Відбулося засідання Правління Української асоціації районних та обласних рад

Новини

24 квітня 2013 року у м. Дніпропетровську відбулося засідання Правління Української асоціації районних та обласних рад, на якому було розглянуто низку важливих та актуальних питань, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та прийнято ряд Звернень.

ЗВЕРНЕННЯ

Української асоціації районних та обласних рад

до Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Кодексу України «Про надра»

В Україні державна політика базується на принципах гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних  та побутових потреб.

Разом з тим, на підприємствах житлово-комунального господарства, що здійснюють централізоване водопостачання та водовідведення, особливо в районних центрах та містах районного значення, склалась складна економічна ситуація і більшість з них працюють збитково.

Однією з причин такого стану є необхідність  вкладання значних коштів (за підрахунками не менш, ніж 1 млн.грн.) для отримання дозволу на користування надрами (використання підземних вод). Зокрема, на геолого-пошукові роботи — 300,0 тис. грн., затвердження запасів підземних вод (один горизонт — 150,0 тис. грн., два — 300,0 тис. грн.), розробка проекту родовища -60,0 тис. грн., експертиза проекту родовища — 15,0 тис.грн., отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою — 30,0 тис.грн. та на інші роботи 300-400,0 тис.грн.

При цьому підприємства, які працюють в цій сфері не один десяток років, за відсутності таких дозволів  автоматично стають порушниками чинного законодавства про надра і до них застосовуються штрафні санкції  контролюючих служб. Суми збитків обраховуються в сотнях тисяч гривень, які стягуються  в судовому порядку. Внаслідок цього підприємства стають банкрутами, оскільки  місцеві бюджети також не в змозі їх фінансово підтримати.

Згідно чинного законодавства питні підземні води відносяться до корисних копалин з відновлювальними запасами.

Крім того, майже на всіх водозаборах відсутнє стійке зниження рівнів (формування депресійної лійки) водоносних горизонтів, що експлуатуються і до відновлення початкових рівнів в межах наданих ділянок, при припиненні  водовідбору,  проходить менше доби.

Враховуючи це, для розв’язання даної проблеми пропонуємо частину першу статті 23 Кодексу України «Про надра», викласти в такій редакції: «Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що в межах наданої земельної ділянки відсутнє стійке зниження рівнів водоносних горизонтів (до відновлення початкових рівнів, при припиненні водовідбору,  проходить менше доби).»

 

Прийнято на засіданні  Української асоціації районних та обласних рад

 

24 квітня 2013 року

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

Української асоціації районних та обласних рад

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

про внесення змін до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 26 січня 2011 року № 59.

 

Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом не менш як три роки, досвід роботи на керівних посадах не менш як два роки.

На сьогодні існує проблема заповнення в сільських, селищних радах посад головних бухгалтерів. Після оголошень конкурсів на заміщення цих вакантних посад, заяви від претендентів не надходять. Пошуки працівників через службу зайнятості також результатів не дають.

Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне внести зміни до пункту 11 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, передбачивши окремі вимоги до головного бухгалтера (особи, що претендує на посаду головного бухгалтера) бюджетної установи, яка розташована в сільській місцевості. Зокрема, пропонуємо виключити вимогу щодо наявності стажу роботи за фахом для спеціаліста, який має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Такий підхід дозволить вирішити проблему забезпечення бюджетних установ сільської місцевості бухгалтерськими кадрами. Водночас, буде сприяти вирішенню загальнодержавної проблеми працевлаштування молодих спеціалістів та залучення їх до роботи в сільській місцевості.

 

Прийнято на засіданні Української асоціації районних та обласних рад

 

24 квітня 2013 року

 

ЗВЕРНЕННЯ

Української асоціації районних та обласних рад

до Кабінету Міністрів України,

щодо відповідності вимогам чинного законодавства наказу

Міністерства юстиції України від 02.04.2013 № 607/5

«Про заходи щодо взаємодії органів

державної реєстрації прав та їх посадових осіб»

 

Всупереч вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, яким передбачено обов’язкове погодження питань, які стосуються діяльності та розвитку місцевого самоврядування з всеукраїнськими асоціаціями місцевого самоврядування Міністерством  юстиції України 2 квітня 2013 року  прийнято та   зареєстровано наказ   № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», додатком до якого є Порядок взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб.

