ПРОТОКОЛ ХХХV (позачергової) сесії Золочівської районної ради VІ демократичного скликання

Протоколи сесій VI скликання

ПРОТОКОЛ
ХХХV (позачергової) сесії Золочівської районної ради
VІ демократичного скликання

від 04 листопада 2014 року м. Золочів

Всього депутатів – 70
Прибуло на сесію – 56
З А П Р О Ш Е Н І : заступники голови райдержадміністрації,
начальники управлінь, відділів
райдержадміністрації;
представники громадськості

Тридцять п’яту позачергову сесію районної ради VІ демократичного скликання вів голова районної ради В.Недзельський.
Обирається секретаріат для ведення протоколу сесії у складі: О.Пузиняк, Б.Котович.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.
Обирається лічильна комісія для підрахунку голосів у складі: В.Венгер, А.Спільник.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.
СЛУХАЛИ: про порядок денний ХХХV (позачергової) сесії районної ради.
С.Федина запропонував провести сесію у 2 етапи.
Пропозиція не приймається, оскільки, відповідно до Регламенту районної ради, сесію закривається при розгляді запланованих питань. У разі необхідності розгляду інших невідкладних питань потрібно ще раз скликати позачергову сесію.
Головуючий оголосив, що проект порядку денного депутатам роздано та запропонував проголосувати за основу та в цілому за порядок денний ХХХV (позачергової) сесії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 52; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0; не брали участі у голосуванні – 4.
ВИРІШИЛИ: рішення №432 додається.
СЛУХАЛИ: про внесення змін до «Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівського району на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням ІІ сесії районної ради від 05.01.2014 року №23.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 54; УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0; не брали участі у голосуванні – 2.
ВИРІШИЛИ: рішення №433 додається.
СЛУХАЛИ: про внесення змін до показників районного бюджету Золочівського району на 2014 рік».
Доповідала начальник фінансового управління Золочівської райдержадміністрації Мудра Галина Зіновіївна, яка повідомила про зміни, які пропонуються до показників районного бюджету:
1) з метою забезпечення виконання правил безпечного транспортування, постачання та використання газу відділу освіти райдержадміністрації необхідні додаткові кошти на придбання коректорів об’єму газу у загальноосвітніх навчальних закладів району. У зв’язку з тим відділ освіти райдержадміністрації просить збільшити кредитні асигнування по КФК 070201 КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) на суму 152298 грн. за рахунок зекономлених коштів, передбачених у кошторисних призначеннях на видатки: загальноосвітні школи (спецфонд капітальні видатки) – 23708; позашкільні заклади (харчування – 48,59; поточні видатки – 20,0); централізована бухгалтерія (поточні видатки -20000); спортивна школа (поточні видатки) – 40000.
2) зменшити видатки на 30000 грн. на програму (інші культурно-освітні заклади та заходи), збільшивши на цю суму видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій (поповнення матеріально-технічного резерву);
3) спрямувати вільні залишки в сумі 60000 грн. для надання соціальної адресної допомоги:
– 20000 гривень Мицку Володимиру Юрійовичу на лікування дочки Мицко Софії Володимирівни;
– 10000 гривень Пуківській Зоряні Іванівні на лікування дочки Пуківської Христини Ігорівни;
– 10000 гривень Назаревичу Ігорю Євгеновичу на лікування сина Назаревича Ігоря Ігоровича (важкопораненого учасника АТО);
– 10000 гривень Магеровській Наталії Любомирівні на лікування чоловіка Магеровського Андрія Миколайовича (пораненого учасника АТО);
– 10000 Седлярук Наталії Зиновіївні на лікування дочки Седлярук Вероніки Петрівни.
4) районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів просить збільшити ліміти по електроенергії на 800 кВ/год.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 56; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення №434 додається.
СЛУХАЛИ: про дострокове припинення повноважень голови Золочівської районної ради.
Голова районної ради зачитав заяву до сесії районної ради про складення ним повноважень голови районної ради без припинення повноважень депутата Золочівської районної ради.
Відповідно до ст.ст. 43 та 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обрання голови та звільнення з посади голови районної ради здійснюється таємним голосуванням.
Відповідно до Регламенту районної ради необхідно обрати тимчасову лічильну комісію.
Пропонується обрати тимчасову лічильну комісію в кількості 5 осіб, а саме: М.Бучковський, Ю.Банах, М.Будзівула, М.Буткевич, С.Коропецький.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 56; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
СЛУХАЛИ: повідомлення голови тимчасової лічильної комісії про вибори голови, секретаря тимчасової лічильної комісії та затвердження зразка бюлетеня (протокол №1 додається).
ВИРІШИЛИ: затвердити протокол №1 тимчасової лічильної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 56; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
Оголошується перерва для виготовлення бюлетенів для таємного голосування щодо звільнення з посади голови районної ради.
Проведення таємного голосування.
СЛУХАЛИ: повідомлення голови тимчасової лічильної комісії про результати таємного голосування щодо звільнення з посади голови районної ради (протокол №2 додається).
ВИРІШИЛИ: взяти до відома результати таємного голосування (протокол №2 тимчасової лічильної комісії).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 56; «УТРИМАЛОСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення №435 додається.
Голова районної ради подякував депутатському корпусу за співпрацю та розуміння.

Питання, які виносились на ХХХV (позачергову) сесію районної ради розглянуті.
ХХХV (позачергова) сесія районної ради VІ демократичного скликання оголошується закритою.

Голова районної ради Володимир Недзельський