І.Білозіра, Золочівська та Глинянська дитячі музичні школи. В районі діє 19 народних колективів.  Кадровий потенціал усіх структурних підрозділів складає 320 осіб.

Культурно-просвітницькі установи району сприяють духовному відродженню українського народу, популяризації кращих надбань світової культури, організації дозвілля населення та розвитку творчих обдарувань.

У 2013 році, як і в попередні роки, робота закладів культури  спрямовувалась на  використання набутих та запровадження нових форм і методів культурно-просвітницької роботи з урахуванням професійних, вікових, освітніх особливостей і культурних запитів різних груп населення.

Як невід’ємна частка культурно-освітньої та художньо-масової роботи, впродовж минулого року проводився ряд заходів з національно-патріотичного, естетичного виховання підростаючого покоління.

В рамках реалізації обласної Програми розвитку культури на 2013 рік Народні доми району брали участь у конкурсі серед закладів культури у сільській місцевості та в малих містах. П’ять Народних домів Золочівщини стали переможцями: Народні доми м. Глиняни, с. Шпиколоси,  с. Куровичі,
с. Княже, с. Підлипці,

Народна капела бандуристок «Червона калина» стала переможцем обласного огляду – конкурсу, народний колектив «Пори року» – призером обласного огляду – конкурсу вокальних ансамблів.

Останнім часом особливо важливого значення набуває розвиток туризму. Найбільш туристично-привабливими є Золочівський замок, історичний центр міста Золочева, сакральні споруди міста і району,  музей – садиба Маркіяна Шашкевича у с.Підлисся, витоки ріки Західний Буг, с.Гавареччина як центр виробництва чорно-лощеної, димленої кераміки.

З метою проведення на належному рівні культурно-мистецьких заходів та промоції  української культури на місцевому і національному рівнях впродовж 2014 року в районі виконуватимуться наступні завдання та заходи:

–         підготовка та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка;

–         організація та проведення заходів щодо відзначення державних та національних свят;

–         розвиток народної творчості, аматорського мистецтва  та збереження культурних цінностей;

–         забезпечення участі художніх колективів району в обласних, міжнародних та всеукраїнських конкурсах;

–         підвищення якості культурно-мистецьких послуг, які надаються мешканцям району;

–         забезпечення поповнення бібліотечних фондів;

–         створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, що сприятиме формуванню позитивного іміджу району у сфері туризму на державному туристичному ринку;

–         промоції туристичного продукту, зокрема, зеленого туризму.

Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна політика району зосереджена на забезпеченні соціально-економічного розвитку району, формуванні безпечного стану довкілля, раціональному використанні і відтворенні природних ресурсів, запобіганні і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереженні природних ресурсів, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних та природних територій, пов’язаних з їх охороною та ефективним використанням.

З метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів в районі реалізовується  Програма охорони навколишнього природного середовища в Золочівському районі на 2013-2015 роки. Впродовж 2013 року виконано ряд заходів Програми на загальну суму понад 5,4 млн.грн.

Актуальним на сьогодні є питання сортування та утилізації   твердих побутових відходів, адже велика кількість твердих побутових відходів без переробних потужностей призводить до швидкого заповнення сміттєзвалищ.
З метою вирішення існуючої проблеми ТзОВ “Еко Баланс Золочів”, яке є виконавцем послуг із збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території міста Золочева,  у  2013 році  введено в експлуатацію
І чергу будівництва полігону твердих побутових відходів – мобільну сортувальну лінію. Крім цього, на території полігону розпочато роботи по будівництву першої та другої карт складування з метою складання та захоронення залишків переробки ТПВ, які не підлягають сортуванню.

У районі приділяється велика увага питанням довкілля. З   метою   популяризації та активізації заходів з покращення благоустрою   території в районі запроваджено щорічний районний конкурс “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”.

За підсумками конкурсу у 2013 році переможцем визнано місто Золочів, яке досягло найкращих показників.

