Рішення ХІ (позачергової) сесії VІ демократичного скликання

Рішення VІ скликання

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №139

від 30 грудня 2011 року

Про порядок денний ХІ (позачергової)
сесії районної ради

Золочівська районна рада VІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :
Затвердити порядок денний ХІ (позачергової) сесії районної ради:

1. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік.
2. Про затвердження коефіцієнтів пофакторного впливу та прикріплених дітей до дошкільних закладів і навчально-виховних комплексів на 2012 рік.
3. Про районний бюджет Золочівського району на 2012 рік.
4. Про затвердження структури, чисельності, кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату на 2012 рік.
5. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що відведена ТзОВ «Княжі лани» на території Ясеновецької сільської ради (за межами населеного пункту).
6. Про передачу приміщення бібліотеки села  Підлисся у власність Білокамінської сільської ради.
7. Про затвердження плану пленарних засідань Золочівської районної ради на 2012 рік.
8. Різне.

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

 

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №140
від 30 грудня 2011 року

 

Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік

Взявши до уваги листи райдержадміністрації від 19.12.2011р. №6065, від 29.12.2011р. №6367, розглянувши Програму соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік, місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу  району на 2012 рік, з метою збереження позитивних тенденцій у зростанні основних макроекономічних показників, подолання окремих негативних процесів, а також вироблення нових підходів у вирішенні питань, спрямованих на втілення положень економічної політики держави, керуючись пунктом 16 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та президії районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2012 рік згідно з додатком №1 (основні показники),  місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу  району згідно з додатком №2.
2. Доручити Золочівській районній державній адміністрації постійно аналізувати роботу галузей економіки району та інформувати районну раду про хід виконання Програми на 2012 рік один раз у півріччя.
3. Координацію роботи щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району у 2012 році покласти на управління економіки районної державної адміністрації (О.Залуцька).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва (С.Налужний), з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль) та бюджету і фінансів (Ю.Банах).

Голова районної ради                                                Володимир Недзельський

Додаток №2 до рішення
ХІ (позачергової) сесії районної ради
від 30 грудня 2011 року №140

Перелік місцевих соціально-економічних Програм та Програм агропромислового комплексу  району на 2012 рік
(Програми додаються)
1) «Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам району на 2012 рік»;
2) «Медикаменти»;
3) «Програма діяльності та фінансової підтримки редакції Золочівської районної газети «Народне слово» на 2012 рік»;
4) «Програма діяльності та фінансової підтримки КП «Редакція радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області» на 2012 рік»;
5)  «Тваринництво»;
6) «Ремонтно-доглядових робіт на внутрігосподарських меліоративних системах Золочівського району на 2012 рік»;
7) «Безпечного поводження із забороненими і непридатними для використання у сільському господарстві пестицидами у Золочівському районі на 2012 рік»;
8.) «Програма щодо розроблення технічних документацій з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Золочівського району у 2012 році»;
9) «Проведення робіт щодо розроблення проектів встановлення меж прибережних захисних смуг річок та винесення їх в натуру у 2012 році»;
10) «Проведення робіт по виготовленню технічної документації по продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах (аукціонах) у 2012 році»;
11) «Проведення робіт щодо розмежування земель державної та комунальної власності у 2012 році»;
12) «Програма виготовлення проектів консервації малопродуктивних та деградованих земель у 2012 році»;
13) «Районна програма з проведення робіт по інвентаризації земель бюджетних установ у 2012 році»;
14)  Районна Програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у Золочівському районі.

Заступник голови районної ради                                         Андрій Леськів

 

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №141
від 30 грудня 2011 року

 

Про затвердження показників та коефіцієнтів
пофакторного впливу для застосування у формулі
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на 2012 рік

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на виконання п.4 ст.6 Закону України  «Про  міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та інших об’єднань», п.5 ст.101 Бюджетного кодексу України, районна рада:

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити коефіцієнти пофакторного впливу  для застосування у формулі розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік згідно з додатком 1.
2. Прикріпити дітей віком від 0 до 6 років, які проживають на території Золочівського району до дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів району на 2012 рік згідно з додатком 2.
3. Прикріпити населення, що обслуговується закладами культури, які фінансуються з районного бюджету згідно з додатком 3.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г. Мудра) при формуванні проекту бюджету Золочівського району на 2012 рік та розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селища, міст району застосувати коефіцієнти пофакторного впливу , прикріплені діти віком від 0 до 6 років та населення що обслуговується закладами культури, які фінансуються з районного бюджету затверджені пунктом 1,2,3 цього рішення.

