Зміни в оподаткуванні ПДВ

Оголошення

Золочівська ОДПІ повідомляє , що з 1 січня 2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу по податку на додану вартість, внесені Законом України N 71-VIII від 28.12.2014р. Зокрема:
– критерієм обов’язкової реєстрації суб’єкта платником ПДВ є обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців в розмірі, що перевищує 1000000 грн.;
– база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за винятком: товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; газу, який постачається для потреб населення;
– звільняються від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників.
Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в цього пункті, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Також, норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому ПКУ;
– продовжено режим звільнення від оподаткування операцій з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 УКТ ЗЕД;
– звільняються від оподаткування операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України;
– право на податковий кредит за операцією з придбання послуг у нерезидента (імпорту послуг) виникає за датою реєстрації податкової накладної на суму податкових зобов’язань за такою операцією, що зареєстрована в Єдиному реєстрі (раніше таке право виникало в місяці сплати податку за декларацією, в якій задекларовані відповідні податкові зобов’язання);
– платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних;
– не передбачено ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних і подання до органів державної фіскальної служби копій записів у такому реєстрі в електронному вигляді
– cуми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше: ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної; для платників податку, що застосовують касовий метод, – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку; для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.

– відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.
– з 1 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній / розрахунку коригування;
– період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 200 1 цього Кодексу.
Предбачено запровадження санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі (ст.120.1.1. ПКУ):
10% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів,
20% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів,
30% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів,
40% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.
Однак, згідно з п.35 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ, вказані штрафні санкції не застосовуються при порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, складених в період з 01.02.2015 до 01.07.2015 року.
Декларування доходів громадян, одержаних у 2014 році
Золочівська ОДПІ повідомляє, що з 1 січня 2015 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, одержаних у 2014 році .
Відповідно до ст.179 Податкового кодексу громадяни зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо протягом минулого року, отримували доходи :
 від двох або більше податкових агентів, при цьому загальна сума такого доходу за календарний рік перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня 2014 року (146160 грн. у 2014 році);
 від фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності;
 від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна;
 від надання майна в оренду фізичним особам;
 іноземні доходи;
 нецільову благодійну допомогу від благодійника-фізичної чи юридичної особи, якщо її загальна сума у 2014 році перевищувала 1710 грн. за рік;
 інші доходи, з яких протягом 2014 року податок не утримувався (інвестиційні доходи, спадок, подарунки тощо).
Граничний термін подання податкової декларації – 30 квітня 2015 року.
Також повідомляємо, що платники податку, які бажають скористатися правом на податкову знижку за підсумками 2014 року, мають право подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2015 року включно.

Понад 106 млн. грн. єдиного внеску сплатили платники Золочівщини

У 2014 році суб`єкти господарювання , які перебувають на обліку в головному офісі Золочівської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, сплатили 106772,9 тис.грн. єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Це на 8294,9 тис.грн. більше, ніж у 2013 році, та на 7795,0 тис.грн.- від планових завдань.

ГДІ з питань
інформаційно-комунікаційного супроводження