Відділ захисту прав громадян як споживачів

Відділ захисту прав громадян як споживачів
Фото Прізвище, ім’я по батькові Посада Контактна інформація
Мудрий
Ярослав Володимирович
начальник відділу у справах захисту прав громадян як споживачів каб.305
роб.тел.4-31-90
Москаль
Василь Ярославович
головний спеціаліст відділу у справах захисту прав громадян як споживачів каб.305
роб.тел.4-31-90

Графік
особистого прийому громадян
начальником відділу захисту прав громадян як споживачів Золочівської районної ради

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата прийому Місце і час прийому
Мудрий
Ярослав Володимирович
начальник відділу щопонеділка 10:00–13:00
Каб.305
Тел.4-31-90

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про захист прав споживачів” органи місцевого самоврядування мають право створювати при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів.
Розпорядженням голови Золочівської районної ради від 18.06.2002 року № 37 відділ з питань економічних реформ, розвитку торгівлі, малого та середнього бізнесу був реорганізований у відділ захисту прав громадян як споживачів в кількості 2-х чоловік. Згідно положення про відділ Золочівської районної ради у справах захисту прав громадян як споживачів, затверджений головою Золочівської районної ради 11.07.2002 року відділ є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав громадян як споживачів на території району.
Відділ підпорядкований та підзвітний голові районної ради і в межах своїх повноважень здійснює захист прав громадян як споживачів на території району.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держстандарту України, рішеннями відповідних місцевих рад та цим положення
На даний час у відділі працює 2 чоловіка – начальник відділу Мудрий Ярослав Володимирович та головний спеціаліст Москаль Василь Ярославович.
Працівники відділу неодноразово проходили стажування у територіальному органі Держспоживстандарту у Львівській області – управлінні у справах захисту прав споживачів.
За час роботи відділу було проведено спільні перевірки підприємств та організацій району з Золочівською райсанепідемстанцією, Золочівською прокуратурою, Золочівським РВ УМВСУ у Львівській області.

За період з 1 січня 2010 року до 16 лютого 2010 року відділом проведено 9 перевірок. За результатами перевірок складено 6 протоколів про адміністративні порушення та направлено на розгляд адмінкомісій при виконкомах місцевих рад. Основні види порушень – це реалізація продовольчих та промислових товарів із закінченим терміном придатності до споживання, а також без відповідних документів, що засвідчують їх якість та походження. Зокрема, надіслано протоколи на ПВТП «Давня мрія», ПП Пелех О. З., підприємство «Воля», підприємство «Добриня» та підприємство «Пайовик».

Далі витяг Закону України «Про захист прав споживачів»
Закон України «Про захист прав споживачів»

 

ВИТЯГ

Стаття 4. Права та обов’язки споживачів:
1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
1)    захист своїх прав державою;
2)    належну якість продукції та обслуговування;
3)    безпеку продукції;
4)    необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
5)    відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
6)    звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).
2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

3. Споживачі зобов’язані:
1)    перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
2)    в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої
вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
3)    користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
4)    з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Стаття 5. Захист прав споживачів
1. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності.
2.Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.
3. Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.

Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції
1.Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.
2. Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.
3. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативними документами.
Щодо окремих груп продукції зазначені вимоги встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами.
На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість.
4.Забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції.
5.Виробник  (виконавець)  зобов’язаний  забезпечити   використання  продукції за   призначенням протягом  строку її служби,   передбаченого  нормативним  документом  або  встановленого  ним  за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку – протягом десяти років.
Виробник (виконавець) зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва – протягом строку служби, в разі відсутності такого строку – протягом десяти років.
6. Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до належної якості продукції забезпечується правом участі споживачів та їх об’єднань у розробленні нормативних документів.