З метою охорони річок і водойм району у 2013 році виділялися кошти з обласного фонду охорони навколишнього середовища на заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану  Єлиховицького потоку на території Єлиховицької сільської ради
(258,5 тис.грн.) та річки Млинівка на території Золочівської міської ради
(167,0 тис.грн).

Основними заходами та завданнями сфери охорони навколишнього природного середовища у 2014 році є:

–         збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів;

–         забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів від забруднення і виснаження;

–         зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у поверхневі води;

–         зниження рівня забруднення атмосфери від викидів підприємств та автотранспорту;

–         активізація еколого-просвітницької діяльності.

–         пропаганда екологічної культури, організаційно-правова допомога в реалізації екологічних проектів та програм;

–         забезпечення досягнення екологічно-збалансованого розвитку району,

–         підвищення рівня екологічної свідомості і залучення громадськості до практичних дій для збереження довкілля;

–         підготовка та проведення загальнорайонних екологічних акцій.

Розділ ІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку Золочівського району на 2014 рік

Показники

Одиниця виміру

2012 р.

звіт

2013 р.

очікуване

2014 р.

прогноз

2014 р. до 2013р., %

Промисловість

Обсяги реалізованої промислової продукції у діючих цінах

млн. грн.

176,5

200,2

206,2

103,0

Сільське господарство

Валова продукція у постійних цінах 2010 р. – всього

млн. грн.

530,3

583,0

583,0

100,0

            у тому числі:
 сільськогосподарські підприємства

млн. грн.

249,8

273,0

273,0

100,0

 господарства населення

млн. грн.

280,5

310,0

310,0

100,0

Приріст, зниження (-) обсягів валової продукції сільського господарства

%

105,9

109,9

100,0

х

Із загального обсягу валової продукції:

 

 

 

 

 рослинництво

млн. грн.

363,7

398,5

398,5

100,0

 у % до попереднього року

%

107,3

109,6

100,0

х

 тваринництво

млн. грн.

166,6

184,5

184,5

100,0

 у % до попереднього року

%

102,8

110,7

100,0

х

Зернові культури (у вазі після доробки) – всього тис. тонн

113,1

148,7

148,7

100,0

у тому числі приватний сектор тис. тонн

16,1

22,5

22,5

100,0

Цукрові буряки (фабричні) – всього тис. тонн

141,7

46,0

46,0

100,0

у тому числі приватний сектор тис. тонн

1,6

1,5

1,5

100,0

Олійні культури – всього тис. тонн

12,8

28,4

28,4

100,0

Картопля – всього тис. тонн

80,8

75,7

80,0

105,7

у тому числі приватний сектор тис. тонн

80,5

75,6

79,5

105,2

Овочі, баштанні культури – всього тис. тонн

16,04

16,7

16,7

100,0

у тому числі приватний сектор

тис. тонн

16,0

16,6

16,6

100,0

Плоди та ягоди – всього

тис. тонн

9,2

9,2

9,2

100,0

у тому числі приватний сектор

тис. тонн

9,2

9,0

9,0

100,0

Реалізація худоби та птиці
–        у живій вазі – всього

тис. тонн

8,0

8,1

8,1

100,0

у тому числі приватний сектор

тис. тонн

3,5

3,6

3,6

100,0

–        у забійній вазі – всього

тис. тонн

5,7

5,6

5,6

100,0

у тому числі приватний сектор

тис. тонн

2,5

2,2

2,2

100,0

Молоко – всього

тис. тонн

27,6

28,1

28,1

100,0

у тому числі приватний сектор

тис. тонн

26,9

27,4

27,4

100,0

Яйця,– всього

млн. штук

24,3

29,3

29,3

100,0

у тому числі приватний сектор

млн. штук

24,3

29,3

29,3

100,0

Будівельна діяльність

Обсяги будівельних робіт

млн. грн.

9,1

10,3

10,8

100,0

Приріст, зниження (-) обсягів будівельних робіт

%

66,2

100,0

100,0

х

Гуманітарна сфера

Чисельність наявного населення (на кінець року)

осіб

69832

69790

69770

99,9

Природний приріст

(на 1000 нас.)