Голова районної ради                             Володимир Недзельський

Додаток №1
до рішення ХІ (позачергової) сесії районної ради
від  30.12.2011р. №141

К О Е Ф І Ц І Є Н Т И
пофакторного впливу для застосування у Формулі розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів на 2012 рік

№ з/п    Назва коефіцієнту    Коефіцієнт
ДЕРЖАВНЕ   УПРАВЛІННЯ
1.    Коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування в зведеному бюджеті району (Куd)    0,76
2.    Коефіцієнт впливу чисельності населення  (Kyn)    0,5
3.    Коефіцієнт впливу кількості населених пунктів (Kys)    0
4.    Коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу (Kvl)
0,5
ОСВІТА
1.    Коефіцієнт застосування впливу фактора дітей у віці 0-6 років (Kod)    0,5
2.    Коефіцієнт  застосування впливу фактора кількості груп у дитячих дошкільних установах (Kog)    0,2
3.    Коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільні установи (Kot)    0,3
КУЛЬТУРА
1.    Коефіцієнт частки видатків на клубні заклади (Kkk)    0,34

Заступник голови районної ради                                       Андрій Леськів

Додаток №2
до рішення ХІ (позачергової) сесії районної ради
від  30.12.2011р. №141

Прикріплені діти віком від 0 до 6 років, які проживають на території Золочівського району до дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів району на 2012 рік

Назва місцевого бюджету
Кількість дітей у віці 0-6 років, прикріплених до дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів на 2012 рік
1    2    3
1    Золочів    1864
2    Глиняни                                                                                167
3    селище Поморяни    91
Разом по містах райзнач, селищах    2122
4    Гончарівка    316
5    Єлиховичі    286
6    Куровичі    145
Всього по селах    747
Всього по органах місцевого самоврядування                                                   2869
7      Районний бюджет                                                      2441
Всього по району    5310

Заступник голови районної ради                                       Андрій Леськів

Додаток №3
до рішення ХІ (позачергової) сесії районної ради
від  30.12.2011р. №141

Населення, що обслуговується закладами культури, які фінансуються з районного бюджету у 2012 році
Назва місцевого бюджету
Населення відповідної території,  що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з  районного бюджету     Населення відповідної території, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з  районного бюджету
Золочів    23,900    23,900
Глиняни         3,463
Селище Поморяни         1,843
Бібщани         0,589
Білий Камінь         2,106
Бортків         1,491
Вороняки         3,010
Велика Вільшаниця         1,314
Великий Полюхів         0,271
Гологори         1,051
Гончарівка         0,897
Єлиховичі         2,248
Жуків         0,594
Заставне         1,294
Колтів         1,037
Коропець         0,273
Княже         0,362
Куровичі         1,602
Новосілки         0,794
Перегноїв         1,119
Почапи         0,798
Поляни         1,267
Підлипці         3,068
Підгайчики         1,063
Під городнє         1,266
Ремезів ці         1,111
Руда-Колтівська         0,589
Струтин         1,832
Сновичі         1,400
Сасів         1,654
Слові та         1,378
Скварява         1,108
Червоне         1,554
Шпиколоси         0,772
Ясенівці         2,048
Всього    23,900    70,166

Заступник голови районної ради                                             Андрій Леськів

 

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №142
від 30 грудня 2011 року

 

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що відведена
ТзОВ «Княжі лани» на території Ясеновецької
сільської ради (за межами населеного пункту)

Розглянувши лист ТзОВ «Княжі лани» від 23.12.2011р. №431 та представлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пунктом 21 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 4,5274 га в сумі 1585046 (один мільйон п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч сорок шість гривень), що відведена ТзОВ «Княжі лани» для обслуговування адмінбудинку та будівлі вагової, складів сировини №5, №6, №7 складу навісного панельного, гаражів котельні, складу трав’яної муки, складу-навісу трав’яної муки, підстанції, водонапірної вежі на території Ясеновецької сільської ради Золочівського району Львівської області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства та земельних відносин (Б.Гураль).

Голова районної ради                                       Володимир Недзельський

 

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №143
від 30 грудня 2011 року

 

Про передачу приміщення бібліотеки села  Підлисся
у власність Білокамінської сільської ради

Взявши до уваги лист Золочівської райдержадміністрації від 21.10.2011р. №494, рішення 7 сесії Білокамінської сільської ради від 21.12.2011р. №144 «Розгляд листа Золочівської районної ради та листа служби у справах дітей Золочівської райдержадміністрації», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998р. №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Передати приміщення бібліотеки с. Підлисся,  Золочівського району, Львівської області у власність Білокамінської сільської ради для використання в подальшому частини приміщення під соціальне житло для дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, що перебувають на обліку у Золочівському районі без зміни балансоутримувача –  відділу культури  та туризму райдержадміністрації.
2. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді та спорту (Б.Кальмук).

