Промислове виробництво

Золочівщина

Промислове виробництво є однією з найголовніших ланок економіки, яка має забезпечувати життєві інтереси регіону, його економічну безпеку, соціальний та культурний рівень життя населення.

Облікове коло промисловості району нараховує  12 підприємств, які працюють у харчопереробній (2), легкій (1), целюлозно-паперовій (3), хімічній(1) галузях, виробництві будматеріалів (2) та машинобудуванні (3).

Промислові підприємства району за 2010 рік реалізували продукції (робітта послуг) на суму 127,4 млн.грн., що складає 0,6% до всієї реалізованої продукції по області. Найбільшу питому вагу в обсязі реалізації займала продукція харчопереробна галузь промисловості – 79,0%. Питома  вага реши галезей відповідно складає: поліграфічна – 11,5%,  легка – 2,2%,  виробництво будматаріалів – 5,6%, машинобудування – 1,5%., хімічна – 0,2%. Частка підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води складала 26,3% у
загальному обсязі реалізації.

До кінця 2010 року підприємствами району  реалізовано продукції (робіт та послуг) на суму 127,4 млн. грн., що складе 0,6% до всієї реалізованої продукції по області.
Основними факторами, які несприятливо впливають на розвиток промислового комплексу, є відсутність загальнодержавної стратегії створення потужностей з виробництва складнопобутової техніки та товарів довготривалого споживання, випуск яких можна було б налагодити на вільних виробничих площах колишніх підприємств військово-промислового комплексу, низький рівень галузевої та міжгалузевої кооперації та інше.

З метою стабілізації роботи промислових підприємств, проведення ефективної політики енергозбереження, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності промисловості необхідно забезпечити зменшення рівня енергетичних і матеріальних затрат на одиницю промислової продукції та навантаження на навколишнє природне середовище, проводити ефективну промислову політику в напрямку розвитку пріоритетних галузей шляхом впровадження кластерних систем, залучення інвестицій, спрямувавши їх на інноваційні заходи.

У 2011 році прогнозується ріст обсягів реалізованої промислової продукції за рахунок нарощування виробництва наступними підприємствами: Струтинський спиртовий завод, філія ТзОВ „Карпатські мінеральні води”, заводом по виготовленню цегли с.Солова УДВ філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, ТзОВ „ГрафоПак”. Ріст обсягів реалізованої продукції прогнозується як за рахунок нарощування виробництва діючими підприємствами, так і за рахунок відкриття нових підприємств, які створюються із залученням інвестиційних коштів.

З метою впровадження енергозберігаючих технологій у виробництво на території Золочівського району розпочато співпрацю Струтинським державним спиртовим заводом по запровадженню інноваційного проекту з словацькими інвесторами. Проектом передбачено організацію виробництва біогазу потужністю біля 12 тис. м куб. за добу. Виробництво біогазу буде організовано з відходів спиртового виробництва (зернова барда). Біоенергетичний комплекс – це повна незалежність заводу від постачання електроенергії та природного газу.

По даному проекту сума інвестицій складе біля 9,2 млн. євро, 70% вартості фінансує словацька сторона. На даний час словацькою стороною підготовлені проект та бізнес-план.
На території Золочівського району працює ВАТ “Золочівський радіозавод”, основний вид діяльності якого є металообробка, виготовлення трансформаторів, електронних лічильників електроенергії, продукції виробничо-технічного призначення. У 2010 році керівництвом Золочівської райдержадміністрації проведено дві зустрічі з представниками фірми “Електроконтакт Україна”, яким запропоновано в оренду виробничі приміщення площею 5-7 тисяч кв. м для виробництва джгутів до легкових автомобілів, де планується створити 500-600 робочих місць впродовж року.

Будівлі колишнього комбікормового заводу придбало ТзОВ “Демікс” з метою організації виробництва комбікорму для птиці та худоби. На даний час завершуються будівельні роботи, в лютому 2011 року розпочнеться монтаж обладнання. Підприємством розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у короткострокову оренду терміном на 5 років та виготовляється нормативно-грошова оцінка землі. Товариство співпрацює з голландським інвестором та планує вкласти в розвиток підприємства 3 млн. євро, створити 50-70 робочих місць.

Основою соціально-економічного відродження в період кризових явищ є розвиток малого підприємництва, яке створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, тому що цей сектор економіки зорієнтований на задоволення попиту саме регіонального ринку.

На даний час у Золочівському районі працює близько 360 малих підприємств. В розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по Золочівському району нараховується 51 мале підприємство. За даним показником серед районів області район займає 5 місце.

У 2009 році 79,3% малих підприємств отримали прибуток, 20,7% – зазнали збитків .

Впродовж 2009 року від суб’єктів малого підприємництва до всіх рівнів бюджету надійшло 9,6 млн. грн., що становить близько 21,6% до загальної суми надходжень по району. В тому числі сума надходжень від суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб склала 4,4 млн. грн. На кінець 2010 року сума надходжень до всіх рівнів бюджету від суб’єктів малого підприємництва склала  10,9 млн. грн., у 2011 році – 12,5 млн. грн.

Мале підприємництво має велике значення у вирішенні питання зайнятості. Його розвиток сприяє створенню нових робочих місць. Спостерігається збільшення кількості працюючих на малих підприємствах. Так,  у  2009 році на малих підприємствах було зайнято майже 2,0 тис. осіб, що у порівнянні з рівнем 2008 року становить 103,7%.  Серед районів області за даним показником Золочівський район займає 7 місце.

Проведений аналіз показників діяльності малого підприємництва в районі, його перспектив, вплив на ці процеси бізнес-середовища, дозволяє зробити висновок, що незважаючи на кризові явища в економіці підприємництво підтримує стабільні темпи зростання.