Рішення ХХVІІІ (позачергової) сесії районної ради

Рішення VІІ скликання

ХХVІІІ (позачергова) сесія VІІ скликання
PІШЕННЯ №337
від 24 липня 2018 року

Про порядок денний ХХVІІІ (позачергової) сесії районної ради

Золочівська районна рада VІІ скликання

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити наступний порядок денний ХХVІІІ (позачергової) сесії районної ради:

1. Про внесення змін до показників районного бюджету Золочівського району на 2018 рік.
2. Про застосування системи електронних закупівель ProZorro у Золочівському районі.
3. Про затвердження технічних документацій з нормативних грошових оцінок земельних ділянок на території Бортківської сільської ради (за межами населеного пункту).
4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Почапівської сільської ради (за межами населеного пункту).
5. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Білокамінської сільської ради (за межами населеного пункту).
6. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Глинянської міської ради (за межами населеного пункту).
7. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Великополюхівської сільської ради (за межами населеного пункту).
8. Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради.
9. Різне.

В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №338

Про внесення змін до показників районного бюджету
Золочівського району на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення своєчасного використання коштів державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, обласного бюджету та проведення першочергових видатків розпорядників коштів, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 18.12. 2017 №261 «Про районний бюджет Золочівського району на 2018 рік», а саме:
В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2018 рік на 1352500 грн., у тому числі доходів загального фонду 1352500 грн. згідно з додатком №1.
В абзаці третьому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік на суму 1352500 грн. у тому числі зменшити видатки загального фонду на суму 900000 грн. та збільшити видатки спеціального фонду на 2252500 грн., з них бюджету розвитку – 2252500 грн. згідно з додатком №3.
В абзаці четвертому пункту 1 зменшити дефіцит загального фонду районного бюджету на 2018 рік на суму 2252500 грн., джерелом покриття якого установити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2;
В абзаці п’ятому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у сумі 2252500 грн. у тому числі бюджету розвитку – 2252500 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №2.
В абзаці другому пункту 5 збільшити перелік об’єктів (видатки), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №8.
2. Додатки №1,2,3,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів.

В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №339
Про застосування системи електронних
закупівель ProZorro у Золочівському районі

З метою оптимізації системи електронних закупівель, що здійснюються за рахунок коштів обласного та районного бюджетів, відповідно до ст.ст.3, 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України №452/97-ВР від 15.07.1997 року, згідно з ст.ст. 19, 140 Конституції України, керуючись ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» та частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити, що у Золочівській районній раді, комунальних підприємствах, закладах, установах, що належать до спільної власності територіальних громад району при закупівлі товарів чи послуг на суму, що дорівнює чи перевищує 200 тис. грн., а робіт – 1,5 млн. грн., що здійснюються за рахунок коштів обласного та районного бюджетів застосовується система електронних закупівель ProZorro.
2. Рекомендувати Золочівській райдержадміністрації (В.Недзельський) зобов’язати головних розпорядників бюджетних коштів проводити закупівлі товарів чи послуг на суму, що дорівнює чи перевищує 200 тис. грн., а робіт – 1,5 млн. грн. із застосуванням системи електронних закупівель ProZorro.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів.

В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №340

Про затвердження технічних документацій з нормативних
грошових оцінок земельних ділянок на території
Бортківської сільської ради (за межами населеного пункту)

Розглянувши листи ПП «Фірма «Сомгіз» від 12.06.2018 року №1144 і від 13.07.2018 №1364 та технічні документації з нормативних грошових оцінок земельних ділянок, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції президії та постійних комісій районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічні документації про нормативні грошові оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що включені в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Бортківської сільської ради (за межами населеного пункту):
– площею 17,2076га, в сумі 124704,17 (сто двадцять чотири тисячі сімсот чотири гривні 17 коп.);
– площею 16,4300га, в сумі 109854,11 (сто дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири гривні 11 коп.).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (І.Цибрій).

В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №341

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на території
Почапівської сільської ради (за межами населеного пункту)

Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 09.07.2018 року №1327 та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції президії та постійних комісій районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Почапівської сільської ради (за межами населеного пункту) площею 6,6800га, в сумі 102979,25 (сто дві тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять гривень 25 коп.).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (І.Цибрій).

В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №342
Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на території
Білокамінської сільської ради (за межами населеного пункту)

Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 09.07.2018 року №1328 та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції президії та постійних комісій районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Білокамінської сільської ради (за межами населеного пункту) площею 2,6193га, в сумі 32452,55 (тридцять дві тисячі чотириста п’ятдесят дві гривні 55 коп.).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (І.Цибрій).

В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №343
Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на території
Глинянської міської ради (за межами населеного пункту)

Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 02.07.2018 року №1216 та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції президії та постійних комісій районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Глинянської міської ради (за межами населеного пункту) площею 4,5000га, в сумі 198561,64 (сто дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одну гривню 64 коп.).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (І.Цибрій).
В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №344
Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на території
Великополюхівської сільської ради (за межами населеного пункту)

Розглянувши лист ПП «Фірма «Сомгіз» від 05.07.2018 року №1275 та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції президії та постійних комісій районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Великополюхівської сільської ради (за межами населеного пункту) площею 12,4155га, в сумі 423283,99 (чотириста двадцять три тисячі двісті вісімдесят три гривні 99 коп.).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (І.Цибрій).

В.о голови районної ради Андрій Леськів

PІШЕННЯ №345
Про дострокове припинення
повноважень депутата районної ради

Розглянувши заяву депутата районної ради Адамика Миколи Петровича про дострокове складення ним депутатських повноважень, керуючись пунктом 2 частини 2 ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», пункту 10 частини 1 ст.43 та ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити достроково повноваження депутата Золочівської районної ради VIІ скликання Адамика Миколи Петровича, обраного у багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Золочівської районної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», згідно особистої заяви про складення ним депутатських повноважень.
2. Направити дане рішення сесії районної ради Золочівській районній виборчій комісії для проведення заміщення депутата районної ради.
3. Вивести Адамика М.П. із складу постійної комісії з питань бюджету і фінансів та президії районної ради, утворених відповідно рішеннями ІІ сесії районної ради від 29.03.2016 року №51 та №52.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності та комунальної власності (С.Слобода).

В.о голови районної ради Андрій Леськів