Голова районної ради                               Володимир Недзельський

 

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №144
від 30 грудня 2011 року

 

Про затвердження плану пленарних засідань
Золочівської районної ради на 2012 рік

Заслухавши і обговоривши пропозиції постійних депутатських комісій, президії районної ради, керуючись пунктом 6 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план пленарних засідань Золочівської районної ради на      2012 рік  згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти  на  голову  районної ради Володимира Недзельського.

Голова районної ради                         Володимир Недзельський

Додаток  до рішення
ХІ (позачергової)  сесії  районної  ради
від 30.12.2011 року  №144
ПЛАН
пленарних засідань Золочівської районної ради на 2012 рік

№ з/п    Час проведення      Основні питання, що виносяться на сесію    Хто готує
1    2    3    4
1    ХІІ сесія
І квартал    1. Про роботу територіально-господарського комплексу району у 2011 році та виконання Програми соціального-економічного та культурного розвитку Золочівського району за 2011 рік.     Всі постійні депутатські комісії

2. Про затвердження уточненого плану Золочівського районного бюджету та звіту про виконання районного бюджету за 2011 рік.    Комісія з питань бюджету і фінансів
3. Інформація про використання коштів, виділених на місцеві соціально-економічні Програми та Програми агропромислового комплексу району за 2011 рік.
Комісія з питань бюджету і фінансів
4. Про роботу відділу культури та туризму райдержадміністрації.
5. Інформація про фінансово-господарську діяльність ДП «Золочівський лісгосп» за 2011 рік.     Комісія   з   питань   освіти,   культури, національного відродження,   духовності, молоді та спорту
2    ХІІІ сесія
ІІ квартал    1.Звіт про роботу редакції газети “Народне слово”.
2.Звіт про роботу КП редакції районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області.
3.Звіт про роботу КП «Золочівська районна друкарня».
4. Інформація про виконання рішень районної ради про стан пасажирських перевезень.

Комісія   з   питань   освіти,   культури, національного відродження,   духовності, молоді та спорту
Комісія з питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва
3    ХІVсесія
ІІІ
квартал    1. Про роботу відділу освіти райдержадміністрації.
2.Інформація про виконання районного бюджету за І-ше півріччя 2012 року
3.Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району у 2012 році
4. Про роботу управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.     Комісія   з   питань   освіти,   культури, національного відродження,   духовності, молоді та спорту
Комісія з питань бюджету і фінансів;
з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства
та земельних відносин
4    ХV сесія
ІV
квартал    1. Звіт про роботу голови Золочівської районної ради.    Всі постійні депутатські комісії
2. Про районний бюджет Золочівського району на 2013 рік.
3.Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Золочівського району на 2013рік
Комісія з питань бюджету і фінансів

Заступник голови районної ради                                           Андрій Леськів

 

ХІ (позачергова) сесія VІ демократичного скликання
PІШЕННЯ №145
від 10 січня 2012 року