-2,6

-2,2

-1,9

х

Забезпеченість стаціонарними ліжками цілодобового використання

(на 10 тис. нас.)

67

67

67

100,0

Кількість лікарів усіх спеціальностей

(на 10 тис. нас.)

31,4

30,99

30,99

100,0

Кількість середнього медичного персоналу

(на 10 тис. нас.)

71,1

69,9

69,9

100,0

Кількість дітей, котрі отримали послуги оздоровлення та відпочинку

осіб

3889

4659

4710

101,0

Соціальна сфера

Зайняте населення у віці 15-70 років

тис. осіб

27,3

27,4

27,4

100,0

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на кінець звітного періоду

тис. осіб.

1,7

1,4

1,1

78,5

Кількість незайнятих осіб, які звернулись з питань працевлаштування

осіб

4894

4927

4900

99,5

Кількість незайнятого населення, яку передбачається зайняти – всього

осіб

2618

2226

2590

116,4

в тому числі:
–        працевлаштування в галузях економіки

-”-

1485

1590

1400

88,1

–        скерування на навчання і підвищення кваліфікації

-”-

441

450

445

98,9

–        залучення до громадських робіт

-”-

692

186

745

в 4,0 р.

Створення нових робочих місць – усього

одиниць

1020

1052

1020

96,7

Витрати на реалізацію заходів щодо сприяння зайнятості і соціального захисту від безробіття

тис. грн.

13274,81

14795,5

15470,35

104,6

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці району

грн.

2157,91

2260,00

2434,00

107,7

у тому числі
–        у промисловості

грн.

1819,65

2034,00

2140,00

105,2

–        у сільському господарстві

грн.

2180,81

2269,00

2407,00

106,1

–        у бюджетній сфері

грн.

2297,50

2679,40

2860,00

106,7

Розвиток споживчого ринку

Роздрібний товарообіг торгових організацій і підприємств усіх форм власності – всього

млн. грн.

173,5

178,0

186,9

105,0

Роздрібний товарообіг на душу населення – всього

гривень

2481,70

2544,00

2708,60

106,5

Роздрібний товарообіг, у % до попереднього pоку (у порівнянних цінах)

%

100,6

102,6

105,0

Фінансова діяльність

Надходження до загального фонду бюджету району

млн. грн.

36,7

41,1

44,3

107,8

Надходження до загального фонду районного бюджету

млн. грн.

19,9

22,5

24,5

108,9

Розвиток підприємництва

Кількість малих підприємств

один.

284

290

295

101,7
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

41

41

42

102,4

 

 Додаток 1
до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Золочівського району
на 2014 рік

Перелік районних програм на 2014 рік

1). Програма відзначення державних, релігійних і професійних свят, знаменних подій, визначних та історичних дат у Золочівському районі на 2014 рік.

2). Комплексна цільова Програма соціальної підтримки населення Золочівського району на 2011-2014 роки.

3). Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам району на 2014 рік.

4). Комплексна районна Програма соціального захисту ветеранів війни та воїнів-інтернаціоналістів на 2013-2016 роки.

5). Програма вуличного освітлення населених пунктів Золочівського району на 2011-2015 роки.

6). Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Золочівському районі на 2013-2015 роки.

7). Програма виготовлення містобудівної документації на 2011-2015 роки. Золочівський район.

8). Програма розвитку освіти Золочівщини на 2013-2016 роки.

9). Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Золочівському районі на  2013-2015 роки.

10). Програма виконання централізованих заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» у Золочівському районі на 2014 рік.

11). Районна програма реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» на 2010–2016 роки

12). Програма «Створення резерву матеріально-технічних ресурсів Золочівського району на 2012-2015 роки».

13). Програма діяльності та фінансової підтримки КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» на 2014 рік.

14). Програма діяльності та фінансової підтримки редакції газети «Народне слово» на 2014 рік.

15). Районна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2014 рік.

16). Програма щодо розроблення технічних документацій з проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Золочівського району у 2014 році.

17). Програма «Розвиток молочного скотарства на основі кооперації особистих господарств населення на період до 2020 року».

18). Програма «Насінництво».