Вказаний наказ та Порядок містять розбіжності з положеннями  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703.

 

Так, зазначений Закон до  системи органів державної реєстрації прав  включає  центральний орган  виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують  реалізацію  його повноважень та є органами державної реєстрації  прав.

Згідно з Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011р. № 703, органи державної реєстрації прав – структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Пунктом 1 наказу «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб» встановлено більш широке коло органів, які можуть проводити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і змінено процедуру проведення реєстрації, а саме  — Укрдержреєстр визначено як орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Разом з тим, відповідно до частини сьомої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», державна реєстрація прав власності та інших речових прав проводиться за місцем розташування об’єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав.

Згідно з пунктом 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, орган державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна.

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Невідповідність Порядку взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень призводить до обмеження повноважень органів місцевого самоврядування.

 

Прийнято на засіданні Української асоціації районних та обласних рад

 

24 квітня 2013 року

 

Звернення Конгресу місцевих та регіональних влад України щодо неприпустимості політичних спекуляцій на тему реформи місцевого самоврядування

 

Конгрес місцевих та регіональних влад України висловлює стурбованість заявами окремих представників вітчизняного політикуму про те, що, начебто, Концепція реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні написана під диктовку Президента і спрямована на подальшу централізацію влади в Україні.

Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні звинувачення і закликаємо, щоб кожний, хто бажає висловити свою позицію стосовно реформи місцевого самоврядування в Україні, уважно ознайомився із проектом Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, оприлюдненим на Інтернет-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

У проекті Концепції як принципи реформування визначено: верховенство права та законності; відкритість, прозорість та громадську участь; повсюдність місцевого самоврядування; субсидіарність; правову, організаційну та фінансову спроможність місцевого самоврядування; державну підтримку місцевого самоврядування; партнерство між державою та місцевим самоврядуванням тощо.

Також маємо нагадати, що проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні пройшов тривалу підготовку і широке обговорення громадськості, зокрема під егідою національних асоціацій місцевого самоврядування. Пропозиції і зауваження представників усіх регіонів України були враховані й знайшли відображення в остаточній редакції проекту Концепції. Цей документ отримав високу оцінку вітчизняних й іноземних експертів, в тому числі Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), представники якої відзначили відповідність Концепції вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Проект Концепції був схвалений Конституційною Асамблеєю України і на його основі розроблено принцип внесення відповідних змін до Конституції України.

Президент України Віктор Янукович неодноразово підкреслював, що пріоритетним напрямом реформування політичної системи має стати організація такої системи місцевого самоврядування, яка максимально забезпечить задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності. 21 березня 2013 року на засіданні Ради регіонів Віктор Янукович наголосив, що реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад.

Конгрес місцевих та регіональних влад України вважає неприпустимим політичні інсинуації на тему реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади, адже ця реформа, насамперед, потрібна не владі, а місцевим громадам та людям!

Реформа, на яку українське суспільство очікувало роками, – це іспит на зрілість для всієї держави і кожного з нас. І ми впевнені, що складемо його успішно, якщо всі разом, усвідомлюючи всю повноту відповідальності, будемо працювати в громадах, роз’яснювати та сприяти реалізації реформи. Пропонуємо усім, незалежно від політичних поглядів та уподобань, долучитися до конструктивної співпраці, об’єднатися заради спільного майбутнього.

 

Співголови Конгресу:

 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»

 

Президент Асоціації       С.І.ЧЕРНОВ

 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»

 

Президент Асоціації      Ю.Г.ВІЛКУЛ

 

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

 

Голова Асоціації        М.І.ФУРСЕНКО