Про районний бюджет Золочівського
району на 2012 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», керуючись пунктом 17 частини першої ст.43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 198995,2 тис. грн., у тому числі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» обсяг дотації  вирівнювання з Державного бюджету у сумі  112412,0 тис. грн.,  коштів,  що  надходять  з  інших  бюджетів  до  районного  бюджету   – 730,2  тис. грн. та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду в сумі 62668,6 тис. грн. та по спеціальному фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  у сумі 1800,1 тис. грн.
Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначити  у сумі 195512,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету –  3482,7 тис. грн.  (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 198995,2 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в  сумі 195312,5 тис. грн. та видатків  спеціального  фонду бюджету – 3682,7         тис. грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету на 2012 рік в сумі 200,0 тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 6).
4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 200,0 тис. грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 6)
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн.( додаток 6).
Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів) фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку  в сумі 200,0 тис. грн. (додаток 7).
6. Установити,  що  перерахування  дотацій  вирівнювання  місцевим бюджетам,  коштів,  що  передаються  до  районного  бюджету  здійснюється   шляхом  застосування  нормативів  щоденних  відрахувань  від  надходжень  доходів  до  загального  фонду  районного  бюджету  згідно  із  додатком  № 4 до цього  рішення.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
трансферти населенню;
трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити  на 2012 рік  граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 8).
9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 361,8 тис. грн. (додаток 5).
10. Установити, що у 2012 році:
10.1.  Плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що є у комунальній власності Золочівської районної ради зараховується відповідно до Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Золочівського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 грудня 2007 року № 151.
10.2. Установити, що підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 10 відсотків відповідно до Порядку відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до районної комунальної власності або в статутних фондах яких є  частка районної комунальної власності за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році, затвердженого рішенням районної ради від 12 січня 2008 року №161 «Про відрахування частини прибутку комунальних підприємств, господарських організацій, що вилучається до бюджету».
11. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
11.1. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється місцевою державною адміністрацією за погодженням з бюджетною комісією місцевої ради.
11.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету і фінансів.
11.4. Районна державна адміністрація здійснює розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей  територій, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.
11.5. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.
12. У процесі виконання районного бюджету  у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань бюджету і фінансів.
13. Надати  інвалідам УПА, учасникам бойових дій УПА та вдовам учасників бойових дій УПА  пільги на послуги зв’язку в розмірі 100, 75 та 50 відсотків відповідно.
Надати пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу  інвалідам І-ої групи по зору – 50 відсотків,  інвалідам   ІІ-ої групи по зору – 40 відсотків; одиноким інвалідам  ІІ групи – 25 відсотків; сім’ям, в яких проживає 2 і більше інвалідів загального захворювання І, ІІ групи та дитина-інвалід – 50 відсотків на особу пільговика; вдовам політв’язнів – 50 відсотків на особу пільговика; ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА – 75 і 100 відсотків на сім’ю відповідно, вдовам інвалідів війни УПА та учасників бойових дій УПА  –  50 відсотків на особу пільговика         ( без урахування додаткових 10,5 м2 на сім’ю та в межах  фактичного споживання на одного пільговика, але не більше норм, які передбачені у постанові КМУ від 01.08.1996р. №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати»).
Надати пільги з житлово-комунальних послуг одиноким інвалідам І групи – 50 відсотків знижки в межах норм користування з розрахунком 21 кв. м. на особу пільговика без урахування 10,5 кв. м.
Надати 100-відсоткову пільгу на оплату за газ (100 м3 в місяць) жителю села Чижів Золочівського району В.Мацелюху, інваліду з дитинства І групи               (д/з іхтіоз).
14. Продовжити дію  рішення сесії  районної  ради   від 17 червня  2004 року № 157 «Про щомісячну  адресну  допомогу  учасникам  бойових  дій  ОУН-УПА» (із внесеними змінами рішенням ХVІ сесії районної ради від 12 січня 2009р. №272 та рішенням ІІ сесії районної ради від 11 березня 2011р. № 45)  та рішення сесії районної ради від 24 березня 2005 року № 212 «Про затвердження норм забезпечення населення скрапленим газом по пільгах».
15. Районній державній адміністрації:
15.1. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, домогтися збільшення власних надходжень установ.
15.2. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів  для районного бюджету на 2012 рік, розподіляти та перерозподіляти їх між місцевими  бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету, після погодження з головою районної ради та головою комісії з питань  бюджету і фінансів.
15.3. Підготувати та подати районній раді пропозиції щодо уточнення показників районного бюджету на 2012 рік з урахуванням їх виконання у 2011 році за даними річного звіту та стану виконання планових завдань за доходами у 2012 році.
15.4. Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2012 році в особі начальника фінансового управління  райдержадміністрації одержувачем:
–  середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»;
– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
– позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках районного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.
16. Головним розпорядникам  коштів районного бюджету:
16.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
16.2. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної підвідомчої установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16.3. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.
16.4. Не допустити зменшення обсягів цільових коштів, які враховані при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами на 2012 рік.
17. Органам місцевого самоврядування:
17.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2012 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.
17.2. Спільно з державною податковою інспекцією у Золочівському районі вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів.
17.3. При затвердженні місцевих бюджетів на 2012 рік та внесенні змін передбачити кошти на:
–  забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів;
–  заходи з енергозбереження;
– покращення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, соціального захисту населення та об’єктів соціальної інфраструктури.
17.4. Планувати у 2012 році видатки на  стимулювання  працівників органів місцевих рад за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також виконання дохідної частини відповідних бюджетів.
17.5. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.
18. Державній податковій інспекції у Золочівському районі (С.Любенко)  вжити заходів щодо сплати податків на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати до бюджету району всіма установами , організаціями їх філіями, відділеннями, які розташовані та проводять діяльність на території району.
19. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного відділу у Золочівському районі та  фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.
20. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Мудра):
– видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;
– кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в УДКСУ у Золочівському районі на підставі замовлень головних розпорядників коштів;
– врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам кодів класифікації, при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2012 рік.
21. Додатки  1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів   (Ю. Банах).

Голова районної ради                                Володимир Недзельський